Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 1 - 2016

MỤC LỤC

 

 

ĐOÀN LÊ GIANG

Bước đầu so sánh Kim ngư truyện của Kyokutei Bakin và Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

 

3

TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

Cốt truyện lưu chuyển trong văn học cổ điển (so sánh Truyện Kiều của Nguyễn Du và Le Cid của Pierre Corneille)

 

 

16

NGUYỄN THÀNH THI

Truyện Kiều: Đại thành của việc cải biên tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa và cách tân truyện Nôm Việt Nam

 

 

26

TRẦN LÊ HOA TRANH

      Tìm hiểu các bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh

 

39

*

*    *

VŨ THANH

    Văn học trào phúng Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX

 

51

PHẠM THU YẾN

Huyền thoại biển đảo Việt Nam – Nhìn từ loại hình văn hóa biển

 

61

CAO KIM LAN

Tự sự tu từ học (Khuynh hướng đọc tu từ học của James Phelan)

 

69

NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

Mối quan hệ không gian và môi trường trong truyện kể địa danh của người Thái ở Việt Nam

 

 

88

LÊ TÚ ANH

Quá trình hình thành tiểu thuyết hiện đại Việt Nam

 

97

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

      Vấn đề giải phóng nhu cầu bản năng trong thơ nữ đương đại

 

108

ĐỌC SÁCH

ĐỖ THỊ HƯỜNG

      Mimésis, phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây

 

115

TƯ LIỆU VĂN HỌC

ABEL DES MICHELS

      Lời giới thiệu bản dịch tiếng Pháp Kim Vân Kiều tân truyện

 

119

TIN TỨC

THANH TÂM

      Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2015

 

127

THI GIA – LAM ĐIỀN

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du

 

 

128

P.V

      Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Đỗ Đức Dục

 

130