PHẠM PHƯƠNG CHI

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2006, 2012),  Tiến sĩ (2011, 2016)


Họ và tên: Phạm Phương Chi 

- Năm sinh: 1982

- Nơi sinh: Phú Thọ

- Quê quán : Phú Thọ


Quá trình đào tạo/học vấn.

-  Cử nhân: Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

-  Thạc sĩ: Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học California, Riverside (Đại học quốc Gia California), Hoa Kì

- Thạc sĩ: Văn học châu Á tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm, Việt Nam

- Tiến sĩ: Văn học so sánh,  Đại học California, Riverside (Đại học quốc Gia California), Hoa Kì (2011)

- Tiến sĩ: Lí luận văn học, Học Viện Khoa học Xã hội, Việt Nam (2016)

 


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: phamphuongchi@gmail.com


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy):Văn học và chính trị, tiểu thuyết và dân tộc,  văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh, sử thi Ấn Độ, di dân Ấn Độ ở Việt Nam, Tiếp nhận các tác giả Ấn Độ ở Việt Nam, phê bình hậu thuộc địa, thi học Ấn Độ cổ điển, so sánh tiểu thuyết của Việt Nam và các nước khác. 


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

 

TIẾNG ANH

 

Bài tạp chí, chương sách, và bài đọc sách

 

 

1. Nation building and religion in post-reform Vietnam: a case study of the Mariamman temple. South East Asian Research, ra ngày 1 tháng 7 năm 2019, AHCI indexed, SCOPUS indexed

2.A Critique of the Orientalist Divide: Setting Side by Side of Domestic Spaces in Narayan R.K’s The Dark Room (1938) and Rachilde’s The Juggler (1900)” Comparative Literature Studies Vol. 3, No.53, 2018 (Penn State University Press)  AHCI Indexed   

3. Imperial Intoxication: Alcohol and the Making of Colonial Indochina (Southeast Asia: Politics, Meaning, and Memory,  University of Hawaii Press (September 30, 2017): Southeast Asian Studies 2018 : SCOPUS indexed   

4. The Penguin History of Modern Vietnam CHRISTOPHERGOSCHA London: Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2016, xxxviii+633pp: Southeast Asian Studies Vol.7 No.1 (Kyoto University), 2018 :  SCOPUS indexed

5.Cái câm lặng trong tiếp nhận  Rabindranath Tagore ở Việt Nam thuộc địa. Gitanjali and Beyond, Vol.1, 2016

6.Sophia Suk-Mun Law. Những công dân vô hình ở Hong Kong: Nghệ thuật và truyện kể của thuyền nhân người Việt  (2014). Postcolonial Texts, Vol 11, No 4 (2016)

7. “Indochina’s Indian Dimension” (đồng tác giả với Natasha Pairaudea). End of Empire, 100 Days in 1945 That Changed Asia and the World. NIAS press, 2016.

8.Tiểu thuyết Ngôi nhà và Thế giới của R. Tagore – Câu chuyện về sự thất bại của các dự án dân tộc. Asiatic: IIUM Journal of English Language and Literature. December 2013 (Scopus Index)

9.Michele Janette. My Viet – Văn học Việt Mỹ bằng tiếng Anh, 1962-hiện nay (2011).  Journal of Vietnamese Studies 7. 2 (2012)

10. Các yếu tố Rasa trong Thơ dâng của Rabindranath Tagore. German:  GRIN, 2016.        

 

Sách:

1. Sinh thái trong văn học Đông Nam Á: Thần thoại, Xã hội(Đồng tác giả với Chitra Sankaran và Kaur Gurpreet). Hoa Kì: NXB Vernon, 2019.

2. Sự lên ngôi và sụp đổ của tiếp nhận R. Tagore ở Việt Nam, NXB Đại học California, Riverside, 2012     

 

 

TIẾNG VIỆT

 

Bài tạp chí

 

1.   Phê bình sinh thái như là nội dung của phê bình hậu thuộc địa: Đọc tiểu thuyết Thủy triều đói của Amitav Ghosh, trong kỉ yếu hội thảo quốc tế Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu (NXB Văn học, 2017)

2.   Siêu nhiên và dân tộc trong văn học Ấn Độ: tiểu thuyết K. Narayan. Tạp chí của Hôi đồng Lí luận văn học nghệ thuật trung ương, tháng 11 năm 2017

3.   Tiếp nhận  R. Tagore ở Việt Nam thuộc địa và dự án thực dân về văn hóa bản địa. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8 năm 2016.

4. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học hiện đại Indonesia. Tạp chí Hội đồng Lý luậnphê bình văn học nghệ thuật Trung ương. 8/2016

5.    Chủ nghĩa tự do trong truyện ngắn Người đưa thư và Trừng phạt của R. Tagore. Tạp chí Hội đồng Lý luậnphê bình văn học nghệ thuật Trung ương. 12/2015

6.    Văn học so sánh ở Mỹ: Nền học thuật ngoại biên. Nghiên cứu văn học, 7/ 2015; tr. 180-195

7.    Dưới lớp mặt nạ Exotic. Tạp chí Nghiên cứu văn học, 11/2014.

8. Có hay không một nền văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh? Tạp chí Hội đồng Lý luậnphê bình văn học nghệ thuật Trung ương. 1/2014.

9.   Chủ nghĩa dân tộc và phụ nữ trong tiểu thuyết Mujeong của Kwang-su và The Home and The World của R. Tagore. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số tháng 1/2014.

10. Tiếp nhận R. Tagore ở Việt Nam – Một mảng tri thức bị lãng quên. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ. Số tháng 2/2014.

