NỘI QUY THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC

15/06/2013

Tất cả các bộ thuộc biên chế của Viện Văn học đều được cấp sổ mượn sách báo của Thư viện. Các NCS, cán bộ hợp đồng, cán bộ nghỉ hưu của Viện được cấp sổ tạm thời theo quy định riêng. Đối với độc giả ngoài ngoài Viện phải có giấy giới thiệu, chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) mới được cấp thẻ đọc tạm thời và phải chịu mức phí theo quy định của Thư viện.

NỘI QUY THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC

Bạn đọc đến Thư viện, cần thực hiện các quy định sau đây:

Tất cả các bộ thuộc biên chế của Viện Văn học đều được cấp sổ mượn sách báo của Thư viện. Các NCS, cán bộ hợp đồng, cán bộ nghỉ hưu của Viện được cấp sổ tạm thời theo quy định riêng.

Đối với độc giả ngoài  ngoài Viện phải có giấy giới thiệu, chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) mới được cấp thẻ đọc tạm thời và phải chịu mức phí theo quy định của Thư viện.

PHÒNG ĐỌC

 • Không mang túi xách, cặp sách vào phòng đọc
 • Chỉ đọc tại chỗ, không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, ra ngoài thư viện
 • Không cắt xén, xé tài liệu, khi phát hiện sách thiếu trang, yêu cầu báo ngay cho thủ thư, nếu không bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm
 • Không hút thuốc, chất dễ cháy nổ vào phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung
 • Không nói chuyện riêng, không nghe điện thoại tại phòng đọc, yêu cầu điện thoại để chế độ rung
 • Khi có nhu cầu photocopy tài liệu, cần liên hệ với thủ thư để được chỉ dẫn cụ thể.
 • Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy từng mức độ sẽ có hình thức xử lý thích hợp:

PHÒNG MƯỢN

ĐỘC GIẢ TRONG VIỆN

 • Độc giả trong biên chế của Viện được mượn sách báo với số lượng tối đa là 10 cuốn trong thời hạn 6 tháng, nếu muốn gia hạn, độc giả phải đem sách đến trình và được gia hạn thêm 1 tháng. Nếu không trả Thư viện sẽ ngừng phục vụ.
 • Sách báo quý hiếm hoặc độc bản, tư liệu tham khảo nội bộ chưa công bố, sách báo cũ nát cần bảo quản, độc giả chỉ được đọc tại Phòng đọc của Thư viện. Muốn sao chụp phải được phép Thư Viện và Lãnh đạo Viện.
 • Khi mượn, độc giả cần kiểm tra lại tình trạng sách báo. Khi trả, yêu cầu thủ thư xóa sổ ngay trước mặt độc giả. Ra khỏi Thư viện, độc giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng sách báo. Thư viện nghiêm cấm mượn hộ hoặc truyền tay nhau. Độc giả làm mất sách phải bồi thường theo quy định của Thư Viện

ĐỘC GIẢ NGOÀI VIỆN:

 • Độc giả ngoài Viện không được phép mượn về, chỉ được phép mượn và đọc tại phòng đọc và photo

 

 • Thời gian phục vụ: Tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6: Thời gian: 8h30 đến 11h30. Riêng thứ 2 và thứ 5 phục vụ thêm buổi chiều từ 14h đến 16h30.

 

CÁC DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN

1. Dịch vụ Tư vấn thông tin:

Tư vấn bạn đọc trong việc định hướng các nguồn tin , phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:

 • Biên soạn thư mục theo yêu cầu
 • Tra cứu theo yêu cầu
 • Sao từ bản gốc (photocopy), scan, chụp ảnh,…
 • Số hóa: dạng văn bản (text), dạng ảnh

Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể bạn đọc tiếp cận mọi nguồn tin của thư viện, cũng như sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện.

Khi người dùng có yêu cầu được cung cấp thông tin, bộ phận Tư vấn thông tin sẽ ghi nhận yêu cầu, chuyển đến nơi thực hiện yêu cầu và trao lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu.

3. Cung cấp các dịch vụ

      Các CSDL :                                           

 • Cơ sở dữ liệu sách (Việt và Anh Pháp)
 • Cơ sở dữ liệu Tạp chí văn học
 • Cơ sở dữ liệu Luận án
 • Cơ sở dữ liệu tên, báo tạp chí trước cách mạng

 

ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN - VIỆN VĂN HỌC

 • Tài liệu được phô tô, scan và chụp ảnh từ các sách báo, tạp chí, luận án

 

Loại tài liệu

Đối tượng phục vụ

Đơn giá phô tô

Đơn giá scan

Đơn giá chụp ảnh

(khổ A4)

(khổ A3)

(khổ A4)

(khổ A3)

(khổ A4)

(khổ A3)

Tài liệu thường (sách, báo, tạp chí xb. sau năm 1945, các tài liệu tại Phòng Đọc)

Bạn đọc là cán bộ Viện Văn học

300

600

1.300

2.500

200

(Tự chụp)

400

(Tự chụp)

Bạn đọc ngoài Viện Văn học, nghiên cứu sinh,…

400

800

1.800

3.500

300

(Thư viện chụp)

6.000

(Thư viện chụp)

Tài liệu quí hiếm(sách, báo, tạp chí  xb.trước năm1945, tài liệu Hán nôm, tài liệu dịch…)

Bạn đọc là cán bộ Viện Văn học

500

1.000

1.500

3.000

500

1.000

Bn đc ngoài Vin Văn hc, nghiên cu sinh,…

1.000

2.000

2.000

4.000

1.500

3.000

 

 • THẺ BẠN ĐỌC

          Dành cho đối tượng là các bạn đọc ngoài Viện

I. Thẻ có thời hạn: 2 loại thẻ

          1. Thẻ có thời hạn 06 tháng: 60.000 VNĐ

          2. Thẻ có thời hạn 12 tháng: 100.000 VNĐ

            3. Phiếu yêu cầu:

- Sử dụng Phiếu yêu cầu khi mượn sách

- Đơn giá: 500 VNĐ\Phiếu\Tên sách

II. Phiếu mượn sách: Sử dụng khi không có Thẻ bạn đọc

                   - Đơn giá: 5.000 VNĐ\Phiếu\Tên sách

 • Dịch vụ tìm tin trên CSDL (đối tượng là các bạn đọc ngoài Viện))
 • Biên soạn thư mục theo yêu cầu
 • Tra cứu theo yêu cầu

1. Giá 01 giờ sử dụng máy tính để tìm tin trong CSDL của Thư viện Viện Văn học: 15.000 VNĐ

2. Phiếu yêu cầu để mượn sách: 5.000 VNĐ\phiếu\tên sách

3. In 01 trang kết quả tìm tin: 5.000 VNĐ\tr.\4-5 kết quả tìm tin

4. Tìm tin theo yêu cầu: 10.000 VNĐ\tr.\4-5 kết quả tìm tin

D. Dịch vụ chuyển phát qua đường bưu điện

          1. Tài liệu thường (sách, báo, tạp chí sau CM)

Đơn giá:     Khổ A4: 800 VNĐ\tr.

                                      Khổ A3: 1.600 VNĐ\tr.

          2. Tài liệu quí hiếm (sách, báo, tạp chí trước CM, tài liệu dịch, tài liệu Hán nôm…)

                   Đơn giá:     Khổ A4: 1.200 VNĐ\tr.

                                              Khổ A3: 2.400 VNĐ\tr.

          Sau khi Thư viện nhận được đủ kinh phí in tài liệu và phí bưu điện sẽ chuyển tài liệu qua đường bưu điện cho các bạn đọc ở tỉnh xa.

                                                                                                                   Hà nội, ngày 10  tháng 4 năm 2013

Viện trưởng Viện Văn học                                                                                   Trưởng Phòng Thư viện

          (đã ký)                                                                                                                           (đã ký)

 

TH THƯ VIN - VIN VĂN HC

 

Mt trước                                                                                        Mt sau

Ảnh

THƯ VIN VIN VĂN HC

 

Đ...................

M.........................

NHNG QUY ĐNH CHUNG

TH BN ĐC

1. Xuất trình thẻ khi vào Thư viện, khi vào đọc, mượn sách.

Họ và tên: ......................................

2. Giữ gìn thẻ cẩn thận, khi làm mất thẻ phải báo ngay với

Năm sinh: .......................................

Thư viện.

Nghề nghiệp: ......................................................

3. Không cho người khác mượn thẻ.

Địa chỉ: ................................................................

4. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Thư viện.

Ngày cấp

Người cấp

 

…/…/ 2013

 

HSD: …/…/201

 

 

Các tin đã đưa ngày: