DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2017
(Từ ngày: 14/08/2017 - Đến ngày: 20/08/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 14/08/2017
Thứ ba 15/08/2017
Thứ tư 16/08/2017
Thứ năm 17/08/2017
Thứ sáu 18/08/2017
Thứ bảy 19/08/2017
Chủ nhật 20/08/2017