GIỚI THIỆU TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

07/03/2013

 

GIỚI THIỆU

 


Trưởng Phòng: PGS. TS. Lưu Khánh Thơ

Phó Trưởng Phòng: 


- Địa chỉ liên hệ: 20 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Email: nghiencuuvanhoc@yahoo.com

- Điện thoại: 0438252895 (số máy lẻ 115)


Giới thiệu chung

- Lịch sử, hoạt động, thành tựu

Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ra đời tháng 1 năm 1960. Từ số 1 năm 1960 đến số 6 năm 1963, tạp chí có tên Nghiên cứu văn học; từ số 7 năm 1963 đến số 5 năm 2004, tạp chí mang tên Tạp chí Văn học; từ số 6 năm 2004 lấy lại tên tạp chí Nghiên cứu văn học.

Từ khi ra đời đến nay, tạp chí là diễn đàn khoa học của Viện và của cả giới nghiên cứu văn học. Tạp chí vừa là nơi công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện; vừa là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học. Trong hơn 50 năm qua, tạp chí đã đăng khoảng 8000 tiểu luận khoa học và các bài nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài Viện, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa nghiên cứu văn học, đáp ứng các yêu cầu của đời sống văn học.

Qua dư luận bạn đọc và giới chuyên môn, tạp chí được đánh giá là tạp khoa học đầu ngành của cả nước.

- Định hướng chuyên môn

Tạp chí là nơi công bố các kết quả nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử văn học.

Trên từng khu vực nghiên cứu cụ thể, tạp chí định hướng hướng vừa thúc đẩy hoạt động nghiên cứu cơ bản vừa đáp ứng những nhiệm vụ thời sự của đời sống văn học; ủng hộ những tìm tòi, kiến giải khoa học mới mẻ, kích thích tiềm năng cá nhân của các nhà khoa học ở nhiều trung tâm nghiên cứu khác nhau trong và ngoài nước.

Tạp chí định hướng giữ vai trò trung tâm ngôn luận về khoa học văn học của cả nước. 


*Danh sách các cán bộ đã từng công tác tại Phòng

 1. Đặng Thai Mai (GS., Nguyên Chủ nhiệm tạp chí)
 2. Hoài Thanh (Nguyên Tổng biên tập)
 3. Hồ Tôn Trinh (GS.VS., Nguyên Tổng biên tập)
 4. Vũ Đức Phúc (PGS., Nguyên Phó Tổng biên tập)
 5. Thành Duy (PGS. TS., Nguyên Thư ký tòa soạn)
 6. Phong Lê (GS., Nguyên Tổng biên tập)
 7. Hà Minh Đức (GS., Nguyên Tổng biên tập)
 8. Bùi Công Hùng (PGS., Nguyên Phó Tổng biên tập)
 9. Vân Thanh (PGS.TS., Biên tập viên)
 10. Trần Đức Các (Nguyên Trưởng ban trị sự)
 11. Phong Lan (Trưởng ban biên tập)
 12. Nguyễn Thị Huế (PGS.TS., Biên tập viên)
 13. Phạm Xuân Nguyên (Nhà PBVH, Biên tập viên)
 14. Trịnh Bá Đĩnh (PGS.TS., Biên tập viên)
 15. Nguyễn Phương Chi (Phó ban trị sự, Biên tập viên)
 16. Nguyễn Quang Thùy (Cán bộ trị sự)
 17. Lã Duy Lan (TS., Biên tập viên)
 18. Lê Dục Tú (PGS.TS., Biên tập viên)
 19. Hoàng Thị Tiến (Cán bộ trị sự)
 20. Nguyễn Tú Anh (Cán bộ trị sự)

* Danh sách các cán bộ hiện tại công tác tại Phòng:

 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn (P. Tổng biên tập)
 2. PGS.TS. Lưu Khánh Thơ (Trưởng Ban biên tập)
 3. ThS. Đoàn Ánh Dương
 4. Nguyễn Thành Long
 5. Dương Huyền Nga

Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản

1. Tổng mục lục 40 năm Tạp chí Văn học (1960-1999), Viện Văn học xuất bản, H., 1999.


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

Các tin đã đưa ngày: