Lịch sử lý luận phê bình văn học Việt Nam (05/08/2013)

Cuốn sách Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam do PGS. TS Trịnh Bá Đĩnh cùng các đồng sự của ông tại phòng Lí luận văn học, Viện Văn học biên soạn là công trình đầu tiên nghiên cứu lí luận, phê bình văn học Việt Nam từ khởi thủy đến hiện tại. Lịch sử lí luận, phê bình văn học dân tộc được xem như sự thay thế nhau của các quan niệm văn học và các phương pháp tiếp cận văn học thông qua những tác gia tiêu biểu. Đây rõ ràng là cách nhìn mới của các tác giả

Từ điển type truyện dân gian Việt Nam (05/08/2013)

Cuốn sách được ra đời trên cơ sở tập hợp gần 220 đầu sách sưu tầm, biên soạn truyện kể dân gian các dân tộc Việt Nam của các nhà sưu tầm biên soạn từ trước đến nay. Nhóm biên soạn đã liệt kê nguồn xuất xứ các công trình sưu tầm biên soạn này với đầy đủ các thông tin (người sưu tầm biên soạn, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản…) ở mục Bảng viết tắt và danh mục sách biên soạn (tr. 29- tr. 45).

Văn học cổ cận đại Việt Nam - Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật (04/08/2013)

"Nguyễn Huệ Chi là một nhà khoa học vững cổ thông kim, những đóng góp của ông cho thành tựu chung trên các lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, khảo chứng, dịch thuật các giá trị văn hóa nói chung và văn học nói riêng là thiết thực và quan trọng. Lâu nay, học giới vẫn định danh cho ông là “chuyên gia hàng đầu” về văn học Việt Nam Cổ cận đại, tưởng không phải là nhận định quá ưu ái"- Đặng Thị Hảo

10 thế kỷ bàn luận về văn chương (27/12/2007)

Cuốn sách "10 thế kỷ bàn luận về vấn đề văn chương" (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX), ở một phương diện nào đó cũng có thể xem là sự tập hợp, hệ thống hóa bước đầu toàn bộ tư liệu liên quan đến di sản lí luận phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XX.

Lý luận - Phê bình văn học thế giới thế kỉ XX (26/07/2007)

"Lý luận-phê bình văn học thế giới thế kỷ XX" là một công trình có tính tổng hợp giữa việc nghiên cứu, giới thiệu và dịch thuật của tập thể các cán bộ nghiên cứu của Phòng Văn học nước ngoài thuộc Viện Văn học cùng với sự cộng tác của một số nhà nghiên cứu và dịch giả trong và ngoài Viện Văn học....