• Quang cao vien van hoc

Hội nghị cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu văn học năm 2018

Ngày 10/01/2018, tạp chí Nghiên cứu Văn học tổ chức Hội nghị cộng tác viên. Tới dự có PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Tổng biên tập tạp chí Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng nhiều nhà nghiên cứu là cộng tác viên thân thiết của tạp chí ở các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khu vực phía Bắc.

Xem tiếp

Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 1 - 2018 (12/01/2018)

Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 1 (551)Tháng 1-2018

Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2017 (05/01/2018)

Năm 2017, Viện Văn học đã triển khai toàn diện các hoạt động theo phương châm Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả; tích cực đến kết nối giao lưu, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy trong khu vực và trên thế giới.

Lần đầu tiên hội thảo khoa học quốc tế về phê bình sinh thái tổ chức tại Việt Nam (19/12/2017)

Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về phê bình sinh thái diễn ra ở Việt Nam, thể hiện sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm của giới khoa học xã hội nhân văn và văn nghệ sĩ trong thời đại khủng hoảng môi trường.

Thức tỉnh sự tôn trọng tự nhiên (18/12/2017)

“Sự xuất hiện của phê bình sinh thái có ý nghĩa như một đối thoại văn hóa, thấm đầy tính nhân văn, lay thức sự tôn trọng tự nhiên của mỗi con người… Nuôi dưỡng tình yêu với tự nhiên chính là bảo vệ sự sống của chính mình”

Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu (18/12/2017)

Sự phát triển của phê bình sinh thái là một biểu hiện của sự gia tăng tương tác giữa nghiên cứu hàn lâm với các vấn đề thực tiễn của xã hội, giữa nghiên cứu văn học với các khoa học xã hội và nhân văn khác.

Hội thảo quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu (18/12/2017)

Đánh giá về hội thảo này, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh: “ý nghĩa khoa học của phê bình sinh thái là rất rõ nét, nó được toát lên từ tư tưởng tìm kiếm sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. Đây có thể coi là một tư tưởng thấm đầy tính nhân văn nhằm góp phần điều chỉnh trong phát triển… Một trào lưu nhân văn mới sẽ được hình thành trên cơ sở hài hòa giữa tam vị nhất thể: con người - xã hội – tự nhiên trong ngữ cảnh văn hóa đương đại”.

Nghiên cứu phê bình sinh thái ở Việt Nam hiện nay (18/12/2017)

Bản chất của phê bình sinh thái là nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học với môi trường tự nhiên (Cheryll Glotfelty)

Hơn 100 tham luận tại Hội thảo về phê bình sinh thái (18/12/2017)

Hơn 100 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước gửi tới hội thảo cùng các ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ khái niệm, nội hàm và hiện trạng phê bình sinh thái; kinh nghiệm nghiên cứu văn học sinh thái; cơ hội và khả năng của phê bình sinh thái Việt Nam.

Hướng đến nhất thể mới con người - tự nhiên- xã hội (16/12/2017)

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tiến hành hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa - Tiếng nói toàn cầu tại Hà Nội. Hội thảo đã nhận được hơn một trăm tham luận từ các nhà khoa học nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam