Thông báo sách mới 2014

10/12/2014

Phòng Thư Viện Viện Văn học, trân trọng thông báo sách mới hiện đang lưu giữ tại Viện Văn học.

PHÒNG THƯ VIỆN, VIỆN VĂN HỌC                                    

THÔNG BÁO SÁCH MỚI 2014

 

 

23923 / VVANHOC / vie (VN)

Nhà thơ Việt Nam hiện đại : Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262 - 2012): Tác giả - Tác phẩm: 42 nhà thơ Nam Định / Đặng Nguyệt Anh, Phạm Đình Ân, Vũ Ngọc Bình,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 395 tr. : ảnh ; 27 cm

Ký hiệu kho : VL 2174

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Nhà thơ ; Việt Nam ; Nam Định

Giới thiệu ND : Không ồn ào về khuynh hướng, không luyến láy với trào lưu, thơ Nam Định vẫn "ám thị" trên hai dòng chảy bập bềnh truyền thống và sóng sánh cách tân. Điển hình cho dòng truyền thống từ Nguyễn Bính, Vũ Cao đến Vũ Quần Phương, Nguyễn Đức Mậu, Trần Mạnh Hảo, Phạm Trọng Thanh, Đặng Nguyệt Anh... Điển hình cho dòng cách tân có Trần Dần, Văn Cao đến các thế hệ hậu sinh khả dĩ Trần Quốc Thực, Đoàn Mạnh Phương...

 

23924 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ / Lò Ngân Sủn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 459 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33778

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học dân tộc thiểu số ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Lò Ngân Sủn một nhà thơ sáng giá của dân tộc thiểu số. Bản sắc thơ ông từ nội dung lẫn hình thức biểu hiện đều là việc thời sự của đồng bào các dân tộc trên vùng cao phía Bắc đất nước. Ông đã có đóng góp không nhỏ cho nền văn học nước nhà. Tuyển tập thơ gồm 5 phần: Phần 1: Con của núi. Phần 2: Đầu nguồn cuối nước.Phần 3: Bữa tình yêu. Tập IV: Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau. Tập V: Tôi là một ngọn gió

 

23925 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển thơ Phạm Ngọc Cảch / Phạm Ngọc Cảnh . - H. : Nxb Hội Nhà văn, 2014 . - 407 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33758

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách "Tuyển thơ Phạm Ngọc Cảnh" gồm 198 bài được tác giả tuyển chọn giữa gần 1000 bài thơ ông sáng tác trong hơn nửa thế kỷ qua, có đầy đủ những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách qua các thời kỳ của ông. Tập thơ gồm 5 phần: I. Nguồn sinh. II. Lý tưởng và đồng đội. III. Dấu lặng trong thử thách (Thơ ngoài thơ). IV. Chiêm nghiệm và đồng cảm. V. Tin yêu hội tụ

 

23926 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển thơ Nguyễn Đình Thi / Nguyễn Đình Thi . - H. : Nxb Hội Nhà văn, 2013 . - 271 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33763

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển thơ của Nguyễn Đình Thi gồm 5 phần: I. Người chiến sĩ. II. Bài thơ Hắc Hải dòng sông trong xanh. III. Tia nắng. IV. Trong cát bụi. V. Sóng reo

 

23927 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ Chim Trắng / Chim Trắng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 367 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33762

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhà thơ Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba thuộc lớp nhà văn nhà thơ thành danh thời chống Mỹ. Ông được xem là một trong những tên tuổi tiêu biểu của văn học cách mạng miền Nam. Tập sách tuyển chọn các bài thơ hay rút từ nhiều tập thơ đã xuất bản của Chim Trắng chia làm 6 phần: I. Những ngả đường. II. Dấu vết nhỏ nhoi. III. Có một mùa thu trong. IV. Hát lời cỏ hát. V.Nhân có chim sẻ về. VI. Cỏ khóc dưới chân tôi

 

23928 / VVANHOC / vie (VN)

Quang Huy tuyển tập / Quang Huy . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 315 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33760

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Văn ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển tập Quang Huy gồm 3 phần: Phần 1: Thơ. Phần 2: Tấm lòng bè bạn gồm những bài viết của bạn văn viết về ông và thơ văn ông. Phần 3: Văn: gồm câu truyện vừa Hoa Xuân Tứ

 

23929 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đức Thọ tác phẩm / Nguyễn Đức Thọ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 418 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33761

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Ký ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách Nguyễn Đức Thọ tác phẩm gồm 3 phần: Phần 1: Truyện ngắn: gồm 15 truyện ngắn: Người của người, người của ngày xưa, người trong vườn cổ tích, người ở miệt vườn, bóng dáng người yêu nhau,... Phần 2: ký: Làng quê yêu dấu, bên rừng chiến khu xưa, ông Bảy rừng Sác, Bồi hồi... nhớ má khi xưa, người Biên Hòa. Phần 3: Tiểu thuyết Xứ sở tình yêu

 

23930 / VVANHOC / vie (VN)

Phương Lựu tác phẩm / Phương Lựu . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 551 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33759

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách "Phương Lựu tác phẩm" gồm hai công trình chuyên khảo "Tư tưởng văn hóa văn nghệ" và "Lý thuyết văn học hậu hiện đại" bao gồm 14 chương: Chương I: Lịch sử và cấu trúc của chủ nghĩa Mác phương Tây. Chương II: Chủ nghĩa hiện thực vĩ đại của G. Lukacs. Chương III: Chủ nghĩa hiện thực vô bờ bến của R.Garaudy. Chương bốn: Chủ nghĩa hiện thực hiện đại của E. Fischer. Chương năm: Chủ nghĩa lãng mạn mới của H.Lefèvbvre. Chương sáu: T.W. Adorno với chủ nghĩa hiện đại. Chương bảy: Lý luận văn nghệ "Mác xít phân tâm" của E.Fromm. Chương tám: Lý luận văn nghệ "Mácxít hiện sinh" của J.P.Sartre. Chương chín: Lý luận văn nghệ "Mácxít cấu trúc" của L.Goldmann. Chương mười: Lý luận văn nghệ "Mácxít thực tiễn" ở Nam Tư. Chương mười một: "Chủ nghĩa bá quyền văn hóa" của A.Gramsci. Chương mười hai: "Chủ nghĩa duy vật" của R.Wiliams. Chương mười ba: Mý học "sản xuất văn hóa" của T.Eagleton. Chương mười bốn: "Giải thích học văn hóa" của F.Jameson

 

23931 / VVANHOC / vie (VN)

Tiểu luận bình thơ / Trúc Thông . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 343 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33757

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập "Tiểu luận bình thơ" của Trúc Thông gồm 3 phần: Phần 1: Văn chương ngẫu luận. Phần 2: Một số bài viết cho mục "Thơ trong thơ" của báo Văn nghệ trẻ dưới bút danh Tầm Thi. Phần 3: Bình thơ: Tập hợp những bài bình thơ của các bạn văn về một số bài thơ viết về Bà, mẹ và em của nhà thơ

 

23932 / VVANHOC / vie (VN)

Trường ca : Tuyển những trường ca được giải thưởng / Hữu Thỉnh . - H. : Nxb Hội Nhà văn, 2013 . - 399 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33764

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Trường ca ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển những bài trường ca được giải thưởng của nhà thơ Hữu Thỉnh: Sức bền của đất, Lá cờ thức tỉnh, Đường tới thành phố, Trường ca biển

 

23933 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ tuyển / Nguyễn Khoa Điềm . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 363 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33769

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ tuyển của Nguyễn Khoa Điềm chia làm 3 phần ứng với ba thời kỳ lớn trong cuộc đời ông. Phần 1: Những năm tháng tuổi trẻ háo hức nhập cuộc. Phần 2: Giai đoạn trung niên say mê dấn thân cho lý tưởng. Phần 3: Lúc về già bình tâm chiêm nghiệm sau khi đã rũ áo, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Cái dễ nhận thấy là tấm lòng của tác giả như một phẩm cách, một bản lĩnh và như một nguồn dưỡng chất nuôi sự bền bỉ cảm hứng nơi ông suốt gần nửa thế kỷ cầm bút luôn hướng về nhân dân

 

23934 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn / Nguyễn Hữu Nhàn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 531 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33772

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Tiểu thuyết ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn gồm 2 phần : Phần 1: gồm 16 truyện ngắn: Phố làng, Đám cưới làng, Xe ôm đường núi, Núi bây giờ ở phía sau lưng, Vợ chồng hò hẹn,... Phần 2: Tiểu thuyết chớm nắng

 

23935 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ Lê Thị Mây / Lê Thị Mây . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 427 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33771

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Lê Thị Mây thuộc thế hệ các nhà thơ trong giai đoạn chồng Mỹ cứu nước, thơ bà tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, đức hy sinh cao cả của người lính ngoài mặt trận, của những người mẹ, người vợ, người yêu suốt dọc dài cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ của dân tộc. Tuyển thơ này gồm 7 phần: Những mùa trăng mong chờ, Dịu dàng, Tặng riêng một người, Du ca cây lựu tình, Một mình và giấc mơ thiếu phụ, Khúc hát buổi tối, Thời trẻ của anh, Thương nhớ một ngày

 

23936 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ Giang Nam / Giang Nam . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 411 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33770

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển tập thơ Giang Nam gồm 6 phần: Phần 1: Tháng Tám ngày mai. Phần 2: Quê hương. Phần 3: Người anh hùng Đồng Tháp. Phần 4: Vầng sáng phía chân trời. Phần 5: Hạnh phúc từ nay. Phần 6: Thành phố chưa dừng chân. Hầu hết những bài thơ ông đều mang hơi thở của thời cuộc, phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của con người miền Nam bất khuất kiên trung đứng ở mũi nhọn trong cuộc đụng đầu lịch sử không cân sức về mặt vật chất

 

23937 / VVANHOC / vie (VN)

Huế mùa mai đỏ : Tiểu thuyết / Xuân Thiều . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 702 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33768

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Huế mùa mai đỏ" là tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Xuân Thiều viết về đề tài chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, mô tả cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân Thừa Thiên Huế, bằng cái nhìn xuyên thấu vào hiện thực thông qua sự giằng xé đấu tranh trong tâm hồn trung đoàn trưởng Tư Thiên, cũng như hiện thực của gia đình Tư Thiên, đã tạo ra bức tranh quyết liệt máu lửa hào hùng và đầy đối nghịch những trớ trêu của lịch sử mà trước hết là lịch sử của cá nhân con người trong chiến tranh

 

23938 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện ngắn / Học Phi . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 347 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33767

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi là một trong những tên tuổi đầu tiên của văn nghệ cách mạng. Bên cạnh là tác giả nhiều vở kịch có tiếng vang ông còn được biết đến là một tiểu thuyết gia tài năng. "Tuyển tập truyện ngắn Học Phi" được tuyển chọn từ các tập truyện ngắn, truyện ký đã xuất bản. Trong đó đa số truyện tác giả viết về thời chống Pháp. Truyện ngắn của ông khá trữ tình, có cái duyên riêng và mang đậm tính lịch sử.

 

23939 / VVANHOC / vie (VN)

Sao Mai tuyển văn / Sao Mai . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 459 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33766

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Phóng sự ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Tập Tuyển văn Sao Mai" gồm 3 tác phẩm: Phóng sự Trại di cư Pa-Gốt Hải Phòng và 2 tiểu thuyết Mắt chim le và Nhìn xuống

 

23940 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ / Trinh Đường; Thanh Quế tch., gt. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 351 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Thanh Quế, ,tch., gt.

Ký hiệu kho : Vv 33777

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tuyển tập ; Việt Nam

 

23941 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyên Hồng tác phẩm / Nguyên Hồng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 446 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33776

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển "Nguyên Hồng tác phẩm" gồm 30 truyện ngắn: Linh hồn, Dzay-dou-dou, Sông máu, Bảy Hựu, Con chó vàng, Nhà sư nữ chùa Âm hồn, Trong cảnh khốn cùng, Đây, bóng tối, Tôi dạy học, Hai nhà nghề, Hàng cơm đêm, Sau hai mươi năm, Những giọt sữa,...

 

23942 / VVANHOC / vie (VN)

Tiểu thuyết lịch sử chọn lọc / Hà Ân . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 338 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33775

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Hà Ân một trong những nhà văn xuất sắc của văn học hiện đại Việt Nam chuyên viết về đề tài lịch sử. Bằng ngòi bút thâm trầm, uyên bác và tài hoa của mình, Hà Ân đã xây dựng bằng cả tâm huyết và tấm lòng của người cầm bút hình tượng những người anh hùng thời xưa: Trần Bình Trọng, Trần Nhật Duật, Lê Văn Hưu,.. và cả những hình tượng anh hùng vô danh những chính họ đã làm nên lịch sử. Đó là Hoàng Đỗ, Tư Sối, Tiểu Bội,.. Đây chính là sáng tạo riêng của Hà Ân

 

23943 / VVANHOC / vie (VN)

Tác phẩm thơ / Văn Cao . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 307 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33774

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Bình thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Văn Cao một danh tài trong nghệ thuật: văn, thơ, nhạc, họa. "Tác phẩm thơ Văn Cao"ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 13 năm ngày ông về cõi thiên thai. Tập sách gồm 2 phần: Phần 1: Văn Cao thơ. Phần 2: Văn Cao với cuộc đời: tập hợp những bài viết của các bạn văn, bạn thơ viết về thơ và nhạc của ông

 

23944 / VVANHOC / vie (VN)

Tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong / Trịnh Thanh Phong . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 511 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33773

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 2 tiểu thuyết Ma làng và Ông mãnh về làng. "Ma làng" viết về nông thôn Việt Nam thời hiện đại với những thói tục xưa cũ được "cải biến" thành thói tục thời nay. Tác giả là người trong cuộc. Tiểu thuyết "Ông Mãnh về làng" cũng khá đậm chất văn hóa làng xã mà bối cảnh chỉ quẩn quanh ở bên trong cái làng Lộc đầy ắp những nguồn cơn khiến cho ông chả bao giờ nguôi ngoai

 

23945 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ và trường ca / Hoàng Trần Cường . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 470 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33779

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Trường ca ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách chia làm 2 phần: Phần Thơ và Trường ca. Thơ gồm: 1. Tập thơ Đường chân trời. 2. Tập thơ Dấu vết hàng ngày. 3. Quà tặng của hành tinh. Trường ca: 1. U Minh. 2. Đinh Vua. 3. Trầm tích. Phần phụ lục gồm những bài viết của các nhà văn, nhà thơ về thơ và trường ca của ông

 

23946 / VVANHOC / vie (VN)

Y không là y : Tập truyện ngắn / Tạ Đình Đề . - H. : Nxb. Trẻ, 2014 . - 265 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33780

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn của Phùng Hy gồm: Y là ai trong tập truyện này, Y là thầy giáo, Bí, Thèm đi dạy, Mất trắng bạc trúng số, Một ngày, Hóa trang, Vừa phải thôi, Những mảnh vỡ tình đầu, Bồi dưỡng hè, Y không là y, Chờ đi mỹ, Muốn làm giám đốc, Hậu hiện đại, Doanh gia và nhà văn,Như sương như khói,...

 

23947 / VVANHOC / vie (VN)

Đổ tể / Tập truyện ngắn . - H. : Nxb Trẻ, 2014 . - 388 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33781

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Đồ tể" là tên truyện ngắn làm đầu đề của tập sách gồm nhiều truyện ngắn mới của Đỗ Trí: Đồ tể, Đổi nghề, Chả có gì là bất thường, Chân mình thì mình đứng, Chuyện ở quán bánh canh, Kền kền chờ đợi, Đừng có giỡn mặt, Lưu vong, Màu của bóng tối, Một tám một mười, Bồng bềnh và gập ghềnh, Hảo hớn, Buồn như buổi cuối năm, Cây chổi cỏ,...

 

23948 / VVANHOC / vie (VN)

Tạ Đình Đề những góc khuất cuộc đời : Truyện ký / Dương Thanh Biểu . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 299 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33765

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ký ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhân vật chính trong cuốn sách là Tạ Đình Đề. Tác giả Dương Thanh Biểu đã làm sống lại một cách sinh động những gì là góc khuất còn lại của cuộc đời huyền thoại vào thời điểm ông Đề buông súng về làm kinh tế, rồi những năm tháng chịu cảnh ngục tù oan. Nội dung cuốn truyện được tái hiện bằng những tư liệu hoàn toàn có thật

 

23949 / VVANHOC / vie (VN)

Ruồi là ruồi : Tiểu thuyết / Đỗ Phấn . - H. : Nxb Trẻ, 2014 . - 320 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33781

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

23950 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.10: Từ năm 1945 đến năm 1950 / Đinh Thị Cúc chb., Đỗ Thị Nguyệt Quang, Đinh Quang Hải . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 623 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Quang, ; Đinh Quang Hải,

Ký hiệu kho : VL 2186-T.10

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập: Tập 10: Từ năm 1945 đến 1950 gồm 6 chương: Chương I: Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa đến ký hiệp định sơ bộ Việt Pháp (9-1945 đến 3-1946). Chương II: Từ sau khi ký kết hiệp định sơ bộ đến kháng chiến toàn quốc bùng nổ (3-1946 đến 12-1946). Chương III: Chiến tranh lan rộng ra cả nước và đường lối kháng chiến của Đảng cộng sản Việt Nam. Chương IV: Vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Chương V: Biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta. Chương VI: Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng và củng cố hậu phương, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện (1948-1950)

 

23951 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.8: Từ năm 1919 đến năm 1930 / Tạ Thị Thúy chb., Ngô Văn Hòa, Vũ Huy Phúc . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 606 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Ngô Văn Hòa, ; Vũ Huy Phúc,

Ký hiệu kho : VL 2185-T.8

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập: Tập 8 từ năm 1019 đến năm 1930 gồm 9 chương: Chương 1: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 2: Thực dân Pháp củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thuộc địa. Chương 3: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam. Chương IV: Tình hình văn hóa xã hội. Chương V: Xã hội Việt Nam phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh. Chương VI: ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới tới cách mạng Việt Nam. Chương VII: Phong trào yêu nước và công nhân ở Việt Nam đầu những năm 20 thế kỷ XX. Chương VIII: Các tổ chức cách mạng ra đời trong những năm 1925-1929. Chương IX: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

 

23952 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.7: Từ năm 1897 đến năm 1918 / Tạ Thị Thúy chb., Phạm Thị Thơm, Nguyễn Lan Dung, Đỗ Xuân Trường . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 659 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Phạm Như Thơm, ; Nguyễn Lan Dung, ; Đỗ Xuân Trường,

Ký hiệu kho : VL 2184-T.7

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 7 từ năm 1897 đến năm 1918 gồm 8 chương: Chương I: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX. Chương II: Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914). Chương III: Tình hình văn hóa xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Chương IV: các giai cấp xã trong hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Chương V: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Chương VI: Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX. Chương VII: Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914 - 1918. Chương VIII: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 1914-1918

 

23953 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.5: Từ năm 1802 đến năm 1858 / Trương Thị Yến chb., Vũ Duy Mền, Nguyễn Đức Nhuệ, Nguyễn Hữu Tâm,... . - H. : KHXH, 2013 . - 718 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Vũ Duy Mền, ; Nguyễn Đức Nhuệ, ; Nguyễn Hữu Tâm,

Ký hiệu kho : VL 2182-T.5

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 5 từ năm 1802 đến năm 1858 gồm 10 chương: Chương I: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế. Chương II: Hệ thống quản lý hành chính các địa phương. Chương III: Tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của nhà nước đối với làng xã. Chương IV: Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp. Chương V: Công nghiệp và thủ công nghiệp. Chương VI: Thương nghiệp. Chương VII: Quan hệ đối ngoại. Chương VIII: Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Chương IX: Văn hóa. Chương X: Âm mưu xâm lước của thực dân Pháp

 

23954 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam / Võ Kim Cương chb., Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Thị Thu Hằng . - H. : KHXH, 2013 . - 467 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Hà Mạnh Khoa, ; Nguyễn Mạnh Dũng, ; Lê Thị Thu Hằng,

Ký hiệu kho : VL 2183-T.6

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 6 từ năm 1858 đến năm 1896 gồm 5 chương: Chương I: Việt Nam trước khi Pháp xâm lược. Chương II: Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (giai đoạn 1858-1873). Chương III: Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc kỳ và Trung kỳ (Giai đoạn 1873-1884). Chương IV: Phong trào kháng chiến chống pháp (Giai đoạn 1885-1896). Chương V: Những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX.

 

23955 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.2: Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV / Trần Thị Vinh chb., Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Thị Phương Chi, Đỗ Đức Hùng . - H. : KHXH, 2013 . - 699 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Hà Mạnh Khoa, ; Nguyễn Thị Phương Chi, ; Đỗ Đức Hùng,

Ký hiệu kho : VL 2179-T.2

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 2: Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV gồm 12 chương: Chương I: Bước quá độ từ thời kỳ mất nước sang thời kỳ độc lập (905-938). Chương II: Nhà Ngô và nhà Đinh (939-980). Chương III: Đại Cồ Việt thời tiền Lê (980-1009). Chương IV: Chính trị thời Lý. Chương V: Kinh tế thời Lý. Chương VI: Kháng chiến chống quân xâm lược Tống. Chương VII: Văn hóa - xã hội Đại Việt thời Lý. Chương VIII: Chính trị thời Trần. Chương IX: Kinh tế thời Trần. Chương X: Kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhân dân Đại Việt và Champa thế kỷ XIII. Chương XI: Văn hóa xã hội Đại Việt thời Trần. Chương XII: Vương quốc Champa (Thế kỷ X-XIV)

 

23956 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.4: Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII / Trần Thị Vinh chb., Đỗ Đức Hùng, Trương Thị Yến, Nguyễn Thị Phương Chi . - H. : KHXH, 2013 . - 647 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đỗ Đức Hùng, ; Trương Thị Yến, ; Nguyễn Thị Phương Chi,

Ký hiệu kho : VL 2181-T.4

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 4 từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII gồm 12 chương: Chương I: Sự phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài và cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh Nguyễn. Chương II: Tình hình chính trị Đàng Ngoài và Đàng Trong. Chương III: Vùng đất phía Nam thời các chúa Nguyễn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII. Chương IV: Tình hình kinh tế nông nghiệp ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. Chương V: Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp. Chương VI: Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài nửa đầu thế kỷ XVIII. Chương VII: Khủng hoảng của chế độ phong kiến nửa sau thế kỷ XVIII. Chương VIII: Phong trào nông dân Tây Sơn. Chương IX: Triều đại Tây Sơn và công cuộc xây dựng đất nước. Chương X: Triều Tây Sơn sụp đổ và việc khôi phục chính quyền phong kiến của nhà Nguyễn. Chương XI: Tình hình tư tưởng từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII. Chương XII: Những thành tựu về văn hóa từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII

 

23957 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.3: Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI / Tạ Ngọc Liễn chb., Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Đức Nhuệ, Nguyễn Minh Tường, Vũ Duy Miễn . - H. : KHXH, 2013 . - 654 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi, ; Nguyễn Đức Nhuệ, ; Nguyễn Minh Tường,

Ký hiệu kho : VL 2180-T.3

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 3 gồm 10 chương: Chương I: Triều Hồ. Chương II: Phong trào kháng chiến chống quân Minh xâm lược đầu thế kỷ XV và khởi nghĩa Lam Sơn. Chương III: Tổ chức bộ máy nhà nước của triều Lê thế kỷ XV. Chương IV: Tổ chức hành chính - xã hội ở làng xã và chính sách của triều Lê thế kỷ XV. Chương V: Đường lối trị nước và chính sách đối ngoại của triều Lê thế kỷ XV. Chương VI: Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế của triều Lê thế kỷ XV. Chương VII: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV. Chương VIII: Sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc. Chương IX: Tình hình chính trị kinh tế văn hóa thế kỷ XVI. Chương X: Cuộc chiến tranh Nam Bắc triều thế kỷ XVI và sự khôi phục quyền lực của triều Lê

 

23958 / VVANHOC / vie (VN)

Lịch sử Việt Nam. T.1: Từ khởi thủy đến thế kỷ X / Vũ Duy Mền chb., Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Đức Nhuệ, Trương Thị Yến . - H. : KHXH, 2013 . - 666tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Hữu Tâm, ; Nguyễn Đức Nhuệ, ; Trương Thị Yến,

Ký hiệu kho : VL 2178-T.1

Từ khoá : Lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập. Tập 1 từ khởi thủy đến thế kỷ X gồm 9 chương: Chương 1: Việt Nam thời kỳ nguyên thủy. Chương 2: Sự hình thành nước Văn Lang. Chương 3: Nước Âu lạc. Chương IV: Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc và những cuộc khởi nghĩa của nhân dân (từ cuối thế kỷ thứ II TCN đến thế kỷ VI SCN)Chương 5: Tình hình kinh tế, văn hóa Giao Châu (Thế kỷ VI-X). Chương VI: Chế độ đo hộ Tùy -Đường và những cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ ở Giao Châu. Chương VII: Làng xã-đơn vị cơ sở thời Bắc thuộc. Chương VIII: Sự hình thành và phát triển của vương quốc Champa (Thế kỷ I-X). Chương IX: Sự hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc cổ Phù Nam

 

23959 / VVANHOC / vie (VN)

Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 / Trương Văn Chung, Nguyễn Công Lý, Thích Nhật Từ . - H. : Nxb Phương Đông, 2013 . - 618 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Công Lý, ; Thích Nhật Từ,

Ký hiệu kho : VL 2177

Từ khoá : Tôn giáo ; Phật giáo ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam 1963" là tuyển tập các bài nghiên cứu tại Hội thảo khoa học: "50 năm phong trào đấu tranh Phật giáo (1963-2013)". Với gần 50 bài viết được chọn in trong tập kỷ yếu này đã dẫn dắt chúng ta trở về phong trào chấn hưng Phật giáo những năm 30 của thế kỷ trước, đến sự kiện đàn áp Phật giáo ở Huế của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và hệ quả tất yếu của sự bùng nổ phong trào đấu tranh Phật giáo toàn miền Nam mà đỉnh điểm là ngọn lửa rực sáng của Bồ tát Thích Quảng Đức

 

23960 / VVANHOC / vie (VN)

Phật giáo nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại / Thích Nhật Từ, Thích Huệ Pháp, Thích Pháp Như,...; Trương Văn Chung, Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh,... bt. . - H. : Nxb Hồng Đức, 2014 . - 955 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Trương Văn Chung, ,bt.

Ký hiệu kho : VL 2176

Từ khoá : Tôn giáo ; Phật giáo ; Triết học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách "Phật giáo nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại" tập hợp hơn 80 tham luận nội dung nhìn lại những vấn đề về từ tưởng triết học và Phật học, để khẳng định Phật giáo nói chung, hệ phái Phật giáo nguyên thủy nói riêng mãi mãi là một đạo Phật nhập thế luôn đồng hành cùng dân tộc

 

23961 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh / Đoàn Lê Giang chb., Trần ích Nguyên, Đào Lê Na,... . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2011 . - 804 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Trần ích Nguyên, ; Đào Lê Na,

Ký hiệu kho : VL 2188

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Văn học cận đại ; So sánh văn học ; Đông á

Giới thiệu ND : Sách "Văn học cận đại Đống á từ góc nhìn so sánh" được biên soạn từ kết quả hội thảo Quốc tế "Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc" tập trung trình bày quá trình hiện đại hóa văn học của các nước Đông á, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa cácc nước, giới thiệu những nhà văn, nhà thơ tiêu biểu cho văn học cận đại mỗi nước

 

23962 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. T.9: Nghiên cứu, lý luận, phê bình / Hữu Thỉnh, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Huy Liệu,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 599 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Khánh Toàn, ; Trần Huy Liệu,

Ký hiệu kho : VL 2175-T.9

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách"Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh" chọn lọc các bài viết của các bậc tiền bối, các nhà văn hóa cao khiết, các học giả xa gần, các nhà lý luận văn học, các tác gia viết về văn thơ và về các trước tác của Người mục đích nhằm làm nổi bật tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh từ phương diện văn học nghệ thuật làm sáng tỏ quan điểm thực hành lý thuyết văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh: giản dị, nhân văn, trong sáng, khoa học, tiếp thu tinh hoa của thời đại của nhân loại

 

23963 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á : Kỷ yếu hội thảo / Đoàn Lê Giang, Nhật Chiêu, Trần Thị Phương Phương . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ, 2013 . - 784 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nhật Chiêu, ; Trần Thị Phương Phương,

Ký hiệu kho : VL 2187, VL 2191

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học cổ điển ; Văn học so sánh ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Giao lưu văn học ; Việt Nam ; Nhật Bản

Giới thiệu ND : Nội dung cuốn sách lựa chọn 52 tham luận trên tổng số 80 tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc tế "Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông á". Chia làm 2 phần: Phần I: Văn học cổ điển Việt Nam - Nhật Bản. Phần II: Văn học hiện đại Việt Nam - Nhật Bản

 

23964 / VVANHOC / vie (VN)

Không xa đâu Trường Sa ơi!... : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về Trường Sa / Lê Thị Kim, Nguyễn Việt Chiến, Hà Dung,... . - H. : Đại học Quốc gia, 2013 . - 446 tr : nhiều ảnh ; 23 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Việt Chiến, ; Hà Dung,

Ký hiệu kho : Vv 33784

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Văn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tuyển tập thơ văn viết về Trường Sa và biển đảo quê hương có tựa đề "Không xa đâu Trường Sa" do Nxb Đại học Quốc gia tuyển chọn và giới thiệu. Đây là một tuyển tập thơ văn được chọn lọc công phu và phong phú, với chủ đề xuyên suốt nhằm ngợi ca tình yêu đất nước, ngợi ca những con người đang vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ đêm ngày trụ vững nơi quần đảo Trường Sa để bảo vệ biển đảo quê hương

 

23965 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trường chb. . - H. : Đại học Quốc gia, 2013 . - 293 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Trần Minh Trường, ,chb.

Ký hiệu kho : Vv 33783

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nội dung sách tập hợp những bài nghiên cứu về quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực đời sống cách mạng Việt Nam

 

23966 / VVANHOC / vie (VN)

Lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa, văn chương / Itamar Even Zohar; Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên d.; Trần Hải Yến tổ chức bản thảo . - H. : Thế giới, 2014 . - 485 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Trần Hải Yến, ,d. ; Nguyễn Đào Nguyên, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2190, VL 2189

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Văn học nước ngoài ; Lý luận văn học ; Nghiên cứu văn hóa ; Dịch thuật học ; Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách bàn về sự không đồng nhất (thuần nhất)trong văn hóa, trong và giữa các xã hội. Những động năng cho thay đổi những quan hệ liên văn hóa, những tương nhượng giữa các nhóm, và cuộc đấu tranh cho việc tiếp cận nguồn là toàn bộ xu hướng không đồng nhất

 

23967 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng / Nguyễn Đăng Điệp . - H. : Văn học, 2014 . - 354 tr.; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33785, Vv 33786

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nội dung sách gồm 2 phần: Phần 1: Hiện đại hóa và những khúc quanh lịch sử tập hợp những tiểu luận về thơ Việt Nam hiện đại. Phần 2: Những sinh thể thơ ca là cảm nhận của tác giả về một số gương mặt xuất sắc trong làng thơ Việt Nam hiện đại

 

23968 / VVANHOC / vie (VN)

Vừa sinh ra ở đó : Thơ / Mai Văn Phấn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 127 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33792

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ gồm 18 bài: Vô tình trong nắng sớm, Lên chùa, Từ nhà mình, Mùa hoa mận, Nơi cội nguồn thế giới, Tỉnh dậy trong mưa, Bông hoa Yên Tử, Buông tay cho trời rạng, Giấc mơ cây, Một ngày, Tiếng vỗ ngắn, Ra vườn chùa xem cắt cỏ, Thả diều trong Đại Nội Huế, Quang phổ, Rời tay để bạn đi, Đường bay, Gặp mùa xuân, Tĩnh lặng

 

23969 / VVANHOC / vie (VN)

Những hạt giống của đêm và ngày : Thơ / Mai Văn Phấn; Lê Đình Nhât Lang d.; Susan Blanshard hđ. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 163 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Lê Đình Nhất Lang, ,d. ; Blanshard, Susan, ,hđ.

Ký hiệu kho : Vv 33791

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là tập thơ song ngữ đầu tiên của Mai Văn Phấn, tập thơ mang tiếng nói của nhà thơ đến với bạn đọc quốc tế. Giờ đây công chúng yêu thơ khắp thế giới có thêm góc nhìn hiếm hoi vào đất nước và văn hóa Việt Nam. Tập thơ gồm 27 bài: Bông hoa Yên Tử, Đất mở, Sen, Linh hồn đã bay, Nhịp thu về, Biến tấu đêm mưa, Làng, Viết cho cây sáo, Nơi cội nguồn thế giới, Im trôi, Tiếng kẹt cửa, Nhịp điều về lối đi, Mùa hạ rất gần,...

 

23970 / VVANHOC / vie (VN)

Hoa giấu mặt : Thơ ba câu / Mai Văn Phấn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 94 tr. ; 18 cm

Ký hiệu kho : Vv 33789

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ ba câu của nhà thơ Mai Văn Phấn gồm: Cái nhìn, Giấc mơ con nhện, Ngăn cách, Đánh chiêng, Có kẻ mách lẻo, Trồng cây nêu trước nhà, Lại khởi đầu, Hoa, Hoa bưởi, Thu đầy, Trời rét, Giờ tụng niệm, Đỉnh núi cao,...

 

23971 / VVANHOC / vie (VN)

Buông tay cho trời rạng : Thơ / Mai Văn Phấn; Nguyễn Tiến Văn d.; Susan Blanshard hđ. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 203 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Tiến Văn, ,d. ; Blanshard, Susan, ,hđ.

Ký hiệu kho : Vv 33790

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ dịch của Mai Văn Phấn chia làm 2 phần gồm 36 bài: Đêm lập xuân, Biến tấu con quạ, Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ, Không thể tin, Anh tôi, Đúng vậy, Bài học, Chỉ là giấc mơ, Giấc mơ vô tận, Hắn, Đến trong ý nghĩ,...

 

23972 / VVANHOC / vie (VN)

Bầu trời không có mái che : Thơ / Mai Văn Phấn; Trần Nghi Hoàng d.; Frederick Turner hđ. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 231 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Trần Nghi Hoàng, ,d. ; Turner, Frederick hđ.,

Ký hiệu kho : Vv 33788

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ dịch của Mai Văn Phấn gồm 3 phần: 1: Cửa Mẫu. 2: Mùa trăng. 3. Hình đám cỏ

 

23973 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ tuyển : Tiểu luận và trả lời phỏng vấn / Mai Văn Phấn; Phạm Xuân Nguyên gt. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 467 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phạm Xuân Nguyên, ,gt.

Ký hiệu kho : Vv 33787

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tiểu luận ; Phỏng vấn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tuyển thơ của Mai Văn Phấn gồm 3 phần: Phần 1: Những sáng tác thơ của ông từ khởi đầu đến năm 2010. Phần 2: Tiểu luận; Phần 3: Trả lời phỏng vấn

 

23974 / VVANHOC / vie (VN)

Những hy vọng trong suốt : Thơ / Gjeke Marinaj; Nguyễn Chí Hoan d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 131 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Chí Hoan, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33793

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Thơ ; Anbani

Giới thiệu ND : Đây là tập thơ của một thi sĩ Gjeke Marinaj người Anbani đương thời, viết bằng tiếng Anh do dịch giả Nguyễn Chí Hoan dịch gồm 61 bài thơ

 

23975 / VVANHOC / vie (VN)

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)/ Tôn Thảo Miên chb.; Đào Tuấn Ảnh, Cao Việt Dũng, Khương Việt Hà,... . - H. : KHXH, 2014 . - 404 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đào Tuấn Ảnh, ; Cao Việt Dũng,

Ký hiệu kho : VL 2192, VL 2193

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thời kỳ đổi mới ; Xã hội học văn học ; Giao lưu văn học ; Tiếp nhận văn học ; Dịch thuật ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cùng tên thuộc chương trình Văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển do Viện Văn học chủ trì gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Công chúng tiếp nhận văn học thời kỳ đổi mới. Phần thứ hai: Văn học nước ngoài ở Việt Nam và Văn học Việt Nam ở nước ngoài - dịch thuật và quảng bá

 

23976 / VVANHOC / vie (VN)

Xã hội học văn học / Lộc Phương Thủy, Nguyễn Phương Ngọc, Phùng Ngọc Kiên . - H. : Đại học quốc gia, 2014 . - 539 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Phương Ngọc, ; Phùng Ngọc Kiên,

Ký hiệu kho : VL 2194, VL 2195

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Xã hội học văn học ; Văn học nước ngoài ; Nghiên cứu văn học ; Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách Xã hội học văn học gồm 2 phần: Phần thứ nhất dành cho các bài giới thiệu nghiên cứu trước hết, đề cập đến một số vấn đè chung liên quan đến xã hội học văn học, cụ thể hơn là xã hội học văn học ở Pháp trong thế kỷ XX và kép dài đến hiện tại. Phần thứ 2 là phàn văn bản dịch thuật giúp người đọc có cơ hội được tiếp xúc với một số văn bản gốc của các nhà xã hội học văn học Pháp được chuyển ngữ sáng tiếng Việt

 

23977 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyệt ca : Thơ / Đỗ Doãn Phương . - H. : Văn học . - 166 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33798

Từ khoá : Văn học đương đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Tuyệt ca" tập thơ thứ 4 của Đỗ Doãn Phương với 4 phần: Sinh, Duyên, Tuyệt, Hư gồm 101 bài thơ chất nặng nỗi buồn đau, chứa chan tình cảm của anh với người thân yêu: người bà ngoại đã mất, người mẹ ốm đau, cho người em gái cùng nghề,...

 

23978 / VVANHOC / vie (VN)

Hộ chiếu tâm hồn : Tùy bút / Vi Thùy Linh . - H. : Kim Đồng, 2014 . - 244 tr. ; 23 cm

Ký hiệu kho : Vv 33797

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tùy bút ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tùy bút gồm 3 phần: Phần 1: Liên xuân. Phần 2: Link. Phần 3: Visa của ViLi

 

23979 / VVANHOC / vie (VN)

Vili tùy bút : Tạp văn / Vi Thùy Linh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 374 tr. ; 22 cm

Ký hiệu kho : Vv 33795, Vv 33794

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tùy bút ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Vili tùy bút" gồm 44 tác phẩm chia 5 phần: Phần 1: Miền linh thánh. Phần 2: Ngưng xuân. Phần 3: Theo đường cong. Phần 4: Bay yêu Paris. Phần 5: Thăng long ái thành mãi mãi

 

23980 / VVANHOC / vie (VN)

Phim đôi - Tình tự chậm : Thơ / Vi Thùy Linh . - H. : Thanh niên, 2010 . - 90 tr. : nhiều tranh ảnh tráng bạc ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33796

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ "Phim đôi - tình tự chậm" gồm 39 bài thơ như một cuốn phim thơ - giai phẩm hội tụ các họa sĩ, dịch giả, nhà văn, nhà thơ, đạo diễn, nhà nhiếp ảnh mà tên tuổi của họ là niềm hãnh diện cho chủ đích liên tài của tác giả

 

23981 / VVANHOC / vie (VN)

Một nền văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú : Sách tham khảo / Hà Minh Đức . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 400 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33799

Từ khoá : Văn hóa ; Lý luận văn hóa ; Nghiên cứu văn hóa ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách là tư liệu nghiên cứu có tính chất chuyên luận về một vấn đề của văn hóa dân tộc, đó là các loại hình nghệ thuật, những giá trị tinh thần phong phú góp vào sự nhận thức những phẩm chất của đời sống văn hóa dân tộc. Sách chia làm 2 phần. Phần 1: Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú. Phần II: Tìm hiểu một số vấn đề lý luận văn hóa, văn nghệ

 

23982 / VVANHOC / vie (VN)

Những kỷ niệm tưởng tượng : Tác phẩm và dư luận / Trương Đăng Dung; Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Thị Thu Hà st và tổ chức bản thảo . - H. : Văn học, 2014 . - 515 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33801, Vv 33800

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu thơ ; Phê bình thơ ; Thơ ; Tiểu luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ "Những kỷ niệm tưởng tượng" của nhà thơ Trương Đăng Dung ra mắt năm 2011 gây được hiệu ứng xã hội cao, nhận được sự phản hồi tích cực của các nhà nghiên cứu, phê bình, công chúng yêu thơ trong ngoài nước và nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Đến nay 2014 cuốn "Những kỷ niệm và tưởng tượng" tác phẩm và dư luận ra mắt gồm 25 bài thơ và tập hợp những tiểu luận nghiên cứu, phê bình của các tác giả trong và ngoài nước về tập thơ

 

23983 / VVANHOC / vie (VN)

Cung oán ngâm khúc / Nguyễn Gia Thiều, Phạm Gia Khánh d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 147 tr. : tranh ảnh minh họa ; 19 cm

Đồng tác giả: Phạm Gia Khánh, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33803, Vv 33802

Từ khoá : Văn học trung đại ; Ngâm khúc ; Việt Nam

 

23984 / VVANHOC / vie (VN)

Wislawa Szymborska thơ chọn lọc / Wislawa Szymborska; Tạ Minh Châu d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 303 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Tạ Minh Châu, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33805, Vv 33804

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Thơ ; Ba Lan

Giới thiệu ND : Tập sách lựa chọn in 119 bài thơ của nhà thơ được giải Nobel Wislawa Szymborska

 

23985 / VVANHOC / vie (VN)

Nhà văn như Thị Nở : Nguyên văn 1 / Phạm Xuân Nguyên . - H. : Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 404 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2198

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Phê bình văn học ; Tác giả ; Tác phẩm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Nhà văn như Thị Nở" tập hợp những bài viết về văn học Việt Nam, về tác gia và tác phẩm. Bố cụ sách gồm 2 phần: Phần đầu là các tác giả đã mất, phần sau về những người đương thời. Trong mỗi phần thứ tự sắp xếp theo năm sinh của tác giả

 

23986 / VVANHOC / vie (VN)

Minh Hiệu tuyển tập / Minh Hiệu; Lê Tuấn Lộc chb. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 983 tr. : 1 ảnh chân dung ; 24 cm

Đồng tác giả: Lê Tuấn Lộc, ,chb.

Ký hiệu kho : VL 2196, VL 2197

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Tuyển tập ; Văn xuôi ; Khảo cứu ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Minh Hiệu tuyển tập gồm 3 phần: Phần 1: Thơ. Phần 2: Văn xuôi và khảo cứu. Phần 3: Nhà thơ Minh Hiệu và gia đình bạn bè

 

23987 / VVANHOC / vie (VN)

Thánh thơ Cao Bá Quát : Tuyển, dịch thơ và bình giải. T.7 / Vũ Bình Lục . - Tái bản . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 743 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33806

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu thơ ; Bình thơ ; Thơ chữ Hán ; Cao Bá Quát ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là công trình tinh thuyển, tái bản, chỉnh lý, bổ sung, bình giải và dịch thơ Chu Thần Cao Bá Quát. Tác giả cuốn sách đã dày công nghiên cứu, định vị, giải mã và bình giải một cách khá hoàn chỉnh khoảng 140 bài thơ chữ hán đặc sắc của Cao Bá Quát

 

23988 / VVANHOC / vie (VN)

Hương rừng Cà Mau : Tập truyện / Sơn Nam . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2013 . - 932 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33807

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Thế kỷ 20 ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện Hương rừng Cà Mau gồm 64 truyện ngắn: Anh hùng rơm, Ăn to xài lớn, Bà đầm Phô-Xi-Đông, Bà vợ thứ 10, Bác vật Xà Bông, Bắt Sấu rừng U Minh hạ, Bốn cái ngu, Bức tranh con heo, Cái tổ ong, Cái vali bí mật, Cao khỉ U Minh, Cậu Bảy tiểu, Cây Huê Xà, Chiếc Ghe "Ngo", Chuyện năm xưa, Chuyện rừng tràm, Con bảy đưa đò,...

 

23989 / VVANHOC / vie (VN)

Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ / John Stenbeck; Tuấn Việt d.; GS. Ngô Bảo Châu, Phan Việt gt. . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 424 tr. ; 20 cm

Đồng tác giả: TuấnViệt, ,d. ; GS. Ngô Bảo Châu, ,gt ; PhanViệt, ,gt.

Ký hiệu kho : Vv 33816

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Thế kỷ 20 ; Du lịch nước Mỹ ; Mỹ

Giới thiệu ND : Đọc "Tôi, Charley, và hành trình nước Mỹ", bạn sẽ đồng hành với Steinbeck trong việc tìm kiếm nước Mỹ cũng như tìm hiểu bản thân ông, và có thể bạn cũng sẽ tìm kiếm được mình trong sự đồng vọng với hành trình của một nhà văn đã luôn đứng về phía những người lao động, đã thấy tổ quốc mình tồn tại không phải ở các địa danh mà trước hết, và quan trọng nhất, ở những con người đã lựa chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống và, dù khác nhau, đều chỉ đang cố gắng thực hiện một hành trình tồn tại xứng đáng nhất

 

23990 / VVANHOC / vie (VN)

Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo : Tiểu luận phê bình văn học / Phạm Khải . - H. : Dân trí, 2013 . - 307 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33811

Từ khoá : Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Tiểu luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tiểu luận phê bình "Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo" của Phạm Khải gồm: Phần 1: Tiểu luận: Ai vẽ được nàng Kiều, Nhân cách nhà văn, Bàn về hiện tượng "tác giả một bài", Thơ và lửa, Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu, Vấn đề cũ-mới trong thơ hiện nay, Từ Thơ Mới nghĩ về thơ trẻ, Thơ và vai trò của vần điệu,... Phần 2: Phê bình: "Tuyển tập thơ tình bốn phương"-cuốn sách còn nhiều sai lạc, Phê phán "Tuyển thơ Việt Nam 1975-2000": Xin đừng "giận cá chém thớt", "Kỷ lục" buồn về một cuốn sách bán chạy,....

 

23991 / VVANHOC / vie (VN)

Đi tìm hiện thực của những ước mơ : Tiểu thuyết. T.1 / Hạ Bá Đoàn . - H. : Văn học, 2011 . - 342 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33808-T.1

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tiểu thuyết tái hiện sinh động cuộc sống và con người xứ Kinh Bắc qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử với nhiều màu sắc và cung bậc của nó-niềm vui và nỗi đâu, sự trưởng thành và gục ngã, ánh sáng và bóng tối, sự vươn lên không ngừng của con người

 

23992 / VVANHOC / vie (VN)

Đi tìm hiện thực của những ước mơ : Tiểu thuyết. T.2 / Hạ Bá Đoàn . - H. : Văn học, 2011 . - 544 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33809-T.2

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tiểu thuyết tái hiện sinh động cuộc sống và con người xứ Kinh Bắc qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử với nhiều màu sắc và cung bậc của nó-niềm vui và nỗi đâu, sự trưởng thành và gục ngã, ánh sáng và bóng tối, sự vươn lên không ngừng của con người

 

23993 / VVANHOC / vie (VN)

Đi tìm hiện thực của những ước mơ : Tiểu thuyết. T.3 / Hạ Bá Đoàn . - H. : Văn học, 2011 . - 608 tr : 1 chd.. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33810-T.3

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tiểu thuyết tái hiện sinh động cuộc sống và con người xứ Kinh Bắc qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử với nhiều màu sắc và cung bậc của nó-niềm vui và nỗi đâu, sự trưởng thành và gục ngã, ánh sáng và bóng tối, sự vươn lên không ngừng của con người

 

23994 / VVANHOC / vie (VN)

Không thiên vị / Thơ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 85 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33813

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

 

23995 / VVANHOC / vie (VN)

Điếm trai / Thủy Anna . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008 . - 179 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33814

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

 

23996 / VVANHOC / vie (VN)

Những tiểu luận văn học và những bài viết khác / Nguyễn Lộc . - H. : Thanh niên, 2007 . - 327 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33815

Từ khoá : Lý luận văn học ; Lịch sử văn học ; Văn học trung đại ; Tiểu luận ; Giáo dục đại học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách chia 2 phần: Phần 1: bao gồm những bài viết có tính chất lý luận, có tính chất khái quát như: Tổng quan văn hóa Việt Nam, Vấn đề phân kỳ trong lịch sử văn học dân tộc và quy luật vận động của văn học dân tộc, Những vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu văn học, Bàn thêm về mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ, Những tiền đề để xâydựng một nền văn học lớn. Phần 2: Gồm những bài viết liên quan trực tiếp đến giáo dục đại học

 

23997 / VVANHOC / vie (VN)

Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ / Ban biên tập NXB Văn học và PGS.TS Lưu Khánh Thơ sưu tầm, biên soạn . - H. : Văn học, 2013 . - 751 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2201

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn xuôi ; Tuyển tập ; Điện Biên Phủ ; Việt Nam ; Điện Biên Phủ

Giới thiệu ND : Tập sách là tập hợp và tuyển chọn những sáng tác tiêu biểu trong gần 60 năm qua, được xuất bản để hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tập sách góp phần giúp cho bạn đọc thêm hiểu biết, yêu quý và tự hào hơn về mảnh đất Điện Biên lịch sử - một địa danh đã trở nên thân thuộc trong tiềm thức của mỗi chúng ta

 

23998 / VVANHOC / vie (VN)

Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam. T.1: 1957-1975 / Lại Nguyên Ân, Trần Thiện Khanh, Đoàn ánh Dương bs. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 1120 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đoàn Ánh Dương bs.

Ký hiệu kho : VL 2202

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Biên niên sử ; Hội Nhà văn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam gồm những dữ liệu liên quan đến hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam, những dữ kiện của đời sống văn học, văn hóa,....có thể coi như một cuốn lịch văn học mở ngỏ

 

23999 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Phúc Thông một trí thức chân chính của dân tộc / Đinh Xuân Lâm chb.; Đặng Xuân Hoài, Trần Xuân Thanh . - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 615 tr. : 1 ả chd. ; 21 cm

Đồng tác giả: Đặng Xuân Hoài, ; Trần Xuân Thanh,

Ký hiệu kho : Vv 33812

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nhân vật lịch sử ; Chân dung nhân vật ; Đặng Phúc Thông ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách viết về nhà trí thức yêu nước Đặng Phúc Thông gồm 3 phần: Phần 1: Chân dung một trí thức Việt Nam. Phần 2: Các bài báo và bản tường trình của tác giả Đặng Phúc Thông. Phần 3: Bài khảo cứu và các truyện ngắn của tác giả Đặng Phúc Thông. Phần 4: Phụ lục: Những tư liệu lịch sử, một số bài báo tài liệu có nội dung liên quan đến cụ Đặng Phúc Thông, Tình mẫu tử, trích các thư gửi con gái, ký ức về cha trong lòng các con

 

24000 / VVANHOC / vie (VN)

Phê bình tiểu luận thi ca / Phạm Ngọc Thái . - H. : Văn hóa thông tin, 2013 . - 271 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33817

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Phê bình văn học ; Thơ ; Tiểu luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tiểu luận và phê bình thi ca của Phạm Ngọc Thái gồm 2 phần: Phần 1: Phạm Ngọc Thái bình thơ và tiểu luận. Phần 2: Thơ Phạm Ngọc Thái với lời bình

 

24001 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh tuyển tập. T.1: 1919-1945 / Hồ Chí Minh . - Xuất bản lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia, 2002 . - 709 tr. : 1 chd. ; 22 cm

Ký hiệu kho : Vv 33818-T.1

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Hồ Chí Minh tuyển tập được chia thành ba tập bao gồm những bài nói, bài viết, tác phẩm, báo cáo, diễn văn, lời chúc, lời kêu gọi, điện văn, thư,...quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1: Các bài và tác phẩm từ năm 1919 đến năm 1945. Tập 2: các bài và tác phẩm từ 1945 đến 1954. Tập 3: Các bài và tác phẩm từ 1954 đến 1969

 

24002 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh tuyển tập. T.2: 1945-1954 / Hồ Chí Minh . - Xuất bản lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia, 2002 . - 772 tr. : 1 chd. ; 22 cm

Ký hiệu kho : Vv 33819-T.2

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Hồ Chí Minh tuyển tập được chia thành ba tập bao gồm những bài nói, bài viết, tác phẩm, báo cáo, diễn văn, lời chúc, lời kêu gọi, điện văn, thư,...quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2 gồm những tác phẩm, bài viết và nói chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3-9-1945 đến ngày 22-7-1954 và được tuyển từ tập 4,5,6 bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

 

24003 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh tuyển tập. T.3: 1954-1969 / Hồ Chí Minh . - Xuất bản lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia, 2002 . - 748 tr. : 1 chd. ; 22 cm

Ký hiệu kho : Vv 33820-T.3

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Tuyển tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Hồ Chí Minh tuyển tập được chia thành ba tập bao gồm những bài nói, bài viết, tác phẩm, báo cáo, diễn văn, lời chúc, lời kêu gọi, điện văn, thư,...quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3 gồm những tác phẩm, bài viết và nói chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 8 năm 1954 đến ngày 2-9-1969 khi Người từ biệt thế giới này đi gặp cụ các Mác, Lênin và các vị các mạng đàn anh khác

 

24004 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Bính về tác gia và tác phẩm / Hà Minh Đức, Đoàn Đức Phương tuyển chọn và gt. . - H. : Giáo dục, 2001 . - 463 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đoàn Đức Phương tch., gt.

Ký hiệu kho : VL 2204

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu thơ ; Thơ ; Nguyễn Bính ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu những công trình nghiên cứu về Nguyễn Bính ngay từ lúc Nguyễn Bính mới xuất hiện đến khi ông qua đời, khép lại một quá trình sáng tác, và cho đến hôm nay. Đã có nhiều cuốn sách nghiên cứu, giới thiệu về Nguyễn Bính. Tập sách chia 3 phần: Phần 1: Hành trình một đời thơ. Phần 2: Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Bính. Phần 3: Đến với những bài thơ hay của Nguyễn Bính

 

24005 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.1: 1912-1924 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 575 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2205-T.1

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phấn lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 1 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập bao gồm những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1924

 

24006 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.2: 1924-1929 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 6475 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2206-T.2

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phấn lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 2 của bộ sách giới thiệu những tác phẩm do Nguyễn ái Quốc viết từ năm 1924 đến năm 1929, tính từ khi Người từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc)hoạt động đến trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là khoảng thời gian không dài những có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới cũng như ở nước ta và đánh dấu những bước phát triển mới của quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 

24007 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.3: 1930-1945 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 699 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2207-T.3

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phấn lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 3 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, báo cáo (gọi chung là tác phẩm)của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trong khoảng thời gian từ đầu năm 1930 đến hết tháng 8-1945, thể hiện những cống hiến sáng tạo về lý luận và thực tiễn của Người đối với cách mạng Việt nam và cách mạng Thế giới

 

24008 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.4: 1945-1946 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 651 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2208-T.4

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư từ của Hồ Chủ tịch viết từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946

 

24009 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.5: 1947-1948 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 761 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2209-T.5

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 5 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm những tác phẩm, bài nói bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1947 đến cuối tháng 12-1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta trong hai năm đàu công cuộc kháng chiến, kiến quốc

 

24010 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.6: 1949-1950 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 619 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2210-T.6

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 6 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm những tác phẩm, bài nói bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1949 đến cuối tháng 31-12-1950, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng của Hồ Chủ tịch để lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc mau tới thắng lợi

 

24011 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.7: 1951-1952 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 663 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2211-T.7

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 7 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm những tác phẩm, bài nói bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1951 đến cuối tháng 12-1952

 

24012 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.8: 1953-1954 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 630 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2212-T.8

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 8 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm 231 tác phẩm, bài nói, bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1953 đến 21-7-1954

 

24013 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.9: 1954-1955 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 591 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2213-T.9

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 9 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm bài nói, bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-7-1954 đến 21-6-1955

 

24014 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.10: 1955-1957 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 703 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2214-T.10

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 10 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm bài nói, bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-6-1955 đến ngày 6-7-1957. Nội dung tập 10 phản ánh những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến lược, sách lược và phương thức chỉ đạo các phong trào cách mạng nước ta trong những năm đầu sau khi Hiệp định Giownevơ được ký kết, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến chuyển mới

 

24015 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.11: 1957-1958 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 683 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2215-T.11

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 11 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm bài nói, bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6-7-1957 đến ngày 31-12-1958. Những tác phẩm in trong tập này phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối nội, đối ngoại của cách mạng nước ta, nhằm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Việt Nam của thời kỳ lịch sử mới

 

24016 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.12: 1959-1960 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 829 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2216-T.12

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 12 của Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, bao gồm bài nói, bài viết thư từ điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1959 đến hết năm 1960. Nội dung tập 12 thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta

 

24017 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.13: 1961-1962 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 611 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2217-T.13

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 13 của Bộ sách gồm những bài nói bài viết, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 1-1961 đến tháng 12-1962. Những tác phẩm trong tập 13 thể hiện rõ tư tưởng của người về thực hiện đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam: các vấn đề quốc tế đương đại và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

 

24018 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.14: 1963-1965 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 822 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2218-T.14

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 14 của Bộ sách gồm những bài nói bài viết, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ 1963-1965. các tác phẩm trong tập này phản ánh tư tưởng và hoạt động của Người trong quá trình lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng của đất nước đó là: "Miền Bắc xây dựng CNXH, miền nam đấu tranh giải phóng khỏi sự xâm lược của đế quốc Mỹ"

 

24019 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh toàn tập. T.15: 1966-1969 / Hồ Chí Minh . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 . - 765 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2219-T.15

Từ khoá : Tác phẩm kinh điển ; Toàn tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 3 tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến 1969. Đây là một sản phẩm tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tập 15 của Bộ sách gồm những bài nói bài viết, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 1-1-1966 đến khi Người từ biệt toàn Đảng toàn dân ta đi vào cõi vĩnh hằng

 

24020 / VVANHOC / vie (VN)

Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975 : Tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền Bắc: chuyên luận / Phạm Ngọc Hiền . - Lần thứ 2 . - H. : Văn học, 2012 . - 381 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33821, Vv 33822

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tiểu thuyết ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về toàn bộ tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945-1975. Tác phẩm được viết bằng một văn phong khoa học khách quan, theo tinh thần Đổi mới, khẳng định lại giá trị nghệ thuật của nhiều tiểu thuyết lâu nay ít được nhắc tới hoặc từng bị đánh giá chưa công bằng. Ngoài phần chuyên luận, còn có thêm phần tóm tắt hầu hết các tiều thuyết giai đoạn này

 

24021 / VVANHOC / vie (VN)

Tác phẩm văn của Hồ Chí Minh cẩm nang của cách mạng Việt Nam / Hà Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia, 2014 . - 332 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2220

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tác phẩm kinh điển ; Tư tưởng ; Chuyên luận ; Nhân vật lịch sử ; Chính trị gia ; Lãnh tụ cách mạng ; Hồ Chí Minh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách tập hợp nhiều bài viết của tác giả về Hồ Chí Minh và những tác phẩm của Người: Hồ Chí Minh- anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người, Tư tưởng Hồ Chí Minh-Ngọn nguồn sáng tạo và sức mạnh lan tỏa, Tác phẩm Hồ Chí Minh-thiên cẩm nang lớn của cách mạng Việt Nam, Những tư tưởng chiến lược và tầm nhìn rộng, nhìn xa của Hồ Chí Minh qua những chẳng đường cách mạng, Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, mệnh lệnh và lời của non nước, Dòng chính luận lên án thực dân đế quốc, Đạo đức cách mạng, phẩm chất hàng đầu của người cán bộ đảng viên,...

 

24022 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đình Chú tuyển tập / Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Công Lý gt., tch. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 1099tr. : 1 chd. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Công Lý, ,gt., tch.

Ký hiệu kho : VL 2221

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học trung đại ; Văn học cận đại ; Lịch sử văn học ; Nghiên cứu văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách "Nguyễn Đình Chú tuyển tập" do PGS.TS. Nguyễn Công Lý tuyển chọn và giới thiệu là cuốn sách được xuất bản trong hệ thống sách tham khảo chất lượng cao. Sách gồm 3 phần: Phần một: Mấy vấn đề chung về lịch sử văn học. Phần hai: Về văn học trung đại Việt Nam. Phần 3: Về văn học cận đại, hiện đại Việt Nam. Đây là cuốn sách tuyển chọn các công trình tiêu biểu của GS. Nguyễn Đình Chú đã được công bố trên các sách và tạp chí

 

24023 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.6 : Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững / Trần Lê Bảo, Chen Bilan, Nguyễn Kim Yến,... . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Kim Yến,

Ký hiệu kho : VL 2227-T.6

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Lịch sử ; Diễn văn ; Tham luận ; Giáo dục ; Đào tạo ; Địa lý ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 6: Gồm 2 tiểu ban: Tiểu ban 12: Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 13: các vấn đề nghiên cứu khu vực

 

24024 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.3 : Phát triển xã hội và quản lý xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững / Dương Thị Vân Anh, Huỳnh Công Bá, Đinh Thị Ngọc Bích,... . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Huỳnh Công Bá,

Ký hiệu kho : VL 2224-T.3

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Tham luận ; Xã hội ; Dân tộc ; Tôn giáo ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 3: Gồm 2 tiểu ban: Tiểu ban 4: Phát triển xã hội và quản lý xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 5: Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững

 

24025 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.2 : Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững / Trần Thị An, Phan Quang Anh, Nguyễn Chí Bền,... . - H. : KHXH, 2013 . - 739 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Phan Quang Anh,

Ký hiệu kho : VL 2223-T.2

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Tham luận ; Văn hóa ; Giao lưu văn hóa ; Kinh tế ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 2: gồm 2 tiểu ban: Tiểu ban 2: Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 3: Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững

 

24026 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.4 : Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú,... . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Hữu Đồng,

Ký hiệu kho : VL 2225-T.4

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Tham luận ; Môi trường ; Pháp luật ; Ngôn ngữ ; Văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 4: gồm 3 tiểu ban: Tiểu ban 6: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tiểu ban 7: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững. Tiểu ban 8: Ngôn ngữ văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững

 

24027 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.5 : Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người trong hội nhập và phát triển bền vững / Đặng Danh ánh, Hà Thị Bắc, Nguyễn Hồng Chí,... . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Hà Thị Bắc,

Ký hiệu kho : VL 2226-T.5

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Tham luận ; Giáo dục ; Khoa học công nghệ ; Nông thôn ; Đô thị hóa ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 4: Gồm 3 tiểu ban: Tiểu ban 9: Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 10: Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 11: Di cư và đô thị hóa trong bối cảnh hội nập và phát triển bền vững

 

24028 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.7 : Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững / Huỳnh Phương Anh, Nguyễn Tiến Lực, Đỗ Thanh Bình,... . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Tiến Lực,

Ký hiệu kho : VL 2228-T.7

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Lịch sử ; Diễn văn ; Tham luận ; Ngoại giao ; Lịch sử ; Tư liệu ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 7: Gồm 2 tiểu ban: Tiểu ban 14: Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững. Tiểu ban 15: Tư liệu về Việt Nam

 

24029 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T.1 / Nguyễn Xuân Thắng, Mai Trọng Nhuận,... . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr. ; 29 cm

Đồng tác giả: Mai Trọng Nhuận,

Ký hiệu kho : VL 2222-T.1

Từ khoá : Hội thảo ; Việt Nam học ; Kỷ yếu ; Lịch sử ; Diễn văn ; Tham luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1998 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ hai được tổ chức 2004 lần thứ ba tổ chức 2008. Hội thảo quốc tế Việt Nam học đã thực sự là một diễn đàn tọa đàm, trao đổi khoa học của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Ngày 26-28/11/2012 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới, với 1.780 nhà nghiên cứu đăng ký tham gia Hội thảo, trong đó có hơn 300 đại biểu đến từ nước ngoài và 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 15 tiểu ban chuyên môn, Hội thảo tập trung thảo luận về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững như: kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực,...Sau Hội thảo ban tổ chức tuyển chọn một số báo cáo để in thành bộ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường Hội nhận và phát triển bền vững. Gồm 7 tập: Tập 1: Phát biểu và báo cáo tại phiên khai mạc.Tiểu ban 1: Lịch sử Việt Nam truyền thống và hiện đại

 

24030 / VVANHOC / vie (VN)

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác Thư viện đạt hiệu quả cao / Qúy Lâm, Kim Phương st. và hệ thống hóa . - H. : Lao động - Xã hội, 2014 . - 431 tr. ; 28 cm

Đồng tác giả: Kim Phượng, ,st.

Ký hiệu kho : VL 2229

Từ khoá : Tài liệu nghiệp vụ ; Thư viện ; Nghiệp vụ Thư viện ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách "Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác Thư viện đạt hiệu quả cao" gồm 7 phần: Phần 1: Tổng quan về tầm quan trọng và vai trò đối với công tác thư viện. Phần 2: Cơ sở pháp lý trong hoạt động tổ chức quản lý thư viện. Phần 3: Kỹ năng xử lý kỹ thuật tài liệu trong thư viện. Phần 4: Nghiệp vụ công tác phục vụ người đọc của cán bộ Thư viện. Phần 5: ứng dụng tin học trong Thư viện. Phần 6: Chiến lược tổng thể phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Phần 7: Luật lưu trữ và quy chế công tác văn thư, lưu trữ

 

24031 / VVANHOC / vie (VN)

Chàng Amã Chisa Akhàt Jucar Raglai. Q.1 / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 422 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq,

Ký hiệu kho : Vv 33825-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung tác phẩm kể về sử thi Chàng Amã Chisa người Raglai mồ côi cha mẹ, chàng thuộc dòng dõi rắn dưới trần gian được thương đế ban cho tài phép giỏi giang để cứu người đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân bản

 

24032 / VVANHOC / vie (VN)

Kịch bản chèo / Hà Văn Cầu chb.; Hà Văn Cầu, Hà Văn Trụ bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 622 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hà Văn Trụ, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33824-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghiên cứu Chèo ; Kịch bản chèo ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung gồm 2 phần: Phần một nghiên cứu Chèo và kịch bản chèo, phần hai gồm các vở diễn

 

24033 / VVANHOC / vie (VN)

Lễ hội của người Chăm / Sakaya . - H. : KHXH, 2014 . - 606 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33826

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Dân tộc Chăm ; Văn hóa dân gian ; Tín ngưỡng ; Lễ hội ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung cuốn sách giới thiệu cho độc giả về một bức tranh chung nhất về sắc màu của lễ hội Chăm. Bố cục sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Môi trường tự nhiên và xã hội hình thành lễ hội Chăm. Phần thứ 2: Hệ thống lễ hội người Chăm. Phần thứ 3: Đặc trưng của lễ hội Chăm

 

24034 / VVANHOC / vie (VN)

Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Q.2 / Trần Nguyễn Khánh Phong st, bs. . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 535 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33827

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Truyện cổ tích ; Dân tộc Tà Ôi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm nhiều truyện dân gian của dân tộc Tà Ôi

 

24035 / VVANHOC / vie (VN)

Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An / Lê Hải Đăng . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2014 . - 422 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33823

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Nghi lễ ; Phong tục ; Dân tộc Tày Mường ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An là công trình được hình thành dựa trên nội dung của luận án tiến sĩ và kết quả nghiên cứu của tác giả Lê Hải Đăng. Cuốn sách gợi mở những điều chúng ta chưa biết về một cộng đồng người qua bức tranh sống động của những tập quán và nghi lễ gia đình, cũng như những biểu hiện tâm lý tình cảm và ứng xử của các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đối với việc thực hành các nghi lễ đó. Sách gồm 7 chương: Một số vấn đề lý thuyết nghiên cứu nghi lễ gia đình. Chương 2: Người Tày Mường ở Nghệ An - Bối cảnh và địa bàn nghiên cứu. Chương 3: Nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy con. Chương 4: Nghi lễ cưới xin. Chương 5: Nghi lễ tang ma. Chương 6: Một số nghi lễ khác. Chương 7: Những biến đổi trong nghi lễ gia đình

 

24036 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Nôm bình dân / Kiều Thu Hoạch chb.; Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 489 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hoàng Hồng Cẩm, ,bs. ; Nguyễn Thị Lâm, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33835-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện Nôm bình dân ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập này gồm 5 văn bản truyện Nôm: Nguyễn Đạt Nguyễn Sinh tân truyện, Vân Trung Nguyệt Kính tân truyện, Tây du truyện, Bạch Viên tân truyện, Trung quân đối diễn ca

 

24037 / VVANHOC / vie (VN)

Giai thoại văn học Việt Nam / Kiều Thu Hoạch chb., bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 470 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33837-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Giai thoại ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 205 giai thoại dân gian Việt Nam

 

24038 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện cổ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên / Lương Thị Đại st., bs. . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 381 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33838-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện cổ dân gian ; Dân tộc Thái ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 79 truyện cổ dân gian phiên âm tiếng Thái

 

24039 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện trạng Việt Nam. Q.2 / Triều Nguyễn st., tch., gt. . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 411 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33830-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện trạng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập Truyện trạng Việt Nam được chia làm 2 phần: phần 1: Khái luận về truyện trạng Việt Nam trình bày sự xác định dẫn đến kết luận vừa nói, và một số vấn đề cơ bản về nội dung và nghệ thuật của truyện trạng. Phần hai: Bộ sưu tập truyện trạng Việt Nam

 

24040 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện trạng Việt Nam. Q.1 / Triều Nguyễn st., tch., gt. . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 407 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33829-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện trạng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập Truyện trạng Việt Nam được chia làm 2 phần: phần 1: Khái luận về truyện trạng Việt Nam trình bày sự xác định dẫn đến kết luận vừa nói, và một số vấn đề cơ bản về nội dung và nghệ thuật của truyện trạng. Phần hai: Bộ sưu tập truyện trạng Việt Nam

 

24041 / VVANHOC / vie (VN)

Chàng Amã Chisa Akhàt Jucar Raglai. Q.2 / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 378 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq,

Ký hiệu kho : Vv 33828-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung tác phẩm kể về sử thi Chàng Amã Chisa người Raglai mồ côi cha mẹ, chàng thuộc dòng dõi rắn dưới trần gian được thương đế ban cho tài phép giỏi giang để cứu người đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân bản

 

24042 / VVANHOC / vie (VN)

Con ngựa trong văn hóa người H'mông - Bắc Hà - Lào Cai / Vũ Thị Trang . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 186 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33870

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Dân tộc H'Mông ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu văn hóa người H'mông có nhiều hướng tiếp cận. Tìm hiểu con Ngựa trong đời sống văn hóa dân gian nhằm tìm hiểu các tri thức dân gian liên quan đến việc nuôi ngựa của người H'mông nhưng quan trọng hơn là để tìm hiểu hình tượng con ngựa trong phong tục tập quán, văn học dân gian, tôn giáo tín ngưỡng. Từ khía cạnh con ngựa ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về bản sắc văn hóa người H'mông Bắc Hà

 

24043 / VVANHOC / vie (VN)

Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình / Phạm Minh Đức . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 427 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33865, Vv33869

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn nghệ dân gian ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Qua một số làng, sách giới thiệu để bạn đọc hiểu một phần diện mạo văn hóa văn nghệ dân gian ở các vùng quê Thái Bình

 

24044 / VVANHOC / vie (VN)

Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình / Phạm Minh Đức . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 427 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33868

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Lễ hội ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". An Giang "xứ sở của lễ hội" nơi đây có rất nhiều lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa truyền thống đặc hữu của vùng đất này như: lễ hội miếu Bằng Lăng, lễ đưa ông Táo, lễ Mùng 5 tháng 5,...

 

24045 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa ẩm thực người Việt đồng bằng sông Cửu Long / Trần Phỏng Diều . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 223 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33867

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn hóa ẩm thực ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long là một bộ phận cấu thành của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nội dung sách gồm 4 chương: Chương 1: ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long cái nhìn địa văn hóa. Chương 2: Cơ cấu bữa ăn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương 3: Đặc tính văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long. Chương 4: ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long trên bình diện giao tiếp

 

24046 / VVANHOC / vie (VN)

Con người, môi trường và văn hoá / Nguyễn Xuân Kính . - H. : KHXH, 2014 . - 726 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33866

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghiên cứu văn hóa ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách gồm 23 bài viết, trong đó có 11 bài công bố từ năm 2005 đến nay. Qua cuốn sách, người đọc sẽ hình dung về người Việt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và với chính mình

 

24047 / VVANHOC / vie (VN)

Tri thức dân gian trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình / Nguyễn Hữu Tiệp . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 267 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33860

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Tri thức dân gian ; Sức khỏe ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách đã sưu tầm, tổng hợp những gì phổ biến trong dân gian giúp phòng ngừa và giải quyết điều trị các chứng bệnh cho mọi người

 

24048 / VVANHOC / vie (VN)

Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An / Trần Văn An . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 414 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33859

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Di sản văn hóa ; Việt Nam ; Hội An

Giới thiệu ND : Sách nằm trong Dự án: "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Văn hóa văn nghệ dân gian ở Hội An là bộ phận di sản bao gồm nhiều loại hình, hình thái, được bảo lưu bền bỉ trong cuộc sống thường ngày và trong ký ức của các thế hệ cư dân địa phương liên tục từ đời này sang đời khác cho đến nay. Đây chính là những lớp trầm tích văn hóa tích tụ qua các thời kỳ lịch sử để bồi dưỡng nên tính cách, phẩm chất của con người cùng những sắc thái văn hóa địa phương ở một vùng đất tuy nhỏ hẹp nhưng được xem là "thanh cảnh" và "thuần hậu" này.

 

24049 / VVANHOC / vie (VN)

Lai Chang Nguyến - Truyện Trạng Nguyên / Quán Vi Miên . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 217 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33858

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Truyện trạng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong Dự án"Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "Lai chang nguyến" Truyện trạng nguyên giới thiệu một truyện thơ dân gian Thái có cốt truyện từ truyện của người Việt, để độc giả bước đầu thấy được sự ảnh hưởng từ lâu đời giữa văn hóa Việt và các dân tộc thiểu số, trong đó có người Thái

 

24050 / VVANHOC / vie (VN)

Kho tàng truyện cổ Ê đê: Sự tích hạt gạo / Trương Bi, Ywơn st, dịch thuật . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 179 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Y Wơn, ,st., d.

Ký hiệu kho : Vv 33857

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Truyện cổ tích ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Đây là tập truyện cổ của dân tộc Ê đê M'Dhur ở huyện M'Đrắc. Mỗi câu chuyện là một bức tranh sinh động về sự tích sông núi, phong tục tập quán, chứa đựng ước mơ, hoài bão và tính nhân văn sâu sắc của đồng bào Ê đê M'Dhur nói riêng và đồng bào các dân tộc Đắk Lăk nói chung. Nó chính là di sản văn hóa phi vật thể được tồn tại và lưu truyền trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây

 

24051 / VVANHOC / vie (VN)

Tri thức dân gian về cũng chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em của người Dao tuyển ở Lào Cai / Triệu Văn Quẩy . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 253 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33856

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Người Dao ; Tri thức dân gian ; Nghi lễ ; Sức khỏe ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tìm hiểu về tri thức dân gian chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em người Dao tuyển bổ sung thêm một góc nhìn mới về văn hóa dân gian phong phú và đa dạng của người Dao

 

24052 / VVANHOC / vie (VN)

Tri thức dân gian chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em của người Phù Lá, Bắc Hà, Lào Cai / Chảo Chử Chấn . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 201 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33855

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Người Phù Lá ; Tri thức dân gian ; Nghi lễ ; Sức khỏe sinh sản ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tìm hiểu về tri thức dân gian chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em người Phù Lá huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai bổ sung thêm một góc nhìn mới về văn hóa dân gian phong phú và đa dạng của người Phù Lá Lào Cai

 

24053 / VVANHOC / vie (VN)

Phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển / Lê Thành Nam chb.; Đặng Văn Dồn, Bàn Văn Yên, Triệu Văn Quầy st., dịch thuật . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 203 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Đặng Văn Dồn, ,st., dịch thuật ; Bàn Văn Yên, ,st., dịch thuật

Ký hiệu kho : Vv 33854

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Chăm sóc trẻ sơ sinh ; Người Dao Tuyển ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách viết về phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển nhằm góp phần giới thiệu một di sản phong tục vòng đời, đồng thời giúp cho thế hệ trẻ người Dao Tuyển ý thức rõ hơn đối với quan niệm về sinh sản và duy trì nòi giống trong truyền thống của dân tộc mình

 

24054 / VVANHOC / vie (VN)

Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên / Kháng A Tu, Lầu Thị Mại, Chu Thùy Liên . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 191 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Lầu Thị Mại, ; Chu Thùy Liên,

Ký hiệu kho : Vv 33853

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Phong tục ; Nghi lễ tang ma ; Người Mông ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung sách giúp bạn đọc hiểu thêm về phong tục tập quán, nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ Huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

 

24055 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Chăm. Q.1 / Inrasara, Phan Đăng Nhật . - H. : KHXH, 2014 . - 521 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phan Đăng Nhật,

Ký hiệu kho : Vv 33850-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Dân tộc Chăm ; Sử thi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ "Sử thi Chăm" gồm 3 quyển, nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam"

 

24056 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Chăm. Q.3 / Inrasara, Phan Đăng Nhật . - H. : KHXH, 2014 . - 427 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phan Đăng Nhật,

Ký hiệu kho : Vv 33852-Q.3

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Dân tộc Chăm ; Sử thi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ "Sử thi Chăm" gồm 3 quyển, nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam"

 

24057 / VVANHOC / vie (VN)

Tìm hiểu tục ngữ ca dao nói về đất và người Thái Bình / Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan, Nguyễn Thanh,.. . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 202 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Bùi Duy Lan, ; Nguyễn Thanh,

Ký hiệu kho : Vv 33863

Từ khoá : Văn học dân gian ; Tục ngữ ; Ca dao ; Việt Nam ; Thái Bình

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách sưu tầm 300 câu và bài ca dao tục ngữ nói về đất và người Thái Bình

 

24058 / VVANHOC / vie (VN)

Nghi lễ vòng đời người vòng đời cây lúa của người Raglai / Nguyễn Thế Sang . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 502 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33864

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc thiểu số ; Văn hóa dân gian ; Phong tục ; Nghi lễ ; Người Raglai ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Sách chia 8 chương: Chương 1: Tín ngưỡng, Chương 2: Yàc: Thần, thần linh, Chương ba: Yếu tố siêu nhiên gắn bó với con người Raglai, Chương 4: Nghi lễ ở tuổi thiếu niên, chương 5: Nghi lễ trong độ tuổi trưởng thành, chương 6: Các nghi lễ cúng khác, chương 7: Cây lúa trong đời sống, Chương 8: Thần lúa và nghi lễ

 

24059 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa dân gian xã Diên An / Chu Xuân Bình . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 107 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33862

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Việt Nam ; Xã Diên An

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "Văn hóa dân gian xã Diên An" là một công trình thực địa khảo cứu. Công trình gồm 4 phần: Phần đầu giới thiệu vị trí địa lý, dân cư, kinh tế của xã. Phần thứ 2 bàn về quá trình hình thành tổ chức hành chính của các làng, các xã. Phần ba và phần bốn có tham khảo một số mục trong "Xứ trầm hương" của Quách Tấn, "Non nước Khánh Hòa" của Nguyễn Đình Tư nhưng chủ yếu vẫn là thực địa, quan sát, ghi chép, so sánh

 

24060 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa dân gian Kinh Môn / Phạm Văn Duy . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 227 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33875

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Việt Nam ; Kinh Môn Hải Dương

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "Văn hóa dân gian Kinh Môn" là công trình sưu tầm, tìm hiểu, biên soạn, nghiên cứu từ thực tế và nhiều tư liệu khác nhằm thể hiện gương mặt văn hóa, chủ yếu là văn hóa dân gian

 

24061 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa dân gian làng Đại Lan / Trần Văn Mỹ . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 274 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33874

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Việt Nam ; Làng Đại Lan

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "Văn hóa dân gian Làng Đại Lan" gồm 5 phần: Phần một: Làng Đại Lan, Phần hai: Nghề nghiệp, Phần ba: Phong tục tập quán, Phàn bốn: Lễ hội làng Đại Lan, Phần năm: Hương ước cải lương xã Đại Lan

 

24062 / VVANHOC / vie (VN)

Chèo cổ truyền làng Thất Gian. Q.1 / Trần Quốc Thịnh . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 558 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho : Vv 33848-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghệ thuật Chèo ; Chèo cổ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn "Chèo cổ truyền làng thất gian" gồm 2 quyển: Quyển 1 gồm 2 phần: Phần 1: Nghệ thuật chèo và sức sống của nó. Phần 2: Những làn điệu, mảng trò trong chèo cổ

 

24063 / VVANHOC / vie (VN)

Chèo cổ truyền làng Thất Gian. Q.2 / Trần Quốc Thịnh . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 711 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho : Vv 33849-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghệ thuật Chèo ; Chèo cổ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn "Chèo cổ truyền làng thất gian" gồm 2 quyển: Quyển 2: Kịch bản chèo

 

24064 / VVANHOC / vie (VN)

Kịch bản Tuồng dân gian. Q.1 / Nguyễn Xuân Yến bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 643 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho : Vv 33839-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghệ thuật Tuồng ; Kịch bản Tuồng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Sách sưu tầm tuyển chọn và giới thiệu những kịch bản được coi là tiêu biểu, đặc sắc nhằm cố định về văn bản, khắc phục nguy cơ thất truyền, cung cấp nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu giảng dạy, sáng tác nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng dân gian nói riêng và nghệ thuật tuồng nói chung

 

24065 / VVANHOC / vie (VN)

Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu. Q.1 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 559 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33840-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Văn hóa dân gian ; Dân tộc Thái trắng ; Phong tục ; Văn hóa tâm linh ; Việt Nam ; Lai Châu

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách "Khám xúng phi tai" - Lời tiễn hồn người chết lên trời gồm 3 quyển : bản dịch tiếng Việt, bản tiếng Thái phiên âm và bản chữ Thái cổ

 

24066 / VVANHOC / vie (VN)

Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu. Q.2 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 559 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33841-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Văn hóa dân gian ; Dân tộc Thái trắng ; Phong tục ; Văn hóa tâm linh ; Việt Nam ; Lai Châu

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách "Khám xúng phi tai" - Lời tiễn hồn người chết lên trời gồm 3 quyển : bản dịch tiếng Việt, bản tiếng Thái phiên âm và bản chữ Thái cổ

 

24067 / VVANHOC / vie (VN)

Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu. Q.3 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 555 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33843-Q.3

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Văn hóa dân gian ; Dân tộc Thái trắng ; Phong tục ; Văn hóa tâm linh ; Việt Nam ; Lai Châu

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách "Khám xúng phi tai" - Lời tiễn hồn người chết lên trời gồm 3 quyển : bản dịch tiếng Việt, bản tiếng Thái phiên âm và bản chữ Thái cổ

 

24068 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Ra Glai. Q.1 / Vũ Anh Tuấn chb.; Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 761 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Vũ Quang Dũng bs.

Ký hiệu kho : Vv 33844-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Dân tộc Ra Glai ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sử thi Ra Glai gồm 4 quyển. Quyển 1: gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Dẫn luận. Phần thứ hai: Tác phẩm: Udai - Ujàc (gồm tóm tắt nội dung tác phẩm, văn bản phiên âm tiếng Ra Glai, Bản dịch tiếng Việt và chú thích)

 

24069 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Ra Glai. Q.2 / Vũ Anh Tuấn chb.; Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 451 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Vũ Quang Dũng, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33845-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Dân tộc Ra Glai ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sử thi Ra Glai gồm 4 quyển. Quyển 2: Sử thi Amã ChiSa (trích đoạn)gồm tóm tắt nội dung tác phẩm, văn bản phiên âm tiếng Ra Glai, Bản dịch tiếng Việt và chú thích

 

24070 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Ra Glai. Q.3 / Vũ Anh Tuấn chb.; Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 673 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Vũ Quang Dũng, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33846-Q.3

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Dân tộc Ra Glai ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sử thi Ra Glai gồm 4 quyển. Quyển 3: Sử thi Amã Cuvau VongCơi và Awơi Nãi Tilơr (trích đoạn)gồm tóm tắt nội dung tác phẩm, văn bản phiên âm tiếng Ra Glai, Bản dịch tiếng Việt và chú thích

 

24071 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Ra Glai. Q.4 / Vũ Anh Tuấn chb.; Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 429 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Vũ Quang Dũng, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33847-Q.4

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Sử thi ; Dân tộc Ra Glai ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sử thi Ra Glai gồm 4 quyển. Quyển 4: Sử thi Se Ea (trích đoạn) gồm tóm tắt nội dung tác phẩm, văn bản phiên âm tiếng Ra Glai, Bản dịch tiếng Việt và chú thích

 

24072 / VVANHOC / vie (VN)

Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 193 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho : Vv 33873

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Ngôn ngữ ; Việt Nam ; Nam Bộ

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án " Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung sách trình bày ngôn ngữ nói, sự biểu tỏ trong cách nói cười của người Nam Bộ

 

24073 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa văn nghệ dân gian ở huyện Hưng Hà / Phạm Minh Đức, Lưu Đức Lượng . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 409 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33872

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Văn nghệ dân gian ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung gồm 5 chương: Chương I: Nếp sống của người Hưng Hà, Chương 2: Nghề nghiệp của người Hưng Hà, Chương 3: Truyền thuyết về các vị thần và truyện kể về các danh nhân, Chương 4: Lễ hội và các trò chơi dân gian, Chương 5: Tục ngữ, ca dao và diễn xướng dân gian

 

24074 / VVANHOC / vie (VN)

 Truyện Nôm bình dân / Kiều Thu Hoạch chb.; Kiều Thu Hoạch, Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm,... bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 383 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hoàng Hồng Cẩm, ,bs. ; Nguyễn Thị Lâm, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33834-Q.1

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện thơ Nôm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập truyện Nôm bình dân gồm 2 quyển. Quyển 1: gồm 4 truyện: Chúa Thao cổ truyện, Ông Ninh cổ truyện, Quan Âm tống tử bản hạnh, Hữu Ké truyện

 

24075 / VVANHOC / vie (VN)

 Truyện Nôm bình dân / Kiều Thu Hoạch chb.; Kiều Thu Hoạch, Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm,... bs. . - H. : KHXH, 2014 . - 301 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hoàng Hồng Cẩm, ,bs. ; Nguyễn Thị Lâm, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33836-Q.3

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện thơ Nôm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập truyện Nôm bình dân gồm 3 quyển. Quyển 3: gồm 4 truyện: Song phượng kỳ duyên, Châu sơ kim kính lục, Trương Viên truyện, Thoại Khanh Châu Tuấn

 

24076 / VVANHOC / vie (VN)

Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo và việc bảo tồn giá trị văn hóa trang phục / Mai Ngọc Dung . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 410 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33871

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Dân tộc thiểu số ; Văn hóa trang phục ; Trang phục truyền thống ; Ngôn ngữ Nam Đảo ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Trang phục của các dân tộc thiểu số mang những nét đặc trưng biệt phản ánh nét văn hóa, đời sống vật chất và tư duy thẩm mỹ của họ. Sách gồm 4 chương: chương I: Khát quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và đặc trưng văn hóa các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, chương II: Những đặc điểm cơ bản trong trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, chương III: Giá trị lịch sử, văn hóa của trang phục và mối quan hệ tộc người, chương IV: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của trang phục,

 

24077 / VVANHOC / vie (VN)

Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Q.2 / Trần Gia Linh . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 782 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33832

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghiên cứu văn hóa ; Tư liệu lý luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Quyển 2 với 520 trích dẫn và hơn 700 trang sách giúp bạn đọc tra cứu nhanh nhất những vấn đề cơ bản của Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam

 

24078 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên / Chu thùy Liên, Đặng Thị Oanh, Lại Quang Trung,... . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 379 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Đặng Thị Oanh, ; Lại Quang Trung,

Ký hiệu kho : Vv 33833

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghiên cứu văn hóa ; Dân tộc thiểu số ; Dân tộc Cống ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên góp phần làm rõ bản sắc riêng của dân tộc Cống, gìn giữ và phát huy những tinh hoa của di sản văn hóa quý báu, đồng thời làm sáng tỏ thêm phần nào cuộc sống, văn hóa và tâm hồn con người Điện Biên nói chung đồng bào Cống nói riêng

 

24079 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện kể dân gian đất Quảng / Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng chb.; Trương Đình Quang, Lê Duy Anh, Đinh Thị Hựu . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 526 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Bùi Văn Tiếng, ,chb. ; Trương Đình Quang,

Ký hiệu kho : Vv 33831

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Nghiên cứu văn hóa ; Dân tộc thiểu số ; Truyện cổ dân gian ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Truyện kể dân gian đất Quảng góp phần nhỏ vào việc bảo tồn truyền thống và bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc trên mỗi địa phương, vùng miền. Sách gồm: Truyện cổ dân gian dân tộc Xơ Đăng, Cor, T'riêng, Ve, Bơnông

 

24080 / VVANHOC / vie (VN)

Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 259 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33868

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn hóa dân gian ; Lễ hội ; Việt Nam ; An Giang

Giới thiệu ND : Sách nằm trong dự án "công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam".Cuốn sách ghi lại mốt số lễ hội tiêu biểu đặc sắc đã được tổ chức hàng năm của An Giang

 

24081 / VVANHOC / vie (VN)

Sử thi Chăm. Q.2 / Inrasara, Phan Đăng Nhật . - H. : KHXH, 2014 . - 427 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phan Đăng Nhật,

Ký hiệu kho : Vv 33851-Q.2

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Dân tộc Chăm ; Sử thi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ "Sử thi Chăm" gồm 3 quyển, nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam"

 

24082 / VVANHOC / vie (VN)

Xã hội nho giáo Việt Nam dưới nhãn quan của xã hội học lịch sử / Trịnh Văn Thảo . - H. : Tri thức, 2014 . - 219 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33861

Từ khoá : Lịch sử ; Văn hóa ; Xã hội học lịch sử ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 2 phần: Phần 1: Xã hội hóa và văn hóa trí thức Việt Nam. Phần 2: Xây dựng xã hội học lịch sử hiện đại. Tiếp cận bộ phận

 

24083 / VVANHOC / vie (VN)

Ngàn năm áo mũ : Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009-1945 / Trần Quang Đức . - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2013 . - 397 tr. : nhiều ảnh, tranh ; 25 cm

Ký hiệu kho : VL 2235

Từ khoá : Lịch sử ; Văn hóa ; Trang phục truyền thống ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách Ngàn năm áo mũ là một trong những tập tài liệu văn hóa, lịch sử trang phục được nghiên cứu sâu và được biên soạn kỹ nhất ở Việt Nam. Sách gồm: I. Tổng quan: 1. Tổng quan trang phục cung đình Việt Nam. 2. Tổng quan trang phục dân gian Việt Nam. II Chính Văn: gồm 5 chương: Chương I: Trang phục thời Lý. Chương II: Trang phục thời Trần. Chương III: Trang phục thời Lê. Chương IV: Trang phục thời Tây Sơn. Chương V: Trang phục thời Nguyễn

 

24084 / VVANHOC / vie (VN)

Thư kinh diễn nghĩa / Lê Quý Đôn; Ngô Thế Long, Trần Văn Quyền d.; Ngô Thế Long gt. . - H. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 424 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Ngô Thế Long, ,d. ; Trần Văn Quyền, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2234

Từ khoá : Lịch sử cổ đại ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : Kinh thư còn gọi là Thượng thư nghĩa là Lịch sử thời thương cổ. Cuốn sách ghi chép chính, tương truyền do Khổng Tử soạn lại và chia làm 100 thiên, chép sử từ thời Đường Nghiêu đến thời Tần Mục công, để giảng dạy cho học trò. Nhà Tần đốt sách làm cho một số thiên của Thượng thư bị mất nay chỉ còn 58 thiên

 

24085 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học Chăm khái luận / Inrasara . - H. : Tri thức, 2014 . - 302 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2233

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học viết ; Văn học hiện đại ; Văn học dân tộc ít người ; Nghiên cứu văn học ; Lịch sử văn học ; Dân tộc Chăm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn Văn học Chăm khái luận là công trình đầu tiên mang tính khai phá, với hy vọng cống hiến cho độc giả một bức tranh toàn cảnh về một nền văn học dân tộc quý giá đang có nguy cơ thất truyền, trầm một. Sách gồm 2 phần: Phần khái luận: trình bày khát quát tiến trình phát triển của văn học Chăm từ khởi thủy đến hiện đại, cả văn học dân gian lẫn văn học viết. Phần văn tuyển: Trích dịch văn học Chăm sang tiếng phổ thông như một minh họa cần thiết cho phần trên

 

24086 / VVANHOC / vie (VN)

Mùa xương / Shannon Samantha; Nhiệt Xích d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 437 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nhiệt Xích, d.

Ký hiệu kho : VL 2232

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Anh

Giới thiệu ND : Câu chuyện kể về cô gái người Ireland Paige Mahoney sau khi di chuyển giữa London và Oxford đã khám phá ra sự thật khủng khiếp về thế giới cô đang sống, cùng giao kèo bí mật mà những kẻ đứng đầu đã ký trên tự do của cô và đồng loại để đổi lấy bảo đảm an toàn cho nhân loại

 

24087 / VVANHOC / vie (VN)

Rồng Đỏ / Thomass Harris; Miel G. d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 399 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: G., Miel, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2236

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Mỹ

Giới thiệu ND : Nhân vật Rồng Đỏ thực hiện những vụ giết người khủng khiếp vào những đêm trăng tròn. Những hiện trường được sắp đặt với rất nhiều ý đồ những rất ít dấu vết. Một sát thủ thích phô trương, thách thức cảnh sát bằng những lời nhắn trêu ngươi. Một con quái vật khốn khổ chỉ tìm thấy niềm vui trong việc sát hại các gia đình hạnh phúc. Một kẻ thái nhân cách chìm trong những logic quái gở và hoang tưởng bất khả hình dung. "Rồng Đỏ" một tác phẩm "tiểu thuyết đại chúng xuất sắc nhất kể từ sau Bố Già"

 

24088 / VVANHOC / vie (VN)

Hành trình nghiên cứu ngữ văn / Lê Văn Tấn, Nguyễn Thị Hưởng . - H. : KHXH, 2013 . - 438 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hưởng,

Ký hiệu kho : Vv 33878

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Tiểu luận ; Ngữ văn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Hành trình nghiên cứu ngữ văn là cuốn sách tập hợp những bài viết, bài báo khoa học, tham luận hội thảo của 2 tác giả. Sách gồm 41 bài tiểu luận

 

24089 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều và nghiên cứu sáng tác văn học / Nguyễn Khắc Viện; Nguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Phê st., bs., tch. . - Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2014 . - 711 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nhất, ,st., bs., tch. ; Nguyễn Khắc Phê, ,st, bs., tch.

Ký hiệu kho : Vv 33877

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Bình luận văn học ; Tác phẩm văn học ; Truyện Kiều ; Thơ ; Truyện thiếu nhi ; Kịch bản phim ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách của bác sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Viện gồm: I. Kiều (song ngữ Việt -Pháp). II. Nghiên cứu văn học Việt Nam. III. Bình luận văn học. IV. Mấy vần thơ. V. Truyện thiếu nhi. Vi. Kịch bản phim

 

24090 / VVANHOC / vie (VN)

Ngựa thép : Tiểu thuyết / Phan Hồn Nhiên . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 432 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33876

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24091 / VVANHOC / vie (VN)

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vương chb.; Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Thị Mỹ Dung,... . - H. : Giáo dục, 2014 . - 303 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Tô Ngọc Thanh, ; Nguyễn Chí Bền,

Ký hiệu kho : Vv 33842

Từ khoá : Văn hóa học ; Nghiên cứu văn hóa ; Cơ sở văn hóa ; Lịch sử văn hóa ; Giáo trình giảng dạy ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách được viết theo chương trình môn cơ sở văn hóa Việt Nam gồm 4 chương: Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Chương 2: Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa. Chương 3: Diễn trình lịch sử của văn hóa. Chương 4: Không gian văn hóa Việt Nam

 

24092 / VVANHOC / vie (VN)

Long duyên. 2 tập: T.1 / Đại Phong Quát Quá; Nguyễn Tú Uyên d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam : , 2014 . - 524 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Tú Uyên, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2230-T.1

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : "Long duyên" là câu chuyện về hoài bão, nhiệt huyết, tình cảm của thanh xuân - một thanh xuân kiêu hãnh chỉ sôi nổi với kết quả mà rất ít bận tâm với quá trình. Càng đi xa, họ càng gặp nhiều vấp váp. Khi vấp váp, họ buộc phải tinh chỉnh mục tiêu để cuối cùng chấp nhận một đích điểm vừa vặn với khả năng, hoàn cảnh và nhất là số phận mà định mệnh ngồi một bên đã dành sẵn. Cũng bởi vậy Long duyên còn là tiếng thở dài bùi ngùi cho những giấc mơ huy hoàng không đạt tới, cho một hình hài trưởng thành quá khác với ước vọng người ta từng ấp ủ khi mới bước vào đời

 

24093 / VVANHOC / vie (VN)

Long duyên. 2 tập: T.2 / Đại Phong Quát Quá; Nguyễn Tú Uyên d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam : , 2014 . - 496 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Tú Uyên, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2231-T.2

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : "Long duyên" là câu chuyện về hoài bão, nhiệt huyết, tình cảm của thanh xuân - một thanh xuân kiêu hãnh chỉ sôi nổi với kết quả mà rất ít bận tâm với quá trình. Càng đi xa, họ càng gặp nhiều vấp váp. Khi vấp váp, họ buộc phải tinh chỉnh mục tiêu để cuối cùng chấp nhận một đích điểm vừa vặn với khả năng, hoàn cảnh và nhất là số phận mà định mệnh ngồi một bên đã dành sẵn. Cũng bởi vậy Long duyên còn là tiếng thở dài bùi ngùi cho những giấc mơ huy hoàng không đạt tới, cho một hình hài trưởng thành quá khác với ước vọng người ta từng ấp ủ khi mới bước vào đời

 

24094 / VVANHOC / vie (VN)

Tứ Thư / Quốc Trung, Văn Huân biên dịch. . - H. : Văn hóa Thông tin, 2014 . - 583 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Văn Huân, ,biên dịch

Ký hiệu kho : Vv 33884

Từ khoá : Triết học ; Nho giáo ; Văn hóa ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : Bộ Tứ Thư là tổng hợp của bốn quyển sách, bao gồm Quyển 1: Đại học. Quyển 2: Trung Dung. Quyển 3: Luận Ngữ. và Quyển 4: Mạnh Tử được trình bày chi tiết qua những phần căn bản sau: 1. Phần Nguyên văn: Nội dung của Tứ Thư được đánh nguyên văn chữ Hán. 2.Phần Phiên âm: Phiên âm phần "Nguyên văn" sang chữ Hán Việt. 3 Phần Chú thích: Giải thích những từ ngữ cổ, thuật ngữ trong phần "Nguyên văn". 4. Phần Dịch nghĩa: Diễn giải ý nghĩa của phần "Nguyên văn"

 

24095 / VVANHOC / vie (VN)

Núi thần / Thomas Mann; Nguyễn Hồng Vân d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013 . - 670 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Hồng Vân, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33881-T.1

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Đức

Giới thiệu ND : Paul Thomas Mann (1875-1955)là nhà văn Đức đoạt giải Nobel Văn học năm 1929. Ông được coi là nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20. "Núi thần" tiểu thuyết mang đậm đặc phong vị của Châu Âu, đầy sự lịch lãm và hài hước, những gì mà người châu Âu coi là sự biểu đạt của văn hóa

 

24096 / VVANHOC / vie (VN)

Núi thần / Thomas Mann; Nguyễn Hồng Vân d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013 . - 746 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Hồng Vân, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33883-T.2

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Đức

Giới thiệu ND : Paul Thomas Mann (1875-1955)là nhà văn Đức đoạt giải Nobel Văn học năm 1929. Ông được coi là nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20. "Núi thần" tiểu thuyết mang đậm đặc phong vị của Châu Âu, đầy sự lịch lãm và hài hước, những gì mà người châu Âu coi là sự biểu đạt của văn hóa

 

24097 / VVANHOC / vie (VN)

Đất lành : Tập truyện ngắn / Nguyễn Minh Ngọc . - H. : Quân đội nhân dân, 2014 . - 296 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33880

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn gồm: Chuyện của người chép sử, Mùa tôm, Bay đêm, Vị khách trở lại sân bay, Quãng nước lặng sóng, Chị Ngần, Bến lở, Cỏ may, Người đàn bà trước biển, Nụ tầm xuân, Những ngày mưa,...

 

24098 / VVANHOC / vie (VN)

Rabbit ơi chạy đi / John Updike; Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 376 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Huỳnh Kim Oanh, ,d. ; Phạm Viêm Phương, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33897

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Mỹ

Giới thiệu ND : John Updike (1932-2009) là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nghệ thuật và phê bình văn học người Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng của ông là loạt "Rabbit" Rabbit ơi chạy đi viết về một chàng trai hai mươi sáu tuổi, cựu ngôi sao bóng rổ nay là nhân viên bán hàng lưu động, là một nam nhi quyến rũ và một con người phức tạp. anh hành động theo bản năng nhưng dường như chẳng phải là người không biết nghĩ. Bỏ vợ con trong một phút bốc đồng, anh vừa tìm thấy khoái lạc, vừa cảm nhận ra một khoảng trống trong chính mình

 

24099 / VVANHOC / vie (VN)

Nhật ký chiến trường / Nguyễn Tiến Bình . - H. : Chính trị Quốc gia, 2014 . - 399 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33892

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nhật ký chiến trường ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn nhật ký của Trung tướng Nguyễn Tiến Bình ghi lại trong thời gian 6 năm từ 1970-1975 từ khi tác giả lên đường ra trận cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Qua những trang nhật ký người đọc hôm nay thật sự kinh ngạc trước thế giới riêng vô cùng cao đẹp của người lính thời chống Mỹ

 

24100 / VVANHOC / vie (VN)

Ba ngôi của người : Tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 376 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33891

Từ khoá : Văn học đương đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Việt Hà sinh 1962 là một gương mặt tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam đương đại. Tiểu thuyết Ba ngôi của người, tiếp nối mạch chủ đề Cơ hội của chúa và Khai huyền muộn, một lần nữa bóc ra những lớp đan cài phức tạp của một Hà Nội đồn dập những "sóng lớp phế hưng" trong thời gian tồn tại. Không chỉ dừng lại ở một Hà Nội những năm gần đây, cuốn tiểu thuyết còn tham vọng trải thời gian trên cùng mảnh đất, ngược lên 600 năm trước thông qua 10 kiếp "luân sinh" của nhân vật chính

 

24101 / VVANHOC / vie (VN)

Bạch dạ hành / Higashino Keigo; Diệu Thu d. . - H. : Thời đại; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 586 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Diệu Thu, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2237

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết trinh thám ; Nhật Bản

 

24102 / VVANHOC / vie (VN)

Gia đình Budden Brook / Thomas Mann; Hồng Dân Hoa, Trương Chính d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 804 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Hồng Dân Hoa, ,d. ; TrươngChinhs, ,d.

Ký hiệu kho : VL 2238

Từ khoá : Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Đức

Giới thiệu ND : Paul Thomas (1875-1955)là nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20. Ông đã đoạt giải thưởng Nobel vào năm 1929. Tiểu thuyết "Gia đình Buddenbrook" ông viết năm ông 20 tuổi, xuất bản năm 1901. Câu chuyện xoay quanh sự sụp đổ của một gia đình tư sản, nhưng ý nghĩa xã hội của nó rộng lớn hơn nhiều. Những sự kiện tác giả miêu tả xảy ra khoảng từ những năm thứ ba mươi đến năm thứ bảy mươi của thế kỷ thứ XIX

 

24103 / VVANHOC / vie (VN)

Cơ bản là buồn : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Thuần . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 127 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33890

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24104 / VVANHOC / vie (VN)

ABCD : Tiểu thuyết / Y Ban . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 294 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33889

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24105 / VVANHOC / vie (VN)

Vẫy vào vô tận : Tùy bút chân dung học thuật / Đỗ Lai Thúy . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 463 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33887, Vv 33886

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Tùy bút ; Chân dung nhà văn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách tái hiện chân dung 17 nhà nghiên cứu, nhà tư tư tưởng giúp bạn đọc hình dung được con đường hình thành người trí thức Việt Nam, tài năng và nhân cách của họ, đặc biệt là những đóng góp của họ vào công cuộc xây dựng con đường học thuật và tư tưởng của đất nước

 

24106 / VVANHOC / vie (VN)

Bóng mát dọc đường xa : Phê bình và tiểu luận / Vũ Quần Phương . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 419 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33885, Vv 33883

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Tiểu luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập phê bình tiểu luận gồm 43 bài: Thế Lữ người khai sáng phong trào Thơ mới, Vũ Đình Liên, hồn ở đâu bây giờ, Đặc sắc Bích Khê, Đoàn Văn Cừ, người lưu giữ hồn quê, Lưu Trọng Lư và cuộc tìm lại mình trong thi pháp, Trúc Khê, Hồ Dzếnh, Đóng góp của Văn Cao vào thơ đương đại,...

 

24107 / VVANHOC / vie (VN)

Mênh mông chật chội : Tiểu luận phê bình / Lại Nguyên Ân . - H. : Tri thức, 2014 . - 450 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33888

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Tiểu luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tiểu luận phê bình gồm: Thăng Long Hà nội, một không gian cho những cấu tứ thơ văn, Tùy bút về không gian Hà Nội, Tản mạn về cây trong phô, Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông, 45 phút xuất thần của ý thức văn học, Vẵn trong vũ điệu của cái bô, Nhìn thẳng vào thực trạng,...

 

24108 / VVHOC / vie (VN)

Tứ thư / Quốc Trung, Văn Huân biên dịch . - H. : Quân đội nhân dân, 2003 . - 583 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Quôc Trung, ,biên dịch ; Văn Huân, ,biên dịch

Ký hiệu kho : Vv 33884

Từ khoá : Triết học cổ đại ; Nho giáo ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, bộ sách Tứ Thư có một vai trò cực kỳ quan trọng. Tứ Thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp... Tứ Thư gồm 4 cuốn: Đại học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh Tử

 

24109 / VVANHOC / vie (VN)

Hắn : Tiểu thuyết / Vũ Diên . - H. : Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, 2014 . - 720 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33914

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Thông qua 3 nhân vật Hắn, Quậy và Quách những con người sinh ra cùng chung số phận, cùng trải qua những biến động trong cuộc đời, tác giả đã khắc họa một cách sắc nét bức tranh chính trị xã hội của Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến những năm đầu của thế kỷ 21 bằng sự xung đột của các ý thức hệ tư tưởng mà đỉnh cao là những cuộc chiến tàn khốc và những nỗi quặn đau thảm sâu trong tâm hồn của mỗi người

 

24110 / VVANHOC / vie (VN)

Phố vẫn gió / Lê Minh Hà . - H. : Lao động; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 286 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33911

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Phố vẫn gió" cuốn tiểu thuyết viết về Hà Nội. Một Hà Nội cũ trong ngôi biệt thự trên phố, với thứ ánh sáng dịu dàng, thanh âm êm ái, và vẻ trầm lặng hơi xa cách khiến nó càng thêm quyến rũ. Một Hà Nội mới của những khu tập thể thời hậu chiến giống như bản tổng phổ hỗn loạn những hình dạng xấu xí, những âm thanh chói gắt và những thứ mùi không sao định nghĩa nổi

 

24111 / VVANHOC / vie (VN)

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương / Haruki Murakami; Uyên Thiểm d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 356 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Uyên Thiểm, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33912

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24112 / VVANHOC / vie (VN)

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi : Tuyển thơ / Lưu Quang vũ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 392 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33913

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ mất ở tuổi 40 khi sức sáng tạo đang dồi dào, tài năng đang độ chín. Cuộc sống của Lưu Quang vũ tuy ngắn ngủi nhưng ông đã sống và làm việc hết mình, đã có những đóng góp không nhỏ cho đời sống văn học dân tộc ở nhiều thể loại: thơ văn xuôi, kịch. Tập tuyển thơ "gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" sắp xếp tác phẩm theo trình tự thời gian sáng tác được tác giả ghi cuối mỗi bài

 

24113 / VVANHOC / vie (VN)

Không bao giờ là cuối : Tuyển thơ / Xuân Quỳnh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 288 tr. : tranh vẽ ; 23 cm

Ký hiệu kho : Vv 33910

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sau tuyển thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ. Tập tuyển thơ "Không bao giờ là cuối" của Xuân Quỳnh ra mắt bạn đọc. Bạn đọc sẽ gặp ở đây những bài thơ tình quen và lạ của chị, những bài thơ chị viết tặng Lưu Quang Vũ - người mà chị yêu sâu sắc đến những giây phút cuối cùng. Bạn đọc cũng sẽ gặp trong tập thơ những trăn trở suy ngẫm của Xuân Quỳnh về cuộc đời giữa "những năm tháng không yên" của đât nước và lòng người

 

24114 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh những mạch nguồn văn hóa : Chuyên luận / Nguyễn Thanh Tú . - H. : Quân đội nhân dân, 2013 . - 459 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33908

Từ khoá : Văn hóa ; Danh nhân văn hóa ; Lãnh tụ cách mạng ; Nhân vật lịch sử ; Ngôn ngữ ; Chuyên luận ; Hồ Chí Minh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Chuyên luận góp phần lý giải những yếu tố nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ một thanh niên yêu nước trở thành Lãnh tụ Cách mạng Việt Nam. Chuyện luận chia làm 2 phần: Phần I: Hồ Chí Minh và những mạch nguồn ngôn ngữ văn hóa Việt Nam. Phần II: Hồ Chí Minh và những mạch nguồn ngôn ngữ văn hóa thế giới

 

24115 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học, nghệ thuật Việt Nam hôm nay. Mấy vấn đề trong sự phát triển / Đinh Xuân Dũng chb.; Hà Minh Đức, Đinh Xuân Dũng, Phan Trọng Thưởng,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2013 . - 343 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hà Minh Đức, ; Phan Trọng Thưởng,

Ký hiệu kho : Vv 33907

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Văn học nghệ thuật ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập hợp các bài viết được chọn lọc của một số tác giả trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật do GS. Đinh Xuân Dũng làm chủ biên. Nội dung cuốn sách tập trung bàn về thành tựu, đặc điểm và những vấn đề thời sự đang đặt ra trong sự phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hôm nay

 

24116 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện ngắn chọn lọc / Trung Trung Đỉnh . - H. : Thanh niên, 2012 . - 351 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33905

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn chọn lọc của Trung Trung Đỉnh gồm:" Lời chào quá khứ, H'Noanh, chị tôi, Tình ơi là tình, Bạn tôi trúng giải, Truyền thuyết Yaly, Vợ nhà thơ kể chuyện, Trang ấp của nhà thơ, Tổ ốc, Tôi, nhà kinh doanh kiêm nghệ sĩ,...

 

24117 / VVANHOC / vie (VN)

Chuyện tình núi Brokeback / Annie Proulx; Phạm Văn d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam : , 2014 . - 340 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phạm Văn, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33904

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Truyện ngắn ; Mỹ

Giới thiệu ND : Annie Proulx sinh năm 1935 tại Norwich, tiểu bang Connecticut trong một gia đình gốc Quesbec. "Chuyện tình núi Brokeback" là kết quả của những chuyến đi của bà trong thập niên 90 để tìm hiểu lịch sử Wyoming. Tuyển tập này gồm 11 truyện ngắn, là những câu truyện về nỗi tuyệt vọng và niềm vui không thực, diễn ra giữa khung quanh một miền quê ảm đạm nhưng hùng vĩ

 

24118 / VVANHOC / vie (VN)

Central Park / Guillaume Musso; Jeanboy d. . - H. : Văn học, 2014 . - 357 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Jean Boy, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33903

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Mỹ

 

24119 / VVANHOC / vie (VN)

Kinh Thi / Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn, Đặng Đức Tô phiên âm, dịch, chú giải . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012 . - 215 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nghiêm Thượng Văn, ,phiên âm, d., chú giải ; Đặng Đức Tô, ,phiên âm, d., chú giải

Ký hiệu kho : Vv 33902

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Văn học nước ngoài ; Thơ ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : "Kinh Thi" là một bộ sưu tập thơ ca cổ nhất của Trung Quốc, chứa đựng 305 bài thơ đã được sáng tác ít nhất từ thế kỷ VI trước CN trở về trước, có thể được xem như là thủy tổ của thơ ca Trung Quốc và những nền văn hóa ngoại Hoa. Từ lâu Kinh Thi đã được tôn lên hàng kinh điển, trở thành chuẩn mực để các thế hệ sau noi theo. Bản dịch của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn và Đặng Đức Tô do Nghiêm Hàm ấn Quán xuất bản lần đầu tại Hà Nội. Lần xuất bản này có in thêm một số hình ảnh minh họa (dựa theo bản gốc năm 1924)để giúp độc giả hình dung được cụ thể hơn những vật dụng thường dùng trong sinh hoạt và sản xuất của thời đại Kinh Thi

 

24120 / VVANHOC / vie (VN)

Trăm năm trong cõi : Về một Thế hệ Vàng văn chương Việt Nam hiện đại / Phong Lê . - H. : Văn học; Công ty sách Thái Hà, 2014 . - 319 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33901

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Trăm năm trong cõi" giới thiệu 23 tác gia tiêu biểu - một thế hệ vàng của văn chương Việt Nam qua đó sách giúp các thế hệ sau biết được một lịch sử hình thành và phát triển của văn chương Việt Nam hiện đại

 

24121 / VVANHOC / vie (VN)

Nhật ký của ngày mai / Cecelia Ahern; Hồ Thanh ái, Lê Đình Chi d. . - H. : Thời đại; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 382 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hồ Anh Thái, ,d. ; Lê Đình Chi, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33900

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Anh

 

24122 / VVANHOC / vie (VN)

Chuyện của Lý : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 447 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33898

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhân vật chính của tiểu thuyết là Lý một cô giáo trẻ đẹp, một đứa trẻ ra đời trong éo le khốn khó. Một cuộc đấu tranh giữa anh hùng và gian tặc diễn ra giằng dai và vô cùng quyết liệt. Được mẹ ấp ủ nâng niu. Được bố đẻ và bố dượng soi đường. Nhờ cuộc sống và học vấn bồi đắp, rèn đúc. Lý nhân vật chính của cuốn sách, là cái mầm sống hồn nhiên và tràn đầy sinh lực trong dòng chảy lịch sử đa tạp với tát cả sức mạnh tự nhiên nơi đầu nguồn

 

24123 / VVANHOC / vie (VN)

Ở đâu có điện thoại gọi tôi / Shin Kyung Sook; Nguyễn Thị Thu Vân d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2014 . - 368 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33899

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học nước ngoài ; Tiểu thuyết ; Hàn Quốc

Giới thiệu ND : Tác giả đã khắc họa tuổi xuân của một thế hệ trẻ lo sợ cuộc đời mình là vô nghĩa, từng bước đón nhận ý nghĩa, hy vọng cùng những giá trị ẩn dấu trong quá trình trưởng thành, nhờ sức mạnh đến từ sự cộng hưởng giữa tình yêu và tình bạn ấm áp

 

24124 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa học dẫn luận / Phạm Đức Dương . - H. : Văn hoa Thông tin, 2013 . - 359 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33897

Từ khoá : Văn học hóa học ; Lý luận văn hóa ; Giáo trình ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách gồm VI chương: Chương 1: Vai trò của văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Chương 2: Nhận thức về văn hóa. Chương 3: Thế giới biểu tượng. Chương 4: Cấu trúc văn hóa và sự biến đổi văn hóa. Chương 5: Đối tượng của văn hóa học. Chương 6: Phương pháp tiếp cận văn hóa học. Chương 7: Phương pháp liên nghành. Chương 8: Hội nhập Đông Tây và lợi thế của người đi sau

 

24125 / VVANHOC / vie (VN)

Phương pháp luận nghiên cứu văn học / Nguyễn Văn Dân . - H. : KHXH, 2012 . - 380 tr. : In lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33893

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Phương pháp luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là cuốn sách mang tính chất đúc kết thành tựu về phương pháp luận và về phương pháp của cả ngoài nước lẫn trong nước. Cuốn sách chia làm 3 chương: Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu văn học - một bộ phận của lý luận văn học trình bày vấn đề xác định bản chất và chức năng, nhiệm vụ cũng như vị trí của lĩnh vực phương pháp luận nói chung và phương pháp luận nghiên cứu văn học nói riêng trong nghiên cứu khoa học. Chương 2: Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học bàn đến khái niệm phương pháp và giới thiệu một số phương pháp chủ yếu đã và đang áp dụng cho ngành nghiên cứu văn học. Chương 3: Yêu cầu tổng hợp về liên ngành: đây là một yêu cầu rất quan trọng của phương pháp luận

 

24126 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện ngắn đầu tay của các cây viết trẻ / Trang Hạ, Khiếu Thị Hoài, Đỗ Doãn Hoàng,... . - H. : Thanh niên, 2013 . - 246 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Khiếu Thị Hoài, ; Đỗ Doãn Hoàng,

Ký hiệu kho : Vv 33894

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn của các cây viết trẻ: Trang Hạ, Khiếu Thị Hoài, Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Văn Học, Đinh Hương, Mai Hương, Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Phong Lan, Mã Anh Lâm,...

 

24127 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện ngắn đặc sắc 2014 / Thái Bá Tân, Phan Cao Toại, Trần Thùy Mai,... . - H. : Nxb. Hồng Đức, 2013 . - 346 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Phan Cao Toại, ; Trần Thùy Mai,

Ký hiệu kho : Vv 33896

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn đặc sắc 2014 của các tác giả: Thái Bá Tân, Phan Cao Toại, Trần Thùy Mai, Nguyễn Thế Duyên, Vũ Thi, Hoa Quỳnh, Nguyễn Đình Tú, Trầm Nguyên Ý Anh, Lê Thuần Thảo, Khánh Chi,...

 

24128 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện ngắn hay 2014 / Trầm Nguyên ý Anh, Nguyễn Quang Huy, Huệ Ninh,... . - H. : Nxb. Hồng Đức, 2013 . - 320 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Quang Huy, ; Huệ Ninh,

Ký hiệu kho : Vv 33895

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn hay 2014 của các tác giả: Trầm Nguyên Ý Anh, Nguyễn Quang Huy, Huệ Ninh, Lê Nguyễn Hiệp, Nghiêm Lương Thành, Nguyễn Đình Tú, Nguyên Hương, Trọng Huân, Thương Giang,...

 

24129 / VVANHOC / vie (VN)

Trên đường biên của lý luận văn học / Trần Đình Sử . - H. : Văn học, 2014 . - 462 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33916, Vv 33917

Từ khoá : Lý luận văn học ; Thi pháp học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Các tiểu luận trong tập sách này trình bày một số vấn đề lý luận văn học Marxist và lý thuyết hiện đại thực tiễn của khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam cùng một số khía cạnh của thi pháp học, trên tinh thần khẳng định những thành công, các nhân tố hợp lý trong lý thuyết truyền thống và diễn giải lại theo tinh thần tri thức mới. Bạn đọc sẽ thấy nhiều khái niệm lí thuyết trong sách này không mới: phản ánh, văn học, phản ánh hiện thực, hình tượng nghệ thuật, phương pháp sáng tác, ý thức hệ xã hội,... nhưng đã nhìn theo cách khác đồng thời có những vấn đề rất mới, cần được suy nghĩ tiếp, như diễn ngôn văn học, trung tâm và ngoại biên, giải cấu trúc cũng được giới thiệu. Hình dung lí thuyết văn học như một không gian, mà đường ranh giới của nó tiếp giáp với các không gian lí thuyết khác thì mọi đổi thay lí thuyết đều diễn ra nơi đường ranh giới này. Các tiếp cận của cuốn sách cũng đều nằm ở khu vực đường biên ấy

 

24130 / VVANHOC / vie (VN)

Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc / Phạm Thị Hảo . - H. : Văn học, 2008 . - 294 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : TĐ 1094

Từ khoá : Lý luận văn học ; Thuật ngữ ; Từ điển ; Trung Quốc

Giới thiệu ND : Tập sách "Khái niệm và Thuật ngữ lý luận văn học Trung Quốc" tuyển dịch và biên soạn từ bộ Trung Quốc văn học đại từ điển phần thứ 11: Văn học lý luận phê bình do Vương Vận Hy chủ biên

 

24131 / VVANHOC / vie (VN)

Tiểu luận: Giao cảm, Bề trái và bề mặt : Tác giả được giải Nobel năm 1957 / A. Camus ; Trần Thiện Đạo gt., d., chú giải . - H. : Văn hóa Thông tin, 2004 . - 226 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Trần Thiện Đạo, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33906, Vv 33909

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Tiểu luận ; Tùy bút ; Pháp

Giới thiệu ND : A. Camus (1913 - 1960), nhà tư tưởng, nhà văn Pháp hiện đại. Sáng tác của ông gồm: Tùy bút, truyện kể, kịch, tiểu luận chính trị, luận thuyết triết học. Tập sách gồm 2 tiểu luận: Bề trái và bề mặt là tập sách đầu tay của A. Camus, được viết theo thể nửa tùy bút nửa tiểu luận, gồm 5 bài: Chua chát; Khoảng giữa chấp nhận và chối từ; Tâm hồn chết điếng; Háo sống; Bề trái và bề mặt. Giao Cảm gồm: Giao cảm ở Tipasa, Gió về Djémila, Mùa hè ở Alger, Sa mạc

 

24132 / VVANHOC / vie (VN)

Venezuela Nhân quyền và Dân chủ (1999-2009)/ Carlos Gonzalez Irago; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đồng Thị Mai Hương d.; Trần Thị Oanh hđ. . - H. : Thế giới, 2014 . - 308 tr. : ảnh ; 2014

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 33915

Từ khoá : Chính trị ; Lịch sử ; Nhân quyền ; Venezuela

Giới thiệu ND : Cuốn sách "Venezuela, Nhân quyền và Dân chủ (1999-2009)là luận án tiến sĩ của Carlos Gonzalez, ông hiện là giảng viên Lịch sử Tây Ba Nha và Mỹ Latinh và Nhân quyền tại học viện Bergen Country, Hackensak New Jersey

 

24133 / VVANHOC / vie (VN)

Gió TuyHòa : Tiểu thuyết chiến tranh / Trần Thiện Lục . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 495 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33923

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết chiến tranh ; Việt Nam

 

24134 / VVANHOC / vie (VN)

Nàng Măng : Những truyện ngắn đặc sắc trên báo Nhân dân / DiLi, Hồ Tĩnh, Trần Bảo Văn,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 163 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Hồ Tĩnh, ; Trần Bảo Văn,

Ký hiệu kho : Vv 33922

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn được in trên báo nhân dân trong năm 2012. Chỉ với 12 truyện ngắn giúp bạn đọc phần nào hiểu được một phần diện mạo văn chương cả nước trong một loại hình nghệ thuật cụ thể. Cũng qua những tác phẩm này, ta cũng biết được trình độ, quan niệm và thẩm mỹ của những người làm báo Đảng

 

24135 / VVANHOC / vie (VN)

Vili và Paris / Thơ song ngữ Việt Anh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 231 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33918

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ gồm 38 bài in song ngữ Việt Anh của Vi Thùy Linh

 

24136 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học dân gian trong xã hội hiện đại : Chuyên luận, sưu tầm, tuyển chọn / Trần Thị Trâm . - H. : Văn học, 2013 . - 276 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33920

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học dân gian ; Xã hội học văn học ; Chuyên luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Chuyên luận gồm 2 phần: Phần một: Văn học dân gian trong xã hội hiện đại gồm 2 chương. Chương I: Đặc điểm phát triển của văn học dân gian Việt Nam hiện đại. Chương II; Sự hóa thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hóa hiện đại. Phần hai: Mọt số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc, gồm: 300 câu thành ngữ, tục ngữ, 300 câu ca dao, 100 truyện cười

 

24137 / VVANHOC / vie (VN)

Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn / Hà Minh Đức, Nguyễn Thị Minh Thái, Dương Xuân Sơn,... . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2010 . - 355 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Minh Thái, ; Dương Xuân Sơn,

Ký hiệu kho : Vv 33927

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Báo chí ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập hợp những bài viết, công trình nghiên cứu của các giảng viên, các nhà báo các nhà khoa học về lý luận và hoạt động thực tiễn của báo chí

 

24138 / VVANHOC / vie (VN)

Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam / Nguyễn Bá Thành . - H. : Nxb Đại học Quốc gia, 2012 . - 632 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33929

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận thơ ; Lịch sử thơ ; Giáo trình ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Lý thuyết về tư duy thơ và tư duy Việt Nam trước 1945. Phần II: Tư duy thơ Việt Nam 1945-1985. Phần III: Tư duy thơ Việt Nam sau 1986

 

24139 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huy Tưởng với người thân / Nguyễn Huy Thắng . - H. : Thanh niên, 2012 . - 385 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33921

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Chân dung nhà văn ; Nguyễn Huy Tưởng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách "Nguyễn Huy Tưởng với người thân" là một tập sách thú vị, giúp người đọc hiểu biết thêm các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong những quan hệ nghề nghiệp, trong cuộc sống thường ngày, trong những trăn trở, dằn vặt sáng tạo, trong cả những khó khăn, khủng hoảng. Qua từng trang sách bạn đọc cùng Nguyễn Huy Tưởng sống cùng và sống lại với Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hữu Đang, Tô Hoài,...

 

24140 / VVANHOC / vie (VN)

Văn chương cảm nhận và bình luận : 2009-2011 / Đặng Hiển . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 422 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33924

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Bình luận văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn "Văn chương cảm nhận và bình luận" là những cảm nhận của tác giả về những vấn đề văn học, tác gia văn học, hình tượng nghệ thuật, hay những bài thơ, bài văn,...

 

24141 / VVANHOC / vie (VN)

Trường ca / Trần Anh Thái . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008 . - 303 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33925

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Trường ca ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn Trường ca của Trần Anh Thái gồm 3 trường ca viết vào ba thời kỳ khác nhau: Đổ bóng xuống mặt trời, Trên đường, Ngày đang mở sáng

 

24142 / VVANHOC / vie (VN)

Giai phẩm với lời bình. T.2 / Vũ Bình Lục . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 338 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33926-T.2

Từ khoá : Văn học trung đại ; Bình giải văn học ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập 2 của cuốn "Giai phẩm với lời bình" bình giải những áng thơ hay trong nền thơ kim cổ Việt Nam và một phần thơ nước ngoài

 

24143 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Cự Đệ tuyển tập : Văn học Việt Nam thế kỷ XX tác gia và tác phẩm. T.1 / Phan Cự Đệ; Lý Hoài Thu tch. . - H. : Giáo dục, 2006 . - 737 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2239-T.1

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Khuynh hướng văn học ; Trào lưu văn học ; Thể loại văn học ; Phan Cự Đệ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Phan Cự Đệ tuyển tập" là bộ sách nằm trong mảng sách tham khảo đặc biệt của Nxb Giáo dục. Bộ sách gồm 3 tập: Tập một: Giới thiệu các trào lưu và khuynh hướng văn học trong thế kỷ XX; tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX nhìn từ góc độ thể loại; các tác gia lý luận phê bình văn xuôi

 

24144 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Cự Đệ tuyển tập : Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới. T.2 / Phan Cự Đệ; Lý Hoài Thu tch. . - H. : Giáo dục, 2006 . - 794 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2240-T.2

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tiểu thuyết ; Giao lưu văn học ; Giao lưu văn hóa ; Phan Cự Đệ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Phan Cự Đệ tuyển tập" là bộ sách nằm trong mảng sách tham khảo đặc biệt của Nxb Giáo dục. Bộ sách gồm 3 tập: Tập hai: Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại; giao lưu văn học, giao lưu văn hóa Việt Nam và quốc tế, các tiểu luận về tiểu thuyết và văn xuôi nước ngoài: Thụy Điển, Đan Mạch, Ấn Độ,...

 

24145 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ về Hà Nội / Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 422 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Bằng Việt, ; Vũ Quần Phương,

Ký hiệu kho : Vv 33927

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn" Thơ về Hà Nội" ra đời vào đúng dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Gồm hơn 20.000 bài thơ với đủ mọi cung bậc, mọi chiều kích cảm xúc của 2500 lượt tác giả chuyên và không chuyên sẽ góp phần vào diện mạo thơ ca Hà Nội thế kỷ 21

 

24146 / VVANHOC / vie (VN)

Ẩn sau từng con chữ : Tiểu luận phê bình / Trần Thị Trâm . - H. : Văn học, 2014 . - 415 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33928

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu luận phê bình ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách "ẩn sau từng con chữ" là tập hợp 40 bài viết đã đăng trên báo Văn nghệ, Người Hà Nội, Giáo dục thời đại,.... Bám sát với đời sống văn hóa xã hội, cuốn tiểu luận phê bình đã bàn đến nhiều vấn đề của đời sống

 

24147 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện tch., gt. . - H. : Giáo dục, 1998 . - 699 tr. : 1 chd. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2245

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Phê bình văn học ; Chân dung văn học ; Nguyễn Đình Chiểu ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm là một sưu tập chọn lọc những bài nghiên cứu. phê bình - tiểu luận, trích đoạn chương sách từ những công trình nghiên cứu tiêu biểu do các tác giả trong và ngoài nước đã công bố trong khoảng thời gian từ 1864 đến nay về con người và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), nhằm cung cấp một hệ thống tư liệu khoa học thuộc thể loại phê bình, nghiên cứu, chân dung văn học về một tác gia giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX

 

24148 / VVANHOC / vie (VN)

Phê bình văn học Việt Nam 1975-2005 / Nguyễn Văn Long chb.; Nguyễn Thị Bình, Trần Hạnh Mai,... . - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2012 . - 264 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bình, ; Trần Hạnh Mai,

Ký hiệu kho : VL 2241

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Phê bình văn học ; Lịch sử văn học ; Giai đoạn 1975-2005 ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nội dung sách gồm 5 phần: Phần 1: Nhận thức về bản chất, đối tượng, chức năng và vai trò của phê bình văn học. Phần II: Tình hình diễn biến và diện mạo của phê bình văn học 1975-2005. Phần III: Đội ngũ tác giả và các khuynh hướng phê bình văn học. Phần IV: Tổng quan phê bình văn học của người Việt Nam ở nước ngoài từ 1975 đến nay. Phần V: Nhìn chung về thành tựu và hạn chế của phê bình văn học 1975-2005

 

24149 / VVANHOC / vie (VN)

Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam. T.23: Nhận định và tra cứu / Nguyễn Xuân Kính chb., bs. ; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : Khoa học xã hội, 2008 . - 966 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Vũ Quang Dũng, ,bs.

Ký hiệu kho : VL 2243-T.23

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học dân tộc ít người ; Nghiên cứu văn học ; Tổng tập ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bộ Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam do Viện Nghiên cứu văn hóa phối hợp với Nxb. Khoa học xã hội tổ chức biên soạn và xuất bản trong bốn năm 2007 - 2010, gồm 23 tập. T.23 gồm 9 chương: Chương I: Quá trình sưu tầm, nghiên cứu, vấn đề phân loại và phương pháp sưu tầm văn học dân gian các dân tộc thiểu số,

 

24150 / VVANHOC / vie (VN)

Vượt dốc : Thơ / Đặng Cương Lăng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 103 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33919

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

 

24151 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huy Oánh và dòng văn Trường Lưu trong môi trường văn hóa Hà Tĩnh : Kỷ yếu Hội thảo nhân 300 năm sinh (2013)/ Trần Hải Yến, Nguyễn Huy Mỹ bs. . - Hà Tĩnh : Lao động, 2014 . - 311 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Huy Mỹ, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 33930

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Danh nhân văn hóa ; Nguyễn Huy Oánh ; Kỷ yếu ; Hội thảo ; Nguyễn Huy Oánh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Kỷ yếu hội thảo nhân 300 năm sinh (2013) của Danh nhân Nguyễn Huy Oánh và dòng văn Trường Lưu trong môi trường văn hóa Hà Tĩnh gồm 23 tham luận của các tác giả: Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Thiện, Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Thị Tuyết Mai, Hà Thị Thanh Nga,...

 

24152 / VVANHOC / vie (VN)

Sống cùng ký ức : Tiểu thuyết / Nguyễn Kim Trạch . - H. : Lao động, 2007 . - 439 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33936

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24153 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyên Hồng qua những trang thơ : Tập thơ / Tô Hoàng Vũ tch., bs., gt. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 223 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33934

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Nguyên Hồng ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách gồm nhiều bài thơ của các tác giả viết về nhà thơ Nguyên Hồng

 

24154 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học và ký ức, thời gian : Nguyễn Đức Thuận . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2014 . - 260 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33938

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 2 phần: Phần 1: Nghiên cứu văn học: gồm những bài viết về văn học trung đại, hiện đại, ngôn ngữ văn chương và một số bài tìm hiểu sự vận động và phát triển của thể loại thơ Việt nam qua phong trào thơ mới. Sông tập trung hơn cả ở phần này là những bài nghiên cứu về diện mạo và thành tựu của Văn chủ yếu trên phương diện thể loại văn học trên Nam Phong tạp chí. Phần 2: Ký ức, thời gian: gồm những bài viết mang tính chất ký ức về một số nhà văn, nhà thơ

 

24155 / VVANHOC / vie (VN)

Mấy bài thơ tìm thấy lại : Tuyển tập thơ / Nguyễn Xuân Thâm . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 255 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33931

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

 

24156 / VVANHOC / vie (VN)

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. T.2: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam / Nguyễn Đình Thi, Đặng Thai Mai, Huỳnh Văn Tiểng,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 382 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đặng Thai Mai, ; Huỳnh Văn Tiểng,

Ký hiệu kho : VL 2248-T.2

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Danh nhân văn hóa ; Nghiên cứu tác phẩm ; Hồ Chí Minh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách"Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ-Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh" chọn lọc các bài viết của các bậc tiền bối, các nhà văn hóa cao khiết, các học giả xa gần, các nhà lý luận văn học, các tác gia viết về văn thơ và về các trước tác của Người mục đích nhằm làm nổi bật tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh từ phương diện văn học nghệ thuật làm sáng tỏ quan điểm thực hành lý thuyết văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh: giản dị, nhân văn, trong sáng, khoa học, tiếp thu tinh hoa của thời đại của nhân loại

 

24157 / VVANHOC / vie (VN)

Những đỉnh núi du ca: một lối tìm về cá tính H'mông / Nguyễn Mạnh Tiến . - H. : Thế giới, 2014 . - 387 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 2247

Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số ; Nghiên cứu văn học ; Dân tộc học ; Văn hóa học ; Tâm lý học ; Tộc người ; H'mông ; Việt Nam

Giới thiệu ND : “Những đỉnh núi du ca" một công trình nghiên cứu xuất sắc của tác giả trẻ Nguyễn Mạnh Tiến. Xuất phát từ nghiên cứu tộc người H'mông được mở rộng phạm vi bàn luận ra những vấn đề liên quan đến các xã hội miền núi trong lịch sử. Được triển khai trên nền tảng tri thức liên ngành nhằm hướng đến các đặc điểm nền tảng làm thành tâm lý tập thể tộc người xác lập "cá tính H'mông" trong lịch sử

 

24158 / VVANHOC / vie (VN)

Lý luận văn học : Nhập môn / Huỳnh Như Phương . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia, 2010 . - 264 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33944

Từ khoá : Lý luận văn học ; Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Tiếp nhận văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 7 chương: Chương 1: Văn học, xã hội và con người. Chương 2: Văn học và văn hóa. Chương 3: Văn học và đời sống thẩm mỹ. Chương 4: Văn học và ngôn ngữ. Chương 5: Nhà văn và sáng tạo văn học. Chương 6: Người đọc và tiếp nhân văn học. Chương 7: Nghiên cứu và phê bình văn học

 

24159 / VVANHOC / vie (VN)

Văn học so sánh : Nghiên cứu và dịch thuật / Trần Thanh Đạm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Huỳnh Như Phương,... . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2003 . - 343 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, ; Huỳnh Như Phương,

Ký hiệu kho : Vv 33941

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Văn học so sánh ; Nghiên cứu văn học ; Văn học dịch ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm: văn học so sánh với chúng ta, Sự ra đời và phát triển của khoa văn học so sánh, Những ranh giới văn học và văn học thế giới, nghiên cứu văn học: tông quát và thư pháp học lịch sử, Lý luận văn học Trung Hoa và Ấn Độ nhìn từ quan điểm so sánh, Hệ thống văn chương trung đại,...

 

24160 / VVANHOC / vie (VN)

Ứng khê thi văn tập / Đoàn Huyên; Nguyễn Thị Oanh st, phiên âm, dịch nghĩa; Nguyễn Huệ Chi hiệu duyệt . - H. : KHXH, 1996 . - 256 tr. : 1 chd. ; 21 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Thị Oanh, st., phiên âm, dịch nghĩa ; Nguyễn Huệ Chi, hiệu duyệt

Ký hiệu kho : Vv 33940

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu văn bản ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách tập hợp tư liệu, nghiên cứu khảo dịch giới thiệu một cách khá trung thực và toàn diện về vị thanh quan mẫu mực Đoàn Huyên. Phần dịch thơ ông đã được sự cộng tác, bổ sung và nhuận sắc của các nhà nghiên cứu và nhà thơ am tường hán học: Bùi Hạnh Cẩn, Trần Lê Văn, Nguyễn Huệ Chi và Trần Thị Băng Thanh

 

24161 / VVANHOC / vie (VN)

Văn hóa lãnh đạo : triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh / Thành Duy . - H. : VHTT; Nxb Viện Văn hóa, 2014 . - 318 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33942, Vv 33932

Từ khoá : Văn hóa học ; Triết học ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Hồ Chí Minh ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm: Chương 1: Văn hóa - "bí quyết" của sự phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. Chương II: Từ định nghĩa về khái niệm văn hóa mang đậm bản chất nhân văn đến triết lý văn hóa lãnh đạo. Chương III: Triết lý văn hóa lãnh đạo - tư duy mới hiện đại về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh,...

 

24162 / VVANHOC / vie (VN)

Tiếp nhận văn học nghệ thuật / Nguyễn Văn Dân, Đoàn ánh Dương, Trịnh Văn Định,... . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2012 . - 746 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đoàn Ánh Dương, ; Trịnh Văn Định,

Ký hiệu kho : VL 2246

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Lịch sử văn học ; Tiếp nhận văn học ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách tập hợp những tham luận tại hội thảo "Tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam thời kỳ hội nhập" chia làm 2 phần: Phần I: Những vấn đề lý thuyết và khái quát chung. Phần II: Những vấn đề của thực tiễn tiếp nhận văn nghệ

 

24163 / VVANHOC / vie (VN)

Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn / Nguyễn Thế Kỷ . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . - 321 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho : Vv 33946

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Báo chí ; Văn hóa ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Báo chí - dưới góc nhìn thực tiễn" là cuốn sách tuyển chọn các bài viết, công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Thế Kỷ về báo chí và văn hóa. Sách gồm 2 phần: Phần 1: Báo chí - những góc nhìn: Tác giả khắc họa bức tranh toàn cảnh nền báo chí nước nhà, những vấn đề then chốt trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí. Phần 2: Những câu chuyện văn hóa: là những ghi chép, những cảm xúc chân thành, đằm thắm về đất nước, về những vùng đất mà tác giả đi qua

 

24164 / VVANHOC / vie (VN)

Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du / Thảo Nguyên . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2007 . - 211 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33945

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Văn học dịch ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bản dịch mới này về Thơ chữ Hán của Nguyễn Du là của một nữ dịch giả Việt kiều sống lâu năm ở hải ngoại. Chị Thảo Nguyên tác giả của tập sách với tấm lòng ưu ái và ngưỡng mộ "vẻ đẹp thâm thúy đầy rung động tinh tế của những bài thơ chữ Hán" đã bỏ ra gần chục năm trời trường kỳ đọc dịch và bình chú 55 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du trong 3 tập Thanh hiên tiến hậu tập, Bắc hành tạp ngâm và Nam trung tạp ngâm.

 

24165 / VVANHOC / vie (VN)

Viên phấn và bục giảng / Lưu Thị Lương, Đỗ An, Liễu Hạnh,... . - H. : Thanh niên, 2012 . - 353 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Đỗ An, ; Liễu Hạnh,

Ký hiệu kho : VL 2249

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Hồi ký ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách viết về những gương mặt Nhà giáo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đó là những tấm gương sáng về nghề giáo, về những nhà giáo hiến dâng cả cuộc đời cho học sinh thân yêu

 

24166 / VVANHOC / vie (VN)

Chế Lan Viên nhà thơ song hành cùng thời đại / Lưu Khánh Thơ bs. . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . - 150 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 33943

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Chế Lan Viên ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm: Phần 1: Tổng quan về thân thế và sự nghiệp Chế Lan Viên. Phần 2: Một số bài nghiên cứu về Chế Lan Viên. Phần 3: về tác phẩm của Chế Lan Viên. Phần 4: Hồi ức kỷ niệm

 

24167 / VVANHOC / vie (VN)

Bờ sông trăng sáng : truyện ngắn / Trần Quang Quý . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 203 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33949

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập truyện ngắn gồm 9 truyện: Dốc sung, Bờ sông trăng sáng, Ngày phố, Bớ vợ, Khí thơ, Đệ nhất tiểu hổ quán, Những đêm miệt vườn, Chủ tịch huyện cần trợ lý, Niềm vinh quang của làng

 

24168 / VVANHOC / vie (VN)

Khéo dư nước mắt : Thơ / Minh Hạnh . - H. : Văn học, 2011 . - 211 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33947

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ gồm 101 của tác giả Minh Hạnh.. Đối với chị "đây là những khoảnh khắc đầy niềm vui nỗi buồn và nước mắt trong cuộc đời..." mà chị muốn gửi tặng người thân và bạn bè

 

24169 / VVANHOC / vie (VN)

Trang sách hồng mở giữa đời hoa / Bùi Quang Huy . - Đồng Nai : Tổng hợp, 2002 . - 548 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33952

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Chân dung nhà văn ; Nghiên cứu tác phẩm ; Phỏng vấn ; Hồi ức ; Lý Văn Sâm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về chân dung nhà văn Lý Văn Sâm, những tác phẩm của ông, những hồi ức kỷ niệm của chính tác giả về nhà văn Lý Văn Sâm

 

24170 / VVANHOC / vie (VN)

Sông Gianh : Tiểu thuyết / Văn Linh . - H. : Thanh niên, 1999 . - 319 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33953

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24171 / VVANHOC / vie (VN)

Sau rừng là biển : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông . - H. : Lao động, 2011 . - 231 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33955

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết ; Việt Nam

 

24172 / VVANHOC / vie (VN)

Bút ký và phóng sự / Vũ Tuất Việt . - H. : Văn học, 1998 . - 228 tr. : nhiều ảnh ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33951

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Bút ký ; Phóng sự ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập bút ký và phóng sự của Vũ Tuất Việt gồm 22 bài viết tác giả chọn lấy trong số nhiều bài viết của mình trên con đường dài hơn 40 năm làm báo của mình

 

24173 / VVANHOC / vie (VN)

Bài phóng sự : Tập truyện ngắn / Dương Kỳ Anh . - H. : Quân đội nhân dân, 1999 . - 104 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33954

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện ngắn ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 5 truyện ngắn: Chị Huệ làng Tảo Trang, Bài phóng sự, Chân dung người đã khuất, Một ngày mùa xuân, Dấu chấm câu

 

24174 / VVANHOC / vie (VN)

Tiếng gọi đò : Thơ / Nguyễn Ngọc Chung . - H. : Phụ nữ, 2002 . - 72 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33956

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

 

24175 / VVANHOC / vie (VN)

Giáo sư Dương Quảng Hàm / Lê Văn Ba . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2000 . - 184 tr. : nhiều ảnh ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 33950

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Chân dung nhân vật ; Dương Quảng Hàm ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách giời thiệu cuộc đời và sự nghiệp nhà giáo, nhà văn hóa Dương Quảng Hàm

 

24176 / VVANHOC / vie (VN)

Ký sự chọn lọc / Hữu Ước . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2002 . - 270 tr. : nhiều ảnh ; 18 cm

Ký hiệu kho : Vn 884

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Ký sự ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập ký sự gồm 3 ký sự: Nước xa và gần, Một chặng đường nước Mỹ, Hành trình Trung - Bắc Mỹ

 

24177 / VVANHOC / vie (VN)

Nhà số 4 / Ngô Vĩnh Bình, Thái Nam Anh, Nguyễn Bảo,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011 . - 349 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Thái Nam Anh, ; Nguyễn Bảo,

Ký hiệu kho : VL 2244

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tùy bút ; Việt Nam

Giới thiệu ND : "Nhà số 4" địa chỉ của Tạp chí văn nghệ Quân đội, nơi đây là địa chỉ văn hóa đã in dấu chân của rất nhiều tên tuổi lớn của nền văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Tập sách gồm những bài viết về những kỷ niệm với những nhà văn, nhà thơ đã từng làm việc, công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội

 

 

                                                                                                            Hà Nội, 10 tháng 12 năm 2014

 

Các tin đã đưa ngày: