Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 6/2009

MỤC LỤC

 

HÀ MINH ĐỨC

Giá trị văn hóa văn nghệ, lượng và chất     

The value of culture and literature, quantity and quality                                                                    3

PHONG LÊ

Phác thảo về mối quan hệ văn học Xô viết và văn học Việt Nam thế kỉ XX

A sketch on the relation between soviet literature and vietnamese literature of the 20th century      9

DƯƠNG THU HẰNG

Thông loại khóa trình: Chuyên san văn hóa – giáo dục đầu tiên ở Việt Nam

Thong loai khoa trinh: the first Vietnam’s bulletin specialised on culture and education                 26

PHẠM VĂN HƯNG

Hình tượng anh Khóa trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải

The image of the candidate (anh khóa) in A Nam Tran Tuan Khai’s poetry             35

NGÔ VĂN THƯ

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Khái Hưng

Narrative art in Khai Hung’s novels                                                                                        43

LÊ QUANG TRƯỜNG

Ngô Nhân Tĩnh và tâm sự một nho thần

Ngo Nhan Tinh - confidences of a cultivated mandarin                                                                      57

LÊ HUY BẮC

Paul Auster và Nhạc đời may rủi 

Paul Auster and Music of Chance                                                                                                    74

LÊ VĂN MẪU

Không gian nghệ thuật trong sáng tác của Franz Kafka  

The artistic space in Franz Kafka’s oeuvre                                                                                        87

TRẦN THANH HÀ

Từ hiện tượng học đến triết học hiện sinh

From phenomenology to existentialism                                                                                           96

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

TRẦN VĂN MINH                                                                                   

Dạy tác phẩm tùy bút trong trường trung học phổ thông, nhìn từ

đặc trưng thể loại

The teaching of free forms of writing in school                                                 111

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

HÀ MINH ĐỨC

Giá trị văn hóa văn nghệ, lượng và chất     

The value of culture and literature, quantity and quality                                                                    3

PHONG LÊ

Phác thảo về mối quan hệ văn học Xô viết và văn học Việt Nam thế kỉ XX

A sketch on the relation between soviet literature and vietnamese literature of the 20th century      9

DƯƠNG THU HẰNG

Thông loại khóa trình: Chuyên san văn hóa – giáo dục đầu tiên ở Việt Nam

Thong loai khoa trinh: the first Vietnam’s bulletin specialised on culture and education                 26

PHẠM VĂN HƯNG

Hình tượng anh Khóa trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải

The image of the candidate (anh khóa) in A Nam Tran Tuan Khai’s poetry             35

NGÔ VĂN THƯ

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Khái Hưng

Narrative art in Khai Hung’s novels                                                                                        43

LÊ QUANG TRƯỜNG

Ngô Nhân Tĩnh và tâm sự một nho thần

Ngo Nhan Tinh - confidences of a cultivated mandarin                                                                      57

LÊ HUY BẮC

Paul Auster và Nhạc đời may rủi 

Paul Auster and Music of Chance                                                                                                    74

LÊ VĂN MẪU

Không gian nghệ thuật trong sáng tác của Franz Kafka  

The artistic space in Franz Kafka’s oeuvre                                                                                        87

TRẦN THANH HÀ

Từ hiện tượng học đến triết học hiện sinh

From phenomenology to existentialism                                                                                           96

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

TRẦN VĂN MINH                                                                                   

Dạy tác phẩm tùy bút trong trường trung học phổ thông, nhìn từ

đặc trưng thể loại

The teaching of free forms of writing in school                                                 111