TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

03/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nguyên Phó Viện trưởng Viện văn học (1995 - 2010)

Học hàm, học vị: Tiến sĩ (1984), Phó Giáo sư (1996)


Họ và tên: Trương Đăng Dung

- Năm sinh: 08/5/1955

- Nơi sinh: Diễn Châu - Nghệ An

- Quê quán: Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Budapest năm 1978

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ văn học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungari năm 1984

-  Ngoại ngữ: Tiếng Hungari


- Địa chỉ liên hệ:  Phòng Lý luận văn học, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: dungvvh@yahoo.com

- Số điện thoại di động: 


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Lý luận văn học


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Các vấn đề của khoa học văn học (nghiên cứu), Nxb. KHXH, 1990

2. Từ văn bản đến tác phẩm văn học (nghiên cứu), Nxb. KHXH, 1998

3. Lâu đài (tiểu thuyết của Franz Kafka, dịch),

4. Đứa trẻ mồ côi (tiểu thuyết của Moricz Zsigmond, dịch)

5. Thằng điên và quỷ sứ (tiểu thuyết của Sarkadi Imve, dịch)

6. Nghệ thuật và chân lý khách quan (của G.Lukacs, dịch)

7. Đặc trưng mỹ học (của G.Lukacs, dịch)

8. Trên đường đến với ngôn ngữ (của Martin Heideggev, dịch)

 


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Những vấn đề của khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại (Công trình cấp Bộ, đã nghiệm thu, kết quả xuất sắc, năm 2011)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: