Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 4 - 2011

KỶ NIỆM 150 NĂM SINH R. TAGORE (1861 – 1941)

150th anniversary of the death of R. Tagore

NGUYỄN VĂN HẠNH

Rabindranath Tagore – Kiến trúc sư của thời kỳ Phục hưng văn hóa,

văn học Ấn Độ

Rabindranath Tagore: the architecte of indian cultural, literary renaissance                          3

LÊ NGUYÊN CẨN

Minh triết trong Thơ Dâng (Gitanjali) của R. Tagore

The wisdom in Tagore’s Gitanjali                                                                               10

LÊ THANH HUYỀN

Truyện ngắn Tagore: Một lối đi riêng trong giải phóng tình dục

Tagore’s short stories: a particular way in sexual liberation                                          20

*

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS-VS. HỒ TÔN TRINH

Homage to professor Ho Ton Trinh

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Vĩnh biệt Giáo sư – Viện sĩ Hồ Tôn Trinh

Farewell to professor Ho Ton Trinh                                                                                                      32

TÔN PHƯƠNG LAN

Nhớ Giáo sư – Viện sĩ Hồ Tôn Trinh 

Remembering professor Ho Ton Trinh                                                                                                 36

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật thời kỳ 1935-1939

The discussion on the artistic conception 1935-1939                                                                    40

HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG – NGUYỄN VĂN NỞ 

Vấn đề xác định thể loại Truyện thầy Lazarô Phiền của Nguyễn Trọng Quản

On the problem of genre of Nguyen Trong Quan’s Lazaro Phien                                                61

LÊ TỪ HIỂN – LÊ MINH KHA

Động tĩnh trong cấu trúc truyện ngắn James Joyce

Dynamic and static in structure of James Joyce’s short stories                                    79

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Hình tượng Người khỏe tài ba trong truyện kể dân gian các dân tộc Việt Nam

The figure of “strong” and “dexterious” people in vietnamese popular stories                                                    88

ĐỌC SÁCH

READINGS

LƯU KHÁNH THƠ

Thơ ca Nga từ khởi thủy đến hiện đại

Russian poetry from the beginnings to modern times                                                 97

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

LÊ THỊ HỒNG NHẠN

Hiệu quả yếu tố kì trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Effects of the element of “strange” in Chuyen chuc phan su den Tan Vien                          105        

TIN TỨC

NEWS

NINH - KHANH

Hội thảo “Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại:

Vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội”                                                                                     114

P.V

Tọa đàm Văn học Nam Bộ 1930-1945.: Diện mạo, đặc điểm và giá trị                                         118

 

                                     

 

 

 

 

KỶ NIỆM 150 NĂM SINH R. TAGORE (1861 – 1941)

150th anniversary of the death of R. Tagore

NGUYỄN VĂN HẠNH

Rabindranath Tagore – Kiến trúc sư của thời kỳ Phục hưng văn hóa,

văn học Ấn Độ

Rabindranath Tagore: the architecte of indian cultural, literary renaissance                          3

LÊ NGUYÊN CẨN

Minh triết trong Thơ Dâng (Gitanjali) của R. Tagore

The wisdom in Tagore’s Gitanjali                                                                               10

LÊ THANH HUYỀN

Truyện ngắn Tagore: Một lối đi riêng trong giải phóng tình dục

Tagore’s short stories: a particular way in sexual liberation                                          20

*

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS-VS. HỒ TÔN TRINH

Homage to professor Ho Ton Trinh

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Vĩnh biệt Giáo sư – Viện sĩ Hồ Tôn Trinh

Farewell to professor Ho Ton Trinh                                                                                                      32

TÔN PHƯƠNG LAN

Nhớ Giáo sư – Viện sĩ Hồ Tôn Trinh 

Remembering professor Ho Ton Trinh                                                                                                 36

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật thời kỳ 1935-1939

The discussion on the artistic conception 1935-1939                                                                    40

HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG – NGUYỄN VĂN NỞ 

Vấn đề xác định thể loại Truyện thầy Lazarô Phiền của Nguyễn Trọng Quản

On the problem of genre of Nguyen Trong Quan’s Lazaro Phien                                                61

LÊ TỪ HIỂN – LÊ MINH KHA

Động tĩnh trong cấu trúc truyện ngắn James Joyce

Dynamic and static in structure of James Joyce’s short stories                                    79

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Hình tượng Người khỏe tài ba trong truyện kể dân gian các dân tộc Việt Nam

The figure of “strong” and “dexterious” people in vietnamese popular stories                                                    88

ĐỌC SÁCH

READINGS

LƯU KHÁNH THƠ

Thơ ca Nga từ khởi thủy đến hiện đại

Russian poetry from the beginnings to modern times                                                 97

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

LÊ THỊ HỒNG NHẠN

Hiệu quả yếu tố kì trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Effects of the element of “strange” in Chuyen chuc phan su den Tan Vien                          105        

TIN TỨC

NEWS

NINH - KHANH

Hội thảo “Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại:

Vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội”                                                                                     114

P.V

Tọa đàm Văn học Nam Bộ 1930-1945.: Diện mạo, đặc điểm và giá trị                                         118