Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 11.2008

MỤC LỤC

Kỉ niệm 200 năm sinh Cao Bá Quát (1808-2008)

TRẦN NHO THÌN

Chuyến đi dương trình hiệu lực năm 1884 và tư tưởng Cao Bá Quát

The travel to the West in 1884 and Cao Ba Quat’s thought 3

TRẦN ĐÌNH SỬ

Đôi điều về quan niệm văn học của Cao Bá Quát

Opinions on the literary concept of Cao Ba Quat 17

ĐẶNG THỊ HẢO

Thực chất thái độ của Cao Bá Nhạ đối với Cao Bá Quát qua

Tự tình khúcTrần tình văn (The attitude of Cao Ba Nha toward Cao Ba Quat as seen in Tu tinh khuc et Tran tinh van) 22

PHONG LÊ

Cao Bá Quát và Nguyễn Công Trứ - Hai cốt cách và thân phận

nho sĩ vào mở đầu triều Nguyễn... Cao Ba Quat and Nguyen Cong Tru – two intellectual destinies of the early years of Nguyen dynasty 34

 

*

 

PHẠM DUY NGHĨA

Cốt truyện trong văn xuôi dân tộc và miền núi

The plot in ethnic literature 52

PHẠM VĂN ÁNH

Một số hiện tượng bất thường trong văn bản Lưu Hương kí

Anomalies of the text of Luu Huong ky 61

ĐÀO NGỌC CHƯƠNG

Hiện tượng chuyển hóa trong văn học – Trường hợp huyền thoại

The metamorphoses in literature – the case of myths 76

LƯU DƯỢC TIẾN

Những điểm nóng trong nghiên cứu văn học mấy năm gần đây

ở Trung Quốc (Important moments of the literary debate in China those latest years) 92

TƯ LIỆU VĂN HỌC

NGUYỄN VĂN HOÀN

Góp thêm một ít tư liệu chung quanh cái chết của Phạm Quỳnh

News details on the death of Pham Quynh 105

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LÊ NGUYÊN CẨN

Những nét độc đáo trong Thuốc của Lỗ Tấn

Originalities of the short story “Medicament” by Lu Xun 117

TIN TỨC

P.V

Hội thảo Thân thế và sự nghiệp Cao Bá Quát

The conference Life and Works of Cao Ba Quat 129

 

 

 

MỤC LỤC

Kỉ niệm 200 năm sinh Cao Bá Quát (1808-2008)

TRẦN NHO THÌN

Chuyến đi dương trình hiệu lực năm 1884 và tư tưởng Cao Bá Quát

The travel to the West in 1884 and Cao Ba Quat’s thought 3

TRẦN ĐÌNH SỬ

Đôi điều về quan niệm văn học của Cao Bá Quát

Opinions on the literary concept of Cao Ba Quat 17

ĐẶNG THỊ HẢO

Thực chất thái độ của Cao Bá Nhạ đối với Cao Bá Quát qua

Tự tình khúcTrần tình văn (The attitude of Cao Ba Nha toward Cao Ba Quat as seen in Tu tinh khuc et Tran tinh van) 22

PHONG LÊ

Cao Bá Quát và Nguyễn Công Trứ - Hai cốt cách và thân phận

nho sĩ vào mở đầu triều Nguyễn... Cao Ba Quat and Nguyen Cong Tru – two intellectual destinies of the early years of Nguyen dynasty 34

 

*

 

PHẠM DUY NGHĨA

Cốt truyện trong văn xuôi dân tộc và miền núi

The plot in ethnic literature 52

PHẠM VĂN ÁNH

Một số hiện tượng bất thường trong văn bản Lưu Hương kí

Anomalies of the text of Luu Huong ky 61

ĐÀO NGỌC CHƯƠNG

Hiện tượng chuyển hóa trong văn học – Trường hợp huyền thoại

The metamorphoses in literature – the case of myths 76

LƯU DƯỢC TIẾN

Những điểm nóng trong nghiên cứu văn học mấy năm gần đây

ở Trung Quốc (Important moments of the literary debate in China those latest years) 92

TƯ LIỆU VĂN HỌC

NGUYỄN VĂN HOÀN

Góp thêm một ít tư liệu chung quanh cái chết của Phạm Quỳnh

News details on the death of Pham Quynh 105

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LÊ NGUYÊN CẨN

Những nét độc đáo trong Thuốc của Lỗ Tấn

Originalities of the short story “Medicament” by Lu Xun 117

TIN TỨC

P.V

Hội thảo Thân thế và sự nghiệp Cao Bá Quát

The conference Life and Works of Cao Ba Quat 129