Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 4.2008

Cụm bài về Phan Bội Châu

 

Chương Thâu

Về tình hình nghiên cứu Phan Bội Châu ở nước ngoài những năm gần đây

Nguyễn Đình Chú

Về Phan Bội Châu: Mấy vấn đề xin được bàn lại...

Phong Lê

Tầm vóc Phan Bội Châu trong lịch sử và lịch sử văn chương Việt Nam đầu thế kỉ XX

*

Trần Hoài Anh

Quan niệm về tiểu thuyết trong lí luận phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975

Đoàn Ánh Dương

Nguyễn Bình Phương, “Lục đầu giang” tiểu thuyết

Đỗ Thị Thu Huyền

Thơ ca Tày hiện đại qua một số gương mặt tiêu biểu

Nghiêm Thiệu Sương

Thư tịch chữ Hán ở Nhật Bản

Nguyễn Thị Bích Dung

Chân dung kẻ sĩ – thương nhân trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh

Dương Thị Ánh Tuyết

Tính chất carnaval trong tiếng cười của Mark Twain

Tư liệu văn học

Nguyễn Văn Hoàn

Trương Tửu – từ bài báo đầu tay đến các công trình nghiên cứu về Truyện Kiều

Trao đổi ý kiến

Đoàn Lê Giang

Ai là tác giả đích thực của bài Á tế Á ca

Văn học và nhà trường

Phạm Tuấn Vũ

Giá trị văn chương của Bình Ngô đại cáo