Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 1 - 2018

                                           MỤC LỤC

 

NGUYỄN QUANG THUẤN

Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại Hội thảo Quốc tế Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu

 

3

NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP

Thời đại khủng hoảng môi trường và vai trò, vị thế của phê bình sinh thái

 

6

JOHN CHARLES RYAN

Tổng quan phê bình sinh thái Đông Nam Á: Hướng tới một ngành nghiên cứu văn học môi trường xuyên quốc gia

 

14

*

 

BÙI MẠNH NHỊ

Truyện Kiều trong diễn văn của các tổng thống Mỹ

29

LÃ NGUYÊN

Các mô thức tu từ trong thơ Tố Hữu

 

39

ĐOÀN LÊ GIANG – PHẠM THỊ TỐ NHY

Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn - Gia Định trong buổi bình minh của văn học quốc ngữ

 

56

NGUYỄN VĂN HẠNH

Cấu trúc ngôn ngữ Thơ dâng của R. Tagore nhìn từ lí thuyết thi học của R. Jacobson

 

70

BÙI THỊ THIÊN THAI

Nghiên cứu văn học dân gian ở Trung Quốc

 

79

NGUYỄN NGỌC QUẾ

Nghiên cứu so sánh một số motif tiêu biểu trong Sơ kính tân trang của Phạm Thái và Tam hàn thập di của Kim Thiệu Hành

 

93

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

NGUYỄN THỊ TÍNH

Truyện Người con gái Nam Xương - Thông điệp của Nguyễn Dữ về cuộc đời

 

106

TIN TỨC

 

HẢI NINH

Sách của các tác giả Viện Văn học năm 2017

 

114

PV

Hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu

 

116

PV

Hội thảo khoa học Quốc tế Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa

 

118

 

 

 TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ: 20 LÝ THÁI TỔ, HÀ NỘI ˜ Tel: (04) 3825 2895 (115)˜ Fax: (04) 3825 0385.

EMAIL: nghiencuuvanhoc@yahoo.com; tapchincvh@gmail.com

˜ WEBSITE: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

  GP SỐ 283/GP-BVHTT NGÀY 23-5-2001. IN TẠI XÍ NGHIỆP IN TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG