Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 9/2008

MỤC LỤC

 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chí sĩ Ngô Đức Kế (1878-2008)

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Ngô Đức Kế và công cuộc đấu tranh cho một nền chánh học

Ngo Duc Ke and his struggle for an authentic education 3

 

NGUYỄN VĂN HOÀN

Nhà chí sĩ Ngô Đức Kế - từ tù nhân Côn Đảo đến một nhà báo

Ngo Duc Ke the patriot: from the prisonier “Con Dao” to the journalist 15

 

*

 

Kỷ niệm 20 năm ngày mất Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh
(1988-2008)

BÍCH THU

Yếu tố trữ tình trong truyện ngắn Lưu Quang Vũ

The lyrical aspect in Luu Quang Vu’s poetry 28

 

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Đọc thơ di cảo mới của Lưu Quang Vũ

On Luu Quang Vu’posthumous poems 37

 

LÊ HƯƠNG GIANG

Nhân vật phụ trong kịch Lưu Quang Vũ

The figurants in Luu Quang Vu’s plays 43

 

*

 

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Những giới hạn của cộng đồng diễn giải

Limits of the interpretation community 50

 

LÃ NGUYÊN

Số phận lịch sử của nền lý luận văn học Xô Viết chính thống

The destiny of Soviet literary critics 62

 

TRẦN VĂN TOÀN

Cảm quan thế giới trong lý luận, phê bình văn học của Phạm Quỳnh và

tác động của nó đến tiến trình văn học

The vision of the world in Pham Quynh’s literary critics and its influences on a period of literature 80

 

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện

lý thuyết)

Existentialism in southern Vietnam 1954-1975 (theorical aspects) 91

 

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Về hiện tượng thể lục bát chiếm ưu thế trong ca dao truyền thống

On the privileged position of the verse six-eight in vietnamese traditional songs 104

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

HIỂU HÀ

Nghiên cứu Bakhtin ở Trung Quốc

The Bakhtinian studies in China 115

 

CHÂN DUNG VĂN HỌC

ĐÀO TUẤN ẢNH

Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại

Phong Le and some problems of literary history of Vietnam 123

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LƯU KHÁNH THƠ

Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (Về trích đoạn vở Hồn Trương Ba da hàng thịt

trong SGK lớp 12)

The dialogue ghost-man (on the excerpt of the play Truong Ba and the Butcher) 139

 

TIN TỨC

P.V

Tọa đàm Lí luận, phê bình văn học hôm nay 145

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chí sĩ Ngô Đức Kế (1878-2008)

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Ngô Đức Kế và công cuộc đấu tranh cho một nền chánh học

Ngo Duc Ke and his struggle for an authentic education 3

 

NGUYỄN VĂN HOÀN

Nhà chí sĩ Ngô Đức Kế - từ tù nhân Côn Đảo đến một nhà báo

Ngo Duc Ke the patriot: from the prisonier “Con Dao” to the journalist 15

 

*

 

Kỷ niệm 20 năm ngày mất Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh
(1988-2008)

BÍCH THU

Yếu tố trữ tình trong truyện ngắn Lưu Quang Vũ

The lyrical aspect in Luu Quang Vu’s poetry 28

 

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Đọc thơ di cảo mới của Lưu Quang Vũ

On Luu Quang Vu’posthumous poems 37

 

LÊ HƯƠNG GIANG

Nhân vật phụ trong kịch Lưu Quang Vũ

The figurants in Luu Quang Vu’s plays 43

 

*

 

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Những giới hạn của cộng đồng diễn giải

Limits of the interpretation community 50

 

LÃ NGUYÊN

Số phận lịch sử của nền lý luận văn học Xô Viết chính thống

The destiny of Soviet literary critics 62

 

TRẦN VĂN TOÀN

Cảm quan thế giới trong lý luận, phê bình văn học của Phạm Quỳnh và

tác động của nó đến tiến trình văn học

The vision of the world in Pham Quynh’s literary critics and its influences on a period of literature 80

 

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện

lý thuyết)

Existentialism in southern Vietnam 1954-1975 (theorical aspects) 91

 

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Về hiện tượng thể lục bát chiếm ưu thế trong ca dao truyền thống

On the privileged position of the verse six-eight in vietnamese traditional songs 104

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

HIỂU HÀ

Nghiên cứu Bakhtin ở Trung Quốc

The Bakhtinian studies in China 115

 

CHÂN DUNG VĂN HỌC

ĐÀO TUẤN ẢNH

Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại

Phong Le and some problems of literary history of Vietnam 123

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LƯU KHÁNH THƠ

Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (Về trích đoạn vở Hồn Trương Ba da hàng thịt

trong SGK lớp 12)

The dialogue ghost-man (on the excerpt of the play Truong Ba and the Butcher) 139

 

TIN TỨC

P.V

Tọa đàm Lí luận, phê bình văn học hôm nay 145