• Quang cao vien van hoc

VIỆN VĂN HỌC: THƯ CẢM ƠN (18/12/2018)

Ngày 25/11/2018 vừa qua, Viện Văn học đã tổ chức thành công tốt đẹp Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập. Trong dịp này, Viện Văn học rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các vị khách quý, đại diện cho các cơ quan, các trường Đại học, các Khoa, Bộ môn, các Tổ chức chính trị - xã hội có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Viện Văn học, các cựu viên chức, các Nghiên cứu sinh của Viện … và đại điện nhiều cơ quan truyền thông trong cả nước.

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học (27/11/2018)

Cùng với việc mở rộng quy mô và định hướng nghiên cứu, cơ cấu tổ chức của Viện cũng có sự điều chỉnh thích hợp. Hiện nay, Viện có 10 phòng ban, trong đó có 6 phòng chuyên môn, 4 phòng chức năng là Tổ chức Hành chính, Quản lý khoa học, Phòng Thông tin- Tư liệu- Thư viện và Tạp chí Nghiên cứu văn học

Viện Văn học - Trung tâm nghiên cứu văn học lớn nhất của cả nước kỷ niệm 65 năm thành lập (27/11/2018)

Đến nay, Viện Văn học vừa kiên trì hướng nghiên cứu cơ bản, vừa có ý thức gắn nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn văn hóa và văn học, đồng thời tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với các trường Đại học, các Viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học (27/11/2018)

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (1953-2018).

Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học (1953 – 2018) (27/11/2018)

Tới dự Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và các cán bộ, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học…

65 năm thành lập Viện Văn học: Tiếp tục duy trì phẩm tính hàn lâm (27/11/2018)

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp- Viện trưởng Viện Văn học cho biết, tiền thân của Viện Văn học là Tổ Văn trong Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học (sau đổi thành Ban Văn Sử Địa), thành lập ngày 2/12/1953, tại chiến khu Việt Bắc.

Viện Văn học - 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới (27/11/2018)

Trong thời gian tới, Viện Văn học tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện. Hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học

VIỆN VĂN HỌC 65 NĂM VINH DỰ, TỰ HÀO (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, Viện Văn học đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận, luôn luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tầm nhìn 2030

VIỆN VĂN HỌC VÀ SỨ MỆNH CỦA MỘT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HỌC LỚN (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Viện Văn học vẫn tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản theo quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng, đồng thời nhanh chóng tiếp thu những tinh hoa văn hóa và học thuật thế giới, qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín lớn lao của mình.

Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học. (07/11/2018)

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Viện Văn học trân trọng thông báo và kính mời Quý vị là Nghiên cứu sinh các khóa đã từng học tập và nghiên cứu tại Viện Văn học và Khoa Văn học - Học viện KHXH về dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học.