Thông báo sách mới năm 2013

28/08/2013

Tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái có một màu sắc lạ, một cách viết về hiện thực độc đáo. Một bức tranh hiện thực huyền ảo có cả nhân vật chuột và nhiều nhân vật người, trong rất nhiều sự kiện, chi tiết của đời sống: ma túy, buôn bán đất, khai hoang, chuyện tại sân golf, trong văn phòng, trên internet...

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2013

 

 

A- Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Việt Nam

 

0069 / VVANHOC / vie (VN)

          108 nhà văn thế kỉ XX - XXI / Đoàn Tử Huyến b.s. ; Cộng tác của: Diệu Thủy,... . - In lần 1 . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa Ngôn Ngữ Đông Tây, 2011 . - 667 tr., 23 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Thế kỷ 20; Thế kỷ 21; Việt Nam; Thế giới

          Giới thiệu ND : Tập sách 108 nhà văn thế kỉ XX - XXI giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và đặc điểm sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng nhất thế giới thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI

          Ký hiệu kho : VL 2114

 

0068 / VVANHOC / vie (VN)

          Bình luận văn chương : Văn học trong nhà trường / Đặng Văn Lung, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Đình Thi,... ; Tuyển chọn: Tạ Đức Hiền,... . - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2006 . - 603 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Bình luận văn học; Văn học trong nhà trường; Văn học dân gian; Văn học trung đại; Văn học cận đại; Văn học hiện đại; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn Bình luận văn chương đề cập đến một không gian nghệ thuật rộng lớn trên tiến trình văn học Việt Nam. Cuốn sách gồm có 3 phần: - Phần I: Văn học dân gian; - Phần II: Văn học trung đại, cận đại; - Phần III: Văn học hiện đại

          Ký hiệu kho : Vv 33557

 

0103 / VVANHOC / vie (VN)

Dương Thuấn

          Hành trình từ bản Hon / Dương Thuấn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2009 . - 351 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập các bài nghiên cứu, tiểu luận, phê bình văn học của nhà thơ Dương Thuấn. Cung cấp cái nhìn khái quát về thơ Dương Thuấn, qua đó khẳng định những thành tựu, đóng góp của nhà thơ cho nền thi ca Việt Nam hiện đại

          Ký hiệu kho : Vv 33645, Vv 33646

 

0061 / VVANHOC / vie (VN)

          Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam / Lê Nguyên Cẩn, Phạm Vĩnh Cư, Phan Huy Dũng,... ; Trần Đình Sử ch.b. . - H. : Văn học, 2011 . - 583 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Văn học cổ, cận đại; Văn học hiện đại; Giảng văn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Sách chọn giảng những tác phẩm có trong chương trình sách giáo khoa mới, chú trọng tới những định hướng ra đề thi và thi vào đại học, trung học chuyên nghiệp. Phân tích, bình giảng, bình luận tác phẩm văn học dân gian, văn học cổ, cận đại, hiện đại dành cho học sinh phổ thông trung học

          Ký hiệu kho : VL 2117

 

0106 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức

          Nữ sĩ Anh Thơ - mùa hoa đồng nội / Hà Minh Đức . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 328 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Anh Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các nghiên cứu, trò chuyện, ghi chép về nữ sĩ Anh Thơ. Thơ nữ sĩ thể hiện đậm đà nữ tính và đặc biệt là tình cảm dân tộc qua tình yêu quê hương, đất nước, hình ảnh những con người gần gũi chân thực của làng quê Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33650

 

0054 / VVANHOC / vie (VN)

Liễu Trương

          Phân tâm học và phê bình văn học / Liễu Trương . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 219 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phân tâm học; Phê bình văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Phân tâm học: Chương 1: Freud và thuyết vô thức, Chương 2: Nền tảng của phân tâm học, Chương 3: Freud và vấn đề sáng tạo văn chương, Chương 4: Freud độc giả của các tác phẩm văn học; Phần 2: Phê bình văn học theo phân tâm học: Chương 1: Những bước đầu tiên của các đồ đệ; Chương 2: Những đóng góp của các nhà phân tâm học, Chương 3: Jacques Lacan đọc Lá thư bị mất trộm, Chương 4: Phê bình tâm lý của Charles Mauron; Chương 5: Bernard Pingaud và bí ẩn trong văn bản, Chương 6: Phương pháp phân tích văn bản của Jean Bellemin-Noel, Chương 7: Pierre Bayard và lý thuyết Văn học áp dụng, Kết luận và thư mục tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 33597

 

0047 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Nguyên Cẩn

          Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa / Lê Nguyên Cẩn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa là một cửa mở để đi vào khai thác các giá trị tinh thần trong tác phẩm bất hủ của Nguyễn Du. Trước hết, chúng tôi xác lập góc nhìn văn hóa mà theo đó tác phẩm văn học là một trong những kết tinh cao nhất của văn hóa một dân tộc. Chúng tôi xác định các mô hình thế giới được tạo ra trong tác phẩm để từ đó làm nổi bật thân phận và diện mạo của nhân vật Thúy Kiều. Từ đó chúng tôi điểm lại những thăng trầm chìm nổi của nhân vật trong bể trầm luân suốt mười lăm năm. Rồi từ đó chúng tôi đưa ra nhận xét về một tấm lòng nhân hậu mang vẻ đẹp vị tha, thuần Việt xuyên suốt chiều dài tác phẩm

          Ký hiệu kho : Vv 33582

 

0092 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Ngọc Trà

          Tuyển tập lý luận phê bình văn học / Lê Ngọc Trà . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 375 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập các bài lý luận, phê bình văn học của Lê Ngọc Trà về các vấn đề: Văn học và chính trị; Vấn đề con người trong văn học; nghệ sĩ; nhà văn với những trăn trở đạo đức...

          Ký hiệu kho : Vv 33630

 

0027 / VVANHOC / vie (VN)

Lại Nguyên Ân

          Mênh mông và chật chội... : Tiểu luận - phê bình / Lại Nguyên Ân . - H. : Tri thức, 2009 . - 450 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các bài viết của tác giả trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây như: Thăng Long - Hà Nội, một không gian cho những cấu tứ thơ văn; Tùy bút về không gian Hà Nội; Tản mạn về cây trong phố; Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông; 45 phút xuất thần của ý thức văn học; Vẫn trong vũ điệu của cái bô!; Nhìn thẳng vào thực trạng; Phê bình văn nghệ và đời sống xã hội; Việc lớn trước mắt: chuyển các Hội Văn học nghệ thuật về đời sống dân sự,...

          Ký hiệu kho : Vv 33580

 

0055 / VVANHOC / vie (VN)

Lại Nguyên Ân

          Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Giông tố / Lại Nguyên Ân . - H. : Tri thức, 2007 . - 703 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác phẩm; Tiểu thuyết; Giông tố; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Sách này giới thiệu một công trình văn bản học về một tác phẩm văn học chữ Quốc ngữ của tác giả Việt Nam, hiện còn tương đối hiếm trong khoa học ngữ văn ở Việt Nam, nhân đây có thể kích thích một tiếp cận nghiêm túc hơn đối với các tác phẩm sáng tạo ngôn từ đang dần dần trở thành tài sản kinh điển của văn học dân tộc

          Ký hiệu kho : Vv 33585

 

0023 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hầu

          Thuật viết văn / Nguyễn Văn Hầu . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . - 211 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Thuật viết văn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các chương: Ý và lời; Câu văn; Chữ dùng trong văn; Chấm câu; Chính tả; Cái rườm trong văn; Cái sáo trong văn; Cái điệp trong văn; Hình ảnh trong văn; Nhạc trong văn; Miêu tả; Thuật sự; Thư tín; Nghị luận

          Ký hiệu kho : Vv 33566

 

0026 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng Mạnh

          Văn học Việt Nam hiện đại - những gương mặt tiêu biểu / Nguyễn Đăng Mạnh . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 407 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu tác gia; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Một sự nghiệp văn học lớn, phong phú, đa dạng (Nhân đọc Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh); Vài suy nghĩ về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ; Tố Hữu, nhà thơ của lý tưởng cộng sản; Xuân Diệu - thi pháp và phong cách; Chế Lan Viên và cái "ách nặng văn chương"; Hoàng Cầm, người và thơ; Quang Dũng, người thơ; Chính Hữu hành quân trên những trang thơ; Hoài Thanh, con người sinh ra để đọc thơ, bình thơ; Phong cách nghị luận, bút chiến của Phan Khôi; Trào phúng Nguyễn Công Hoan,...

          Ký hiệu kho : Vv 33581

 

0072 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng Điệp, ch.b.

          Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều / Nguyễn Đăng Điệp ch.b. ; Đoàn Ánh Dương,... . - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2012 . - 350 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu Văn học; Lý luận; Phê bình; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Lí luận phê bình của các tác giả về Thơ Nguyễn Quang Thiều

          Ký hiệu kho : Vv 33511, Vv 33512

 

0131 / VVANHOC / vie (VN)

Phong Lê

          Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX) / Phong Lê . - H. : Tri thức, 1013 . - 543 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Văn xuôi; Tổng luận; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Thâu tóm những tri thức cần thiết về một thế kỷ văn học Việt Nam hiện đại, được xem xét ở các mảng: Thơ, Văn xuôi, Tổng luận, Lý luận, phê bình và nghiên cứu văn học của tác giả Phong Lê

          Ký hiệu kho : Vv 33685, Vv 33686

 

0115 / VVANHOC / vie (VN)

Phạm Thị Thu Hương

          Truyện ngắn trữ tình Việt Nam giai đoạn 1932 - 1945 (Qua các tác giả tiêu biểu: Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ DZếnh) / Phạm Thị Thu Hương . - H. : Văn học, 2013 . - 182 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Chuyên luận; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Chuyên luận về ba phong cách truyện ngắn trữ tình trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945: Thạch Lam - Thanh Tịnh - Hồ DZếnh

          Ký hiệu kho : Vv 33663, Vv 33664

 

0127 / VVANHOC / vie (VN)

          Thơ - nghiên cứu lý luận phê bình / Trần Thanh Đạm, Huỳnh Như Phương,... ; Trần Thị Phương Phương d.,... . - Tp. HCM : Nxb. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2004 . - 462 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Thơ ca; Thơ; Việt Nam; Thế giới

          Giới thiệu ND : Một số bài nghiên cứu, phê bình, lý luận về thơ ca Việt Nam và thế giới

          Ký hiệu kho : Vv 33681

 

0079 / VVANHOC / vie (VN)

          Tiểu luận và phê bình / Trung Trung Đỉnh,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 430 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Tiểu luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các bài tiểu luận và phê bình của các tác giả: Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Bùi Văn Hoà, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Thị Anh Thư, Tạ Duy Anh, Hồ Sĩ Bình, Nguyễn Thị Như Khanh, Nguyễn Văn Sơn

          Ký hiệu kho : Vv 33617

 

0052 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đăng Suyền

          Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Đăng Suyền . - H. : Khoa học Xã hội, 2010 . - 563 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học hiện thực; Chuyên luận; Thế kỷ 20; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Chương 1: Sự hình thành và quá trình phát triển của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam; Chương 2: Nguyên tắc tái hiện đời sống của chủ nghĩa hiện thực và quan điểm nghệ thuật của các nhà văn hiện thực Việt Nam; Chương 3: Cảm hứng chủ đạo và những xung đột nghệ thuật chủ yếu của chủ nghĩa hiện thực; Chương 4: Những thể loại chính của chủ nghĩa hiện thực; Chương 5: Thế giới nhân vật và nghệ thuật điển hình hóa của chủ nghĩa hiện thực; Chương 6: Ngôn ngữ nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực; Kết luận, Tài liệu tham khảo chính

          Ký hiệu kho : Vv 33562

 

0122 / VVANHOC / vie (VN)

Trịnh Bá Đĩnh

          Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam / Trịnh Bá Đĩnh . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 323 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Lịch sử văn học; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Trình bày lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt nam từ khởi đầu cho đến nay, xem lí luận, phê bình như một thành phần độc lập của văn học, có sự phát triển tự thân. Lịch sử lí luận, phê bình văn học là sự thay thế nhau của các quan niệm về nội dung, nguồn gốc, chức năng của văn học, những cách tiếp cận khác nhau của văn học

          Ký hiệu kho : Vv 33675, Vv 33676

 

0074 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bình Lục

          Giai phẩm với lời bình. Tập 4 : Thi hào Cao Bá Quát / Vũ Bình Lục . - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2012 . - 371tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Giai phẩm; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Các giai phẩm của Cao Bá Quát và lời bình của tác giả Vũ Bình Lục

          Ký hiệu kho : Vv 33514, Vv 33515

 

0107 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bình Lục

          Giai phẩm với lời bình - Đại thi hào Nguyễn Trãi. Tập 5 / Vũ Bình Lục . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 402 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Giai phẩm; Lời bình; Thơ; Nguyễn Trãi; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn những bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Trãi, bình giải cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm, nhằm nghiên cứu sâu hơn những vỉa mạch tâm tư thầm kín và cũng rất nhạy cảm của Ức Trai tiên sinh trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, đồng thời xác định ở mức nào đó gần sự thật hơn địa chỉ các bài thơ này

          Ký hiệu kho : Vv 33651, Vv 33652

 

0118 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Tuấn Anh

          Những sự kiện văn học Việt Nam (Từ 1865 đến 1945) / Vũ Tuấn Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 515 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; Lịch sử văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Sách trình bày các sự kiện văn học theo trình tự thời gian từ 1865 (năm có tờ báo quốc ngữ đầu tiên) đến năm 1945. Giúp người đọc nắm được những nét cơ bản của diễn trình văn học Việt Nam thời kỳ này

          Ký hiệu kho : Vv 33669, Vv 33670

 

0119 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Nguyên Cẩn

          Truyện Kiều trong văn hoá Việt Nam / Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thai Mai, Đặng Thanh Lê ; Hồ Ngọc Lệ s.t., t.ch. . - H. : Thanh niên, 2013 . - 374 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Truyện Nôm; Truyện Kiều; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm tiểu sử, các bài nghiên cứu về Truyện Kiều của 3 tác giả là Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thai Mai và Đặng Thanh Lê. Phần cuối sách là một số bài báo về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 33671

 

0013 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Tiến, (1940-)

          Thơ - Thi pháp và chân dung / Đặng Tiến . - H. : Phụ nữ, 2009 . - 475 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Chân dung

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Thơ là gì?; Roman Jakobson và thi pháp; Claude Lévi-Strauss, Bách niên giai lão; Nguyễn Tài Cẩn trên nền Thi học Việt Nam; ý thơ và lời thơ; Thơ và khoa Ngôn ngữ học Tây phương; Mấy lối giảng thơ; Trái cam và hòn bi; Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi - Tập thơ đầu tiên; Nữ tính trong thơ Bà Huyện Thanh Quan; Tản Đà, thi sĩ của phôi pha; Đức tin trong hồn thơ Hàn Mặc Tử; Những đóng góp của Thế Lữ vào phong trào Thơ Mới; Hành trình Xuân Diệu; Thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Quang Dũng Một thoáng mơ phai;...

          Ký hiệu kho : Vv 33573

 

0056 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Tiến, (1940-)

          Thơ - Thi pháp và chân dung / Đặng Tiến . - In lần 2 . - H. : Phụ nữ, 2009 . - 475 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Chân dung; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Thơ là gì?; Roman Jakobson và thi pháp; Claude Lévi-Strauss, Bách niên giai lão; Nguyễn Tài Cẩn trên nền Thi học Việt Nam; ý thơ và lời thơ; Thơ và khoa Ngôn ngữ học Tây phương; Mấy lối giảng thơ; Trái cam và hòn bi; Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi - tập thơ Việt Nam đầu tiên; Nữ tính trong thơ Bà Huyện Thanh Quan; Tản Đà, thi sĩ của phôi pha; Đức tin trong hồn thơ Hàn Mặc Tử; Những đóng góp của Thế Lữ vào phong trào Thơ Mới; Hành trình Xuân Diệu; Thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Quang Dũng Một thoáng mơ phai; Văn cao Lá khát vọng...

          Ký hiệu kho : Vv 33560

 

0014 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Lai Thúy

          Thơ như là mỹ học của cái khác / Đỗ Lai Thúy . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 458 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Thơ như là mỹ học của cái khác; Phần 2: Chân trần đến cái khác; Phần 3: Những nẻo đường của cái khác

          Ký hiệu kho : Vv 33575

 

0022 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Lai Thúy

          Mắt thơ : Phê bình phong cách Thơ Mới / Đỗ Lai Thúy . - In lần thứ 5 . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 386 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Phong cách Thơ Mới; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có phần Chính văn: Người thơ trong mắt thơ, và các chương: Khúc dạo: Thơ mới, nhìn từ góc độ cái tôi; Chương một: Thế Lữ, người bộ hành phiêu lãng; Chương hai: Xuân Diệu, nỗi ám ảnh thời gian; Chương ba: Huy Cận, sự khắc khoải không gian; Chương bốn: Nguyễn Bính, đường về chân quê; Chương năm: Vũ Hoàng Chương, đào nguyên lạc lối; Chương sáu: Đinh Hùng, người kiến trúc chiêm bao; Chương bảy: Bích Khê, sự thức nhận ngôn từ; Chương tám: Hàn Mặc Tử, một tư duy thơ độc đáo; Chương chín: Xuân Thu Nhã Tập, khúc hát thiên nga; Khúc ngân: Thơ mới, hành trình cái tôi, hành trình nghệ thuật. Phần Phụ lục: Người thơ trong mắt nhau,...

          Ký hiệu kho : Vv 33606

 

0048 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Lai Thúy, (1948-)

          Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy : Tư tưởng phê bình văn học Việt Nam, một cái nhìn lịch sử / Đỗ Lai Thúy . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 500 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Phần 1. Phê bình văn học là gì?; Phần 2: Phê bình văn học Việt Nam, nhìn nghiêng từ phương pháp; Phần 3: Phê bình văn học Việt Nam, người đọc được/bị đọc; Thay lời kết: "Phê bình văn học, con vật lưỡng thế ấy"

          Ký hiệu kho : Vv 33579

 

0053 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Lai Thúy

          Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực : Những mơ mộng nghệ thuật / Đỗ Lai Thúy . - In lần 2, có chỉnh sửa . - H. : Văn học, 2010 . - 359 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Chủ nghĩa phồn thực; Thơ Nôm; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Chương Đầu: Lỏng then tạo hóa. 1. Thanh hay tục? - Một câu hỏi lớn... 2. Tiếp cận xã hội học, 3. Tiếp cận phân tâm học Freud. 4. tiếp cận từ "Nguyên lý hội hóa trang", 5. Đường đến Nhân học văn hóa; Chương Một: Dính dán tự ngàn xưa: 1. Tín ngưỡng phồn thực, 2. Văn hóa phồn thực, 3. Người phát ngôn phồn thực; Chương Hai: Cọ tình vào đá: 1. Những biểu tượng ám ảnh, 2. Sự lấp lửng hai mặt, 3. Triết lý phồn thực,... Phụ lục: 1. Bình chú thơ Hồ Xuân Hương; 2. Thư mục Hồ Xuân Hương; 3. Phụ bản ảnh, hình vẽ về tín ngưỡng phồn thực và thơ Hồ Xuân Hương

          Ký hiệu kho : Vv 33608

 

0077 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Đức Hiểu

          Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa / Đỗ Đức Hiểu . - H. : Văn học, 1978 . - 263 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình; Chủ nghĩa hiện sinh; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33520

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM

 

1. Tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa

 

0036 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Anh Thái, (1960-)

          Dấu về gió xóa : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 332 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33594

 

0049 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Anh Thái

          SBC là săn bắt chuột : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011 . - 344 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái có một màu sắc lạ, một cách viết về hiện thực độc đáo. Một bức tranh hiện thực huyền ảo có cả nhân vật chuột và nhiều nhân vật người, trong rất nhiều sự kiện, chi tiết của đời sống: ma túy, buôn bán đất, khai hoang, chuyện tại sân golf, trong văn phòng, trên internet...

          Ký hiệu kho : Vv 33588

 

0012 / VVANHOC / vie (VN)

Ma Văn Kháng

          Bến bờ : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 302 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Bến bờ là câu chuyện tình nhuốm màu bi tráng của Điền, công an điều tra và Khanh, cô diễn viên xinh đẹp. Cao trào của tiểu thuyết diễn ra khi Khanh suýt bị gã đàn ông con riêng của mẹ kế cưỡng bức. Còn Điền bị ông Hói, thủ trưởng trực tiếp của anh, lộ mặt đê hèn, lợi dụng cơ hội hạ nhục anh. Điền và Khanh sẽ phản ứng và tiếp tục sống ra sao sau những cay đắng ấy? Tâm hồn cao thượng và lòng quả cảm có giúp anh đứng vững và đối mặt với cái ác hiển hiện trong cuộc sống?

          Ký hiệu kho : Vv 33574

 

0019 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Mạnh Hùng, (1973-)

          Vọng : Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : . - tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33576

 

0009 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Tư, (1976-)

          Sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Tư . - Tái bản lần 1 . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 230 tr., 20 cm

          Từ khoá : Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; Thế kỷ 21

          Ký hiệu kho : Vv 33601

 

0100 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Toại

          Vầng trăng mặt sáng / Nguyễn Văn Toại . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 273 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33639

 

0109 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Toại

          Gươm nâng đáp trả / Nguyễn Văn Toại . - H. : Quân đội nhân dân, 2010 . - 315 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33654

 

0130 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Xuân Khánh

          Đội gạo lên chùa / Nguyễn Xuân Khánh . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 866 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Tín ngưỡng tôn giáo; Phật giáo; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Khắc hoạ sâu sắc nét đẹp của văn hoá Phật giáo trong mạch nguồn văn hoá dân tộc. Đội gạo lên chùa còn là sự gợi mở về lối sống Phật giáo trong xã hội hiện đại hôm nay

          Ký hiệu kho : Vv 33684

 

0037 / VVANHOC / vie (VN)

Phạm Ngọc Cảnh Nam, (1952-)

          Thế kỷ bị mất / Phạm Ngọc Cảnh Nam . - H. : . - 490 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Thế kỷ bị mất là cuốn tiểu thuyết gần viết về phong trào Duy Tân đất Quảng. Đây là phong trào vận động cách mạng khởi phát từ Quảng Nam rồi nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh ven biển miền Trung cũng như trên phạm vi cả nước... Tất cả những sự kiện lịch sử trong giai đoạn này đều được nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam nghiền ngẫm để tìm cách ứng xử nghệ thuật tốt nhất trong Thế kỷ bị mất

          Ký hiệu kho : Vv 33589

 

0093 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Giỏi

          Đất rừng Phương Nam / Đoàn Giỏi . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 321 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam; Nam Bộ

          Giới thiệu ND : Tiểu thuyết của nhà văn Đoàn giỏi viết về cuộc đời phiêu dạt của cậu bé An. Bối cảnh tiểu thuyết ở các tỉnh miền tây Nam Bộ, vào năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay lại xâm chiếm Nam Bộ

          Ký hiệu kho : Vv 33631

 

0045 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Phấn, (1956-)

          Rừng người : Tiểu thuyết / Đỗ Phấn . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 371 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33565

 

2. Truyện ngắn

 

0089 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Minh Khuê

          Tuyển truyện ngắn / Lê Minh Khuê . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 495 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập truyện ngắn của Lê Minh Khuê: Tôi đã không quên; Chuyện nhỏ hồi chiến tranh; Bật rễ; Gió xoá dần những dấu chân; Một ngày đi trên đường; Một chiều xa thành phố...

          Ký hiệu kho : Vv 33627

 

0044 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Văn Thảo

          Lên núi thả mây : Tập truyện ngắn / Lê Văn Thảo . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2011 . - 266 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Lên núi thả mây; Chuyến bay kinh hoàng; Kể chuyện nghe chơi; Người viết thư thuê; Anh cà khêu ghé qua làng; Chuyện đời con Mốc; Diễn viên đóng thế; Cây cầu; Chuyến xe giữa trưa mát dịu; Chiếc xe đạp; Hai ông cháu; Ngọn núi trong tuyết phủ; Trong rừng thăm thẳm; Đứa con trở về; Người Sài Gòn; Bà nội tôi; Bốn cô gái trong đêm giao thừa; Hai người cha; Thằng Cung; Cô áo hồng, cô áo tím. Cuối sách là bài: "Truyện ngắn Lê Văn thảo: cái lạ, cái nhạt và cái thật" của Huỳnh Như Phương

          Ký hiệu kho : Vv 33583

 

0008 / VVANHOC / vie (VN)

          Làm thế nào ra khỏi những giấc mơ? : Tuyển truyện ngắn hay Báo Văn nghệ 2010 / Đức Hậu, Triệu Văn Đồi, Mc Ammond Nguyen Thi Tu,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2011 . - 328 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Ân nhân; Biển vỡ; Bữa tiệc gà tây; Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này; Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu; Cố nhân; Đợi mặt trời; Không nhìn một hướng; Làm thế nào ra khỏi những giấc mơ?; Mắt huyền; Mắt quỷ Medusa; Mẹ con nhà chuột; Một khoảng xanh lớn dần; Nam; Phấn hoa vàng; Phân thân; "Siêu sao" Hip hop; Trăng làng Nhân Mục; Trứng...; Vực tàn hơi; Lời bạt

          Ký hiệu kho : Vv 33599

 

0005 / VVANHOC / vie (VN)

Lý Tế Xuyên

          Việt điện u linh / Lý Tế Xuyên ; Trịnh Đình Rư d. ; Đinh Gia Khánh hđ. . - Tp. Pleiku : Nxb. Hồng Bàng, 2012 . - 211 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Lịch sử; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Việt điện u linh, việc u linh ở cõi nước Việt là một công trình biên soạn, viết lại những truyện vốn lưu hành về các vị thần ở nước ta. Sách gồm các truyện: 1. Bố Cái đại vương; 2. Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế; 3. Thiên tổ địa chủ xã tắc đế quân; 4. Nhị Trưng phu nhân; 5. Hiệp chính Hựu thiện Trinh liệt chân Mãnh phu nhân; 6. Uy minh Dũng liệt Hiền trung Tá thánh phu Hiền Đại vương; 7. Hiệu úy Uy mãnh Anh liệt Phụ tín Đại vương; 8. Thái úy Trung phụ Dũng vũ uy thắng công; 9. Bảo quốc trấn linh định bang, quốc đô thành hoàng đại vương; 10. Hồng thánh Trung vũ Tá trị Đại vương;... Cuối sách là phần Phụ lục (4 bài) và bài Giới thiệu sơ lược nội dung của bản Việt điện u linh có ở Thư viện Khoa học

          Ký hiệu kho : Vv 33596

 

0046 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huy Tưởng

          Một ngày chủ nhật : Tập truyện - ký / Nguyễn Huy Tưởng ; Nguyễn Huy Thắng bs. ; Phong Lê g.t. . - H. : Thanh niên, 2006 . - 402 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Gặp Bác (7 bài); Ở chiến khu (7bài); Hội nghị văn nghệ (3 bài); Truyện, ký, tiểu luận (11 bài); Phụ lục (2 bài)

          Ký hiệu kho : Vv 33607, Vv 33609

 

0043 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Khải, (1930-2008)

          Thượng đế thì cười : Tuyển tập tác phẩm / Nguyễn Khải . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 392 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Phần 1: Hà Nội trong mắt tôi: Nếp nhà; Chúng tôi và bọn hắn; Đất kinh kỳ; Người vợ; Người của ngày xưa; Tiền; Danh phận; Nghệ nhân ở làng; Một người Hà Nội; Phần 2: Thượng đế thì cười. Cuối sách là bài "Nguyễn Khải, nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi" của Nguyên Ngọc

          Ký hiệu kho : Vv 33605

 

0032 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Quang Thiều

          Tác phẩm chọn lọc / Nguyễn Quang Thiều . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 378 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Chiều hoa tầm xuân; Con chuột lông vàng; Mùa hoa cải bên sông; Tiếng đập cánh của chim thần; Gió dại; Người đàn bà tóc trắng; Tiếng gọi cuối mùa đông; Tiếng gọi lúc hoàng hôn; Cái chết của bầy mối; Hai người đàn bà xóm Trại; Ngựa trắng; Bầu trời của cha; Bầy chim chìa vôi; Cơn mơ hoa cỏ trắng; Đêm cá đẻ; Hương khúc nếp cuối cùng; Cha tôi; Thị trấn những cây bàng cụt,...

          Ký hiệu kho : Vv 33558

 

0007 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thị Thu Huệ, (1966 -)

          Thành phố đi vắng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Thu Huệ . - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 288 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: X-men có mùi trường đua; Một đời sống khác; Sống gửi thác về; Trong lúc ăn một bát phở gia truyền; Rồi cũng tới nơi thôi; Câu chuyện đại chiến; Coi như không biết; Không thể kết thúc; Phòng chiếu phim số 9; Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này; Thu xếp cuối đời; Cú mèo và rượu hoa; Chủ nhật được xem phim hoạt hình; Với tay là đến; Của Cha, của Con những cành vạn niên thanh; Thành phố đi vắng

          Ký hiệu kho : Vv 33563

 

0078 / VVANHOC / vie (VN)

          Những truyện ngắn chọn lọc. Tập 2 / Trung Trung Đỉnh,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 428 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những truyện ngắn chọn lọc của các tác giả: Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Phạm Sông Hồng, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Anh Thư, Tạ Duy Anh, Hoàng Đình Dũng...

          Ký hiệu kho : Vv33616

 

0097 / VVANHOC / vie (VN)

          Những truyện ngắn chọn lọc / Tô Hoài, Kim Lân, Vũ Tú Nam,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 468 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển truyện ngắn tiêu biểu của các nhà văn: Cối, cối ơi, Con Ngựa, Cô đào thương (Tô Hoài). Đứa con người vợ lẽ, Người kép già, Vợ nhặt (Kim Lân). Mùa xuân- tiếng chim, Chuyện ông Vuông và ông Tròn, Người xa lạ (Vũ Tú Nam)...

          Ký hiệu kho : Vv 33635

 

0001 / VVANHOC / vie (VN)

          Những truyện ngắn hay nhất của các tác giả trẻ / Cấn Vân Khánh, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Vĩnh Nguyên,... ; Di Li t.ch. . - H. : Thanh niên, 2011 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Điệp khúc mì tôm (Cấn Vân Khánh); Sài Gòn (Nguyễn Quỳnh Trang); Chữ bay (Nguyễn Vĩnh Nguyên); Sầu trên đỉnh Puvan (Nguyễn Ngọc Tư); Kịch bản phác thảo (Vũ Đình Giang); Con dê bốn mắt (Đỗ Bích Thúy); Điệu Mambo hư ảo (Nguyễn Đình Tú); Kẻ dự phần (Phong Điệp); E-bay (Trang Hạ); Emily (Đặng Thiều Quang); Khi tôi 64 (Phan Hồn Nhiên); Mưa tháng mười một (Nguyễn Danh Lam); Mùa đông kiêu hãnh (Dương Thụy); Băng đầu trọc (Trần Nhã Thụy); Tiễn nhau lần nữa trong chiêm bao (Trần Thị Hồng Hạnh); Đôi giày đỏ đã mất (Dương Bình Nguyên); Áo ngắn (Trần Thanh Hà); Hai người trên hoang đảo (Di Li)

          Ký hiệu kho : Vv 33614

 

0083 / VVANHOC / vie (VN)

Phạm Hoa

          Truyện ngắn / Phạm Hoa . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 403 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các truyện ngắn của tác giả Phạm Hoa: Mỗi thời của họ; Sự tích hoa Hồng; Dòng sông biến động; Mèo hoang; Tôi cần tìm một người đàn ông; Di căn; Em là cô thanh niên xung phong; Dô...tá dô...ta...; Người đi cuối cùng; Chuyện quê ta...

          Ký hiệu kho : Vv 33621

 

0095 / VVANHOC / vie (VN)

Triệu Bôn

          Tuyển tập truyện ngắn Triệu Bôn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 422 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Phần I: Tuyển tập truyện ngắn của Nhà văn Triệu Bôn: Bến phà đen lặng gió; Bụi hoàng hôn; Cuối năm chơi oẳn tù tì; Đá khóc; Đêm thuốc máu... Phần II: Nhà văn viết về nhà văn: Triệu Bôn đời văn đời người; Của để dành của Triệu Bôn; Gió vẫn lay ngoài ngàn dặm.

          Ký hiệu kho : Vv 33633

 

0015 / VVANHOC / vie (VN)

          Truyện ngắn hay 2012 / Trần Chiến, Võ Thị Xuân Hà, Thu Hằng,... . - H. : Văn học, 2012 . - 327 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Ốc gió (Trần Chiến); Khúc cầm nam (Võ Thị Xuân Hà); Cốt hổ (Thu Hằng); Thụ Thai (Kiều Bích Hậu); Người nhẹ vía (Nguyễn Thế Hùng); Mùa thu Darmstadt (Mai Hương); Đảo hoa (Nguyên Hương); Tình biển (Ma Văn Kháng); Người ma ám (Đoàn Lê); San hô đỏ (Di Li); Làng quê thì mênh mông (Ngô Phan Lưu); Xó rừng (Niê Thanh Mai); Mặt trời ở cánh đồng chim (Trần Thùy Mai); Mùa quỷ hành (Cao Nguyệt Nguyên);...

          Ký hiệu kho : Vv 33612

 

0029 / VVANHOC / vie (VN)

          Truyện ngắn hay 2012 / Tăng Văn Chung, Nguyễn Cao Thâm, Phạm Thị Thu Loan,... ; Quang Trinh t.ch. . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 338 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Chuyện tình của mỗi người (Tăng Văn Chung); Con người mực thước (Nguyễn Cao Thâm); Dã tràng xe cát (Phạm Thị Thu Loan); Dịu (Đinh Thu Hương); Dòng đời vô tận (Phạm Văn Khôi); Giấc mơ hoa súng tím (Nguyễn Hồng Nhung); Hành hương (Hoàng Đình Quang); Hơi ấm (Bích Ngân); Không hề đơn giản (Kim Lê); Kẻ vô học (Nguyễn Một); Kỉ vật của bố (Lê Thị Nhung); Lão dở người (Trọng Bảo); Mỹ nhân ngư (Liêm Trinh); Ngôi nhà thủng mái (Nguyễn Thu Phương); Người đàn bà điên (Hồ Tĩnh Tâm); Người ở bến Tầm xuân (Phan Quế); Người tạm trú trần gian (Chu Minh Khôi); Những kẻ vô can (Tạ Duy Anh),...

          Ký hiệu kho : Vv 33611

 

0116 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Quang Nghiệp

          Cây bút truyện ngắn xuất sắc Nam Bộ đầu thế kỷ XX / Trần Quang Nghiệp . - H. : Văn học, 2013 . - 255 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Nam bộ

          Giới thiệu ND : Tuyển các truyện ngắn Nam bộ xuất sắc đầu thế kỷ XX được đăng báo và trong tuyển tập

          Ký hiệu kho : Vv 33665, Vv 33666

 

0039 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đăng Khoa

          Đảo chìm : Tập truyện / Trần Đăng Khoa . - In lần thứ 25 . - H. : Lao động, 2008 . - 279 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Tiểu thuyết Đảo Chìm; Phần 2: Thời sự và ký ức gồm các bài: Thời sự làng tôi; Nỗi khổ tâm của một ông Chủ tịch huyện; Nông dân; Ký ức tháng Tư; Chuyện của một người thu mua giấy vụn; Bóng đá; Bi kịch của một người nổi tiếng; Chuyện ở Quảng Bình; Người của thế kỷ trước; Huyền thoại chợ tình; Thày cũ; Lại chuyện Ê kíp; Con nuôi con đẻ; Người không quen ở nhà một mình; Chỉ tại cái chúa xuân; Lão Chộp; Kể tiếp chuyện lão Chộp; Lão Chộp và ngài Peter Peterson - Cuộc chia tay tháng Bảy

          Ký hiệu kho : Vv 33592

 

0021 / VVANHOC / vie (VN)

          Văn mới 2011-2012 : Tuyển văn xuôi của tác giả mới và tác giả đang được mến mộ / Phan An, Đoàn Lê, Hạo Nguyên,... ; Hồ Anh Thái tuyển . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Đông A, 2012 . - 411 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Âm học cơ bản và vô cùng nâng cao (Phan An); Con gà rừng (Đoàn Lê); Bến Yên (Hạo Nguyên); Mộng du ở Copenhagen (Hồ Anh Thái); Nuôi heo trong chùa (Hoàng Công Danh); Đồ cũ (Lê Minh Khuê); Cuộc chơi (Lê Minh Phong); Người làm câu đối ở tỉnh nhỏ (Ma Văn Kháng); Trên đường (Nguyễn Danh Lam); Hố địa ngục (Nguyễn Ngọc Thuần); Biến mất ở Thư Viên (Nguyễn Ngọc Tư); Mưa đảo (Nguyễn Quốc Trung); Không biết nói với ai (Nguyễn Thị Thu Huệ); Nín lặng khóc (Nguyễn Trí); Câu chuyện bắt đầu từ tầng mười (Nguyễn Trương Quý),...

          Ký hiệu kho : Vv 33613

 

0006 / VVANHOC / vie (VN)

Võ Thị Xuân Hà

          Ăn trái đào hái hoa hồng đào : Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân Hà . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 186 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Băng Hắc Long Điểu; Hai bức thư đã được gửi trong tháng mở cửa ngục; Cuộc chuyện với Cụ Rùa; Cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện; Xem mi-mô-za nở; Ngửa mặt cười khan; Mặt trời ở lại; Cát vùi trên tầng đất cổ; Chiều tà; Ăn trái đào hái hoa hồng đào; Sông sâu; Gió thổi; Mùa chợ

          Ký hiệu kho : Vv 33591

 

0020 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Lê

          Đoàn Lê - Tác phẩm chọn lọc . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 427 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Rồi Bụt hiện lên; Chốn sơn khê...; Chờ nhật thực; Cổ tích manơcanh; Sex; Thành hoàng làng Xổ số; Cô Khịt; Làm đẹp; Xóm Chùa Ông; Đất xóm chùa; Nghĩa địa xóm chùa; Người đẹp xóm Chùa; Giường đôi xóm Chùa; Trinh tiết xóm Chùa; A tourism xóm Chùa; Xóm Chùa thời ung thư; Đêm Ngâu vào; Giao cảm cuối cùng; Mẹ, con và thánh thần; Lên Ruồi; Hợp đồng đã thanh lý; Tình Guột; Nhân bản

          Ký hiệu kho : Vv 33561

 

3. Các thể ký

 

0035 / VVANHOC / vie (VN)

Di Li

          Chuyện làng văn / Di Li . - H. : Văn học, 2012 . - 347 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Chuyện kể về các nhà văn; Việt Nam; Thế giới

          Giới thiệu ND : Nội dung sách gồm các bài: Người đã đặt bút danh cho tôi; Nhà văn Kim Lân - Văn thế nào, người thế ấy; Hỏi chuyện Ông Dế Mèn; Nhà thơ Trần Hòa Bình - Người đi hết một chặng đường; Tình yêu trong ngôi nhà của búp bê; Nỗi buồn thơ kiêu hãnh; Lang bạt xứ người; Ngôi nhà mới của Phạm Ngọc Tiến; Con nợ của nhân gian; Nhà thơ Trần Đăng Khoa làm bố như thế nào?; Dị hương: Hoạt-Phiêu-Thõa; Nhà văn đại gia; Lê Anh Hoài - kẻ ham vui có lý trí; Phim truyền hình - Trăm người, trăm ý; Dịch giả Nguyễn Lệ Chi - Đa tài, đa nghệ; Người kể những câu chuyện trong bóng đêm;...

          Ký hiệu kho : Vv 33598

 

0025 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Anh Thái

          Họ trở thành nhân vật của tôi / Hồ Anh Thái . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 544 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nhà văn; Nghệ sĩ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: 1. Họ trở thành nhân vật của tôi; 2. Những nét ký họa; 3. Chốc lát những bến bờ

          Ký hiệu kho : Vv 33564

 

0105 / VVANHOC / vie (VN)

Ma Văn Kháng

          Phút giây huyền diệu / Ma Văn Kháng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 318 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu luận; Bút ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp tiểu luận và bút ký về nghề văn của nhà văn Ma Văn Kháng: Từ một lời căn dặn của Bác Hồ; Từ anh thợ cắt tóc đến người đi tìm hình của nước; Phút giây huyền diệu; Nhà văn, người học nghề mê mải...

          Ký hiệu kho : Vv 33649

 

0099 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Toại

          Trang văn và cây đàn / Nguyễn Văn Toại . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 279 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp những bài viết xung quanh mảng đề tài về miền núi và dân tộc cũng như một vài vấn đề về thể loại báo chí của tác giả Nguyễn Văn Toại

          Ký hiệu kho : Vv 33637, Vv 33638

 

0034 / VVANHOC / vie (VN)

Phùng Quán

          Ba phút sự thật : Ký / Phùng Quán . - Tái bản lần thứ 6 . - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2011 . - 278 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Ba phút sự thật; Xông đất nhà thơ Tố Hữu; Cuộc viếng thăm bất chợt nhà thơ Tố Hữu; Một thoáng Văn Cao; Chuyện vui về triết gia Trần Đức Thảo; Hành trình cuối cùng của một triết gia; Nhà thơ với tệ tham nhũng; Chút nghĩa cũ càng; Hằng Nga thức dậy; Nhà tiên tri tầm cỡ đại đội; Một năm lao động ở công trường Cổ Đam; Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập; Người bạn lính cùng tiểu đội; Bản hùng ca bị mối xông và mười bảy bộ hài cốt; "Tuổi thơ dữ dội" - bản di chúc chiến sĩ của tôi; Người lính thơ xích hầu của dân tộc; Người nghệ mặt buồn. Phụ lục: Yêu đến tận cùng (Bảo Ngọc),...

          Ký hiệu kho : Vv 33595

 

0017 / VVANHOC / vie (VN)

Sơn Nam

          Sài Gòn xưa, ấn tượng 300 năm và Tiếp cận với Đồng bằng sông Cửu Long : bút ký / Sơn Nam . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 . - 363 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Bút ký; Lịch sử; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 tập bút ký: Giới thiệu Sài Gòn xưa, ấn tượng 300 năm và Tiếp cận với Đồng bằng sông Cửu Long

          Ký hiệu kho : Vv 33568

 

0031 / VVANHOC / vie (VN)

Sơn Nam, (1926-2008)

          Hồi ký Sơn Nam . - Tái bản lần thứ nhất . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009 . - 543 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Hồi ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các tập hồi ký sau: Từ U Minh đến Cần Thơ; ở chiến khu 9; 20 năm giữa lòng đô thị; Bình An

          Ký hiệu kho : Vv 33559

 

4. Các thể văn thơ khác

 

0065 / VVANHOC / vie (VN)

          Mộc bản triều Nguyễn - Chiếu dời đô và một số kiệt tác / b.s.: Phạm Thị Huệ (ch.b.), Nguyễn Xuân Hoài, Phạm Thị Yến . - H. : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 174 tr., 21x28 cm

          Từ khoá : Lịch sử trung đại; Văn khắc; Chiếu; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu Chiếu dời đô và một số kiệt tác trong Mộc bản triều Nguyễn như: Bài thơ thần Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ và Bình Ngô đại cáo. Giới thiệu quá trình bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Bảng tra tài liệu và hình ảnh về quá trình bảo quản, phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

          Ký hiệu kho : VL 2111

 

0011 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Tư, (1976-)

          Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư . - Tái bản lần thứ mười . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011 . - 193 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Việt Nam; Tạp văn; Thế kỷ 21

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Trở gió; Đất mũi mù xa; Xa đầm Thị Tường; Tháng chạp ở rạch Bộ Tời; Quán nhớ; Chợ bên đường; Ngậm ngùi Hưng Mỹ; Nguyệt - người bạn không biết viết văn; Hiên trước nhà một bà già tốt bụng; Một mái nhà; Chơi một mình; Lời nhắn; Sân nhà; Cha và con; Một giấc mơ; Làm cho biết; Tản mạn quanh... cái cổng; Cửa sau; Thư từ quê; Kính thưa anh nhà báo;...

          Ký hiệu kho : Vv 33603

 

0010 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Nhật Ánh, (1955-)

          Sương khói quê nhà : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh . - Tái bản lần 1 . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 214 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Việt Nam; Tạp văn

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Cây trái tuổi thơ; Bà ơi, bán cho con lon nén!; Trường cũ; Sương khói quê nhà; Tuổi thơ tôi có thằng Lợi sứt; Ký ức làm thầy; Vui buồn nhà văn ký sách; Sách của con đâu?; Làm quen với sách; Tản mạn trong mưa; Dẫn tình yêu đi xem bóng đá; Chở vợ đi shopping; Câu chuyện thời trang; Chuyện ông Vu; Ngày xuân, đọc tạp bút Đỗ; Khi người Việt đi xa...; Nghiêng tai dưới gió hay là một cách thế ở đời;...

          Ký hiệu kho : Vv 33602

 

0004 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Quang Lập

          Chuyện đời vớ vẩn : Tạp văn / Nguyễn Quang Lập . - Tái bản lần 1 . - H. : Văn học; Công ty Sách Thái Hà, 2011 . - 395 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tạp văn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán; Nhà văn làm giàu; Ông tất nhiên rồi; Bí mật 30 năm; Phùng Quán khi yêu; Nhớ Hải Kỳ; Nhớ Trần Dần; Trần Tiến, kiếp du ca; Mai Hoa, rất gần và rất xa; Chút kỷ niệm với Võ Thủ tướng; Ông quan trọng; Nhà văn nhà veo; Nhà văn chơi blog; Khách văn; Ối tiền ơi!; Nghiện thơ; Chơi thơ; Chuyện buồn đau một thuở; Tết về lại nhớ...; Tết văn nhân; Tết của người bạn mù; Yêu và ăn; Chuyện trai gái thời bao cấp; Cưới xin thời bao cấp; Nhớ thời bao cấp; Hot boy... hot beo; Hot girl thời bao cấp;...

          Ký hiệu kho : Vv 33578

 

0028 / VVANHOC / vie (VN)

Phạm Quỳnh

          Hoa Đường tùy bút và 51 bản dịch thơ Đỗ Phủ / Phạm Quỳnh ; Nguyên Ngọc g.t. ; Trần Quang Đức h.đ. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2011 . - 224 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học; Tùy bút; Thơ; Việt Nam; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Phần I: Hoa Đường tùy bút; Phần II: 51 bản dịch thơ Đỗ Phủ; Đôi lời về 11 bài viết cuối đời của thượng chi Phạm Quỳnh

          Ký hiệu kho : Vv 33572

 

5. Toàn tập, tuyển tập

 

0024 / VVANHOC / vie (VN)

          Bùi Giáng trong cõi người ta / Đoàn Tử Huyến ch.b. . - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2012 . - 678 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc của Bùi Giáng và những bài viết tiêu biểu về ông

          Ký hiệu kho : Vv 33567

 

0096 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Duy Thảo

          Tuyển truyện ngắn và bút ký văn học / Cao Duy Thảo . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 494 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Truyện ngắn; Bút ký văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển truyện ngắn và bút ký văn học của nhà văn Cao Duy Thảo. Các truyện ngắn: Im lặng của đá; Ông già Gò sỏi; Ngọn đèn; Truyện ở Tân Phú...

          Ký hiệu kho : Vv 33634

 

0082 / VVANHOC / vie (VN)

Hoàng Cầm

          Tuyển tập / Hoàng Cầm . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 431 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập các bài thơ của Hoàng Cầm được chia ra các chủ đề: Những bài thơ lẻ 1941- 1980; Tiếng hát Quan họ 1956; Về Kinh Bắc 1959- 1960, Nhịp một- Khấn nguyện; Nhịp hai- Kiếp trước; Nhịp ba - rũ bụi gia phả; Nhịp bốn- rồi cùng đi tất cả; Nhịp năm- Còn em; Nhịp sáu- điểm trang...

          Ký hiệu kho : Vv 33620

 

0098 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ DZếnh

          Thơ văn tuyển chọn / Hồ DZếnh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 559 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Văn xuôi; Kịch thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn các tác phẩm thơ, kịch thơ, văn của nhà văn Hồ DZếnh và các bài viết về ông. Phần I: Thơ văn tuyển chọn. Phần II: Những bài viết lẻ và một số bài viết về Hồ DZếnh

          Ký hiệu kho : Vv 33636

 

0086 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Lân

          Tác phẩm Kim Lân . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 571 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Ký; Chân dung nhà văn; Truyện Thiếu nhi; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các tác phẩm: Truyện và ký; Truyện viết cho Thiếu nhi; Bạn văn, nghề văn... của nhà văn Kim Lân

          Ký hiệu kho : Vv 33624

 

0081 / VVANHOC / vie (VN)

Lữ Huy Nguyên

          Tuyển tập / Lữ Huy Nguyên . - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2012 . - 451 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập thơ Lữ Huy Nguyên được chia ra các thời kỳ: I- Cô Tư tóc vàng (1971); II- Trâu lá đa (1975); III- Năm tháng đã qua (1976); IV- Chiều sâu thành phố (1978); V- Đôi mắt em nhìn (1987)...

          Ký hiệu kho : Vv 33619

 

0063 / VVANHOC / vie (VN)

          Ngàn năm thơ Việt (1010 - 2010) = Việt thi thiên tải. Q.Thượng / Ngô Chân Lưu, Lý Thái Tổ, Vạn Hạnh Thiền sư,... ; Gia Dũng b.s. ; Với sự cộng tác của: Phan Văn Các, Mai Hồng, Hà Minh,... . - H. : Văn học, 2010 . - 1349 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu các tác gia và các tác phẩm ở hai phần cổ, cận đại và hiện đại trong nền văn học Việt Nam, từ năm 1010 đến năm 2010

          Ký hiệu kho : VL 2110

 

0064 / VVANHOC / vie (VN)

          Ngàn năm thơ Việt (1010 - 2010) = Việt thi thiên tải. Q.Hạ / Vũ Quốc Ái, Lương An, Phạm Quỳnh An,... ; Gia Dũng b.s. ; Với sự cộng tác của: Phan Văn Các, Mai Hồng, Hà Minh,... . - H. : Văn học, 2010 . - 1676 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu các tác gia và các tác phẩm ở hai phần cổ, cận đại và hiện đại trong nền văn học Việt Nam, từ năm 1010 đến năm 2010

          Ký hiệu kho : VL 2109

 

0085 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Thị Thanh Nhàn

          Tuyển tập / Phan Thị Thanh Nhàn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 419 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện Ngắn; Tản văn; Chân dung văn học; Thơ; ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập các bài thơ viết cho thiếu nhi; truyện ngắn; tản mạn; chân dung văn học của Phan Thị Thanh Nhàn

          Ký hiệu kho : Vv 33623

 

0087 / VVANHOC / vie (VN)

Thanh Tịnh

          Tác phẩm Thanh Tịnh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 439 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn xuôi; Thơ; Trường ca; Cao dao; Tấu; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các tác phẩm văn xuôi, thơ, trường ca, ca dao, tấu của Thanh Tịnh

          Ký hiệu kho : Vv 33625

 

0060 / VVANHOC / vie (VN)

          Thơ văn phủ chúa Trịnh / Đinh Khắc Thuân ch.b ; Dịch, chú: Đinh Khắc Thuân, Vương Thị Hưởng ; Nguyễn Khắc Mạnh,... . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 . - 703 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Thơ chữ Hán; Thơ chữ Nôm; Phủ chúa Trịnh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập sách chia làm 2 phần chính: một là Tác phẩm phủ chúa Trịnh, bao gồm Tứ bình thực lục, Luật pháp, Gia phả chúa Trịnh; phần hai là Thơ văn chúa Trịnh, gồm các lệnh chỉ chúa Trịnh Tùng và thơ các chúa Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Doanh và Trịnh Sâm

          Ký hiệu kho : VL 2113

 

0088 / VVANHOC / vie (VN)

Thái Bá Tân

          Truyện ngắn và thơ / Thái Bá Tân . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 450 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các tác phẩm truyện ngắn và thơ của Thái Bá Tân. Phần I- Truyện ngắn: Cô bán hoa; Bàn tay hình chiếc là; Fur elise; Bông hồng chưa tặng... Phần II- Thơ: Thơ ba câu; Thơ năm câu; Thơ tám câu; Lục ngôn thi tập...

          Ký hiệu kho : Vv 33626

 

0094 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Cao

          Tác phẩm Vũ Cao . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 423 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Các tác phẩm thơ và tiểu thuyết tiêu biểu của nhà văn Vũ Cao, được chia làm hai phần. Phần I: các bài thơ tiêu biểu: Ánh đuốc; Bóng hai người; Tiếng hát; Xuất kích; Sớm nay; Anh đẹp lắm... Phần II: Tiểu thuyết: Những người cùng làng; Quê tôi; Chúng nó; Đầu xuân; Mấy lời con gửi bác...

          Ký hiệu kho : Vv 33632

 

0080 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Quần Phương

          Tuyển tập thơ / Vũ Quần Phương . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 587 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập các bài thơ của Vũ Quần Phương, được chia ra làm các thời kỳ: Cỏ mùa xuân (1969); Hoa trong cây (1977); Những điều cùng Biển (1983); Cát sáng (1985); Vầng trăng trong xe bò (1988)...

          Ký hiệu kho : Vv 33618

 

6. Thơ

 

0102 / VVANHOC / vie (VN)

Biển Bắc

          Rốn Lún / Biển Bắc . - H. : Văn học, 2012 . - 58 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các bài thơ hay của tác giả Biển Bắc: Mưa chọn Mây, Nắng lựa trời xanh biếc; Tuy nhiên; Khác biệt và giống nhau; Phụ bản Alden Marin...

          Ký hiệu kho : Vv 33642, Vv 33643, Vv 33644

 

0113 / VVANHOC / vie (VN)

Biển Bắc

          Thuý Liên khúc ngoài / Biển Bắc . - H. : Văn học, 2012 . - 98 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Hiện đại; Thơ; ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập thơ tân hình thức, gồm hai phần: Phần I: Thuý Liên khúc 20-21: Như một bản trường ca về một cuộc tình liên mạng xuyên suốt thế kỷ 20 sang thế kỷ 21. Phần II: Từ những thứ Nguyên ngoài

          Ký hiệu kho : Vv 33659, Vv 33660, Vv 33661

 

0110 / VVANHOC / vie (VN)

          Hàn Mạc Tử và Bích Khê / Michelle Phương Thảo, Di Quyên t.ch., d. . - H. : Trẻ, 2012 . - 172 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Song ngữ thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử và Bích Khê do tác giả Michelle Phương Thảo và Di Quyên tuyển chọn và dịch

          Ký hiệu kho : Vv 33655

 

0128 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Hữu Bình

          Thuý Lan truyện thơ / Lê Hữu Bình . - H. : Văn học, 2013 . - 258 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Truyện Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND :  Truyện thơ lục bát Thuý Lan dài 4248 câu. Tác giả trải lòng mình về nhân tình thế thái, về bản ngã của đời mình hay ai đó sau những năm tháng dài công tác và chiến đấu, sự thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ giữa người với người, con người với tổ quốc thiêng liêng

          Ký hiệu kho : Vv 33682

 

0071 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Quang Thiều

          Châu Thổ : Thơ tuyển lần thứ nhất / Nguyễn Quang Thiều . - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2010 . - 393tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển tập thơ lần thứ nhất của Nguyễn Quang Thiều

          Ký hiệu kho : Vv 33509, Vv 33510

 

0070 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đỗ Lưu

          1000 Thi phẩm Tình yêu : Tập thơ / Nguyễn Đỗ Lưu . - H. : Thanh Niên, 2012 . - 231tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Việt Nam; Thơ; Thi Phẩm; Tình yêu; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp 1000 thi phẩm về tình yêu của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đỗ Lưu, một phong cách, đặc thái riêng đậm đà, chân chất, điềm đạm và đôn hậu như luỹ tre làng, khoáng đạt như cánh đồng chiêm, như biển đau, như tình làng Yên Duyên

          Ký hiệu kho : Vv 33507, Vv 33508

 

0108 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Xuân Hạt

          Hợp tuyển thơ Phan Xuân Hạt . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 359 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Hiện đại; Nghiên cứu tác gia; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển các bài thơ hay của Phan Xuân Hạt và các bài viết, tiếng nói của các nhà văn: Tô Hoài, Trần Lê Văn, Nguyễn Bao... viết về Phan Xuân Hạt

          Ký hiệu kho : Vv 33653

 

0111 / VVANHOC / vie (VN)

Phạm Ngọc Thái

          Hồ Xuân Hương tái lai / Phạm Ngọc Thái . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 395 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các đoạn trích trong gần 300 bài thơ trong "Tuyển thơ Đại bàng", tác giả lại ra mắt bạn đọc tập "Hồ Xuân Hương tái lai"

          Ký hiệu kho : Vv 33656, Vv 33657

 

0067 / VVANHOC / vie (VN)

Phùng Cung, (1928-1997)

          Xem đêm : Thơ / Phùng Cung ; Giới thiệu: Nguyễn Hữu Đang,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2011 . - 232 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Bản in lần này tái bản tập thơ cùng tên của Phùng Cung đã xuất bản năm 1995 và bổ sung một số bài trong di cảo của ông. Phần Phụ lục, ngoài truyện ngắn "Con ngựa già của Chúa Trịnh" từng làm nên tên tuổi Phùng Cung còn có các bài viết của những người bạn chung thủy cùng thời với ông là Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm và Phùng Quán

          Ký hiệu kho : VL 2115

 

0114 / VVANHOC / vie (VN)

          Thơ Đức / Diệp Phương Chi, Nguyễn Văn Hoa g.t., d. . - H. : Văn học, 2013 . - 123 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Đức

          Giới thiệu ND : Tập hợp những bài thơ hay của Đức được hai tác giả tuyển chọn và dịch giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33662

 

0090 / VVANHOC / vie (VN)

          Tinh hoa thơ Việt / Hoàng Cầm, Bàng Sĩ Nguyên, Bùi Huy Phồn... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 455 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các tác phẩm của các nhà thơ: Hoàng Cầm; Bàng Sỹ Nguyên; Bùi Huy Phồn; Hoài Vũ; Ngô Văn Phú; Nguyễn Phan Hách; Bằng Việt...

          Ký hiệu kho : Vv 33628

 

0117 / VVANHOC / vie (VN)

Vân Long

          Tuyển thơ Vân Long . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 318 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển các bài thơ hay của Vân Long, cuốn sách thể hiện tâm huyết 60 năm của tác giả với Đời, với Thơ

          Ký hiệu kho : Vv 33667, Vv 33668

 

0132 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bình Lục

          Hồn thiền trong thơ Lý - Trần. Tập 6 / Vũ Bình Lục . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 703 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu Văn học ; Thơ Lý - Trần; Hồn thiền; Tinh tuyển; Bình giảng thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập 6 trong bộ sách Giai phẩm với lời bình. Tập hợp những bài thơ được chọn lọc kỹ của thời đại Nhà Lý (1009 - 1226)và Nhà Trần (1226 - 1400)

          Ký hiệu kho : Vv 33687

 

0091 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Văn Cừ

          Tuyển tập thơ Đoàn Văn Cừ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 375 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Sách chia ra làm hai phần: Tác phẩm thơ Đoàn Văn Cừ và dư luận. Phần I: Tác phẩm thơ; Phần II: Tác phẩm thơ Đoàn Văn Cừ và dư luận

          Ký hiệu kho : Vv 33629

 

0057 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Tùng Bách

          Thơ thiền Đường Tống / Đỗ Tùng Bách ; Phước Đức d. ; Tấn Tài h.đ. . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 383 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Thơ thiền; Thơ Đường; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 42 chương. Chương 1: Thơ chứng ngộ của Thiền tông; Chương 2: Các bài từ ngụ ý Thiền của Tô Đông Pha và Hoàng Sơn Cốc; Chương 3: Bốn bài từ ngụ ý Thiền của Hoàng Sơn Cốc; Chương 4: Hoa mai và Đạo tình; Chương 5: Thiền Tào Động và các bài tụng về Ngũ vị quân thần; Chương 6: Thi kệ của Thần Tú và Huệ Năng; Chương 7: Tổ Đạt-ma quảy một chiếc dép về Tây; Chương 8: Thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu Dung hợp Đạo (Lão)và Thiền; Chương 9: Lục Tổ xuất gia; Chương 10: Thiền Tảo Khê một hoa nở năm cánh,...

          Ký hiệu kho : Vv 33600

 

0101 / VVANHOC / vie (VN)

          Ánh sao đất nước / Nghĩa Phương, Vân Trình . - H. : Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 132 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Thể thơ Việt Trân; Vịnh; Danh nhân; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Vịnh các danh nhân đất Việt theo thể thơ "Việt trân"

          Ký hiệu kho : Vv 33640, Vv 33641

 

B. Tác phẩm văn học nước ngoài

1. Tiểu thuyết, truyện dài

 

0050 / VVANHOC / vie (VN)

Hamsun, Knut, (1859-1952)

          Phúc lành của đất = Growth of the Soil / Knut Hamsun ; Nguyễn Thành Nhân d. . - H. : Văn học, 2012 . - 587 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Na Uy

          Ký hiệu kho : Vv 33584

 

0040 / VVANHOC / vie (VN)

Koontz, Dean R., (1945-)

          Đứa con lang bạt : Tiểu thuyết / Dean Koontz ; Trịnh Huy Ninh d. . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 403 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Truyện kinh dị; Mỹ

          Ký hiệu kho : Vv 33569/T.1

 

0041 / VVANHOC / vie (VN)

Koontz, Dean R., (1945-)

          Thành phố của bóng đêm : Tiểu thuyết / Dean Koontz ; Trịnh Huy Ninh d. . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 364 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Truyện kinh dị; Mỹ

          Ký hiệu kho : Vv 33570/Q.2

 

0042 / VVANHOC / vie (VN)

Koontz, Dean R., (1945-)

          Chết và hồi sinh : Tiểu thuyết / Dean Koontz ; Trịnh Huy Ninh d. . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 334 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Truyện kinh dị; Mỹ

          Ký hiệu kho : Vv 33604/Q.3

 

0016 / VVANHOC / vie (VN)

Martin, Geogre R.R.

          Trò chơi vương quyền. Vua Phương Bắc = Game of thrones. 1B / Geogre R.R. Martin ; Hà Ly d. . - H. : Văn học, 2012 . - 585 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Tiểu thuyết; Mỹ

          Giới thiệu ND : Tại một vùng đất xa xưa, nơi dường như mùa hè kéo dài vô tận và mùa đông trải qua cả đời người, cuộc chiến giành Ngai Sắt đã bắt đầu. Cuộc chiếnkéo dài suốt từ phương nam, vùng đất của giống loài tham lam, hung hãn và đầy mưu toan, đến miền đất phía đông bao la hoang dã; và trải dọc con đường lên phương bắc lạnh giá, nơi có bức tường băng bảo vệ vương quốc khỏi những thế lực đen tối bên ngoài. Các âm mưu chính trị đan xen những hấp lực của tình yêu, tình dục len lỏi khắp nơi. Ngay cả quá khứ, dù đã chôn vùi, cũng chẳng được ngủ yên. Khi những vị vua và hoàng hậu, những lãnh chúa và hiệp sĩ, cả người trung thành lẫn kẻ phản trắc tham gia Trò chơi Vương quyền, chỉ có duy nhất một con đường: Sống hoặc Chết

          Ký hiệu kho : Vv 33587/1B

 

0033 / VVANHOC / vie (VN)

Martin, Geogre R.R.

          Sói tuyết thành Winterfell = Game of thrones: Trò chơi vương quyền / Geogre R.R. Martin ; Hà Ly d. . - H. : Văn học, 2012 . - 646 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Tiểu thuyết; Mỹ

          Giới thiệu ND : Tại một vùng đất xa xưa, nơi dường như mùa hè kéo dài vô tận và mùa đông trải qua cả đời người, cuộc chiến giành Ngai Sắt đã bắt đầu. Cuộc chiếnkéo dài suốt từ phương nam, vùng đất của giống loài tham lam, hung hãn và đầy mưu toan, đến miền đất phía đông bao la hoang dã; và trải dọc con đường lên phương bắc lạnh giá, nơi có bức tường băng bảo vệ vương quốc khỏi những thế lực đen tối bên ngoài. Các âm mưu chính trị đan xen những hấp lực của tình yêu, tình dục len lỏi khắp nơi. Ngay cả quá khứ, dù đã chôn vùi, cũng chẳng được ngủ yên. Khi những vị vua và hoàng hậu, những lãnh chúa và hiệp sĩ, cả người trung thành lẫn kẻ phản trắc tham gia Trò chơi Vương quyền, chỉ có duy nhất một con đường: Sống hoặc Chết

          Ký hiệu kho : Vv 33586/1a

 

0030 / VVANHOC / vie (VN)

Mạc Ngôn, (1955-)

          Báu vật của đời : Tiểu thuyết / Mạc Ngôn ; Trần Đình Hiến d. . - Tái bản lần thứ nhất . - T.P. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2007 . - 860 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Báu vật của đời khái quát cả một giai đoạn lịch sử hiện đại đầy bi tráng của đất nước Trung Hoa thông qua số phận của các thế hệ trong gia đình Thượng Quan. Từ những số phận khác nhau, lịch sử được tiếp cận dưới nhiều góc độ, tạo nên sức sống, sức thuyết phục nghệ thuật của tác phẩm

          Ký hiệu kho : Vv 33610

 

0038 / VVANHOC / vie (VN)

Phỉ Ngã Tư Tồn

          Không kịp nói yêu em / Phỉ Ngã Tư Tồn ; Huyền Trang d. . - H. : Văn học, 2012 . - 431 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc

          Ký hiệu kho : Vv 33590

 

2. Các thể ký

 

0018 / VVANHOC / vie (VN)

Theroux, Paul, (1941-)

          Phương Đông lướt ngoài cửa sổ : Tác phẩm du ký kinh điển / Paul Theroux ; Trần Xuân Thủy d. . - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2012 . - 543 tr., 21 cm

          Từ khoá : Du lịch; Du ký; Châu Á

          Giới thiệu ND : Tác phẩm của Paul Theroux đã khiến châu Á hiện ra như có thể chạm vào, nếm được, ngửi thấy, và khơi dậy trong ta nỗi thôi thúc một ngày bỏ xa cuộc sống nhàm nhạt quen thuộc, đeo hành lý và nhảy lên một con tàu nào đó, để nếm trải mọi thanh âm của cuộc sống bao la

          Ký hiệu kho : Vv 33577

 

C. Truyện thiếu nhi

 

0084 / VVANHOC / vie (VN)

Tô Hoài

          Tuyển truyện thiếu nhi / Tô Hoài . - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2012 . - 355 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập truyện thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài: Dế mèn phiêu lưu ký; Nhà Chử; Chuyện ngày xưa.

          Ký hiệu kho : Vv 33622

 

D. Văn học dân gian Việt Nam

 

0104 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Thị Việt Trung

          Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam - thời kỳ hiện đại- một số đặc điểm / Trần Thị Việt Trung, Cao Thị Hảo . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2011 . - 450 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nghiên cứu văn học dân tộc thiểu số thời kỳ hiện đại, thông qua các tác giả, các tác phẩm thơ và văn xuôi của các dân tộc thiểu số Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33647, Vv 33648

 

0120 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Thị Việt Trung

          Bản sắc dân tộc trong thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại / Trần Thị Việt Trung, Cao Thị Hảo . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2010 . - 459 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Thơ; Dân tộc thiểu số; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Công trình khái quát những đặc điểm cở bản về nội dung và nghệ thuật trong việc thể hiện bản sắc dân tộc, chỉ ra những nét đặc sắc trong thơ ca của các dân tộc thiểu số: Tày, Thái, Mông, Dao, Giấy, Pa Dí...

          Ký hiệu kho : Vv 33672, Vv 33673

 

0129 / VVANHOC / vie (VN)

Bích Hằng, t.ch.

          Cao dao về Hà Nội / Bích Hằng t.ch. . - H. : Lao Động, 2009 . - 252 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Cao dao; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần: Phần I: Phong cảnh, sản vật, văn hoá, con người Hà Nội. Phần II: Lễ hội Lịch sử Hà Nội. Phần III: Phụ lục Ngạn ngữ, danh nhân, di tích lịch sử đền chùa Hà Nội. Ngoài ca dao xưa về Hà Nội, sách còn đưa thêm một số ca dao mới về Hà Nội được trích từ những câu thơ, bài thơ quen thuộc mang phong cách ca dao dễ thuộc dễ nhớ

          Ký hiệu kho : Vv 33683

 

0075 / VVANHOC / vie (VN)

          Pụt Kỳ Yên / Ma Đình Thu,... . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2011 . - 637 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Thơ; Văn hoá; Tín ngưỡng; Dân tộc Tày; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Văn hoá tín ngưỡng của người Tày, một trong 54 dân tộc ở Việt Nam được viết theo thể thơ 5 chữ

          Ký hiệu kho : Vv 33516, Vv 33517, Vv 33518

 

0058 / VVANHOC / vie (VN)

          Tuyển tập văn học dân tộc Thái : T.1 / Phiên âm, dịch nghĩa: Trương Tú Anh,... ; S.t, giới thiệu, hiệu duyệt: Hoàng Lương . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 438 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Dân tộc Thái; Truyện kể; Việt Nam; Sơn La

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Phần thứ nhất: Chương 1: Phác họa tín ngưỡng các tộc người; Chương 2: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; Chương 3: Thờ Thành hoàng làng; Chương 4: Thờ Mẫu; Chương 5: Tín ngưỡng Đức Thánh Trần; Chương 6: Nội đạo An Đông (gốc rễ của Nội đạo chính tông); Chương 7: Tứ Bất Tử; Chương 8: Tín ngưỡng nghề nghiệp; Chương 9: Tín ngưỡng của người Tày, Nùng; Chương 10: Mẫu thần Pô Inw Nưgar Chăm; Chương 11: Bà Chúa Xứ, Mẫu thần đa văn hóa; Chương 12: Thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu; Phần thứ Hai: Về một số hình thức "Văn hóa tín ngưỡng"...

          Ký hiệu kho : VL 2112/T.1

 

0062 / VVANHOC / vie (VN)

          Đẻ đất đẻ nước - sử thi Mường / Đặng Văn Lung d., khảo dị ; Vương Anh, Hoàng Anh Nhân d. . - H. : Nxb. Thông tấn xã Việt Nam; Cty. cổ phần sách văn hóa tổng hợp Hòa Bình; Cty. cổ phần phát triển truyền thông Việt Nam-Lào-Campuchia, 2012 . - 351 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Sử thi; Dân tộc Mường; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nội dung chủ yếu đề cập vấn đề thần thoại Mường, phản ánh nhận thức về thế giới tự nhiên, về cuộc chinh phục tự nhiên và những nét lớn trong đời sống xã hội của người Việt - Mường thời cổ đại. Hệ thống thần thoại Mường kết hợp thành sử thi thần thoại Đẻ đất đẻ nước, phản ánh cuộc sống đa dạng, phong phú của xã hội Mường

          Ký hiệu kho : VL 2119

 

Các khoa học xã hội khác

 

0051 / VVANHOC / vie (VN)

Stein, Murray, (1943-)

          Bản đồ tâm hồn của Jung / Murray Stein ; Bùi Lưu Phi Khanh d. ; Nguyễn Xiêm h.đ. . - H. : Tri thức, 2011 . - 328 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tâm lý học; Cổ mẫu và bản năng; Cá nhân hóa; Bản ngã; Tâm thần con người; Mỹ

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Chương 1: Bản ngã (bản ngã - ý thức); Chương 2: Nội tâm (Các phức cảm); Chương 3: Năng lượng tâm thần (Lí thuyết Libido); Chương 4: Những ranh giới của tâm thần (Các bản năng, cổ mẫu và vô thức tập thể); Chương 5: Cái bộc lộ và cái che giấu trong các quan hệ với người khác (Mặt nạ và Bóng âm - Persona và Shadow); Chương 6: Đường vào nội tâm sâu thẳm (Anima - phần tâm thần vô thức nữ và animus - phần tâm thần vô thức nam); chương 7: Trọng tâm siêu việt của tâm thần và sự tổng thể (Tự ngã); Chương 8: Sự xuất hiện của tự ngã (Cá nhân hóa); Chương 9: Về thời gian và sự vĩnh cửu (Nguyên lí đồng thời tương ứng)

          Ký hiệu kho : Vv 33571

 

0003 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Văn Khang

          Nghệ thuật học / Đỗ Văn Khang ; Nguyễn Trân, Đỗ Thị Minh Thảo, Nguyễn Ngọc ánh . - H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2011 . - 320 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa; Nghệ thuật học; Nghệ thuật phương Đông; Nghệ thuật phương Tây; Loại hình nghệ thuật

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các chương: Chương 1: Nguồn gốc của nghệ thuật; Chương 2: Các thành tựu cơ bản của nghệ thuật phương Tây; Chương 3: Thành tựu nghệ thuật phương Đông; Chương 4: Thành tựu nghệ thuật hiện đại; Chương 5: Các phương pháp sáng tác chủ yếu của nghệ thuật; Chương 6: Tác phẩm và hình tượng - cơ sở để khám phá, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật; Chương 7: Cách thưởng thức nghệ thuật thông qua các loại hình và loại thể; Cuối sách là phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 33593

 

0121 / VVANHOC / vie (VN)

Dương Thuấn

          Văn hoá Tày ở Việt Nam và tiến trình hội nhập thế giới / Dương Thuấn . - H. : Tri Thức, 2012 . - 566 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn hóa; Dân tộc Tày; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Những hiểu biết, trải nghiệm của tác giả Dương Thuấn về văn hoá của dân tộc mình đã được tác giả nghiên cứu chuyên sâu và giới thiệu đến bạn đọc về văn hoá Tày - Tiến trình và hội nhập Thế giới

          Ký hiệu kho : Vv 33674

 

0073 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức

          Nhận Thức và đối thoại văn hoá văn nghệ : Tiểu luận / Hà Minh Đức . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 478 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Nhận thức; Đối thoại; Văn hoá; Văn Nghệ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Là công trình nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn văn hoá, văn nghệ, tác phẩm được viết những năm gần đây, trong thời kỳ đổi mới, áp sát nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá văn nghệ của thời cuộc

          Ký hiệu kho : Vv 33513

 

0123 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Nguyễn

          Tiểu vùng văn hoá Xứ Quảng / Hà Nguyễn . - H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 273 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Nghiên cứu văn học; Bản sắc văn hoá; Xứ Quảng; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Văn hoá Xứ Quảng là sự kết tinh những kinh nghiệm, tri thức được người dân tích luỹ trong đời sống, được biểu hiện qua hàng ngàn câu ca dao, tục ngữ, hàng trăm sản phẩm độc đáo của làng nghề truyền thống

          Ký hiệu kho : Vv 33677

 

0124 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Nguyễn

          Tiểu vùng văn hoá Duyên Hải Nam Trung Bộ / Hà Nguyễn . - H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 209 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Văn hoá dân gian; Phong tục tập quán; Văn học nghệ thuật; Duyên Hải; Nam Trung Bộ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nghiên cứu về lịch sử, con người, đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt văn học nghệ thuật, các di sản văn hoá của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ

          Ký hiệu kho : Vv 33678

 

0125 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Nguyễn

          Tiểu vùng văn hoá Xứ Đông / Hà Nguyễn . - H. : Nxb. Thông tin Truyền thông, 2013 . - 199 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Văn hoá Dân gian; Xứ Đông; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nghiên cứu về lịch sử, con người, đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt văn học nghệ thuật, các di sản văn hoá của khu vực Hải Phòng - Hải Dương (Xứ Đông)

          Ký hiệu kho : Vv 33679

 

0126 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Nguyễn

          Tiểu vùng Văn hoá Xứ Nghệ / Hà Nguyễn . - H. : Nxb. Thông tin và Truyền Thông, 2013 . - 267 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Văn hoá dân gian; Lịch sử; Con người; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Xứ Nghệ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nghiên cứu về lịch sử, con người, đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt văn học nghệ thuật, các di sản văn hoá của khu vực Xứ Nghệ

          Ký hiệu kho : Vv 33680

 

0112 / VVANHOC / vie (VN)

          Lịch sử và văn hoá cái nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh / Nguyễn Đăng Điệp, Đoàn Ánh Dương, Đỗ Hải Ninh . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 477 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn hóa; Lịch sử; Văn hoá; Nghệ thuật; Nguyễn Xuân Khánh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Chọn lọc các tham luận tham gia toạ đàm về tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh do Viện Văn học và Nxb. Phụ nữ tổ chức nhân dịp nhà văn tròn 80 tuổi

          Ký hiệu kho : Vv 33658

 

0076 / VVANHOC / vie (VN)

          Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ngôn ngữ, Văn hoá một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc / Nguyễn Văn Lộc,... . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2012 . - 768 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Ngôn ngữ; Văn hoá; Dân tộc thiểu số; Việt Bắc; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hoá một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, được tiến hành trong 2 năm(2004 - 2005) tại địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc

          Ký hiệu kho : Vv 33519

 

0002 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Hoài

          Một thế giới khác / Nguyễn Ngọc Hoài . - H. : Cty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 291 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa tâm linh; Thế giới tâm linh; Tìm mộ liệt sĩ; Gọi hồn; áp vong; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Phần Một: Hành trình khám phá thế giới tâm linh; Phần Hai: Tìm nhau từ hai cõi: Đôi lời về áp vong, gọi hồn; Những hành trình tìm mộ; Đi tìm 27 liệt sĩ ở Hàm Thuận Bắc; Tìm liệt sĩ ở Đồng Nai; Đi Trường Sơn tìm chú; Đi tìm liệt sĩ Lê Văn Kỳ; Đây mới đúng là phần mộ liệt sĩ Mai Công Nhiên; Tìm cha trên đất triệu voi; Đi tìm nhau để mãi mãi không về; Vĩ Thanh

          Ký hiệu kho : Vv 33615

 

0059 / VVANHOC / vie (VN)

Ngô Đức Thịnh, ch.b.

          Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh ch.b. . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 586 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Lịch sử; Tôn giáo; Đời sống tôn giáo và phong tục; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Trong công trình này, ngoài một số quan điểm lý luận và phương pháp liên quan tới tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng, đi vào nghiên cứu một số tín ngưỡng dân gian cụ thể, như thờ cúng Tổ tiên của các gia tộc, dòng họ và sự phóng đại của nó trên bình diện quốc gia - dân tộc là thờ cúng Quốc tổ Hùng Vương; nghiên cứu hình thức thờ Thành hoàng làng và hội đình; nghiên cứu các hình thức tín ngưỡng thờ thần; nghiên cứu các nghi lễ, phong tục liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, tổ các nghề và làng nghề thủ công truyền thống

          Ký hiệu kho : VL 2116

 

0066 / VVANHOC / vie (VN)

Schaefer, Richard T.

          Xã hội học / Richard T. Schaefer ; Huỳnh Văn Thanh d. . - H. : Thống kê, 2005 . - 759 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Xã hội học; Mỹ

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Chương 1. Tìm hiểu xã hội học; Chương 2. Nghiên cứu Xã hội học; Chương 3. Văn hóa; Chương 4. Sự xã hội hóa; Chương 5. Tương tác xã hội và cấu trúc xã hội; Chương 6. Nhóm và tổ chức; Chương 7. Các phương tiện truyền thông đại chúng; Chương 8. Sự lệch lạc và kiểm soát xã hội; Chương 9. Sự phân tầng và tính cơ động xã hội tại nước Mỹ; Chương 10. Sự bất bình bình đẳng xã hội trên thế giới,... Chương 23. Biến đổi xã hội và công nghệ

          Ký hiệu kho : VL 2118

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: