DANH SÁCH SÁCH THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC TIẾP NHẬN CỦA GIA ĐÌNH GS. NGUYỄN VĂN HOÀN

22/10/2015

Ngày 20/10/2015, Thư viện Viện Văn học đã tiếp nhận 248 cuốn sách từ thư viện của Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn. Đây thực sự là nguồn tư liệu quý báu, là sự tích lũy và chắt lọc tinh hoa của một gia tộc đã ba đời cống hiến cho Viện Văn học nói riêng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của dân tộc nói chung. Thư viện Viện văn học trân trọng tiếp nhận và giới thiệu cùng quý độc giả

Ngày 20/10/2015, Thư viện Viện Văn học đã tiếp nhận 248 cuốn sách từ thư viện của Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn. 

Đây thực sự là nguồn tư liệu quý báu, là sự tích lũy và chắt lọc tinh hoa của một gia tộc đã ba đời cống hiến cho Viện Văn học nói riêng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của dân tộc nói chung. Thư viện Viện văn học trân trọng tiếp nhận và giới thiệu cùng quý độc gi

 

Các tin đã đưa ngày: