Ca trù nhìn từ nhiều phía (31/07/2006)

Ca trù đã từng hấp dẫn các tao nhân mặc khách, những trí thức cao cấp, tự do phóng khoáng của nhiều thời đại. Ca trù cũng hấp dẫn các nhà nghiên cứu âm nhạc, nghiên cứu văn học, văn hóa. Sản phẩm của sự hấp dẫn đó là đã tạo ra không chỉ có hàng dãy dài thư mục, trên bốn chục đơn vị, ca trù trong kho sách Hán Nôm với những Ca phả, Ca trù thể cách, Ca trù tạp lục, Đào nương ca trù xướng loại, Đại Nam quốc âm ca khúc, ... mà cũng còn có cả dãy dài thư mục nghiên cứu ca trù, bao gồm các công trình, các chuyên luận, các phần trong các giáo trình văn học, ... Từ xưa ca trù đã đi vào truyền thuyết, đến những năm 30, 40 đầu thế kỷ XX, ca trù đã đi vào truyện, ký của Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Đinh Hùng, Lê Văn Trương

Mạch thơ trong nguồn thế kỉ (27/07/2006)

Thơ Việt Nam trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đã đạt thành tựu lớn lao (và cùng với những hạn chế lịch sử của nó) làm nên diện mạo riêng cho mạch trữ tình của thế kỉ. Đằng sau sự cách tân, đằng sau một hiện tượng thi pháp là quan niệm nghệ thuật, là khát vọng về cái đẹp của thời đại.

Những vấn đề lí luận và lịch sử văn học (27/07/2006)

Là công trình khoa học chào mừng 45 năm thành lập Viện Văn học. Tập sách bao gồm những bài viết của nhiều giáo sư, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu trong Viện vừa được hoàn thành với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc. Không qui tụ gò vào một số đề tài chung nào mà trên mảnh đất khoa học riêng của mình, các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác và khẳng định những giá trị mới.

Lí luận và phê bình văn học - Đổi mới và phát triển (27/07/2006)

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học, nghệ thuật, từ giữa năm 2004 và các cuộc toạ đàm và Hội thảo khoa học về phê bình, lí luận văn học, nghệ thuật đã lần lượt tổ chức tại Viện Văn học (tháng 5 và tháng 11 năm 2004) và Hội đồng lí luận - phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (tháng 7/2004 và 1/2005) đã được đông đảo các nhà lí luận, phê bình văn học nghệ thuật trong cả nước tham gia. Đây có thể coi là tập Kỉ yếu chọn lọc từ bốn Hội thảo từ tháng 5/2004 đến 1/2005 do Viện văn học, Hội đồng lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức.