Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 11 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

PHÙNG VĂN TỬU

Cách tân phương thức tự sự tiểu thuyết của Nathalie Kuperman

New elements in novel’s narration by Nathalie Kuperman                                      

TRẦN NGỌC HIẾU

Tiếp cận bản chất trò chơi của văn học (Những gợi mở từ công trình

Homo Ludens của Johan Huizinga)

An approach to the essential of literary play (suggestions from

Johan Huizinga’s Homo ludens)                                                                                           

ĐỖ THỊ HƯỜNG

Tập đoàn quân kỵ binh – sức hấp dẫn từ cái nhìn tương phản trong

văn xuôi viết về chiến tranh của I. Babel

Red Cavalry – Isaak Babel’s contrary points of view on the war                                

ĐẶNG THỊ HẢO

Nguyễn Huệ Chi và những dấu ấn khoa học sau nửa thế kỷ

nghiên cứu văn học cổ cận đại Việt Nam

Nguyen Hue Chi and his imprints in a half-century of research

on ancient vietnamese literature                                                                   

TRẦN HẠNH MAI – NGÔ THỊ THU HIỀN

Cảm thức lạc loài trong văn xuôi đương đại

The loss of identity in contemporary literature                                               

NGUYỄN THANH TÂM

Khuynh hướng khách quan hóa nhân vật trữ tình trong thơ Việt Nam

đương đại

On the tendency of objectivation of lyrical characters

in contemporary vietnamese poetry                                                              

NGUYỄN THỊ NINH

Chất thơ trong ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại

The poetic in novel’s language of contemporary literature in Vietnam             

LÊ HƯƠNG THỦY

Nhận diện truyện ngắn trẻ đương đại

Sketches on short stories by young authors                                              

ĐẶNG THỊ THU HÀ

Type truyện Nhà sư và cô gái trong truyện cổ Phật giáo Việt Nam

The type of The Monk and the Young Girl in vietnamesse bouddhist stories      

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

NGUYỄN THỊ BÍCH

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của

Nguyễn Minh Châu

The narrative art in Nguyen Minh Chau’s short story Chiec thuyen ngoai xa    

ĐỌC SÁCH

READING

HÀ CÔNG TÀI

Nguyễn Đình Thi – Chim phượng bay từ núi

Nguyen Dinh Thi – The Phoenix from the mountains