TRỊNH BÁ ĐĨNH

23/11/2013

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ:  Nghiên cứu viên chính, Trưởng Phòng 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ (năm 1991), Phó Giáo sư (năm 2007),


Họ và tên: Trịnh Bá Đĩnh

- Năm sinh : 1958

- Quê quán: Hải Dương

 


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp khoa.Ngữ văn , Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1982

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp St. Peterburg (Nga) ,  năm 1991

- Ngoại ngữ: tiếng Nga, Pháp.


- Địa chỉ liên hệ: Trịnh Bá Đĩnh, Viện Văn học, 20 Lí Thái Tổ, Hà Nội.

- Email: trinhbadinhvvh@gmail.com

- Điện thoại: 84907488012


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Chủ nghĩa cấu trúc, kí hiệu học, lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam.


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Chủ nghĩa cấu trúc trong văn học, Chuyên khảo, H., 2002, 2010.

2. Phê bình văn học Việt Nam hiện đại, Tuyển tập phê bình, H., 2011.

3. Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam, Chuyên khảo (Chủ biên), H., 2012.

4. Phương Đông và phương Tây, (dịch của N. Konrad)

5. Văn học Nhật bản từ cổ đến cận đại, (dịch của N.Konrad)

6. Lịch sử văn học thế giới (dịch chung)

 

 


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

  1. Thành viên đề tài cấp bộ: Lý luận và phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945.Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện  (2002-2004)
  2. Chủ nhiệm đề tài cấp viện:  Kí hiệu học và kí hiệu học văn hóa. (2006-2008). 
  3. Chủ nhiệm  đề tài cấp bộ : Lịch sử lí luận và phê bình văn học Việt Nam. (2007-2009)
  4. Thành viên đề tài cấp bộ: Lý luận  phê bình văn học Việt Nam từ 1945 đến nay. Chủ nhiệm  PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp (2006-2009)
  5. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Li luận phê bình văn học Việt Nam 25 đổi mới và phát triển (1986-2010), (2011-2012).
  6. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Biểu tượng nghệ thuật và bước đầu nghiên cứu một số biểu tượng trong văn học Việt Nam (2013-2014)
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: