Thơ dân tộc Tày sau năm 1945 (16/08/2016)

Từ cái nhìn văn học sử, văn hóa học, tác giả Đỗ Thị Thu Huyền phác họa một cách khái quát diện mạo, tiến trình và đội ngũ 4 thế hệ các nhà thơ Tày từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.

Khuynh hướng tượng trưng và siêu thực trong thơ Việt Nam hiện đại (06/05/2016)

Để có được một hệ quy chiếu, chuyên luận mở ra bằng hai chương tổng quan về chủ nghĩa tượng trưng và siêu thực trong nghệ thuật nhân loại và quá trình tiếp nhận quan niệm thẩm mỹ và nguyên tắc sáng tạo của hai thi phái này trong thơ Việt Nam hiện đại

Tác giả hàm ẩn trong Tu từ học tiểu thuyết (29/01/2016)

Chuyên luận đã làm công việc của người đi đầu: giới thiệu gần như toàn bộ lịch sử của tu từ học tiểu thuyết và các vấn đề của nó, bước đầu làm sáng tỏ vấn đề tác giả hàm ẩn, thể nghiệm lí thuyết ấy qua một vài hiện tượng tiểu thuyết.

Loại hình Thơ mới Việt Nam 1932 - 1945 (29/08/2015)

Loại hình Thơ mới Việt Nam 1932 - 1945 tập trung vào khía cạnh loại hình, kiểu/ lối Thơ mới nhằm chỉ ra tư cách loại hình của Thơ mới trong tương quan với những hình thái thơ trước và sau nó.

Xã hội học văn học (23/05/2014)

"Xã hội học văn học là một lĩnh vực nghiên cứu khá rộng. Trong cuốn sách này, các tác giả chỉ hướng đến một phạm vi hẹp, đó là xã hội học văn học Pháp.