PHAN TRỌNG THƯỞNG

22/10/2014


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận phê bình VHNT Trung ương, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam

Học hàm, học vị: Tiến sĩ (1995),Phó Giáo sư (2001)


Họ và tên: Phan Trọng Thưởng

- Năm sinh : 4/5/1951

- Nơi sinh:  Lập Thạch - Vĩnh Phúc

- Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp năm 1977

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Việt Nam năm 1995

- Thực tập sinh tại Viện Văn học Thế giới mang tên M.Gorki - Viện Hàn lâm Khoa học Nga từ 1988 - 1990

- Ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh


- Địa chỉ liên hệ: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email:


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): lịch sử kịch hiện đại, lý luận và lịch sử văn học, phương pháp luận nghiên cứu văn học


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Giao lưu văn học và sân khấu (tiểu luận, nghiên cứu), Nxb. Văn học, 1996

2. Những vấn đề lịch sử kịch Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (chuyên luận), Nxb. KHXH, 1996

3. Văn chương - tiến trình, tác giả, tác phẩm (tiểu luận), Nxb. KHXH, 2001

4. Phóng sự Việt Nam 1932- 1945, 3 tập (sưu tầm, biên soạn). Nxb. Văn hóa thông tin, 2000

5. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam (biên soạn, tuyển chọn), Nxb. Giáo dục, 1999

6. Lý luận và phê bình văn học - đổi mới và phát triển (chủ biên). Nxb. KHXH, 2005

7. 10 thế kỉ bàn luận về văn chương: Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XX, 3 tập (sưu tầm, tuyển chonh, giới thiệu), Nxb. Giáo dục, 2007

8. Thẩm định các giá trị văn chương (tiểu luận, nghiên cứu), Nxb. Văn học, 2013

 


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: