Mục lục tạp chí Nghiên cứu Văn học số 5/2008

Mục lục

Phương Lựu

Những bậc tiên phong của tư duy hậu hiện đại

Pioneers of postmodern thought 3

 

Trần Đình Sử

Vấn đề bản thể luận trong lí luận văn học Trung Quốc đương đại

Ontology in contemporary chinese critics 16

 

Phạm Văn Phúc

Nguyễn Đình Chiểu với vấn đề cách tân thể loại trong truyện thơ Nôm

Nguyen Dinh Chieu and the renewal of the story-poem Nom 25

 

Nguyễn Thị Bình

Tư duy thơ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Poetry in contemporary vietnamese novels 41

 

Nguyễn Thanh Tú

Bi kịch hoá trần thuật - một phương thức tự sự

Dramatising the narration: a narrative processus 50

 

Phạm Thị Thanh Nga

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975

The mystery in vietnamese short stories after 1975 58

 

Đỗ Thị Thu Huyền

Thơ ca Tày hiện đại qua một số gương mặt tiêu biểu

The modern poetry Tay with some authors 65

 

Nguyễn Thị Bích Dung

Chân dung kẻ sĩ - thương nhân trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh

The character leaned man-trader in Bo Tung Linh’s Lieu trai chi di 78

 

Phạm Thị Thật

Nguyên lí “đồng sáng tạo” qua các kiểu kết thúc của truyện ngắn Pháp những thập niên cuối thế kỉ XX

The principle “co-author” via the end of french short stories of lates XXthcentury 87

 

Stephen Baker

Tiểu thuyết chính trị hậu hiện đại

The postmodern politic novel 101

 

Tư liệu văn học

Documents

Nguyễn Huy Thắng

Nhà văn Đặng Thai Mai với cha tôi - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

The writer Dang Thai Mai and my father – the writer Nguyen Huy Tuong 126

 

Văn học và nhà trường

Literature in school

Hoàng Thị Huế

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong Chữ người tử tù

Hai đứa trẻ

The art of light and shadow in “The letter of the convict” and “The two kids” 133

 

 

Mục lục

Phương Lựu

Những bậc tiên phong của tư duy hậu hiện đại

Pioneers of postmodern thought 3

 

Trần Đình Sử

Vấn đề bản thể luận trong lí luận văn học Trung Quốc đương đại

Ontology in contemporary chinese critics 16

 

Phạm Văn Phúc

Nguyễn Đình Chiểu với vấn đề cách tân thể loại trong truyện thơ Nôm

Nguyen Dinh Chieu and the renewal of the story-poem Nom 25

 

Nguyễn Thị Bình

Tư duy thơ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Poetry in contemporary vietnamese novels 41

 

Nguyễn Thanh Tú

Bi kịch hoá trần thuật - một phương thức tự sự

Dramatising the narration: a narrative processus 50

 

Phạm Thị Thanh Nga

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975

The mystery in vietnamese short stories after 1975 58

 

Đỗ Thị Thu Huyền

Thơ ca Tày hiện đại qua một số gương mặt tiêu biểu

The modern poetry Tay with some authors 65

 

Nguyễn Thị Bích Dung

Chân dung kẻ sĩ - thương nhân trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh

The character leaned man-trader in Bo Tung Linh’s Lieu trai chi di 78

 

Phạm Thị Thật

Nguyên lí “đồng sáng tạo” qua các kiểu kết thúc của truyện ngắn Pháp những thập niên cuối thế kỉ XX

The principle “co-author” via the end of french short stories of lates XXthcentury 87

 

Stephen Baker

Tiểu thuyết chính trị hậu hiện đại

The postmodern politic novel 101

 

Tư liệu văn học

Documents

Nguyễn Huy Thắng

Nhà văn Đặng Thai Mai với cha tôi - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

The writer Dang Thai Mai and my father – the writer Nguyen Huy Tuong 126

 

Văn học và nhà trường

Literature in school

Hoàng Thị Huế

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong Chữ người tử tù

Hai đứa trẻ

The art of light and shadow in “The letter of the convict” and “The two kids” 133