11. Giải lá bùa hậu thuộc địa: Phá bỏ tính chất bá quyền của tri thức phương Tây. Tạp chí Hội đồng Lý luậnphê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Số tháng 9/2013.

12. Văn học hiện đại Ấn Độ. Văn học nước ngoài 11/2011.

13. Cái đẹp nhục cảm trong sử thi Ramayana. Nghiên cứu văn hóa dân gian. 5/2010.

14. Dorit Cohn và Kỹ thuật tự sự. Nghiên cứu Văn học, 10/2010; tr. 100-111

15. Các nguyên lý thẩm mĩ cổ điển Ấn Độ (Rasa, Alamkara, Dhvani) trong sử thi RamayanaNghiên cứu văn hóa dân gian, 5/2007.

16. Hậu hiện đại Ấn Độ. Nghiên cứu Văn học 8/2005.

17. Cấu trúc tự sự trong truyện ngắn Phiên chợ Giát của Nguyễn Minh Châu. Tạp chí khoa học (Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội), 8/2004.

18. Cái nhìn Ấn Độ cổ đại về cái đẹp nhục cảm trong sử thi Ramayana. Nghiên cứu văn hóa dân gian 6/2004.

19. Cái nhìn thẩm mĩ trong thơ Nguyễn Duy. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, 7/2004.

20.  Truyện ngắn Con kì nhông của Narayan và Con chó mù của Chekhov. Tạp chí khoa học (Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội), 6/2004.

21. Thủ pháp so sánh trong sử thi Ramayana và sử thi Iliad và Odyssey.  Nghiên cứu văn hóa dân gian, 2/2003.

22. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. 2/2003.

23. Về thủ pháp so sánh trong sử thi Ramayana. Nghiên cứu Đông Nam Á 6 (2003).

24. Thiên nhiên trong sử thi Ramayana. Nguồn sáng dân gian 3/2003.

25. Không gian nghệ thuật trong bài thơ Mưa của Văn Cao. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. 11/1998; tr.43-47)

 

Bài viết trên báo

 

1.    Để trí thức là lương tâm, lương tri của dân tộc. Khoa học và Phát triển, November, 2015.

2.    Chủ nghĩa dân tộc qua góc nhìn giới. Văn nghệ 50 (2013)

3.    Đó không phải là một đêm tốt hơn. Văn nghệ 41 (2013)

 

Dịch (từ tiếng Anh ra tiếng Việt)

 

1.  "Trào lưu môi trường và phê bình sinh thái" trong Phê bình sinh thái là gì (Hoàng Tố Mai chủ biên), NXB Văn học, 2017

2.  "Thiên nhiên như là vấn đề nữ quyền", trong Phê bình sinh thái là gì (Hoàng Tố Mai chủ biên), NXB Văn học, 2017

3.“Sinh thái học thiên tai: Đọc tiểu thuyết Một điều đáng kinh ngạc của Chitra Divakaruna”,  trong Phê bình sinh thái là gì (Hoàng Tố Mai chủ biên), NXB Văn học, 2017

4.   Truyện Kiều dưới góc nhìn văn học nữ quyền Tạp chí Văn hóa Nghệ An, Nghệ An, Viet Nam: Cong Ty CP Nghe An,  25, 2014, 

5.   Những tán cây choàng khăn quàng đỏ thắm.  Mỹ Phẩm, 1/ 2014; 138-141

6.  Điện ảnh hiện đại Việt Nam, Campuchia và Lào. Tạp chí Văn hóa Nghệ An Nghệ An, Viet Nam: Cong Ty CP Nghe An, 2013; 20- 24

7.   Một epik (sử thi) chưa bao giờ là epic (sử thi) - Sử thi người Malay Hikayat Hang TuahTạp chí văn hóa dân gian số 142, tháng 9 năm 2012. 

8.    Nhiếp ảnh Việt Nam và Nghệ thuật thể hiện chiến tranh. Tạp chí Văn hóa Nghệ An Nghệ An, 2012.

9.    Tiểu thuyết chính trị hậu hiện đại. Tạp chí Nghiên cứu văn học, May 2009.

10. Kĩ thuật tự sự. Tạp chí văn học nước ngoài, 10/2008

11. Rasa trong mỹ học Ấn Độ. Tạp chí văn học, 8/2008

12. Chủ nghĩa hiện đại, những điều cần biết. Phê bình lí luận văn học thế giới thế kỉ XX, tập 1. Biên tập Lộc Phương Thủy (Lộc Phương Thủy biên tập). Đà Năng, Việt Nam: Nhà xuất bản Giáo dục, 2007

13. Các nguyên tắc của phê bình văn học (Principles of Literary Criticism). Phê bình lí luận văn học thế giới thế kỉ XX, tập 2 Lộc Phương Thủy biên tập) Đà Năng, Việt Nam: Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

 

Sách

 

1.  Cảm nghiệm thẩm mĩ trong sử thi Ramayana, NXB Đại học Quốc, 2015

2.    20 truyện ngắn xuất sắc Ấn Độ. Biên tập. Hà Nội: NXB Trẻ, 2008

3.    20 truyện ngắn Đông Nam Á xuất sắc. Biên tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Trẻ, 2008.

4.    Truyện dân gian Ấn Độ, (đồng dịch giả với Kim Đính). Hà Nội: Nhà xuất bản Kim Đồng, 2007.

5.    Truyện Akbar và Birbal (dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Kim Đồng, 2005.

 

 

Các tin đã đưa ngày: