DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2016

29/04/2016

Thư viện Viện Văn học

 

DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2016

 

Bằng Giang

          Mảnh vụn văn học sử / Bằng Giang . - In lần thứ nhất . - Sài Gòn : Chân Lưu, 1974 . - 300 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các mục: Thay lời tựa: Cho một bộ văn học sử Việt Nam; Cao Bá Quát; Vấn đề hộ tịch và thời điểm sanh tử; Huỳnh Tịnh Của với toàn bộ văn nghiệp của ông; Con người của hai thế kỷ có tới hai năm sanh và bốn ngày mất; Dư luận về Phạm Quỳnh và thời điểm sanh tử của ông; Kiều Thanh Quế và Nguyễn Văn Hai với quyển Thi hào Tagore,...

          Ký hiệu kho : Vv 34238

 

 

Bùi Duy Tân

          Khảo và luận một số tác gia - tác phẩm văn học trung đại Việt Nam. T.1 / Bùi Duy Tân . - H. : Giáo dục, 1999 . - 642 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Văn học trung đại, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Nên chọn tác phẩm nào là sớm nhất của văn học trung đại Việt Nam; Bàn thêm về văn bản và tác giả bài thơ Nam quốc sơn hà; Văn học thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XV và đề tài viết về chiến tranh vệ quốc; Hồ Quý Ly - một văn nghiệp khiêm tốn; Hồ Quý Ly qua thơ văn của Nguyễn Trãi; Nguyễn Húc và Cưu đài thi tập; Nguyễn Trãi - nhà văn chính luận kiệt xuất; Anh hùng và cảm quan anh hùng qua thơ văn Nguyễn Trãi,...

          Ký hiệu kho : Vv 34161/T.1

 

 

Bùi Duy Tân

          Khảo và luận một số thể loại - tác gia - tác phẩm văn học trung đại Việt Nam. T.2 / Bùi Duy Tân . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 . - 457 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Văn học trung đại, Lý luận, Khảo cứu, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách này là một tập hợp nhiều bài Khảo và luận một số tác gia, tác phẩm của văn học trung đại Việt Nam, chủ yếu là văn học thế kỉ X-XVII. Sách hầu hết là những bài viết rải rác trong nhiều năm., từng được công bố trong giáo trình văn học sử ở các trường đại học, các tập chuyên luận về một số tác gia, tác phẩm ở Hà Nội, Hà Tây, Hà Bắc, Thái Bình, các tập từ điển chuyên ngành, bách khoa, các tạp chí nghiên cứu văn học, sử học, trong các tạp chí khoa học Xã hội và Nhân văn...

          Ký hiệu kho : Vv 34162/T.2

 

 

Bùi Kỷ

          Quốc văn cụ thể / Ưu Thiên Bùi Kỷ . - In lần thứ nhất . - H. : Tân Việt Nam thư xã, 1952 . - 168 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lý luận văn học, Thể loại, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm 4 thiên: Thiên thứ nhất: Chương 1: Văn chương. Chương 2: Viết văn. Chương 3: Biến thể của lục bát và song thất; Thiên thứ 2: Chương 1: Hán văn. Chương 2: Các biến thể của thơ. Chương 3: Từ khúc. Chương 4: Phú. Chương 5: Tứ lục. Chương 6: Kinh nghĩa và văn sách. Chương 7: Văn xuôi; Thiên thứ 3: Chương 1: Hán Việt hợp dung thể; Thiên thứ 4: Chương 1: Văn pháp

          Ký hiệu kho : Vv 34146

 

 

Bùi Văn Nguyên

          Nguyễn Du - người tình và Nguyễn Du - tình người / Bùi Văn Nguyên . - H. : Khoa học xã hội; Nxb. Mũi Cà Mau, 1992 . - 250 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34076

 

 

Bùi Văn Nguyên

          Các thể thơ ca và sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học Việt Nam / Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức . - H. : Khoa học xã hội, 1968 . - 351 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Thể thơ, Hình thức thơ ca, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học Việt Nam; Phần thứ hai: Các thể thơ ca

          Ký hiệu kho : Vv 34241

 

 

 

 

Bùi Đức Tịnh

          Văn học sử Việt Nam cho các lớp trung học đệ nhị cấp / Bùi Đức Tịnh . - Sài Gòn : Sống mới, 1967 . - 356 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Chương A: Tổng quan; Chương B: Văn chương truyền khẩu; Chương C: Văn chương cơ cổ (187 - 1225); Chương D: Văn chương cổ điển; Chương E: Văn chương hiện kim; Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34210

 

 

Bùi Đức Tịnh

          Phần đóng góp của văn học miền Nam: Những bước đầu của báo chí, tiểu thuyết và thơ mới / Bùi Đức Tịnh . - Sài Gòn : Lửa thiêng, 1975 . - 374 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Báo chí, Tiểu thuyết, Thơ Mới, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: 1. Phần Mở đầu; 2. Báo chí; 3. Tiểu thuyết; 4. Thơ Mới; 5. Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34166

 

 

 

          Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu một lãnh tụ trọng yếu trong phong trào Đông du miền Nam / Nguyễn Văn Hầu ; Tựa của Nguyễn Hiến Lê . - Sài Gòn : Xây dựng, 1964 . - 219 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nhân vật lịch sử, Phong trào Đông du, Tiểu sử, Thể thơ, Thi ca, Nguyễn Quang Diêu, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có 2 phần: Phần tiểu sử gồm có 18 chương, chép đại lược cuộc đời cụ Nguyễn từ thuở măng non cho tới khi tàn cỗi, điểm được chú trọng nhiều nhất là khoảng đời tranh đấu chống Pháp của cụ. Phần thi ca xếp thành bốn đoạn, theo lề lối phu diễn riêng của nó: Thất ngôn bát cú, song thất lục bát, văn tế câu đối và một ít bài thơ Hán có dịch Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34182

 

 

 

          Giáo sư Đinh Gia Khánh nhà giáo - nhà khoa học tiên phong / Vũ Đức Nghiệu, Lê Chí Quế, Dương Danh Dy,... . - H. : Thanh niên, 2015 . - 524 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Chân dung nhà văn, Đinh Gia Khánh, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh GS. Đinh Gia Khánh(1924-2014). Phần lớn các bài viết trong cuốn sách này là các báo cáo khoa học trong hội thảo khoa học GS. Đinh Gia Khánh với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo về văn hóa và văn học truyền thống Việt Nam. Sách gồm 4 chương: I. Những hồi ức tưởng niệm. II. Những cống hiến của GS Đinh Gia Khánh về VHDG. III. Những cống hiến của GS. Đinh Gia Khánh về VHTĐ. IV. Những cống hiến của GS. Đinh Gia Khánh về văn hóa dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34473

 

 

Hoài Thanh

          Thi nhân Việt Nam (1932-1941) / Hoài Thanh, Hoài Chân . - H. : Nxb. Nguyễn Đức Phiên, 1943 . - 402 tr., 17 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách sưu tầm, giới thiệu những thành tựu của phong trào Thơ mới qua các tác gia: Tản Đà, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Lan Sơn, Thanh Tịnh, Thúc Tề, Huy Thông, Nguyễn Vỹ, Đoàn Phú Tứ, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh,....

          Ký hiệu kho : Vn 904

 

 

Hoàng Tiến

          Có một Hồ Xuân Hương khác : Tiểu luận, phê bình và giới thiệu / Hoàng Tiến . - H. : Thanh niên, 1992 . - 194 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Tiểu luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Tìm hiểu văn phong bác Nguyễn; Cảm nghĩ đọc "Chuyện nghề" của bác Nguyễn; Vũ Trọng Phụng trong tôi; Về bài thơ "Cây chuối" của Nguyễn Trãi; Nội dung và hình thức, sở trường sở đoản của nhà văn; Ngôn ngữ Nam Cao; Màu tím hoa sim; 40 năm con sông Đuống; Trần Lê Văn, con người và tác phẩm,...

          Ký hiệu kho : Vv 34266

 

 

Hà Minh Đức

          Tố Hữu - cách mạng và thơ : Trò chuyện và ghi chép về thơ, Tiểu luận văn học / Hà Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 . - 302 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Trò chuyện, Ghi chép, Tiểu luận văn học, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tố Hữu - Cách mạng và thơ không phải là một chuyên luận mà là một công trình tập hợp những bài viết của GS. Hà Minh Đức về Tố Hữu trong khoảng hai mươi năm qua. Phần Trò chuyện và ghi chép về thơ có ý nghĩa như một món quà tặng của nhà thơ với bạn đọc và tác giả là người trực tiếp lắng nghe và ghi chép chân thực, hầu hết đã đăng báo và được nhà thơ đọc lại và bổ sung thêm. Phần Tiểu luận văn học gồm những bài viết về quá trình sáng tác qua các lời giới thiệu thơ Tố Hữu về một số tác phẩm và cả lời bình một vài bài thơ tiêu biểu của Tố Hữu

          Ký hiệu kho : Vv 34048

 

 

Hà Như Chi

          Việt Nam thi văn giảng luận : T.2: Văn học triều Nguyễn - Thế kỷ thứ XIX / Hà Như Chi . - Sài Gòn : Nxb. Tân Việt, 1951 . - 457 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Văn học hiện đại, Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Đề cập tới văn học triều Nguyễn thế kỷ XIX và những luận đề về Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Ng. Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Huy Vịnh, Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Thọ Tường, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương

          Ký hiệu kho : Vv 34143/T.2

 

 

 

          Hội thảo quốc tế kỉ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015) : Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: di sản và các giá trị xuyên thời đại = International conference commemorating the 250th birth anniversary of great poet Nguyen Du (1765 - 2015)/ Phùng Ngọc Kiên, Benoit Charles, Pornpen Hantrakool... ; . - H. : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2015 . - 224 tr., 30 cm

          Từ khoá : Kỷ yếu, Hội thảo, Thi hào, Di sản, Văn hóa, Danh nhân, Thế giới, Quốc tế, Nguyễn Du, Việt Nam

          Ký hiệu kho : TK 863

 

 

Kiều Thu Hoạch

          Văn hóa dân gian người Việt góc nhìn so sánh / Kiều Thu Hoạch . - H. : KHXH, 2015 . - 643 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghiên cứu văn học, So sánh văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Chuyên luận "Văn hóa dân gian người Việt góc nhìn so sánh" tuyển chọn những bài viết, chuyên khảo, chuyên luận về văn hóa dân gian người Việt theo hướng nghiên cứu so sánh

          Ký hiệu kho : Vv 34404

 

 

Kiều Thu Hoạch

          Truyện Nôm nguồn gốc và thể loại / Kiều Thu Hoạch . - H. : , Khoa học xã hội . - 266 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Truyện Nôm, Thi pháp truyện Nôm, Thể loại truyện Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương Một: Nhìn lại một chặng đường lịch sử; Chương Hai: Nguồn gốc và quá trình phát triển thể loại; Chương Ba: Thi pháp truyện Nôm; Chương Bốn: Chức năng tư tưởng - thẩm mỹ của truyện Nôm; Phần Kết luận và Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34276

 

 

Lan Khai

          Vũ Trọng Phụng : Mớ tài liệu cho văn sử Việt Nam / Lan Khai . - k.n. : Minh phương, k.n.x.b. . - 32 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Tiểu sử, Sự nghiệp văn chương, Vũ Trọng Phụng, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34271

 

 

Lê Hồ Quang

          Âm thanh của tưởng tượng : Phê bình thơ Việt Nam hiện đại / Lê Hồ Quang . - Nghệ An : , Nxb. Đại học Vinh . - 343 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Phê bình, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm các bài: Thơ là sự thăng hoa của trí tưởng tượng; Hàn Mặc Tử: "Tiếng kêu vang trong im lặng"; Chất triết lí trong thơ Xuân Diệu; Tình yêu áo trắng trong thơ Huy Cận; Vũ Hoàng Chương: "Đời vắng em rồi say với ai?"; Xuân thu nhã tập và quan niệm về thơ; Một số đặc trưng thi pháp của Thơ mới; Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh; "Tiếng thét gọi" của con người "đã vượt lên nỗi sợ",...

          Ký hiệu kho : Vv 34292

 

 

 

 

Lê Lưu Oanh

          Văn học và các loại hình nghệ thuật / Lê Lưu Oanh . - H. : , Nxb. Đại học Sư Phạm . - 363 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Loại hình nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình, Văn học, Nghệ thuật, Thẩm mỹ, Âm nhạc, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần: Phần đầu giới thiệu về một số vấn đề cơ bản của nghệ thuật, phần hai và phần ba giới thiệu mối quan hệ giữa văn học và nghệ thuật tạo hình, văn học và âm nhạc, phần bốn giới thiệu một số đặc trưng thẩm mĩ của nghệ thuật Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34163

 

 

Lê Quang Trang

          Dọc đường văn học : Tiểu luận - phê bình / Lê Quang Trang . - H. : Văn học, 1996 . - 356 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Tiểu luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần Một: - Đánh giá và định hướng trong Văn nghệ; - 45 năm văn học, những thành tựu không thể phủ nhận; - Thế hệ 40, đóng góp và dự cảm; - Những cây bút trẻ đang tiến tới định hình; - Công chúng - động lực và mục tiêu hướng tới của văn nghệ; - Quy tụ và xây dựng lực lượng phê bình văn học; - Văn hóa tranh luận và tranh luận một cách văn hóa,...

          Ký hiệu kho : Vv 34053

 

 

Lê Thánh Tông

          Lê Thánh Tông - Về tác gia và tác phẩm / Hà Minh Đức, Bùi Duy Tân, Lại Văn Hùng,... . - H. : Giáo dục, 2007 . - 760 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách tuyển chọn hoặc cả bài, hoặc một phần những bài viết khảo cứu, bình luận đã xuất bản xung quanh sự nghiệp, chủ yếu là sự nghiệp văn học và con người Lê Thánh Tông. Sách sắp xếp theo bốn phần lớn và phần phụ lục

          Ký hiệu kho : VL 2298

 

 

Lê Thị Kinh

          Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới. Q.1/T.1, T.2, T.3 / Lê Thị Kinh ; Nguyên Ngọc h.đ. . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001 . - 510 tr., 24 cm

          Từ khoá : Ngiên cứu văn học, Văn học cận đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Phan Châu Trinh, Việt Nam

          GT nội dung: Sách chủ yếu nhằm giới thiệu các tài liệu mới sưu tầm được, thêm một số tài liệu đã được công bố dưới dạng trích hoặc nguyên bản. Các tài liệu được giới thiệu theo trình tự kết hợp giữa thời gian và vấn đề

          Ký hiệu kho : VL 2299-Q.1

 

 

Lê Thị Kinh

          Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới. T.2/Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7 / Lê Thị Kinh ; Nguyên Ngọc h.đ. . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001 . - 809 tr., 24 cm

          Từ khoá : Ngiên cứu văn học, Văn học cận đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Phan Châu Trinh, Việt Nam

          GT nội dung: Sách chủ yếu nhằm giới thiệu các tài liệu mới sưu tầm được, thêm một số tài liệu đã được công bố dưới dạng trích hoặc nguyên bản. Các tài liệu được giới thiệu theo trình tự kết hợp giữa thời gian và vấn đề.

          Ký hiệu kho : VL 2300-T.2

 

 

Lê Văn Siêu

          Văn học sử thời Pháp thuộc (1858 - 1945) / Lê Văn Siêu . - Sài Gòn : Trí đăng, 1974 . - 399 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Thời Pháp thuộc, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Phần I: Thời kỳ xâm lăng; Phần II: Thời kỳ bình định; Phần III: Thời kỳ khai thác thuộc địa; Phần IV: Thời kỳ thực dân tàn tạ; Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34156

 

 

Lê Xuân Lít

          Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - H. : Giáo dục, 2005 . - 1995 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

          Ký hiệu kho : Ki 33

 

 

Lê Xuân Lít

          Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - Tái bản lần thứ nhất . - H. : Giáo dục, 2007 . - 1995 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: "Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều" là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách tham khảo đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 240 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 50 năm thành lập nhà xuất bản Giáo dục. Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

          Ký hiệu kho : Ki 34

 

 

Lê Đình Kỵ

          Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực / Lê Đình Kỵ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1992 . - 350 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Chủ nghĩa hiện thực, Truyện Kiều, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34140

 

 

          Lịch sử văn học Việt Nam : Trường phái văn học thiền tông, trường phái văn học cổ điển / Lê Hữu Mục . - Sài Gòn : Nxb. Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, 1975 . - 369 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Trường phái văn học, Văn học thiền tông, Văn học cổ điển, Lịch sử văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần Một: Trường phái văn học thiền tông: chương 1: Văn học thiền tông thế kỷ XI và XII; Chương II: Văn học thiền tông thế kỷ XIII; Phần Hai: Trường phái văn học cổ điển: Chương I: Thời kỳ thành lập trường phái văn học cổ điên; Chương II: Thời kỳ chỉnh lý văn học cổ điển; Chương III: Thời kỳ phát triển văn học cổ điển

          Ký hiệu kho : VL 2345

 

Mukhopadhyaya, Ramesh Chandra

          Giải mã hoa giấu mặt : Chú giải và tiểu luận / Ramesh Chandra Mukhopadhyaya; Phạm Văn Bình d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Văn học đương đại, Thơ, Nghiên cứu thơ, Tiểu luận, Chú giải, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách "Giải mã hoa giấu mặt" của nhà thơ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, gồm 40 bài bình luận về tập thơ 3 câu "hoa giấu mặt" của Nhà thơ Mai Văn Phấn

          Ký hiệu kho : Vv 34472

 

 

Nam Cao

          Nam Cao - Về tác gia và tác phẩm / Bích Thu t.ch. và g.t. . - H. : Công an Nhân dân, 2004 . - 842 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Lý luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần chính: Phần Một: Văn và Người - gồm các bài viết khẳng định chân dung và sự nghiệp Nam Cao trong các giai đoạn trước và sau cách mạng Tháng Tám. Phần Hai: Tác phẩm - Tiếp nhận và thưởng thức. Từ nhiều góc độ và cách nhìn khác nhau, các bài viết đi sâu phân tích và cảm thụ các tác phẩm đặc sắc của Nam Cao, đặc biệt với Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mòn,... ; Phần Ba: Phong cách nghệ thuật - gồm các bài viết tập trung khai thác và khám phá những giá trị tiềm ẩn của một tài năng văn chương trong nghệ thuật ngôn từ với một phong cách sáng tạo độc đáo và hiện đại, vượt lên trên mọi thách thức của thời gian; Phần Bốn: Hồi ức và kỷ niệm - gồm những kỷ niệm đầy cảm động về con người Nam Cao trong ký ức bạn bè, đồng nghiệp và người thân hơn nửa thế kỷ qua...

          Ký hiệu kho : Vv 34042

 

 

Nghiêm Toản

          Việt Nam văn học sử trích yếu / Nghiêm Toản . - Sài Gòn : Khai trí, 1968 . - 329 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần 1: Văn học bình dân truyền khẩu; Phần 2: Văn học bác học, chữ Nho; Phần 3: Văn học vừa bình dân vừa bác học chữ Nôm và Quốc ngữ; Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34148

Nguyễn Bá Triệu

          Truyện Kiều chữ Nôm và khảo dị / Nguyễn Bá Triệu bs. . - Canada : Nguyễn Bá Triệu, 1999 . - 233 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Khảo dị, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều chữ Nôm và khảo dị là một tác phẩm biên khảo cực kỳ giá trị, là viên ngọc quý trong kho tàng biên khảo của Việt Nam từ trước đến nay. Với mục đích đưa ra một bản chữ Nôm đáng tin cậy, có ghi rõ tên, địa vị người chép, và có ghi rõ thời gian được chép ở đâu. Căn cứ vào bản chữ Nôm ấy, để so sánh với những bản chữ Nôm khác mà mộc bản của các ấn quán thời xưa có thể có khá nhiều sai xót

          Ký hiệu kho : Ki 22

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - H. : Hàn Thuyên, 1942 . - 340 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Từ trước đến nay, hầu hết các học giả khi nghiên cứu đoạn trường tân thanh đều cho rằng thi sĩ đã mượn thân thế nàng Kiều để giãi bày tâm sự riêng-tâm sự một người đã tài lại đa tình mà suốt đời phải ngậm đắng nuốt cay, hành động miễn cưỡng, sống trái với nguyện vọng tha thiết và thầm kín của mình. Chuyên luận này chia làm 2 phần: phần 1 nghiên cứu về Nguyễn Du trên các mặt: Huyết thống Nguyễn Du, Thời đại Nguyễn Du, Thân thế Nguyễn Du và Cá tính Nguyễn Du. Phần 2: Nghiên cứu về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 41

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - In lần thứ 2 có sửa chữa . - H. : Thế giới, 1951 . - 243 tr., 18 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Từ trước đến nay, hầu hết các học giả khi nghiên cứu đoạn trường tân thanh đều cho rằng thi sĩ đã mượn thân thế nàng Kiều để giãi bày tâm sự riêng-tâm sự một người đã tài lại đa tình mà suốt đời phải ngậm đắng nuốt cay, hành động miễn cưỡng, sống trái với nguyện vọng tha thiết và thầm kín của mình. Chuyên luận này chia làm 2 phần: phần 1 nghiên cứu về Nguyễn Du trên các mặt: Huyết thống Nguyễn Du, Thời đại Nguyễn Du, Thân thế Nguyễn Du và Cá tính Nguyễn Du. Phần 2: Nghiên cứu về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 18

 

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

          Nguyễn Bỉnh Khiêm - Về tác gia và tác phẩm / Trần Thị Băng Thanh, Vũ Thanh t.ch. và g.t. . - H. : Giáo dục, 2001 . - 691 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Phần thứ nhất: Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa thế kỷ XVI đầy biến động; Phần thứ hai: Triết nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và nhân cách; Phần thứ ba: Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhà thơ; Phần thứ tư: Nguyễn Bỉnh Khiêm trong tâm thức thế nhân xưa và nay; Cuối sách là Thư mục về Nguyễn Bỉnh Khiêm

          Ký hiệu kho : VL 2297

 

 

Nguyễn Cư Trinh

          Sãi vãi : Nguyễn Cư Trinh với quyển Sãi Vãi / Nguyễn Cư Trinh ; Lê Ngọc Trụ, Phạm Văn Luật sao lục, chú thích ; Hải Đường Chim Hải Yến đề tựa . - In lần 2 có sửa chữa . - Sài Gòn : Nxb. Nhà sách Khai Trí, 1969 . - 223 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Sãi Vãi', Nghiên cứu tác gia, Việt Nam

          GT nội dung: Sãi Vãi là một bài hịch nhắc đồng bào nhớ đến danh dự để làm người trọn vẹn. Thức tỉnh đồng bào và dạy cách tìm lẽ cao khiết cho mỗi người dân Việt. Sách gồm 2 phần: Tiểu sử: Gia thế và thời đại Nguyễn Cư Trinh, Dư ba quyển Sãi Vãi; Phụ lục

          Ký hiệu kho : VL 2327

 

 Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân hđ. . - H. : Văn học, 1966 . - 375 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều, kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. từ trước đến nay đã có nhiều bản bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ được in ra nhưng cũng không tránh khỏi những sai xót. Để kỷ niệm 200 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du. Viện Văn học đã tra cứu hiệu đính lại văn bản Truyện Kiều cho chính xác, đồng thời sơ bộ chú thích lại tác phẩm đó

          Ký hiệu kho: Ki 11

 

 

Nguyễn Du

          Dòng chảy văn hóa xứ nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào thơ mới / Nguyễn Thanh Bình, Vũ Hồng Hải, Nguyễn Khắc Bảo,... . - H. : Văn học, 2012 . - 412 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Tiếp nhận văn học, Kỷ yếu hội thảo, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Kỷ yếu "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ Mới" tuyển chọn trong số các tham luậm gửi đến Hội thảo do Hội Kiều học, Viện Văn học và Sở Văn hóa Hà Tĩnh đồng chủ trì. Tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Du - Nghi Xuân Hà Tĩnh vào 15-12-2012

          Ký hiệu kho : Ki 66

 

 

Nguyễn Hòa

          Bàn phím và ... "cây búa"! : Tuyển chọn phê bình văn học / Nguyễn Hòa . - H. : Văn học, 2007 . - 268 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Về một cuốn giáo trình "công phu" và "đánh giá"; Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương "đạo văn" như thế nào?; Tiến sĩ Trần Ngọc Dung "đạo văn"?; Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền tiếp tục "đạo văn"?; Về nỗi đam mê "đạo văn" của Vũ Ngọc Tiến trong "diễn trình tư tưởng dân chủ ở Việt Nam"; Về một công trình giả khoa học ở trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội,...

          Ký hiệu kho : Vv 34047

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

          Nguyễn Trãi về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Hữu Sơn tch., gt. . - H. : Giáo dục, 1999 . - 1031 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Nguyễn Trãi (1380-1442), Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Trãi - về tác gia và tác phẩm tập hợp chọn lọc các bài nghiên cứu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước về tác phẩm thơ, văn của Nguyễn Trãi trong suốt sáu thế kỷ qua

          Ký hiệu kho : VL 2296

 

 

 

Nguyễn Khắc Viện

          Bàn về đạo Nho / Nguyễn Khắc Viện . - H. : Thế giới, 1993 . - 114 tr., 19 cm

          Từ khoá : Đạo đức học, Nho giáo, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34275

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

          Văn chương, nghệ thuật và thẩm mỹ tiếp nhận : Tiểu luận - phê bình / Nguyễn Ngọc Thiện . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 423 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghệ thuật, Thẩm mỹ, Tiểu luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách gồm 3 phần: Phần I: Các bài tiểu luận - phê bình về mấy vấn đề lý luận - phê bình văn học, nghệ thuật; về các tác gia, tác phẩm văn chương Việt Nam hiện đại nhìn dưới góc độ của sự đọc chuyên nghiệp và thẩm mỹ tiếp nhận; Phần II: Tập hợp các bài phỏng vấn, nghiên cứu, phê bình trước nay về tác gia văn xuôi Ma Văn Kháng với một số danh tác thuộc truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký, bút ký - tiểu luận của ông; Phần III: Những phát biểu xung quanh việc nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và hiệu quả của báo chí văn nghệ Việt Nam đương đại, từ một người mười năm nay hoạt động thực tiễn và tác nghiệp tận tụy, gắn bó với Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34102, Vv 34103

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 214 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản, Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả đã sưu tập những bản Nôm cổ và các bản Kiều phiên âm ra Quốc ngữ, có chú thích. Và làn lượt tìm hiểu từ bản in sớm nhất (1875)của Trương Vĩnh Ký đến bản gần đây nhất của Đào Duy Anh do NXB Văn học in năm 1984 để giải thích một số ý, chữ còn phải tranh cãi. Sách gồm 3 phần: Phần 1: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua bản quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký. Phần 2: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua quyển Tự điển Génibrel. Phần 3: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua các bản nôm và quốc ngữ từ đầu thế kỷ XX đến nay

          Ký hiệu kho : Ki 55

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2000 . - 502 tr. : nhiều ảnh, tranh minh họa ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm những bài nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều của Nguyễn Quảng Tuân. Ngoài những văn bản và tư liệu cũ, tác giả đã đưa ra những phát hiện và tìm tòi mới mẻ, thú vị về Nguyễn Du và Truyện Kiều như bản Kiều Nôm tác giả đọc được ở Thư viện Paris và Luân Đôn. Các bài nghiên cứu đó là: Nguyễn Du: Cuộc đời qua thơ văn, Tờ chiếu của vua Gia Long phong cho nguyễn Du tước Du Đức hầu, Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều vào thời kỳ nào? Cần phải xác định lại giá trị bài 'Tựa Kim Vân Kiều án', Rừng phong với Nguyễn Du,...

          Ký hiệu kho : Ki 57

 

 

Nguyễn Sỹ Tế

          Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - H. : Thăng Long, 1952 . - 55 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh gồm: Bản ngã nhân vật Kiều, lẽ "tài mệnh tương đố", Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du, Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du, Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du so với Đoàn Thị Điểm

          Ký hiệu kho : Ki 16

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

          Loại hình thơ Mới Việt Nam 1932 - 1945 : Chuyên luận / Nguyễn Thanh Tâm . - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015 . - 379 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Chuyên luận, Thơ, Thơ Mới, Việt Nam

          GT nội dung: Tập trung vào khía cạnh loại hình, kiểu/lối Thơ mới nhằm chỉ ra tư cách loại hình của Thơ mới trong tương quan với những hình thái thơ trước và sau nó

          Ký hiệu kho : VL 2291, VL 2292

 

 

 

Nguyễn Tấn Long

          Việt Nam thi nhân tiền chiến : Quyển Hạ / Nguyễn Tấn Long . - Sài Gòn : Sống mới, 1968 . - 806 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách giới thiệu một số tác gia như: á Nam Trần Tuấn Khải, Bích Khê, Đinh Hùng, Đoàn Văn Cừ, Đỗ Huy Nhiệm, Đông Hồ, Đông Xuyên, Hàn Mặc Tử, Hằng Phương, Hồ Dzếnh, Hồ Văn Hảo, Lan Sơn, Mộng Huyền,...

          Ký hiệu kho : Vv 34177/Q.Hạ

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Chủ đích Nam Phong - phê bình một quan điểm phê bình : Tài liệu dành riêng cho sinh viên Ban Văn Đại học Văn khoa sư phạm / Nguyễn Văn Trung . - k.n : k.n.x.b, k.n. . - 269 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung gồm có: Chương I: Phê bình một quan điểm phê bình; Chương II: Chủ đích Nam Phong

          Ký hiệu kho : Vv 34231

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Nhận định. T.2 / Nguyễn Văn Trung . - Huế : Nxb. Đại học, 1959 . - 260 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học, Văn hóa, Giáo dục, Tôn giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm 3 phần có các bài như: Đặt lại vấn đề truyện Kiều hay phê bình phê bình văn học; Trường hợp Francoise Sagan hay vấn đề luân lý trong tiểu thuyết; Về những nàng tiên của chúng ta; Tình yêu trong tác phẩm kịch của Gabriel Marcel; Thử đặt lại vần đề văn hóa ở Việt Nam ngày nay; Văn hóa và chính trị; Nhân đọc "Đi tìm một căn bản tư tưởng"; Cần lao,...

          Ký hiệu kho : Vv 34227

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết / Nguyễn Văn Trung . - Sài Gòn : Tự do, 1962 . - 209 tr., 20 cm

          Từ khoá : Lý luận văn học, Cấu trúc tác phẩm, Thể loại, Thể loại tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm có phần 1: Tổng quát về văn chương: I - Tác phẩm nghệ thuật, II - Tác phẩm văn chương tiểu thuyết; Phần 2: Chương III: Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết, 1. Nhân vật và con người trong tiểu thuyết, 2. Không gian của tiểu thuyết, Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34124

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Biện chứng giải thoát trong Phật giáo / Nguyễn Văn Trung . - k.n : Nxb. Đại học, k.n. . - 222 tr., 20 cm

          Từ khoá : Triết học cổ đại, Phật giáo, Phép biện chứng, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Chương mở đầu: Xác định một thái độ; Chương I: Một thái độ về cuộc đời; Chương II: Đi tìm nguyên nhân đau khổ; Chương III: Con đường giải thoát; Chương IV: Cứu cánh của giải thoát; Chương V: Phật giáo và tư tưởng hiện đại; Chương kết: Nhận định

          Ký hiệu kho : Vv 34159

 

 

Nguyễn Xuân Lam

          Nghiên cứu "Truyện Kiều" những năm đầu thế kỉ XXI / Nguyễn Xuân Lam st., tuyển chọn; Lê Xuân Lít gt. . - H. : Giáo dục, 2009 . - 1295 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: "Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI" do Nguyễn Xuân Lam sưu tầm tuyển chọn là công trình tập hợp rất nhiều bài nghiên cứu về Truyện Kiều. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước. Sách nghiên cứu những vấn đề sau: Quê hương, dòng họ, gia đình và cuộc đời đại thi hảo Nguyễn Du, Các vấn đề văn bản "Truyện Kiều", Bàn về phương pháp nghiên cứu 'Truyện Kiều", Bàn về nội dung "Truyện Kiều, Bàn về nghệ thuật "Truyện Kiều", Trao đổi tranh luận, Truyện Kiều tiếp nhận và giao lưu quốc tế

          Ký hiệu kho : Ki 35

 

 

Nguyễn Đăng Na

          Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam / Nguyễn Đăng Na . - H. : Giáo dục, 2006 . - 623 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách hình thành trên cơ sở những bài nghiên cứu đã đăng tải trên Tạp chí Văn học, Tạp chí Hán Nôm... có bổ sung thêm những bài viết mới và sắp xếp tất cả thành hệ thống với hai phần chính: Phần Một: Những mã khóa của văn học trung đại Việt Nam qua một số tác phẩm; Phần Hai: Con đường phát triển của văn học trung đại Việt Nam và hướng sưu tầm, nghiên cứu

          Ký hiệu kho : VL 2321

 

 

Nguyễn Đình Thi

          Nguyễn Đình Thi - Về tác gia và tác phẩm / Hà Minh Đức, Trần Khánh Thành g.t. và t.ch. . - Tái bản lần 4, có sửa chữa bổ sung . - H. : Giáo dục, 2007 . - 472 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Tiểu thuyết, Truyện, Thơ, Kịch, Lý luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách được chia làm 5 phần: Phần Một: Nhà văn Nguyễn Đình Thi; Phần Hai: Truyện, tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi; Phần Ba: Thơ Nguyễn Đình Thi; Phần Bốn: Lý luận phê bình và kịch Nguyễn Đình Thi; Phần Năm: Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Đình Thi

          Ký hiệu kho : VL 2280

 

 

Ngô Thời Sỹ

          Việt sử tiêu án : Từ Hồng Bàng đến ngoại thuộc nhà Minh. Bản dịch của Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên lạc văn hóa á châu / Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ . - Sài Gòn : Văn hóa á châu, 1960 . - 307 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử cổ đại, Lịch sử trung đại, Sự kiện lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Họ Hồng Bàng, Nhà Thục, Ngoại thuộc : Nhà Triệu; Ngoại thuộc: Tây Hán; Trưng Nữ Vương; Ngoại thuộc Đông Hán; Ngoại thuộc Ngô, Tần, Tống, Tề, Lương; Tiền Lý; Nhà Ngô; Nhà Đinh; Nhà Lê; Nhà Lý; Nhà Trần; Hậu Trần; Ngoại thuộc Nhà Minh

          Ký hiệu kho : Vv 34240

 

 

Nhan Bảo

          Phát hiện mới về Hồ Xuân Hương : Một số dị bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương mới tìm thấy / Nhan Bảo . - H. : Khoa học xã hội, 2000 . - 187 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học trung đại, Thơ, Chữ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Giới thiệu hơn 200 bài thơ Nôm được coi là của Hồ Xuân Hương năm trong 5 tập tư liệu gồm: 1. Xuân Hương di cảo (trong Quốc âm thi tuyển); 2. Xuân Hương thi tập; 3. Đại Nam đối thi; 4. Nam âm thi tập; 5. Đại Nam đối liễn thi tập; cùng với lời đề dẫn, phần dịch nghĩa nguyên chú chữ Hán, phần phiên Nôm cùng các chú thích thêm của giáo sư Nhan Bảo

          Ký hiệu kho : Vv 34157

 

 

 

          Nhà văn nói về tác phẩm / Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hà Minh Đức,... ; Hà Minh Đức chb. . - H. : Văn học, 1994 . - 160 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung:  Tập sách chọn in những suy nghĩ, phát biểu của các nhà văn về những bài thơ vào loại hay nhất trong thơ hiện đại như Đây mùa thu tới, Bác ơi, Tây tiến,... và những sáng tác văn xuôi tiêu biểu như Đôi mắt, Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ, Rừng xà nu...

          Ký hiệu kho : Vv 34081

 

 

 

          Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học / Hoàng Trinh, Vũ Đức Phúc, Hà Minh Đức,... ; Hội đồng biên tập: Hà Minh Đức, Trương Đăng Dung, Phan Trọng Thưởng . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 869 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Lịch sử văn học, Lý luận văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là công trình khoa học chào mừng 45 năm thành lập Viện Văn học. Tập sách gồm những bài viết của nhiều giáo sư, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu trong Viện. Không quy tụ gò vào một số đề tài chung nào mà trên mảnh đất khoa học riêng của mình, các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác và khẳng định những giá trị mới mang dấu ấn riêng của mỗi cá nhân

          Ký hiệu kho : Vv 34165

 

 

Phan Kế Bính

          Việt Hán văn khảo : étudessur la litérature sino-nanamite / Phan Kế Bính . - Sài Gòn : Nam Kỳ, 1938 . - 181 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lý luận thể loại, Phương pháp sáng tác, 1913 - 1932, Việt Nam

          GT nội dung: Tác phẩm dựa trên tư liệu văn học Việt Nam và Trung Quốc để đúc kết thành lý luận văn chương. Luận về nguyên lý văn chương; Thể cách văn chương - thơ: phú, văn tế, chính, trấm, tán, ca ngâm khúc điệu, các ca khúc, các điệu ca nhạc,...

          Ký hiệu kho : VL 2340

 

 

Phan Trọng Thưởng

          Thẩm định các giá trị văn học / Phan Trọng Thưởng . - H. : Văn học, 2013 . - 350 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Lý luận, Phê bình, Giá trị văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần. Phần I là những tham luận, những báo cáo đề dẫn tại các cuộc Hội thảo khoa học Quốc gia và Quốc tế do tác giả trực tiếp chủ trì hoặc tham gia. Phần II là các kết quả nghiên cứu về thể loại kịch trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại của tác giả

          Ký hiệu kho : Vv 34403

 

 

Phạm Thế Ngũ

          Việt Nam văn học sử giản ước tân biên : Văn học hiện đại 1862 - 1945. T.3 / Phạm Thế Ngũ b.s. . - Sài Gòn : Quốc học tùng thư, k.n.

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách từ phần IV, phần Văn học hiện đại, gồm có 3 thiên: Thiên thứ nhất giai đoạn 1862 - 1907: Chương I - Sự suy tàn của Hán học và Hán văn; Chương II - Những nhà văn nôm cuối cùng; Chương III - Bước đầu của văn quốc ngữ; Thiên thứ hai giai đoạn 1907 - 1932 gồm có: Chương I: Khái quát về giai đoạn 1907 - 1932; Chương II: Nguyễn Văn Vĩnh - Đông Dương tạp chí; Chương III: Phạm Quỳnh - Nam Phong tạp chí; Chương IV: Công việc biên khảo và phê bình,... Thiên thứ ba giai đoạn 1932 - 1945 gồm 6 chương,...

          Ký hiệu kho : Vv 34279/T.3

 

 

Phạm Thế Ngũ

          Bình giải văn chương : Luận Việt văn thi trung cấp đệ I cấp / Phạm Thế Ngũ . - Sài Gòn : Nam sơn, k.n.x.b . - 139 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn nghị luận, Phê bình, Bình giải văn chương, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương 1: Tìm hiểu tâm sự của tác giả trong một bài thơ; Chương 2: Tìm hiểu tâm lý của nhân vật qua một đoạn thi văn; Chương 3: Bình giải, phê bình tư tưởng của tác giả trong một bài hay một đoạn thơ; Chương 4: Bình giải hai câu thơ; Chương 5: Bình luận nghệ thuật của tác giả trong vài câu thơ hoặc một bài thơ

          Ký hiệu kho : Vv 34190

 

 

Phạm Thế Ngũ

          Việt Nam văn học sử giản ước tân biên : Văn học lịch triều: Việt văn. T.2 / Phạm Thế Ngũ b.s. . - Sài Gòn : Quốc học tùng thư, k.n. . - 480 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử vân học, Thơ Nôm, Văn Nôm, Văn học dân gian, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách từ phần III, phần Văn học lịch triều, Việt văn, gồm có 3 thiên: Thiên dẫn nhập: Chương I: Tiếng Việt; Chương II: Chữ Nôm; Chương III: Văn Nôm,...; Thiên thứ Nhất: Thời kỳ sơ khởi: Triều Trần Lê; Thiên thứ Hai: Thời kỳ phát triển: Các triều phân tranh từ Mạc đến hết Tây Sơn; Thiên thứ Ba: Thời kỳ thịnh đạt: Triều Nguyễn

          Ký hiệu kho : Vv 34257/T.2

 

 

Phạm Tú Châu

          Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục / Phạm Tú Châu . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 283 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lý luận, Phê bình, Dịch văn học, Kim Vân Kiều lục, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm ba phần: Phần 1: dịch tiểu thuyết Hán văn Kim Vân Kiều lục của tác giả khuyết danh Việt Nam cùng Kim Trọng và A Kiều, truyện dân gian lưu truyền trong dân tộc Kinh ở Quảng Tây; Phần 2: nghiên cứu Kim Vân Kiều lục; phần Phụ lục: gồm: A. Người dịch nói về việc dịch Truyện Kiều sang thơ Hán; B. Cảm nhận, nghiên cứu của học giả Trung Quốc về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 34101

 

 

Phạm Văn Diêu

          Việt Nam văn học giảng bình : Lớp Đệ tứ A và Ba, các lớp chuyên khoa / Phạm Văn Diêu . - Sài Gòn : Sách giáo khoa Tân Việt, 1953 . - 256 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Phần thứ nhất: Các tác giả và thi ca trong chương trình; Phần thứ Hai: Văn xuôi kim; Phần thứ Ba: Những vấn đề tổng quát; Các giản đồ đặc biệt

          Ký hiệu kho : Vv 34142

 

 

Phạm Văn Diêu

          Văn học Việt Nam : Văn học sử, Giảng văn. T.1 / Phạm Văn Diêu . - Sài Gòn : Tân Việt, 1960 . - 784 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học sử, Văn học trung đại, Giảng văn, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Phần mở sách - Nhập môn văn học Việt Nam; Phần thứ Nhất - Văn học truyền khẩu; Phần thứ Nhì - Văn học thành văn;

          Ký hiệu kho : Vv 34141/T.1

 

 

Thanh Lãng

          Biểu nhất lãm văn học cận đại (1862 - 1945) : Những bài giảng tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn niên khóa 1956 - 1957 ; T.1 / Thanh Lãng . - Sài Gòn : Cơ sở Xuất bản và Báo chí Tự Do, 1958

          Từ khoá : Lịch sử văn học, Văn học cận đại, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Phần Mở đầu; Phần Thế hệ văn học 1862 (1862 - 1913)gồm các chương: Chương I: Văn chương Ki tô giáo; Chương II: Văn chương học giả; Chương III: Văn chương thời thế; Chương IV: Các nhà văn kháng chiến; Chương V: Các nhà văn hợp tác; Chương VI: Các nhà văn yếm thế

          Ký hiệu kho : Vv 34237/T.1

 

 

Thanh Lãng

          Văn học Việt Nam II : Thế hệ dấn thân yêu đời (1428 - 1505)/ Thanh Lãng . - Sài Gòn : Phong trào Văn hóa, 1973 . - 360 tr., 20 cm

          Từ khoá : Lịch sử văn học, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Chương I: Đặc tính chung văn học dấn thân yêu đời (từ 1428 - 1505); Chương II: Nền văn học chữ Hán; Chương III: Nền văn chương dân gian truyền miệng; Chương IV: Văn học chữ Nôm; Tổng kết về thế hệ dấn thân yêu đời, Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34235

 

 

Thanh Lãng

          Văn chương chữ Nôm trong bộ khởi thảo Văn học sử Việt Nam / Thanh Lãng ; Nguyễn Đăng Thục tựa . - H. : Phong trào văn hóa, 1953 . - 217 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Chữ Nôm, Thơ Nôm, Nghiên cứu tác gia, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách chia làm 3 thiên: Thiên thứ 1: Phôi thai thời đại: Gồm 3 chương về các vấn đề: Chữ Nôm với Hàn Thuyên, Hồ Quyền Quy và Trinh Thử, Phong trào thơ Nôm; Thiên thứ 2: Phát đạt thời đại: gồm 2 chương về các tác gia Lê Thánh Tôn, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Cư Trinh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Phan Trần; Thiên thứ 3: Toàn thịnh thời đại: Gồm 3 chương với các tác gia được nghiên cứu theo các chủ đề: Các nhà làm văn tế, Các thi sĩ, Các nhà làm truyện, Tổng kết

          Ký hiệu kho : Vv 34145

 

 

 

          Thơ Huế với lời bình / Tuyển chọn: Nguyễn Khắc Thạch ch.b. ; Hồ Thế Hà, Nguyễn Trọng Tạo, Trương Thị Cúc . - Huế : Thuận Hóa, 2006 . - 293 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Bình luận văn học, Thơ, Huế, Việt Nam

          GT nội dung: Thơ Huế với lời bình tuyển chọn 52 bài thơ qua các thời kỳ của thế kỷ XX cùng với lời bình của các nhà phê bình. Các bài được chọn lại từ các sách, báo đã ra mắt bạn đọc, cộng một số bài viết mới của các nhà nghiên cứu

          Ký hiệu kho : Vv 34049

 

 

Trương Tửu

          Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du : Phê bình văn học / Trương Tửu . - H. : Xây dựng, 1956 . - 214 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Tiểu luận, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập tiểu luận gồm 4 chương: Chương 1: Lịch sử vấn đề Truyện Kiều. Chương 2: Tính chất chống phong kiến của Truyện Kiều. Chương 34: Thời đại Nguyễn Du và nội dung tư tưởng Truyện Kiều.

          Ký hiệu kho : Ki 42

 

 

Trương Tửu

          Mấy vấn đề văn học sử Việt Nam / Trương Tửu . - H. : Xây dựng, 1958 . - 251 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần thứ Nhất: Quan niệm và phương pháp văn học sử (4 chương); Phần thứ Hai: Những thành phần cấu tạo của văn học sử Việt Nam (8 chương)

          Ký hiệu kho : Vv 34267

 

 

Trường Chinh

          Về văn hóa và nghệ thuật : 2 tập : T.2 / Trường Chinh . - H. : Văn học, 1986 . - 426 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Đường lối văn nghệ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 2 tập. T.1 là những bài viết từ 1938-1960, tập 2 từ 1961 trở đi. Một số bài trong tập 2: 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong ngành giáo dục; 2. Bước đầu cải tiến học tập ở trường Đảng chúng ta; 3. Về công tác báo chí của chúng ta. 4. Tăng cường tính Đảng, đi sâu vào cuộc sống mới để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng tốt hơn nữa; 5. Cùng bạn đọc,...

          Ký hiệu kho : Vv 34062/T.2

 

 

 

          Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : Kỷ yếu Hội nghị khoa học nhân 400 năm mất / Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Du Chi,... ; Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đăng Lợi ch.b. ; Biên tập: Trần Thị Băng Thanh,... . - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1991 . - 434 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Kỷ yếu hội nghị, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách được sắp xếp thành 4 phần, phần thứ nhất: Quê hương và thời đại; phần thứ hai: Những vấn đề tư tưởng; phần thứ ba: Sự nghiệp văn chương; phần thứ tư: Nguyễn Bỉnh Khiêm trong tâm thức đương đại

          Ký hiệu kho : Vv 34281

 

 

Trần Thanh Mại

          Hàn Mặc Tử về tác gia và tác phẩm / Trần Thanh Mại, Hoài Thanh, Hoài Chân,... ; Phan Cự Đệ, Nguyễn Toàn Thắng t.ch. và g.t. . - H. : Giáo dục, 2002 . - 631 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau nhằm giúp cho độc giả có một cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về Hàn Mặc Tử - một thi sĩ nổi tiếng độc đáo trong nền thi ca Việt Nam hiện đại

          Ký hiệu kho : VL 2279

 

 

Trần Thị Việt Trung

          Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam truyền thống và hiện đại / Trền Thị Việt Trung, Nguyễn Đức Hạnh chb. . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014 . - 1000 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn học, Lý luận văn học, Phê bình văn học, Văn xuôi, Thơ, Truyền thống và hiện đại, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Về văn xuôi các dân tộc thiểu số. Phần 2: Về thơ các dân tộc thiểu số. Phần 3: Về nghiên cứu lí luận, phê bình văn học dân tộc thiếu số thời kì hiện đại

          Ký hiệu kho : Vv 34294

 

 

Trần Thị Việt trung

          Nghiên cứu, lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại - diện mạo và đặc điểm / Trần Thị Việt Trung chb.; Nguyễn Thị Thanh Tuyền . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2013 . - 519 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn học, Lí luận văn học, Phê bình văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về diện mạo nghiên cứu, lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại. Chương 2: Một số đặc điểm nổi bật của nghiên cứu, lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số. Chương 3: Một số tác giả tiêu biểu

          Ký hiệu kho : Vv 34297

 

 

Trần Trọng Kim

          Việt Nam sử lược : Q.Thượng : Thượng cổ thời đại - Bắc thuộc thời đại - Tự chủ thời đại (đến hết thời kỳ thống nhất nhà Lê); Q.Hạ : Nam Bắc phân tranh thời đại, Cận kim thời đại / Trần Trọng Kim b.s. . - In lần thứ hai, có sửa chữa . - H. : Vĩnh Thành, 1928 . - 560 tr., 20 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Sách đóng chung 2 quyển: Quyển Thượng và quyển Hạ. Nội dung của Q. Thượng gồm: Q.1: Thượng cổ thời đại; Q.2: Bắc thuộc thời đại; Q.3: Tự chủ thời đại. Nội dung của Q. Hạ gồm: Q.4: Nam Bắc phân tranh thời đại; Q.5: Cận kim thời đại

          Ký hiệu kho : Vv 34221

 

 

Trần Trọng Đăng Đàn

          Về sân khấu, văn học, điện ảnh, ca nhạc... và về đời sống văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh : Phê bình, tiểu luận, Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 1989 . - 499 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học nghệ thuật, Đời sống văn hóa, Đời sống văn nghệ, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu văn hóa, Văn hóa học, Kịch nói, Cải lương, Thơ, Văn, Điện ảnh, Phê bình, Tiểu luận, Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh

          GT nội dung: Giới thiệu 26 bài tiểu luận, phê bình của tác giả có liên quan đến các lĩnh vực kịch nói, cải lương, thơ, văn, điện ảnh, ca nhạc... cùng các vấn đề lý luận đang đặt ra cho từng ngành nghệ thuật cũng như cho văn hóa, văn nghệ nói chung, nhằm nhìn rõ lịch sử, nhận chân hiện trạng để xác định đúng hướng đổi mới cho văn hóa, văn nghệ trong tương lai

          Ký hiệu kho : Vv 34208

 

 

Trần Tuấn Kiệt

          Tác giả tác phẩm : Tiêu biểu nền văn học nghệ thuật thời chiến tranh / Trần Tuấn Kiệt . - Sài Gòn : Khai trí, 1973 . - 222 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Văn học hiện đại, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài của các tác giả: Nguyễn Đức Quỳnh, Lê Văn Trương, Quách Thoại, Hồ Hữu Tường, Vũ Khắc Khoan, Thảo Thâm Tâm, Bình Nguyên Lộc, Bùi Giáng, Phạm Công Thiên, Sơn Nam, Nguyễn Đức Sơn, Lê Xuyên, Nguyễn Nghiệp,...

          Ký hiệu kho : Vv 34201

 

 

Trần Văn Giáp

          Tìm hiểu kho sách Hán Nôm : Nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam. Thư tịch chí Việt Nam, có phân tích và phê phán một số sách cần thiết. T.2 / Trần Văn Giáp . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 279 tr. ; 27 cm

          Từ khoá : Tư liệu Hán Nôm, Sách dẫn, Thư mục, Ngôn ngữ, Văn học, Tôn giáo, Triết học, Sách tổng hợp, Việt Nam

          GT nội dung: Trong tập sách kể tên các sách, có phân loại như lịch sử, địa lý, kỹ thuật, kinh tế, văn học nghệ thuật, tôn giáo, triết học và tổng hợp. Cụ Trần Văn Giáp là một nhà sử học, vừa là một nhà mục lục học, lại khá am tường về công tác thư viện nên tập trung dầy đủ nhất các điều kiện để hoàn thành công việc này. Bộ thư mục này giới thiệu trên 300 tác giả Việt Nam với tiểu sử rõ ràng và 470 bộ sách Hán Nôm được chọn lọc có phân tích kỹ lưỡng, ở phần phụ lục có giới thiệu sơ lược 144 tên sách Trung Quốc nói về Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2338-T.2

 

 

Trần Xuân Toàn

          Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương / Trần Xuân Toàn . - H. : KHXH, 2015 . - 167 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Nghiên cứu thơ, Thi pháp, Ngôn ngữ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương ở 3 vấn đề: Quy mô, số lượng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ, các hình thức vận dụng ngôn ngữ trong thơ, Thử xuất phát từ cảm hững chủ đạo của "Xuân hương thi tập" để lý giải sự lựa chọn ngôn ngữ thi ca chủ yếu của Hồ Xuân Hương

          Ký hiệu kho : Vv 34438

 

 

Trần Đình Sử

          Thi pháp truyện Kiều : Chuyên luận / Trần Đình Sử . - Tái bản lần 3 . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 399 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thi pháp, Truyện Kiều, Chuyên luận, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 6 chương. 1. Những chặng đường nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều; 2. Truyện Kiều và văn hóa, văn học Trung Quốc; 3. Truyện Kiều và văn hóa, văn học Việt Nam; 4. Truyện Kiều - thế giới nghệ thuật của Nguyễn Du; 5. Mô hình tự sự và ngôn ngữ nghệ thuật; 6. Sức sống của Truyện Kiều; Lời cuối sách và Thư mục nghiên cứu Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 34120

 

 

 

          Tuyển tập lý luận phê bình văn học 1945 - 2015 / Bích Thu, Bùi Công Hùng, Bùi Công Thuận,... ; Chỉ đạo nội dung: Hữu Thỉnh ; Ban tuyển chọn: Lê Thành Nghị,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 1370 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tuyển tập, Nghiên cứu văn học, Lý luận, Phê bình, 1945 - 2015, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển tập 130 bài lý luận phê bình văn học Việt Nam từ năm 1945 đến nay của các tác giả: Bích Thu, Bùi Công Hùng, Bùi Công Thuận, Bùi Việt Thắng, Cao Thị Hồng, Cao Huy Đỉnh, Chu Thị Thơm, Dương Trọng Dật, Đào Thái Tôn, Đặng Anh Đào,...

          Ký hiệu kho : VL 2290

 

 

 

          Văn học - nghệ thuật và sự tiếp nhận / Trần Đình Sử, Nguyễn Văn Dân, Schifirnet C.,... . - H. : Khoa học xã hội, 1991 . - 119 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu nghệ thuật, Tiếp nhận văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Mấy vấn đề lý luận tiếp nhận văn học (Trần Đình Sử); Lý luận tiếp nhận văn học với sự tiếp nhận văn học - nghệ thuật thế giới ở Việt Nam ta hiện nay (Nguyễn Văn Dân), tiếp nhận nghệ thuật và tầm văn hóa (Schifirnet C.), Những phương thức hòa nhập và tự bảo tồn các nền văn hóa dân tộc (Kazdekova A.), Sự liên kết giữa đạo đức và thẩm mỹ trong tiếp nhận nghệ thuật (Morar V.),...

          Ký hiệu kho : Vv 34180

 

 

 

          Văn học so sánh, lý luận và ứng dụng / Lưu Văn Bổng, Nguyễn Văn Dân, Đặng Anh Đào,... ; Biên soạn: Lưu Văn Bổng,... . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 801 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học so sánh, Lý luận, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần Một: Văn học so sánh, lý luận chung, chương 1: văn học so sánh là một bộ môn của khoa nghiên cứu văn học; Chương 2: Những bình diện và vấn đề chủ yếu; Phần Hai: Văn học so sánh ứng dụng, Chương 1: Với văn học phương Tây; Chương 2: Với văn học Nga và Xô Viết; Chương 3: Với văn học châu á

          Ký hiệu kho : Vv 34178

 

 

Văn Tâm

          Đoàn Phú Tứ - Con người và tác phẩm / Văn Tâm . - H. : Văn học, 1995 . - 661 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Đoàn Phú Tứ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 phần: Đã mang lấy nghiệp: Ngọn nguồn lạch sông, Tiếng cầm dài; Còn chút của tin: Những bức thư tình, Con chim xanh, Mơ hoa, Gái không chồng, Sau cuộc khiêu vũ, xuân tươi,...; Thấy hiu hiu gió: Nhà thơ của một bài thơ (Trần Lê Văn), Đoàn Phú Tứ (Hồi ký - Nguyễn Lương Ngọc), "Bóng dáng sân khấu" Tinh hoa (trích hồi ký - Song Kim),...

          Ký hiệu kho : Vv 34176

 

 

Văn Tâm

          Góp lời "Thiên cổ sự" : Phê bình - Tiểu luận / Văn Tâm . - H. : Văn học, 1991 . - 236 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lý luận, Phê bình, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển tập này gồm 32 bài viết tác giả lựa chọn trong số những bài đã công bố trên báo chí như: "Đèo Cả" Đá mang đá quý; Bạn đã đọc chưa? Thơ Dư Thị Hoàn, Vũ Trọng Phụng - Ba mươi năm ấy bây giờ là đây, Vũ Trọng Phụng trong "Rừng cười nhiệt đới", Tản Đà - Nhà văn hóa tiền đạo, Nét chữ người xưa, "Cơm áo không đùa...", Hữu vô tương tác trong thi pháp Tản Đà, Hề chèo - Một mảnh hồn dân tộc, Nhiễu sự văn chương, Ngộ sự văn chương,...

          Ký hiệu kho : Vv 34188

 

 

Văn Tân

          Hồ Xuân Hương với các giới phụ nữ, văn học và giáo dục : Có bổ sung, sửa chữa và phụ thêm Gia phả họ Hồ cùng là các thi phẩm của Hồ Xuân Hương / Văn Tân . - In lần 2 . - H. : Nxb. Sông Lô, 1957 . - 65 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hồ Xuân Hương, Việt Nam

          GT nội dung: Là một cuốn sách nghiên cứu và phê bình văn thơ Hồ Xuân Hương xuất bản cuối năm 1955. ở lần xuất bản này tác giả có bổ sung, sửa chữa và phụ thêm Gia phả họ Hồ cùng là các thi phẩm của Hồ Xuân Hương

          Ký hiệu kho : Vv 34278

 

 

 

          Về một 'hiện tượng' phê bình / Trần Mạnh Hảo, Hồ Quốc Hùng, Đỗ Quang Lưu,... ; Nguyễn Hữu Sơn bs., gt. . - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1998 . - 571 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Tranh luận, Góp ý, Đọc sách, Trả lời phỏng vấn, Thư ngỏ, Kiến nghị, Trao đổi, Việt Nam

          GT nội dung: Tập hợp một cách toàn diện, đầy đủ nhất các bài góp ý, phê bình, đọc sách, tranh luận, trả lời phỏng vấn, thư ngỏ, kiến nghị, trao đổi với ông Trần Mạnh Hảo trên tất cả các nguồn sách báo ở Trung ương và địa phương, trong Nam và ngoài Bắc, báo chuyên ngành văn và chuyên mục văn hóa - xã hội..., kể từ khoảng năm 1994 đến năm 1998 để phục vụ nhu cầu chính đáng nói trên

          Ký hiệu kho : Vv 34057

 

 

Vũ Hân

          Đoạn trường tân thanh : Khái luận / Vũ Hân . - Huế : [kxb], 1956 . - 94 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương văn học thế kỷ 19 ở Việt Nam. Phần 2: Nghiên cứu về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh

          Ký hiệu kho : Ki 43

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Truyện Thúy Kiều / Đào Duy Anh . - Lần thứ 2 . - H. : Văn hóa, 1958 . - 193 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 8 chương: Chương 1: Tiểu sử Nguyễn Du, Chương 2: Lai lịch sách Đoạn trường tân thanh, chương 3: Từ Kim Vân Kiều truyện đến Đoạn trường tân thanh, chương 4: Nhân vật, chương 56: Văn chương, chương 7: Tư tưởng Nguyễn Du, Chương 8: Địa vị sách Đoạn trường tân thanh trong tư tưởng và văn học Việt Nam

          Ký hiệu kho : Ki 44

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Kim Vân Kiều / Đào Duy Anh . - Huế : Quan hải tùng thư, 1943 . - 243 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn "Khảo luận về Kim Vân Kiều" gồm 8 chương: 1. Tiểu sử Nguyễn Du, 2. Lai lịch Đoạn trường tân thanh, 3. Từ Kim Vân Kiều truyện đến Đoạn trường tân thanh, 4. Nhân vật, 56. văn chương, 7. tư tưởng của Nguyễn Du, 8. Địa vị sách Đoạn trường tân thanh trong tư tưởng văn chương Việt Nam

          Ký hiệu kho : Ki 37

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Kim Vân Kiều : Nghiên cứu / Đào Duy Anh . - Huế : Nxb. Quan hải tùng thư, 1943 . - 244 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: 'Khảo luận về Kim Vân Kiều' của Đào Duy Anh nghiên cứu về tiểu sử và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Du. 'Đoạn trường tân thanh' của Nguyễn Du không những giúp ta biết rõ được phẩm cách và sinh hoạt của tác giả mà còn cho biết giá trị của tác phẩm trong nền văn học nước nhà

          Ký hiệu kho : Ki 17

 

 

Đào Thủy Nguyên

          Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam / Đào Thủy Nguyên chb.; Dương Thu Hằng . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014 . - 552 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn học, Bản sắc văn hóa, Văn xuôi, Chuyên luận, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam do PGS.TS. Đào Thủy Nguyên làm chủ biên là một công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu về một mảng văn học giàu bản sắc văn hóa tộc người trong văn học nói chung và trong văn xuôi nói riêng của các nhà văn DTTS Việt Nam thời kì hiện đại

          Ký hiệu kho : Vv 34296

 

 

Đỗ Lai Thúy

          Những cạnh khía của lịch sử văn học / Đỗ Lai Thúy chb.; Phùng Kiên, Cao Việt Dũng, Nguyễn Mạnh Tiến,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Song Thuy bookstore, 2015 . - 356 tr., 24 cm

          Từ khoá : Lịch sử văn học, Nghiên cứu văn học, Văn học đương đại, Văn học đổi mới, Tiểu luận, Phân tâm học, Lý thuyết trò chơi, Diễn ngôn văn học, Thế kỷ XX, Việt Nam

          GT nội dung: Những cạnh khía của lịch sử văn học tập hợp một số tiểu luận viết về lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX. Với mục đích là muốn nắm bắt gần hơn với các bản chất của lịch sử văn học Việt Nam hiện đại mà vì tính chất rộng lớn và phức tạp của đối tượng, chỉ cho phép nỗ lực hiểu, nắm bắt vấn đề ở những cạnh khía. Với thông điệp lịch sử văn học Việt Nam nói chung và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại nói riêng, thực sự cần tái nhận thức tổng thể

          Ký hiệu kho : VL 2352, VL 2353

 

 

Đức Ban

          Nghiên cứu 'Truyện Kiều' những năm đầu thế kỉ XXI / Đức Ban, Thái Kim Đỉnh, Nguyễn Huy Mĩ,... ; Nguyễn Xuân Lam s.t., t.ch. . - H. : Giáo dục, 2009 . - 1295 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Thế kỷ 21, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Quê hương, dòng họ, gia đình và cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du; Phần II: Các vấn đề văn bản "Truyện Kiều"; Phần III: Bàn về phương pháp nghiên cứu của "Truyện Kiều"; Phần IV: Bàn về nội dung "Truyện Kiều"; Phần V: Bàn về nghệ thuật "Truyện Kiều"; Phần VI: Trao đổi - Tranh luận; Phần VII: "Truyện Kiều" : Tiếp nhận và giao lưu quốc tế

          Ký hiệu kho : VL 2287

 

 

a2

Bakhtin, M.

          Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxki / M. Bakhtin ; Bản dịch của Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn . - H. : Giáo dục, 1993 . - 252 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nguyên lý văn học, Thi pháp học, Liên Xô

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Chương I: Tiểu thuyết đa thanh của Đôxtôiepxki và việc lí giải nó trong phê bình văn học; Chương II: Nhân vật và lập trường tác giả đối với nhân vật trong sáng tác của Đôxtôiepxki; Chương III: Tư tưởng ở Đôxtôiepxki; Chương IV: Những đặc điểm về thể loại và về kết cấu - cốt truyện trong các tác phẩm của Đôxtôiepxki; Chương V: Lời văn của Đôxtôiepxki

          Ký hiệu kho : Vv 34204

 

 

Cao Liêm

          Ngọc Trâm ký : Truyền kỳ đời Minh. Nguồn gốc truyện Phan Trần. T.2 / Minh: Cao Liêm ; Nghiêm Toản, Thiệu Văn Thị trình bày . - H. : Nxb. Tập san Khoa học Nhân văn. Hội đồng Quốc gia khảo cứu khoa học, 1974 . - 40 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Kịch khúc, Nghiên cứu văn học, Trung Quốc

          GT nội dung: Giới thiệu sơ qua tác giả Cao Liêm, tóm lược các xuất (sen)trong các bản truyền kỳ, đưa ra những nhận xét về cách kết cấu động tác, mô tả tâm lý nhân vật và nhất là về giá trị văn chương

          Ký hiệu kho : VL 2348-T.2

 

 

Ngô Tất Tố

          Đường thi : Khảo cứu và phiên dịch thơ Đường / Ngô Tất Tố . - In lần 2 . - Sài Gòn : Tao Đàn, k.n. . - 172 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu thơ Đường, Khảo cứu, Phiên dịch, Thơ, Thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Lược sử những thi sĩ có thơ trích trong tập này; và các thi phẩm như: Cảm ngộ (Trần Tử Ngang); Xuân nhật túy khởi ngôn chí, Xuân tứ, Thục đạo nan, Tương tiến tửu, ức Đông Sơn (Lý Bạch); Thạch hào lại, Tân hôn biệt (Đỗ Phủ); Xuân giang hoa nguyệt dạ (Trương Nhược Hư); Tiết phụ ngân (Trương Tịch); Tự quân chi xuất hĩ (Trương Cửu Linh),...

          Ký hiệu kho : Vn 894

 

 

Ngô Tất Tố

          Đường thi : Khảo cứu và phiên dịch thơ Đường / Ngô Tất Tố . - Sài Gòn : Tao Đàn, k.n. . - 172 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu thơ Đường, Khảo cứu, Phiên dịch, Thơ, Thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Lược sử những thi sĩ có thơ trích trong tập này; và các thi phẩm như: Cảm ngộ (Trần Tử Ngang); Xuân nhật túy khởi ngôn chí, Xuân tứ, Thục đạo nan, Tương tiến tửu, ức Đông Sơn (Lý Bạch); Thạch hào lại, Tân hôn biệt (Đỗ Phủ); Xuân giang hoa nguyệt dạ (Trương Nhược Hư); Tiết phụ ngân (Trương Tịch); Tự quân chi xuất hĩ (Trương Cửu Linh),...

          Ký hiệu kho : Vn 894

 

 

Phạm Thế Ngũ

          Những thời kỳ chính văn học sử Trung Hoa / Phạm Thế Ngũ ch.b. . - Sài Gòn : Phạm Thế, 1967 . - 115 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Trung Quốc

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: I - Từ khởi thủy đến hết nhà Chu; II - Văn học dưới triều nhà Hán; III - Từ cuối nhà Hán đến khi nhà Đường dấy lên; IV - Văn học dưới triều nhà Tùy và nhà Đường; V - Văn học nhà Tống; VI - Văn học nhà Nguyên; VII - Văn học nhà Minh; VIII - Văn học nhà Thanh; IX - Cuộc cách mạng văn học

          Ký hiệu kho : Vv 34133

 

 

Ba1

Bình Ca

          Quân khu Nam Đồng / Bình Ca . - Tái bản lần thứ 2 . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015 . - 438 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Tự truyện, Quân nhân, Quan hệ gia đình, Nam Đồng, Việt Nam

          GT nội dung: Tác phẩm viết về tình mẹ con, tình cha con, tình thầy trò, tình bạn, tình huynh đệ chiến hữu cùng trường cùng phố, tình yêu đầu đời vô cùng non nớt mà sâu nặng thuở học trò của những người sinh ra và lớn lên ở khu vực Nam Đồng Hà Nội

          Ký hiệu kho : Vv 34123

 

 

Hoàng Ngọc Phách

          Tố Tâm : Tâm lý tiểu thuyết / Song An Hoàng Ngọc Phách . - Sài Gòn : Nắng mới, 1974 . - 148 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Tiểu thuyết tâm lý của Hoàng Ngọc Phách hoàn thành năm 1922, là một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên trong văn học Việt Nam đậm màu sắc thời đại và chủ nghĩa nhân văn. Miêu tả những trạng thái tâm lý của tình yêu, đồng cảm với tình yêu, cái khốc hại của thứ luân lý giáo điều

          Ký hiệu kho : Vv 34253

 

 

Nguyên Sa

          Vài ngày làm việc ở Chung sự vụ : Truyện dài / Nguyên Sa . - Sài Gòn : Nhân văn, 1972 . - 157 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34193

 

 

Nguyễn Bình Phương

          Mình và họ : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phương . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 304 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34107

 

 

Nguyễn Hoàng Thu

          Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 622 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 tiểu thuyết: Con đường đêm, đi qua bóng tối, nỗi buồn đi qua

          Ký hiệu kho : Vv 34498

 

 

Nguyễn Khắc Hiếu

          Giấc mộng lớn : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Hiếu . - H. : Hương sơn, 1942 . - 90 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vn 903

 

 

Nguyễn Khắc Phục

          Ngôi đền : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Phục . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 366 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Tiểu thuyết Ngôi đền của nhà văn Nguyễn Khắc Phục chia làm các phần: ma nữ xuất hiện, Lời hẹn hò phu thê, liệu pháp thuốc muối, mặt giáp mặ, cỗ quan tài thạch cao, nỗi ám ảnh tê giác, vạng saka thị trấn chồn ăn thịt người, nhựa độc A-Căm, cái tàu ngựa, về rừng

          Ký hiệu kho : Vv 34497

 

 

Nguyễn Nhật ánh

          Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật ánh . - Tái bản lần thứ 46 . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 218 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học thiếu nhi, Truyện, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn truyện có 12 chương: Chương 1: Tóm lại là hết một ngày; Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời; Chương 3: Đặt tên cho thế giới; Chương 4: Buồn ơi là sầu; Chương 5: Khi người ta lớn; Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi,...

          Ký hiệu kho : Vv 34111

 

 

Nguyễn Thị Hoàng

          Vòng tay học trò : Truyện dài / Nguyễn Thị Hoàng . - In lần thứ tư có sửa chữa . - Sài Gòn : Thái phương, 1969 . - 415 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34160

 

 

Nguyễn Trí

          Thiên đường ảo vọng : Tiểu thuyết / Nguyễn Trí . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015 . - 260 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34109

 

 

Nguyễn Tuân

          Chùa đàn : Phụ bản của Thái Tuấn / Nguyễn Tuân . - Sài Gòn : Nxb. Thế sự, 1968 . - 84 tr., 26 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Tiểu thuyết Chùa đàn của Nguyễn Tuân có các chương: Chương I: Dựng; Chương II: Tâm sự của nước độc; Chương III: Mưỡu cuối

          Ký hiệu kho : VL 2324

 

 

Nguyễn Đình Tú

          Phiên bản : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 328 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34116

 

 

Nguyễn Đình Tú

          Xác phàm : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú . - Tái bản lần thứ nhất . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 276 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34122

 

 

Nhất Linh

          Bướm trắng : Tiểu thuyết / Nhất Linh . - H. : Đời nay, 1941 . - 251 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vn 892

 

 

Phan Tứ

          Trại S.T.18 : Nhật ký của một cán bộ miền Nam. Tiểu thuyết / Phan Tứ . - H. : Thanh niên, 1974 . - 217 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Nhật ký, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34085

 

 

 

          Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. T.3 : Tiểu thuyết chương hồi / Nguyễn Đăng Na g.t., t.ch. . - H. : Giáo dục, 2000 . - 1192 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Bộ sách này gồm có 3 tập: Truyện ngắn, Ký, Tiểu thuyết chương hồi. Cấu trúc mỗi tập đều có 2 phần chính: Phần giới thiệu trình bày những nét khái quát về diện mạo, quá trình hình thành, phát triển, những xu hướng và đặc điểm thể loại; Phần tuyển chọn tập hợp những tác phẩm tiêu biểu kèm theo tiểu dẫn về tác giả, tác phẩm và văn bản

          Ký hiệu kho : Vv 34153-T.3

 

 

Vũ Hạnh

          Lửa rừng / Vũ Hạnh . - Sài Gòn : Nxb. Nguyễn Đình Vượng, 1972 . - 293 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34203

 

 

ba2

Bùi Hiển

          Kẻ hô hoán / Bùi Hiển . - Biên Hòa : Nxb. Đồng Nai, 1990 . - 247 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: Kẻ hô hoán; Nằm vạ; Chiều sương; Thằng Xin; Về làng; Một trận bão cuối năm; Ma đậu; Chuyện ông Ba Bị dân chài; ác cảm; Bạc; Nhà xác; Người chồng; Hai anh học trò có vợ; Nỗi oan của bác "Đồ Gàn",...

          Ký hiệu kho : Vv 34059

 

 

Cao Duy Sơn

          Tác phẩm Cao Duy Sơn / Cao Duy Sơn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm các truyện ngắn: chợ tình, góc trời tây có cơn mưa đá, bằng hữu, hòn bi đá trắng, hoa bay cuối trời, hoa Mộc Vương, nắng gió quê người, người săn gấu, ngôi nhfa xưa bên suối, súc hỷ, song sinh, tượng trắng, cuộc báo thù cuối cùng

          Ký hiệu kho : Vv 34485

 

 

Dương Hướng

          Tác phẩm Dương Hướng / Dương Hướng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 339 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm các truyện ngắn: Bến khách, Hai anh em một nhà, Gốc làng Cò, Quãng đời còn lại, Giếng trong, Gót sen, Người mắc bệnh tâm thần, Đêm trăng, Dì Sa, Hương hoa gạo, Ngôi đền thiêng, ...

          Ký hiệu kho : Vv 34484

 

 

Hào Vũ

          Điều ấy đã xảy ra : Truyện và ký chọn lọc / Hào Vũ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 297 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Ký, Việt Nam

          GT nội dung: Tập truyện ngắn và ký chọn lọc của tác giả Hào Vũ gồm 3 phần: I. Chiến tranh. II. Những ngày đầu hòa bình. III. Những điều ấy đã xảy ra

          Ký hiệu kho : Vv 34494

 

 

Mã A Lềnh

          Dòng suối dân ca : Truyện ngắn chọn lọc / Mã A Lềnh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 366 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện địa, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Tập truyện ngắn gồm 31 truyện: Lời cỏ, ngã tư oi bức, những viên ngọc, rừng xanh, người về vùng quê mới, hồ trong xanh, trăng treo cành lá, truyền thuyết về hoa phượng trắng, cô gái xinh xắn và chàng thợ săn, biển xa xăm, cánh đồng trên núi, cây đào rừng ứa máu,...

          Ký hiệu kho : Vv 34481

 

 

Nguyễn Ngọc Tư

          Đảo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 144 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Biến mất ở Thư Viên; Xác bụi; Mùa mặt rụng; Đảo; áo đỏ bắt đèn; Bâng quơ khói nắng; Sổ lồng; Coi tay vào sáng mưa; Đánh mất cô dâu; Đường về Xẻo Đắng; Lưu lạc; Tro tàn rực rỡ;...

          Ký hiệu kho : Vv 34110

 

 

Nguyễn Thị Anh Thư

          Nguyễn Thị Anh Thư tác phẩm / Nguyễn Thị Anh Thư . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 425 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Truyện thiếu nhi, Tiểu thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư là một trong những tác giả văn xuôi có tên tuổi của nền văn học Việt Nam hiện đại những năm cuối thế kỉ XX đầu XXI, bà viết rất nhiều thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim nhựa. Tập sách "Nguyễn Thị Anh Thư tác phẩm" gồm 3 phần: truyện ngắn, truyện thiếu nhi và tiểu thuyết

          Ký hiệu kho : Vv 34480

 

 

Nguyễn Tuân

          Vang bóng một thời : Truyện ngắn / Nguyễn Tuân . - Sài Gòn : Trường sơn, 1968 . - 198 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách bao gồm 11 truyện ngắn: Chém treo ngành, Những chiếc ấm đất, Thả thơ, Đánh thơ, Ngôi mả cũ, Hương cuội, Chữ người tử tù, Ném bút chì, Chén trà trong sương sớm, Một cảnh thu muộn, Báo oán

          Ký hiệu kho : Vv 34251

 

 

Quý Thể

          Nết đất : Tập truyện ngắn / Quý Thể, Vũ Đình Giang . - Tái bản . - T.p. Hồ Chí Minh : 2014 . - 296 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: Sử thi; Ngọc điệp; Hương nâu; Kích cổ thôi hoa; Cỏ; Nơi không có thời gian; Cầu vồng; Cây cầu; Hoa dủ dẻ; Bất ngờ màu xanh; Lang băm; Con gái cá voi; Cái nốt ruồi; Tiếng trống chầu; Chiếc tàu mục; Võ Trà; Đêm qua hoa chết,...

          Ký hiệu kho : Vv 3415

 

 

Trang Thế Hy

          Tiếng khóc và tiếng hát : Tập truyện ngắn / Trang Thế Hy ; Lâm Chí Trung minh họa . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 259 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: áo lụa giồng; Bên miệng hố bom đìa; Đường bay ngăn của một vòng luân hồi; Một ngày với người yêu; Một nghệ sĩ; Một nghệ sĩ buồn thích đùa; Mớ tóc rối của người tình nghèo; Những người lấp hố bom; Rác và hoa,...

          Ký hiệu kho : Vv 34112

 

 

 

          Truyện ngắn hay và đoạt giải Văn Nghệ Quân đội năm 2013 - 2014 / Trần Nguyễn Anh, Thái Bảo, Hoàng Công Danh,... ; Tuyển chọn: Nguyễn Bình Phương,... . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . - 672 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Truyện ngắn, Văn Nghệ Quân Đội, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Trần Nguyễn Anh - Cà phê tháng Bảy; Thái Bảo - Vết cắt; Hoàng Công Danh - Hạt niềm tin; Doãn Dũng - Âm thanh của ký ức, Chuyện Nguyên Phong; Phong Điệp - Tàn tro, Chuyến tàu đêm; Hồ Kiên Giang - út Đẹt, Trên núi Tưk-cot,...

          Ký hiệu kho : Vv 34106

 

 

Trương Anh Quốc

          Hợp đồng chiều thứ bảy : Tập truyện ngắn / Trương Anh Quốc . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013 . - 196 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: Đồng hương; Chuyện ở một bến sông; Cô gái đến từ phương Bắc; Cây cảnh; Hợp đồng chiều thứ Bảy; Chân thành; Con Vàng; Sóng; Mơ; Mùa đông,...

          Ký hiệu kho : Vv 34108

 

 

Trần Chiến

          Truyện ngắn / Trần Chiến . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 251 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Tập truyện ngắn của Trần Chiến gồm: Con bụi, Đường đua, Giày và dép, Hai đức chúa ông, Mùi chị, ốc gió, Phẫu thuật thẩm mỹ, Thượng đẳng thần, Trong xóm núi, Bácbara kiêu sa, Nỗi sợ, Đào sâu chôn chặt, Hoa nước

          Ký hiệu kho : Vv 34496

 

 

Trần Đức Tiến

          Truyện ngắn chọn lọc / Trần Đức Tiến . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 327 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm nhiều truyện ngắn: Những quân bài, Soạn và u, Bão đêm, Đồng hồ báo tử, Thợ hình Bãi Sau, Những con búp bê, Tuyệt đối yên tĩnh, Thời kỳ mèo, Nhà dượng Năm, Đi bộ và chạy, Miền cực lạc, Một cuộc phỏng vấn, Mưa núi,...

          Ký hiệu kho : Vv 34488

 

 

Vương Thanh

          Khu rừng mùa xuân : Tập truyện / Vương Thanh . - H. : Văn học, 1969 . - 141 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: Khu rừng mùa xuân; Trái tim khổng lồ; Nửa đêm; Tiếng động; Đời sống

          Ký hiệu kho : Vv 34172

 

 

Xuân Mai

          Cô gái có nốt ruồi son / Xuân Mai . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 287 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Văn xuôi, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển văn xuôi của tác giả Xuân Mai gồm: ở vùng cát chảy, cụ Đông, đất nóng, bi kịch của nhà văn cấp huyện, nỗi niềm của bạn, một mình trong ngôi nhà hai tầng, nửa đêm lạ lùng, cô gái có nốt ruồi son, nơi gặp gỡ hai con sông, ông Ngà về làng, bạn cũ, chuyện bây giờ mới kể, điều nói dối đáng yêu, hóa giải một tình yêu, vòng tròn số phận

          Ký hiệu kho : Vv 34487

 

 

Đông Hồ

          úc Viên thi thoại / Đông Hồ . - Sài Gòn : Mặc Lâm, 1969 . - 254 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Thi thoại, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: úc viên ký; Tôn phu nhân qui Thục; Thăng Long hoài cổ; Trấn bắc hành cung; Tìm dấu Bạch mai thi xã; Tâm sự trăm năm với cột mai già; Những cánh thiếp tết; Mảnh vá trên vai áo nàng thơ; Cánh quạt đề thơ,...

          Ký hiệu kho : Vv 34137

 

 

Ba3

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Traduction en francais par Nguyễn Văn Vĩnh / Nguyễn Du; Nguyễn Văn Vĩnh d. . - In theo bản của Nhà Alexandre de Rhodes, 1942 Hà Nội . - H. : Văn học, 1994 . - 796 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936)người đã dành nhiều công sức và tâm huyết nhất cho việc nghiên cứu và giới thiệu Truyện Kiều, kiệt tác của thi hào dân tộc Nguyễn Du. Ngay từ những năm 1906 ông đã bỏ nhiều công sức chuyển Truyện Kiều từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ, rồi từ quốc ngữ dịch sang tiếng Pháp. Kim Vân Kiều bản quốc ngữ do Nguyễn Văn Vĩnh chuyển dịch từ một bản Nôm cổ do nhà ích Ký (Hà Nội)ấn hành 1912 và đến 1915 đã được tái bản bốn lần. Đây là một trong những bản Kiều quốc ngữ được in sớm nhất ở nước ta. Song song với việc chuyển và xuất bản Truyện Kiều từ chữ Nôm ra quốc ngữ, Nguyễn Văn Vĩnh cũng bắt tay vào dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp. Trong gần 30 năm, từ 1908 đến 1936, ông đã ba lần dịch Truyện Kiều ra tiếng Pháp. Mãi đến năm 1942 sau khi ông mất bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh mới được xuất bản bởi nhà in Alexandre de Rhodes (Hà Nội). Bản in 1994 được nhà xuất bản Văn học giới thiệu in theo bản in của Nhà xb Alexandre de Rhodes, 1942 Hà Nội, là bản dịch hoàn hảo mà nhiều thế hệ nghiên cứu đánh giá cao. Mỗi trang gồm đủ 3 phần: nguyên văn tiếng Việt, phần dịch ra tiếng Pháp và phần dịch nghĩa đối chiếu từng từ

          Ký hiệu kho : Ki 3

 

 

Nguyễn Du

          Thúy - Kiều Truyện : tường chú : Quyển thượng / Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính; Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú . - Lần thứ nhất . - H. : Bộ Giáo dục, 1965 . - 286 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Tường chú, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều truyện là một áng văn chương kiệt tác đứng hàng đầu văn Nôm nước nhà, không chỉ các học giả trong nước đến các hiền triết nước ngoài đều công nhận là một áng văn chương bất hủ. Được cụ Chiêm Vân Thị dày công kê cứu chú đính. Cuốn sách được chú giải bằng chữ Hán, rất rõ ràng mạch lạc, dẫn chứng điển cố rất nhiều, lại trích dẫn nhiều đoạn Nguyên lục chữ Hán của Thanh Tâm tài nhân, rồi đem đối chiếu với văn của Tố Như tiên sinh, mục đích làm tỏ rõ cách phỏng tác tài tình của cụ Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Ki 50

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Đại toàn chú tích dẫn giải đính chính / Nguyễn Du; ưng Dự chú tích, dẫn giải, đính chính . - In lần thứ nhất . - Huế : Nxb. Liên Hoa, 1960 . - 304 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Kim - Vân - Kiều là một áng văn chương nước nhà rất rực rỡ. Tuy nhiên có nhiều bản dịch còn sai xót, vậy nên cuốn Kim Vân Kiều đại toàn chú tích dẫn giải đính chính ra đời với chủ ý của thuật giả là giúp ích cho độc giả, khi gặp những từ chương tao nhã, điển tích thâm thúy, hoặc những ý nghĩa thắc mắc, tư tưởng kín đáo, muốn nghiên cứu, phân tích khỏi mất nhiều thì giờ tra cứu

          Ký hiệu kho : Ki 51

 

 

Nguyễn Du

          Thúy - Kiều Truyện : tường chú : Quyển hạ / Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính; Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú . - Lần thứ nhất . - H. : Bộ Giáo dục, 1966 . - 270 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Tường chú, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều truyện là một áng văn chương kiệt tác đứng hàng đầu văn Nôm nước nhà, không chỉ các học giả trong nước đến các hiền triết nước ngoài đều công nhận là một áng văn chương bất hủ. Được cụ Chiêm Vân Thị dày công kê cứu chú đính. Cuốn sách được chú giải bằng chữ Hán, rất rõ ràng mạch lạc, dẫn chứng điển cố rất nhiều, lại trích dẫn nhiều đoạn Nguyên lục chữ Hán của Thanh Tâm tài nhân, rồi đem đối chiếu với văn của Tố Như tiên sinh, mục đích làm tỏ rõ cách phỏng tác tài tình của cụ Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Ki 8

 

 

Nguyễn Du

          Vương Thúy Kiều : Chú giải tân truyện / Nguyễn Du; Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú giải, bình luận . - H. : Nxb. Hương Sơn, 1952 . - 217 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện "Vương Thúy Kiều" nguyên tên là "Đoạn trường tân thanh", một tên khác nữa là "Kim Vân Kiều Truyện". Nguyễn Khắc Hiếu chú giải bản này, cũng vì một mối cảm tình với văn chương của cổ nhân

          Ký hiệu kho : Ki 10

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Nam âm Thi tập, Hán văn dịch bản, Hán Việt văn đối chiếu / Nguyễn Du; Trương Cam Vũ d. . - In lần thứ nhất . - Sài gòn : ấn Quán, 1961 . - 296 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách này nguyên tên là Đoạn trường tân thanh. Lại gọi là truyện Kim Vân Kiều thuộc thể thơ nôm tràng thiên lục bát, gồm 3254 câu, được dịch giả Trương Cam Vũ thành 812 bài thơ thất ngôn tứ cú, và một bài thơ thất luận bát cú, so sánh với nguyên bản thì nhiều hơn hai câu, mỗi bài có phụ chú phiên âm Hán, Việt, đặt tên là : "Hán dịch Kim-Vân Kiều Nam âm thi tập"

          Ký hiệu kho : Ki 9

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Đoạn trường Tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Khánh Diễn chú thích . - In lần thứ 2 . - Sài gòn : Sống Mới, 1960 . - 264 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách Kim Vân Kiều do Bùi Khánh Diễn chú thích, là một trong những cố gắng nghiên cứu đầu tiên của học giả Việt Nam về tác phẩm của Nguyễn Du với ưu điểm là trong lời chú thích, ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tích cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, lại luôn có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh tâm Tài nhân tập mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du, ưu điểm nữa là ngoài ba ngàn câu thơ của Nguyễn Du, lại có ghi thêm những bài thơ do nhân vật trong truyện sáng tác, trích trong Thanh tâm Tài nhân tập ra, như bài Bạc mệnh khúc, bài thơ khóc Đạm Tiên,...

          Ký hiệu kho : Ki 4

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 3 . - H. : Vĩnh Hưng Long Thư Quán, 1934 . - 215 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ ba do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ

          Ký hiệu kho : Ki 38

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 1 . - H. : Vĩnh Hưng Long Thư Quán, 1925 . - 226 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ nhất do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ, do Vĩnh Long Hưng xuất bản và giữ bản quyền

          Ký hiệu kho : Ki 39

 

 

Nguyễn Du

          Kim Van Kieou / Nguyễn Du . - 339 tr., 18 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Nhật Bản

          GT nội dung: Truyện Kiều dịch sang tiếng Nhật

          Ký hiệu kho : Ki 45

 

 

Nguyễn Du

          Đoạn trường tân thanh : Khảo lục / Nguyễn Du trước tác; Vũ Văn Kính khảo lục; Bùi Hữu Sủng nhuận đính . - Sài gòn : Nxb. Nguyễn Thiện Thuật, 1971 . - 336 tr., 24cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách "Đoạn trường tân thanh" do tác giả Vũ Văn Kính khảo lục gồm 2 phần: Phần 1: Chữ quốc ngữ. Phần 2: Phần chữ Nôm

          Ký hiệu kho : Ki 49

 

 

Nguyễn Du

          Kim - Vân - Kiều / Nguyễn Du; Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu,... minh họa . - H. : Văn học, 1951 . - 169 tr., 29 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Văn bản Truyện Kiều chữ quốc ngữ do Nhà xuất bản Văn học in năm 1951 có tô điểm hoa văn, tranh đẹp để tượng hình thi nhạc, với sự cộng tác của nhiều họa sĩ: Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu. Chiêm ngưỡng độc giả sẽ dễ dàng nhận thấy nghệ thuật thể tài rất biệt kỳ của mỗi họa sĩ. Man mác trong các vần thơ biết bao nhiêu đề mục để ngâm, họa, tâm tư

          Ký hiệu kho : Ki 31, Ki 32

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 6 . - H. : Sách giáo khoa Tân Việt, [knxb]. - 211 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ sáu do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ và thêm bài nói về lý thuyết Phật học trong Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 14

 

 

Nguyễn Du

          Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện / Nguyễn Du; Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú thích, bình luận . - H. : Nxb. Hương Sơn, 1952 . - 217 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Chú giải, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn truyện này nguyên tên là Đoạn trường tân thanh sau đổi thành Vương Thúy Kiều, bản có chú, có giải cho nên đặt thêm hai chữ chú giải. Phần nhiều lời chú giải so với các bản mới có khác vậy nên có chữ "tân". Tên đầy đủ là là "Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện"

          Ký hiệu kho : Ki 15

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : truyện tân biên: 10 hồi 50 chương / Nguyễn Du . - Sài gòn : Nxb. Hồng Dân, 1966 . - 208 tr., 15 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Kim Vân Kiều truyện tân biên của nhà xuất bản Hồng Dân in năm 1966 có 3 đặc điểm: 1. Giải thích các điển tích và những danh từ chữ Hán rất giản dị và đầy đủ. 2. Tra cứu đủ bản in xưa và nay sau đó chọn lọc lại cho đúng với bản chính. 3. Có chia ra 10 hồi và 50 chương, rất tiện cho người đọc dễ nhớ

          Ký hiệu kho : Ki 63

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Tác phẩm cổ điển Việt Nam / Nguyễn Du; Dashtsevel d. . - Ulan-Bator : , 2009 . - 163 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch song ngữ sang tiếng Mông Cổ

          Ký hiệu kho : Ki 20

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Tiên Diên Nguyễn Du . - H. : Nxb. Cộng Lực, 1956 . - 172 tr., 14 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản in năm 1956 của Nhà xuất bản Cộng Lực

          Ký hiệu kho : Ki 64

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều / Nguyễn Du; Nguyễn Việt Hoài hđ., chú thích . - H. : Kuy Sơn xuất bản, 1957 . - 239 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Kim Vân Kiều bản in năm 1957 do Nguyễn Việt Hoài hiệu đính và chú thích

          Ký hiệu kho : Ki 47

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Ahn Kyong Hwan d. . - Hàn Quốc : , 2004 . - 290 tr., 26 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch sang tiếng Hàn Quốc của GS. Ahn Kyong Hwan với đầy đủ hiệu đính, trích lục

          Ký hiệu kho : Ki 29

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Song ngữ Anh-Việt / Nguyễn Du; Michael Counsell d. . - Tái bản có bổ sung . - H. : Thế giới, 2011 . - 629 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng song ngữ Anh-Việt do Michael Counsell thực hiện. Ông sinh năm 1935 ở Anh và tốt nghiệp đại học Cambridge. Ông dịch tác phẩm này sang tiếng Anh theo thể thơ, mô phỏng nhịp thơ và vần điệu như nguyên tác. Bản tiếng anh được nhà xuất bản Thế giới ấn hành lần đầu năm 1994

          Ký hiệu kho : Ki 25

 

 

Nguyễn Du

          Das Madchen Kieu / Nguyễn Du; Irene, Franz Faber d. . - Berlin : Rutten  Loening, 1964 . - 294 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Đức

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng Đức

          Ký hiệu kho : Ki 30

 

 

Nguyễn Du

          Kieu torténete / Nguyễn Du; Trương Đăng Dung d. . - Budapest : Európa Konyvkiadó, 1984 . - 110 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hungari

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng Hungari

          Ký hiệu kho : Ki 26

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Nguyễn Quảng Tuân khảo đính, chú giải . - H. : KHXH, 1995 . - 444 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều do Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải Nxb KHXH in năm 1995

          Ký hiệu kho : Ki 56

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Irene, Franz Faber d. . - H. : Thế giới, 2015 . - 312 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Đức

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch song ngữ Việt - Đức giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn bản sắc văn hóa Việt thông qua văn học Việt Nam cũng như phần nào những nét tương đồng hay khác biệt giữa hai nền ngôn ngữ Đức-Việt. Sách ra mắt nhân kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34476

 

 

Nguyễn Du

          Kim túy tình từ tức Truyện Kiều chánh gốc / Nguyễn Du; Phạm Kim Chi phiên âm; Thuần Phong Ngô Văn Phát đề tựa . - Cần Thơ : Nxb Tri Tân, 1973 . - 230 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Kim Túy tình từ được cho là bản chính gốc của Truyện Kiều được lưu lại từ trong gia tộc Nguyễn Du, sau đó nhờ cụ Phạm Kim Chi đưa ra ánh sáng vào năm 1917 sau đó lại thất lạc, đến năm 1973 được tái bản

          Ký hiệu kho : Ki 59

 

 

ba4

Bàng Bá Lân

          Vài kỷ niệm về mấy văn, thi sĩ hiện đại : Hồi ức - Phê bình. Q.1 / Bàng Bá Lân . - Sài Gòn : Xây dựng, 1962 . - 232 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách giới thiệu một số tác gia và đôi nét tiểu sử, tác phẩm của họ: Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Hiến Lê, Anh Thơ, Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Vỹ, Toan ánh, Phạm Đình Tân, Phạm Đình Khiêm, Phạm Văn Sơn

          Ký hiệu kho : Vv 34138/Q.1

 

 

Bình Nguyên Trang

          Sông của nhiều bờ : Ký chân dung / Bình Nguyên Trang . - H. : Văn học, 2012 . - 335 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Ký, Ký chân dung, Việt Nam

          GT nội dung: Một bộ sưu tập hơn 50 chân dung nghệ sĩ, người nhấn mặt sự nghiệp, người chú trọng đến cá tính, lại có người chỉ động đến chút tình riêng, đậm nhạt không đều, nhưng đều là những trang đặc tả thật sự. Chúng chỉ là đôi ba nét chấm phá nhưng lại là những khám phá của một cây bút có nghề. Một cây bút có nghề, vận dụng khá nhuần nhuyễn cùng lúc các thủ pháp: tả, kể, phỏng vấn, và bình luận...

          Ký hiệu kho : Vv 34045

 

 

 

          Giáo sư Hà Minh Đức / Hoàng Trinh, Hữu Thỉnh, Đỗ Văn Khang,... . - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015 . - 408 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2285

 

 

Lý Chánh Trung

          Tìm về dân tộc / Lý Chánh Trung . - Sài Gòn : Trình bày, 1967 . - 103 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Hồi ký, Dân tộc, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm các phần: Phần I: Hồi ký của một cựu học sinh trường Tây; Phần II: Suy nghĩ về hai chữ Dân tộc; Phụ lục I: Vài hình ảnh mâu thuẫn trong lòng Dân tộc; Phụ lục II: Bức tâm thơ kính gởi Quí vị phụ huynh học sinh có con em học trường Pháp

          Ký hiệu kho : Vv 34183

 

 

Nguyễn Hiến Lê

          Hồi kí Nguyễn Hiến Lê . - H. : Văn học, 1993 . - 568 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Hồi ký, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Sinh trưởng và học ở Bắc (1912-34); Phần II: Vô Nam làm việc (1935-45); Phần III: Trong chiến tranh Việt - Pháp (1945-54); Phần IV: Nam Bắc chia hai - chiến tranh Việt Mĩ (1954-1975); Phần V: Chuyện làm văn hóa (1954-75); Phần VI: Từ ngày giải phóng (1975-80)

          Ký hiệu kho : Vv 34197

 

 

Nguyễn Huy Tưởng

          Nhật ký : T.2: Những năm kháng chiến / Nguyễn Huy Tưởng ; Trịnh Thị Uyên lưu giữ ; Nguyễn Huy Thắng bs. ; Lời bạt: Phong Lê . - H. : Thanh niên, 2006 . - 434 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nhật ký, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Năm dân quốc đầu tiên; Trận Việt Bắc và Những người ở lại; "ái tình và cách mạng"; Những cuộc hội nghị và những vở kịch ngắn; Chiến dịch Biên giới; Vợ chồng đoàn tụ; Đi công tác Liên khu ba; Trường Đảng Nguyễn ái Quốc; Cơ quan và gia đình; Tham gia công tác phát động; Cuối sách là Bảng Tra

          Ký hiệu kho : Vv 34056-T.2

 

 

Nguyễn Lương Ngọc

          Nhớ bạn : Hồi tưởng / Nguyễn Lương Ngọc . - H. : Văn học, 1992 . - 170 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Hồi ký, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm những bài viết kể về những chuyện về những người như Nguyễn Đỗ Cung, Trần Bình Lộc, Hoài Thanh, Vũ Ngọc Phan, Phó Đức Tố, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Đình Lạp, Mạnh Phú Tư, Thế Lữ, Nguyễn Sỹ Ngọc, Chu Ngọc, Đặng Thai Mai, Nghiêm Toản, Phạm Huy Thông, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Đỗ Đức Thu, Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Hạnh

          Ký hiệu kho : Vv 34185

 

 

Nguyễn Văn Hầu

          Đức Cố Quản : Hay là cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa / Nguyễn Văn Hầu . - Sài Gòn : Tân Sanh, 1956 . - 117 tr., 20 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách kể về cuộc đời và cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa do Đức Cố Quản, một vị anh hùng trong trang sử chống xâm lăng ở miền Nam thời Pháp thuộc lãnh đạo

          Ký hiệu kho : Vv 34244

 

 

Nguyễn Vỹ

          Văn thi sĩ tiền chiến : Chứng dẫn của một thời đại / Nguyễn Vỹ . - Sài Gòn : Nhà sách Khai Trí, k.n. . - 513 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Hồi ký, Nhà văn, Nhà thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là một thiên hồi ký rất hấp dẫn về các nhà văn, nhà thơ, do chính tác giả kể lại (chương I), về đời sống tinh thần và vật chất của họ, và không khí Văn nghệ Tiền Chiến (chương II, III)

          Ký hiệu kho : Vv 34239

 

 

Sheehan, Neil

          Sự lừa dối hào nhoáng : John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam. T.2 / Neil Sheehan ; Lê Minh Đức hđ. và g.t. . - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.p. Hồ Chí Minh, 1990 . - 520 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

          GT nội dung: T.2 gồm có: Con người hiện thân cho cuộc chiến tranh - hay Neil Sheehan đã viết "Sự lừa dối hào nhoáng" như thế nào?; Chương V: Nguồn gốc của nhân vật; Chương VI: Hiệp hai; Chương VII: John Vann vẫn ở lại

          Ký hiệu kho : Vv 34259/T.2

 

 

Trần Phương Trà

          Nhớ Tuân Nguyễn / Trần Phương Trà st., bs. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008 . - 419 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tuyển tập, Thơ, Hồi ký, Nguyễn Tuân, Việt Nam

          GT nội dung: Nhớ Tuân Nguyễn với gần 90 bài thơ của Tuân Nguyễn cùng 15 bài thơ, 20 hồi ký của bạn bè và người thân về một con người mơ mộng, trung thực, nhân hậu, chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời...

          Ký hiệu kho : Vv 34061

 

 

Trần Trọng Khắc

          Năm mươi bốn năm hải ngoại : Hồi ký của cụ Nguyễn Thức Canh tức bác sĩ Trần Trọng Khắc / Trần Trọng Khắc . - H. : Nxb. Tài liệu lịch sử cách mạng Việt Nam, k.n.x.b . - 99 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Hồi ký, Tự truyện, Việt Nam

          GT nội dung: Là tập hồi ký của cụ Nguyễn Thức Canh tức bác sĩ Trần Trọng Khắc, nhà tiền bối cách mạng Việt Nam qua các Phong trào Đông du (1904 - 1908)và Việt Nam Quang Phục (1912)

          Ký hiệu kho : Vv 34283

 

 

Trúc Khê

          Chu Mạnh Trinh / Trúc Khê, Tiên Đàm . - Sài Gòn : Cộng lực, 1942 . - 145 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Giới thiệu tiểu sử và thơ văn của Chu Mạnh Trinh và Đoàn Tư Thuật

          Ký hiệu kho : Vv 34273

 

 

Trúc Khê Ngô Văn Triện

          Cao Bá Quát / Trúc Khê Ngô Văn Triện b.s. . - H. : Tao đàn, 1940 . - 159 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện danh nhân, Cao Bá Quát, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Tựa; Dòng dõi họ Cao ở Phú Thị; Cao Bá Quát học trò; Cao Bá Quát đi thi; Những ngày nhàn phóng; Cung chức ở Kinh; Giáo thụ ở Quốc Oai; Việc Mỹ Lương đi đến cái vạ diệt tộc; Văn chương nhà họ Cao; Hậu tự

          Ký hiệu kho : Vn 891

 

 

Tô Hoàng

          Số 1 và số nhiều : Truyện ký chọn lọc / Tô Hoàng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 234 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện ký, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm: Câu chuyện ở ga xép, Thuở con gái lên Trường Sơn, Người trạm giữa, Một đoạn đường vào Đakto, Kỷ niệm một trận địa, Sex với lính tráng cánh bắc KonTum, Nhìn ra dòng sông, Nỗi buồn lâu quen, Chiếc vỏ hộp sữa Guigoz, Trăng mọc về sáng, Quan năm là tháng bảy, Nỗi buồn Levitan, Số một và số nhiều

          Ký hiệu kho : Vv 34489

 

 

 

          Tôn Thọ Tường : Một danh sĩ đất Đồng Nai (1825 - 1877)/ Khuông Việt b.s. ; Thiếu Sơn đề tựa . - H. : Ngày Nay, 1942 . - 144 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Tiểu sử, Sự nghiệp văn chương, Tôn Thọ Tường, Việt Nam

          GT nội dung: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp văn chương của Tôn Thọ Tường

          Ký hiệu kho : Vv 34272

 

 

 

          Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. T.2 : Ký / Nguyễn Đăng Na g.t., t.ch. . - H. : Giáo dục, 2001 . - 584 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Ký, Việt Nam

          GT nội dung: Bộ sách này gồm có 3 tập: Truyện ngắn, Ký, Tiểu thuyết chương hồi. Cấu trúc mỗi tập đều có 2 phần chính: Phần giới thiệu trình bày những nét khái quát về diện mạo, quá trình hình thành, phát triển, những xu hướng và đặc điểm thể loại; Phần tuyển chọn tập hợp những tác phẩm tiêu biểu kèm theo tiểu dẫn về tác giả, tác phẩm và văn bản

          Ký hiệu kho : Vv 34152-T.2

 

 

 

          Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. T.1 : Truyện ngắn / Nguyễn Đăng Na g.t., t.ch. . - Tái bản lần 1 . - H. : Giáo dục, 1999 . - 579 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện ngắn, Việt Nam

          GT nội dung: Bộ sách này gồm có 3 tập: Truyện ngắn, Ký, Tiểu thuyết chương hồi. Cấu trúc mỗi tập đều có 2 phần chính: Phần giới thiệu trình bày những nét khái quát về diện mạo, quá trình hình thành, phát triển, những xu hướng và đặc điểm thể loại; Phần tuyển chọn tập hợp những tác phẩm tiêu biểu kèm theo tiểu dẫn về tác giả, tác phẩm và văn bản

          Ký hiệu kho : Vv 34151-T.1

 

 

Đào Trinh Nhất

          Đời cách mạng Phan Bội Châu : Kể theo tập Ngục trung thư của Phan tiên sinh tự truyện. Phụ lục bức thư của Kỳ ngoại hầu Cường Để dâng vua Khải Định năm 1924 / Đào Trinh Nhất . - H. : Nippon Bunka Kaikan, 1945 . - 85 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Ký, Tiểu sử, Phan Bội Châu, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34263

 

 

Ba5

Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội

          Dưới mái trăng non : Lòng gởi trăng non gác mái lầu / Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội . - Sài Gòn : Mặc Lâm, 1969 . - 158 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tùy bút, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Mái Trăng non (bài dẫn); Tờ thư đất trích; Hoa đến mùa hoa; Hoa dại của một mùa xuân mới; Hoa nói; Mộng xanh; Xuân chậm; Bến sông Ngân có những... ; Đêm Bất dạ; Cửu trùng xuân sắc; Thu phương Nam,...

          Ký hiệu kho : Vv 34252

 

 

 

          Nguyễn Gia phả ký : Liễu Ngạn - Bắc Ninh / Nguyễn Văn Nguyên d. và chú thích ; Chu Thị Hiền s.t. . - H. : Thế giới, 2004 . - 482 tr., 23 cm

          Từ khoá : Gia phả, Họ Nguyễn, Phả ký, Liễu Ngạn, Bắc Ninh, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Giới thiệu chương trình nghiên cứu gia phả Việt Nam; Nghiên cứu họ Nguyễn và gia phả họ Nguyễn; Nguyễn gia phả ký (bản dịch tiếng Việt và nguyên bản chữ Hán); Sách dẫn, Mục lục

          Ký hiệu kho : VL 2310

 

 

Nguyễn Khắc Viện

          Một đôi lời / Nguyễn Khắc Viện . - Tái bản . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997 . - 143 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn hóa, Việt Nam

          GT nội dung: Một đôi lời được xuất bản lần đầu năm 1985, là những lời tâm sự, trao đổi của một nhà văn hóa, nhà hoạt động xã hội đầy tâm huyết: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Lần xuất bản này có bổ sung thêm phần Lại một đôi lời

          Ký hiệu kho : Vv 34234

 

 

Ngô Vĩnh Bình

          Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình / Ngô Vĩnh Bình . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 571 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu luận, Phê bình văn học, Chân dung văn học, Bút ký, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất gồm những bài tiểu luận phê bình văn học của nhà văn Ngô Vĩnh Bình với tên Hoa đào năm ngoài. Phần thứ 2: Chân dung văn học, lột tả chân dung các nhà văn nhà thơ qua cây bút Ngô Vĩnh Bình. Phần thứ 3: bút ký văn học: Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới. Phần cuối thay cho lời kết là những bài trả lời phỏng vấn báo chí

          Ký hiệu kho : Vv 34491

 

 

 

          Sưu tập những bài báo về Nguyễn Đình Chiểu / Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hưng Phần, Phạm Phát Giàu,... . - Sài Gòn : Nxb. Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, k.n. . - 410 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Báo chí, Tiểu sử, Sự nghiệp văn chương, Nguyễn Đình Chiểu, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: I - Tiểu sử (thân thế và sự nghiệp); II - Nguyễn Đình Chiểu thi sĩ ; III - Nguyễn Đình Chiểu chí sĩ; IV - Nguyễn Đình Chiểu y sĩ; V - Lục Vân Tiên và Kim Vân Kiều; VI - Lục Vân Tiên: các bản in, đính chính tài liệu .v..v..

          Ký hiệu kho : VL 2394

 

 

Thái Bạch

          Giai thoại văn chương Việt Nam / Thái Bạch . - Sài Gòn : Sống mới, 1972 . - 303 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Giai thoại văn chương, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Lái đò Việt Nam cũng có khác; Con ai con ấy? Đứa nào đứa này?; Nho học và Lão học choảng nhau; Sao đối thiếu một chữ; Cửa Đại Hưng; Sao ngươi chẳng nhớ lời Hàn Dũ?; Nhà nho rể nhà nho thế đấy; Cha thí sinh, con giám khảo; Ai bảo đi chọc Hồ Xuân Hương; Ba xuân nho nhỏ; Đỗ đến bảng nhỡn mà chữ "chi" không biết,...

          Ký hiệu kho : Vv 34132

 

 

Thụy Anh

          100 gờ-ram hạnh phúc : Tản văn / Thụy Anh ; Kim Duẩn minh họa . - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013 . - 256 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Tản văn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Mùa thu trở lại; Vì cớ gì nước Nga bạch dương xào xạc?; Mùa hè rớt; Hoa Pion; Mùa lấy mật bạch dương; Yêu một nếp làng; Những cây cầu trong đêm trắng; Ông già bán báo ở bến Park Kultury; Những mẩu chuyện xe buýt; Hy vọng dành cho cái chết,...

          Ký hiệu kho : Vv 34114

 

 

Viên Lan Anh

          Phái đẹp, cuộc đời và cây bút : Tuyển thơ văn / Viên Lan Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Vân Dung,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 583 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ văn, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển tập thơ văn của các tác giả là nữ hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34483

 

 

 

          Văn khắc Hán Nôm Việt Nam : Tuyển chọn - Lược thuật / Nguyễn Quang Hồng ch.b. ; Biên soạn: Lâm Giang, Mai Xuân Hải, Đỗ Thị Hảo,... ; Thư ký: Hoàng Lê . - H. : Khoa học xã hội, 1992 . - 1142 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cổ, Văn bia, Văn khắc, Chữ Hán, Chữ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Bộ sách này giới thiệu với bạn đọc kho tàng văn bản chữ Hán, chữ Nôm khắc trên bia, chuông, khánh, biển v.v... bằng cách môt tả và lược thuật gần 2000 đơn vị như thế được lựa chọn từ hơn 12000 đơn vị hiện được lưu giữ qua các bản rập tại Viện Nghiên cứu Hán - Nôm ở Hà Nội và qua một vài nguồn tư liệu khác

          Ký hiệu kho : VL 2307

 

 

Võ Phiến

          Đối thoại / Võ Phiến . - Westminster, CA. : , Nxb. Văn nghệ . - 168 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Đối thoại, Văn, Thơ, Mỹ

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Đối thoại về Bom nguyên tử; Đối thoại về Thịt cầy; Đối thoại về Thơ dịch; Đối thoại về Dịch thơ; Đối thoại về Tả cảnh; Đối thoại về Kiện cáo; Phụ lục: gồm các bài của Thế Giang, Nguyễn Hữu Nhật, Cung Vũ, Ngọc Khôi, Thanh Lê, Huệ Thu, Đặng Tiến

          Ký hiệu kho : Vn 895

 

 

Vũ Tố Hảo

          Vè chống phong kiến, đế quốc. Q.1 / Vũ Tố Hảo b.s. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 515 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Vè chống phong kiến đế quốc: I - Kêu gọi, động viên, khuyên nhủ, tuyên truyền cách mạng; II - Tội ác phong kiến đế quốc; III - Vè đi phu đào sông; IV - Vè thiên tai, mất mùa, đói kém; V - Vè nạn sưu thuế; VI - Vè nạn máy bay bắn phá; VII - Vè càn quét, bắn giết, đốt phá; VIII - Vè cảnh khổ dưới thời Pháp thống trị; Cuối sách là phần Tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34346/Q.1

 

 

Vũ Tố Hảo

          Vè chống phong kiến, đế quốc. Q.2 / Vũ Tố Hảo b.s. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 518 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Vè chống phong kiến đế quốc: III - Tố cáo, châm biếm, đả kích phong kiến đế quốc; IV - Những phong trào đấu tranh. Những trận chiến đấu của quân và dân ta: 1. Phong trào Cần Vương; 2. Những phong trào của văn thân nghĩa sĩ và nhân dân; 3. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh;Cuối sách là phần Tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34347/Q.2

 

 

Vũ Tố Hảo

          Vè chống phong kiến, đế quốc. Q.3 / Vũ Tố Hảo b.s. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 639 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Vè chống phong kiến đế quốc: V - Những người anh hùng: 1. Anh hùng nông dân khởi nghĩa; 2. Anh hùng chống xâm lược; Phụ lục: Một số bài vè chống đế quốc Pháp, Mỹ sau cách mạng tháng Tám năm 1945; Cuối sách là phần Tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34348/Q.3

 

 

ba6

Nguyễn Bỉnh Khiêm

          Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm : Tổng tập: Bạch Vân am thi tập, Bạch Vân thi tập / Lê Hữu Nhiệm, Phạm Văn ánh phiên âm, dịch, chú Bạch Vân am thi tập ; Lê Hiệu phiên Nôm Bạch Vân thi tập ; Tham gia khảo dị: Lại Văn Hùng,... ; Hiệu đính: Trần Thị Băng Thanh ; Tổ chức bản thảo: Phạm Ngọc Lan,... . - H. : Văn học, 2014 . - 1647 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tổng tập, Thơ, Thơ chữ Hán, Thơ chữ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách phân làm hai phần: phần đầu là thơ văn chữ Hán, kế đó là phần thơ Nôm. Phần thơ văn chữ Hán mở đầu là các bài thơ văn thuộc Bạch Vân am thi tập, kế đó là các bài bổ sung từ nguồn khác. Mỗi bài được thực hiện theo quy cách chung, đều gồm các phần theo thứ tự: nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ (nếu có), khảo dị, chú thích. Riêng phần thơ Nôm, vì cách viết chữ Nôm chưa có quy chuẩn thống nhất, cùng một chữ, mỗi văn bản, mỗi người viết có thể sáng tạo những cách viết riêng mà bộ gõ chữ Nôm hiện nay chưa đủ đáp ứng, vì thế Bạch Vân thi tập không có nguyên bản chữ Nôm đi kèm từng bài

          Ký hiệu kho : Vv 34052

 

 

 

          Tuyển tập mười năm tạp chí văn học và tuổi trẻ / Lê Lựu, Đoàn Trọng Huy, Trần Đăng Khoa,... ; Tuyển chọn: Nguyễn Kim Phong,... . - H. : Giáo dục, 2003 . - 503 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tuyển tập, Thơ, Văn, Truyện ngắn, Phê bình, Chân dung văn học, Cửa sổ văn học, Tiếng Việt, Việt Nam

          GT nội dung:  Nhân kỉ niệm mười năm Ngày ra số đầu tiên. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ tổ chức tuyển chọn từ 80 số đã xuất bản trong mười năm (1994-2003)để ra mắt bạn đọc cuốn tuyển tập này

          Ký hiệu kho : VL 2284

 

 

Đặng Thai Mai

          Toàn tập Đặng Thai Mai. 2 tập : T.1 . - H. : Văn Học, 2004 . - 794 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Toàn tập, Văn học khái luận, Tiểu sử, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Phần Thơ và thời luận và các chương IV: Nội dung và hình thức; Văn học khái luận: Chương V: Điển hình và cá tính; Chương VI: Vấn đề tự do trong văn nghệ; Chương VII: Tinh thần quốc gia và Văn học, ý nghĩa nhân sinh trong truyện cười nước ta ngày xưa,...; Giảng văn "Chinh phụ ngâm"; Vài đại ý về vấn đề giảng văn; Tiểu dẫn; Phân tích khúc ngâm

          Ký hiệu kho : VL 2301-T.1

 

 

Đặng Thai Mai

          Toàn tập Đặng Thai Mai. 2 tập : T.2 . - H. : Văn Học, 2004 . - 999 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Toàn tập, Lý luận, Hồi ký, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Phần Lý luận và nghiên cứu văn học có các bài: Về việc dạy văn trong nhà trường; Văn học miền Nam dưới chế độ Mỹ - Diệm; Lối thoát của văn học công khai vùng Mỹ kiểm soát ở miền Nam; Chào mừng đoàn đại biểu Mặt trận giải phóng miền Nam,...; Phần Hồi ký và Phụ lục

          Ký hiệu kho : VL 2302-T.2

 

 

bb

Anh Ngọc

          Anh Ngọc - trường ca : Sóng Côn Đảo, Sông núi trên vai, Sông Mê Công bốn mặt, Điệp khúc vô danh . - H. : Văn học, 2009 . - 287 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Trường ca, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách này tập hợp bốn bản trường ca được tác giả viết trong khoảng từ 1975 đến 1983 là Sóng Côn Đảo, Sông núi trên vai, Sông Mê Công bốn mặt, Điệp khúc vô danh

          Ký hiệu kho : Vv 34043

 

 

 

          Chinh phụ ngâm / N.T.H dịch quốc ngữ . - H. : k.n.x.b., k.n. . - 32 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vn 900

 

 

 

          Chàng Chuối truyện / Nguyễn Ngọc Xuân d. . - Hải Phòng : Imprimerie Typo-Lithographique 'Van-Minh', 1920 . - 48 tr., 14 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vn 899

 

 

 

          Cung oán ngâm khúc : Diễn quốc ngữ và chữ Nôm có chú dẫn các điển tích . - In lần 5 . - H. : Vĩnh thành, 1929 . - 38 tr, 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện nôm, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vn 898

 

 

Kim Chuông

          Thơ và trường ca / Kim Chuông . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 419 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Trường ca, Việt Nam

          GT nội dung: Nhà thơ Kim Chuông sinh tại Vĩnh Bảo Hải Phòng, đã in 26 tập sách (17 tập thơ, 9 tập văn xuôi), nhận được rất nhiều giải thưởng. Tập thơ và trường ca xuất bản 2015 là tác phẩm mới nhất của nhà thơ

          Ký hiệu kho : Vv 34479

 

 

Mai Liễu

          Thơ / Mai Liễu . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 331 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển thơ của tác giả Mai Liễu gồm 7 phần: I. Suối làng. II. Mây vẫn bay về núi. III. Lời then ai buộc. IV. Tìm tuổi. V. Giấc mơ của núi. VI. Bếp lửa nhà sàn. VII. Núi vẫn còn mưa

          Ký hiệu kho : Vv 34493

 

 

Mai Phương

          Thơ / Mai Phương . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 251 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Giới thiệu tập thơ của nhà thơ Mai Phương gồm: Thế gian này chỉ riêng Bác mà thôi, Ngày lịch sử, có những điều mẹ tôi không biết, khóc mẹ, tìm lại ta, không đề, không sợ, với riêng tôi, rượu ngâm, hoa và bánh, sự thật 1, sự thật 2,...

          Ký hiệu kho : Vv 34486

 

 

Mai Thế

          Tuyển tập Mã Thế Vinh : Song ngữ Tày, Nùng-Việt / Mai Thế, Vân Trung . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2013 . - 1034 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Tuyển tập, Thơ, Mã Thế Vinh, Việt Nam

          GT nội dung: Sách khẳng định những đóng góp đáng trân trọng của nhà thơ dân tộc Nùng - Mã Thế Vinh trong việc góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đời sống văn hóa , văn học các dân tộc thiểu số nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung

          Ký hiệu kho : Vv 34293

 

 

Mai Văn Phấn

          Thả : Thơ ba câu / Mai Văn Phấn . - H. : Nxb. Hồi Nhà văn, 2015 . - 577 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34469

 

 

Nam Xuân Thọ

          Võ Trường Toản : Phụ Gia Định Tam gia: Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh / Nam Xuân Thọ . - Sài Gòn : Tân Việt, 1957 . - 69 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Truyện danh nhân, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34213

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : song ngữ tiếng Nga / Nguyễn Du; Vũ Thế Khôi d.; Sophia Kortrikova hđ. . - H. : Thế giới, 2015 . - 429 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều một tác phẩm kiệt xuất của văn học cổ điển Việt Nam, được dịch giả Vũ Thế Khôi dịch sang tiếng Nga bằng thơ tự do

          Ký hiệu kho : Nv 8929

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du / Nguyễn Du ; Ban Văn bản hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải ; Kim Duẩn minh họa . - T.P Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015 . - 488 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2288, VL 2289

 

 

Nguyễn Du

          Chiêu hồn thập loại chúng sinh . - Sài Gòn : Nam chi tùng thư, 1965 . - 67 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34284

 

 

Nguyễn Trãi

          Gia huấn ca / Nguyễn Trãi ; Thi nham Đinh Gia Thuyết đính chính, chú thích . - In lần thứ tư, có sửa chữa . - Sài Gòn : Tân Việt, 1953 . - 48 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Giáo dục, Việt Nam

          GT nội dung: Tập Gia huấn ca này của Nguyễn Trãi viết theo lối lục bát gián thất trong có 6 bài: Dạy vợ con, Dạy con ở cho có đức, Dạy con gái, Vợ khuyên chồng, Dạy học trò ở cho có đạo, Khuyên học trò phải chăm học

          Ký hiệu kho : Vv 34215

 

 

Nguyễn Trác

          Thơ / Nguyễn Trác . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 251 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển thơ của Nguyễn Trác gồm 145 bài chia làm 7 phần: Từ Đà Nẵng (1973-1987), Thành phố những ngôi sao biển (1978-1987), ở cuối dòng sông (1987-1991), Chiếc thuyền đêm (1991-1995), Sau tách càphê (1995-2000), Những giấc chiêm bao của cây(2000-2010), Hoa trạng nguyên (2010-2015), khu vườn tuổi thơ (thơ thiếu nhi)

          Ký hiệu kho : Vv 34495

 

 

Nguyễn Vũ Tiềm

          Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam / Nguyễn Vũ Tiềm sưu tầm, tuyển, dịch . - H. : Văn học, 2000 . - 887 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: 1. Thơ tài hoa, thơ không gian đa chiều: - Cảo thơm lần giở trước đèn; Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu; Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ; Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra; Muốn sang thì bắc cầu kiều... ; Trẻ em như bút trên cành; Bạn bè đây như lửa ấm hoàng hôn, Nối ngày nắng với đêm dài quạnh quẽ; Anh hùng khôn luận nơi thành bại; Mùa xuân dựng tượng đài trong đức tin xanh,... ; 2. Danh mục tác giả, tác phẩm

          Ký hiệu kho : Vv 34058

 

 

Nhất Anh

          Thơ vịnh Kiều / Nhất Anh, Nguyễn Mạnh Bổng, Nguyễn Sỹ An,... ; Nguyễn Văn Y st. . - Sài Gòn : Lạc Việt, 1973 . - 567 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Tuyển tập, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả sưu tầm hàng ngàn bài đề vịnh Truyện Kiều gồm đủ thể văn vần của hàng trăm văn thi sĩ Việt Nam khoảng từ 150 năm trước đến thời điểm tác giả hoàn thành công trình sưu tầm này. Sách được chia làm 6 phần: Phần 1  2: Thơ Nôm (Đường luật, hát nói, phú, văn tế, văn sách, biểu, từ khúc); Phần 3: Thơ chữ Hán kèm bản dịch; Phần 4: Tập Kiều, Lẩy Kiều; Phần 5: Các bài ca cổ điển; Phần 6: Câu đố, câu đối đáp. Ngoài ra sách còn có phụ lục gồm những bài tưởng niệm Nguyễn Du và sách dẫn tên tác giả

          Ký hiệu kho : Ki 58

 

 

Trần Anh Thái

          Mỗi loài hoa một mặt trời : Trường ca / Trần Anh Thái . - H. : , Nxb. Hội Nhà văn . - 115 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Trường ca, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: 1. Sinh; 2. Cuộc chiến; 3. Tha hương; 4. Chốn hoang; 5. Vọng tưởng; 6. Thức

          Ký hiệu kho : Vv 34290, Vv 34291

 

 

Trần Hùng

          Thảm thắc : Thơ / Trần Hùng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 151 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tập thơ gồm 45 bài: thời gian, đồng hồ mùa thu, đại thụ, như không, không lời, nhớ con, gửi, tháng Năm, cơn mơ, thảm thắc, bí mật con người, tư thoại kẻ tâm thần, ngày thường, hoa đen, gọi bạn, bé câm, giao thừa,...

          Ký hiệu kho : Vv 34474

 

 

Trần Hùng

          Vườn khuya : Thơ / Trần Hùng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 71 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tập thơ gồm 26 bài: ánh lên gương mặt, quỳ vàng dâng trổ, lưng hoa bóng đòng, vườn xưa, hạ huyền, không màu, lời đêm, này một vì sao, mũi tên nâu, nắng bên sông, người cá, ong đêm không cánh,...

          Ký hiệu kho : Vv 34475

 

 

Trần Quang Quý

          Thơ / Trần Quang Quý . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 391 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển thơ của nhà thơ Trần Quang Quý gồm: I. Từ trung du và ngôi nhà chật. II. Đến siêu thị những giấc mơ và tự do cất cánh. III. Về thơ Trần Quang Quý

          Ký hiệu kho : Vv 34492

 

 

Tế Hanh

          Tuyển tập Tế Hanh / Nguyễn Bao st., tch. ; Mã Giang Lân gt. ; Chế Lan Viên bạt . - H. : Văn học, 1987 . - 407 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tuyển tập, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách giới thiệu các tập thơ: Hoa niên; Tập thơ tìm lại; Lòng miền Nam; Gửi miền Bắc; Tiếng sóng; Hai nửa yêu thương; Khúc ca mới; Đi suốt bài ca; Câu chuyện quê hương; Theo nhịp tháng ngày; Giữa những ngày xuân; Con đường và dòng sông; Bài ca sự sống; Thơ tiếp theo; Thơ viết cho thiếu nhi

          Ký hiệu kho : Vv 34074

 

 

Tố Hữu

          Thơ / Tố Hữu ; Hà Minh Đức g.t., chọn lựa, sửa chữa và sắp xếp . - H. : Văn hóa Thông tin, 2002 . - 787 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các tập thơ: Từ ấy (1937 - 1946); Việt Bắc (1946 - 1954); Gió lộng (1955 - 1961); Ra trận (1962 - 1971); Máu và hoa (1972 - 1977); Một tiếng đờn (1979 - 1992); Ta với ta (1993 - 2002); Phụ lục gồm có: Một số bài thơ chưa đăng báo, in sách; Bút tích tác giả khi sửa chữa Tuyển tập thơ Tố Hữu

          Ký hiệu kho : Vv 34041

 

 

Tú Poanh

          Tập Kiều . - Huế : Nguyễn Du xuất bản, 1942 . - 119 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tập Kiều của tác giả Tú Poanh là một lối văn chơi. Nghĩa là chắp những câu trong quyển Kiều thành những bài thơ lục bát để đề, vịnh hay tả tình, cảnh, ngắn hay dài tùy ý, cốt sao mượn được lời của cụ Nguyễn Du mà phô diễn rõ ràng tứ của mình

          Ký hiệu kho : Ki 46

 

 

Văn Lê

          Tuyển thơ / Văn Lê . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 259 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển thơ của nhà thơ Văn Lê gồm 4 phần: Một miền đất những con người và khoảng thời gian tôi biết, Phải lòng, Vé trở về và trường ca Câu chuyện của người lính binh nhì

          Ký hiệu kho : Vv 34490

 

 

Võ Thanh An

          Thơ / Võ Thanh An . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 287 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nhà thơ Võ Thanh An tên thật là Trần Quang Vinh sinh năm 1942, ông nguyên là trưởng ban thơ của Báo Văn Nghệ. Thơ ông đầy lí trí, là những trải nghiệm thấu đáo về cuộc đời

          Ký hiệu kho : Vv 34482

 

 

Vũ Quần Phương

          Chân trời sau chân trời : Thơ / Vũ Quần Phương . - H. : Văn học, 2011 . - 101 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Trà đạo; Phản trà đạo; Bài thơ không thành; Con sâu đo; Chữ; Thơ tặng bạn thơ; Tiếng nói câm; Bức tranh cuối của Bùi Xuân Phái; Tranh ngựa; Mực lạnh; Tịnh khẩu; Thôi kệ!; Xem đồng hồ; Trong đêm thần tiên; Thăm hang Bà Côn Đảo,...

          Ký hiệu kho : Vv 34046

 

 

bc

Nguyễn Huy Thiệp

          Tuyển tập kịch Nguyễn Huy Thiệp . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 290 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Kịch, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các vở kịch: Hoa sen nở ngày 29 tháng 4; Còn lại tình yêu; Cái chết được che đậy; Nhà Ôsin

          Ký hiệu kho : Vv 34113

 

 

ca1

 

          Truyện Xuân Hương / Yang Soo Bae d. . - Pusan : Fufs, 1998 . - 169 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện, Hàn Quốc

          GT nội dung: Kết cấu cốt truyện của tác phẩm gồm năm đoạn: 1. Phát đoạn: Sự gặp gỡ giữa Xuân Hương và chàng Lý Mộng Long với lời ước hẹn bách niên giai lão; 2. Triển khai: Sự tạm biệt của đôi lứa. Xuân Hương gặp viên huyện quan Biện Học Đồ kiêu căng, tàn ác, thô bạo. Nàng bị giam giữ vì đã từ chối lời ép buộc làm nàng hầu của hắn. Chàng trai Lý đậu khoa cử, trở thành mật sứ của Vua; 3. Nguy biến: Xuân Hương bị đánh đập gần chết trong tù; 4. Đỉnh điểm: Chàng trai Lý, là mật sứ của Vua, xuất hiện giữa bữa tiệc sinh nhật của viên quan Biện, cứu nàng và cách chức của Biện; 5. Kết mạt: Cô Xuân Hương trở về Seoul và trở thành "Trinh liệt phu nhân" vợ của Lý

          Ký hiệu kho : Vv 34044, Vv 34255

 

 

ca2

Dostoievski, F.M.

          F.M. Dostoievski toàn tập : Tập truyện ngắn: 10 tập. T.1 : Người chồng vĩnh cửu, Kẻ cắp chân thật / Đào Tuấn ảnh, Trần Vĩnh Phúc d. . - M. : , Lokid Premium . - 244 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện ngắn, Nga

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 2 truyện ngắn: Người chồng vĩnh cửu; Kẻ cắp chân thật

          Ký hiệu kho : VL 2349/T.1

 

 

Ca3

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Ahn Kyong Hwan d. . - Seoul : Ji Man Ji Đại Hàn dân quốc, 2008 . - 132 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Bản dịch Truyện Kiều tiếng Hàn Quốc của dịch giả Ahn Kyong Hwan

          Ký hiệu kho : Ki 12

 

 

Nguyễn Du

          Thúy Kiều Truyện / Nguyễn Du; Choi Kwi Muk d. . - Hàn Quốc : So Myong xuất bản, 2004 . - 317 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Hàn Quốc do dịch giả Choi Kwi Muk dịch với tên Thúy Kiều Truyện

          Ký hiệu kho : Ki 27

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều Truyện : Dịch thuật và nghiên cứu / Nguyễn Du; Triệu Ngọc Lan d. nghiên cứu . - Bắc Kinh : Bắc Kinh Đại học xuất bản xã, 2013 . - 237 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Trung Quốc

          GT nội dung: Bản nghiên cứu và dịch thuật tiếng Trung của dịch giả, tác giả Triệu Ngọc Lan

          Ký hiệu kho : Ki 23

 

 

Nguyễn Du

          Thúy Kiều truyện tường chú : Tài liệu của Trúc Viên Lê Mạnh Liêu do ông đã dịch ra Việt văn : Quyển thượng / Tiên Điền Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính . - H. : Bộ Giáo dục, 1966 . - 159 tr., 29 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều Truyện tường chú bản chữ Nôm

          Ký hiệu kho : Ki 36

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Nguyễn Mạnh Tứ traducido del vietnamita . - H. : Thế giới, 2011 . - 347 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Tây Ban Nha

          GT nội dung: Truyện kiều dịch song ngữ tiếng Tây Ban Nha

          Ký hiệu kho : Ki 21

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều truyện / Nguyễn Du; Hoàng Dật Cầu d. . - Bắc Kinh : Nhân dân văn học xuất bản xã, 1959 . - 161 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Trung Quốc

          GT nội dung: Kim Vân Kiều truyện bản dịch tiếng Trung của Hoàng Dật Cầu

          Ký hiệu kho : Ki 60

 

 

Nguyễn Du

          Thuy Kieu monogatari = Thúy Kiều truyện / Nguyễn Du; Seiji Sato, Yoshiko Kuroda, Lê Xuân Thủy d. . - Japan : [?], 2005 . - 252 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nhật Bản

          GT nội dung: Truyện kiều dịch sang tiếng Nhật bởi tác giả Seiji Sato

          Ký hiệu kho : Ki 24

 

 

ca4

Chu Thuấn Thủy

          Ký sự đến Việt Nam năm 1657 : An Nam cung dịch kỷ sự / Chu Thuấn Thủy ; Vĩnh Sính d. . - H. : Nxb. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1999 . - 92 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Ký sự, Trung Quốc

          Ký hiệu kho : Vv 34173

 

 

Thái Bạch

          Đông Tây kim cổ tinh hoa : Gồm những thiên bình luận độc đáo đề cập cái hay, cái dở của những mưu thuật xưa và nay / Thái Bạch . - Sài Gòn : Sống mới, 1971 . - 332 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học cổ, Truyện ngắn, Trung Quốc

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các truyện: Diễn văn và diễn văn; Quyền người cầm bút và quyền ông Thủ tướng; Muốn chửi ông chửi cho mà nghe; Cụ Tổ những thằng người bất nghĩa; Đười ươi cả đám; Chưa có dịp đớp hít; Chánh sự ác hại hơn rắn độc; Các ngài Thủ tướng hãy xem đây; Mặt mày mà đòi trị dân à; Bài học chính trị; Nước không bình trị là tại ai; Cái lo của con người lãnh đạo,...

          Ký hiệu kho : Vv 34147

 

 

ca5

 

          Thư của các giáo sĩ Thừa sai : Tư liệu tham khảo / Nguyễn Minh Hoàng d. . - H. : , Văn học . - 463 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Thiên Chúa, Thư từ, Thế giới

          GT nội dung:  Sách chia làm hai phần lớn: phần trước là phần mở đầu với những thông tin khá đầy đủ để người đọc biết đại khái về nước Việt Nam xưa và phần sau là những bức thư (hoặc trích đoạn những bức thư)của các giáo sĩ thừa sai gửi về Pháp hay Ma Cao cho anh em, cha mẹ, họ hàng hay cho các giáo hữu và các cha bề trên trong Hội Truyền giáo Paris

          Ký hiệu kho : Vv 34282

 

 

Cb

Lý Văn Hùng

          Long trai thi tập / Lý Văn Hùng . - Sài gòn : Cawa, 1960 . - 85 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Thơ, Trung Quốc

          Ký hiệu kho : Ki 48

 

 

Rubtxox, Nikolai

          Đừng rơi lệ / Nikolai Rubtxox ; Thúy Toàn chọn dịch . - H. : Thế giới, 2012 . - 137 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Nga

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: "Xin kính chào Người, nước Nga - Quê hương con"; Bạch dương; Đêm làng; Dịu hiền mảnh đất quê tôi; Đêm ở quê nhà; Tuyết đầu mùa; Đêm đông; Nghỉ nhờ đêm; Làng quê thân yêu; Tiếng rì rầm của rừng tùng; "Trăng lưỡi liềm huyền diệu bơi trên sông" (vô đề); Ba phác thảo mùa thu,...

          Ký hiệu kho : Vv 34060

 

 

Saxena, Rati

          Mơ được sống vùng đất khác : Thơ / Rati Saxena; Phạm Văn Bình d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 187 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Văn học ấn Độ, Thơ, Nghiên cứu thơ, ấn Độ

          GT nội dung: Rati Saxena - nhà thơ, dịch giả, tổng biên tập tạp chí thơKritya. Bà đã có 11 tập thơ bằng tiếng Hin-đi và tiếng Anh. Những bài thơ của bà đã được dịch sang những ngôn ngữ khác. Tập song ngữ được dịch giả Phạm Văn Bình dịch sang tiếng Việt gồm 41 bài

          Ký hiệu kho : Vv 34471

 

 

 

          Thơ Đường : T.1 / Vương Bột, Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân,... ; Trần Trọng San ; Nghiêm Toản viết lời tựa . - Tái bản . - Sài Gòn : k.n.x.b, 1965 . - 211 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Cuốn sách giới thiệu thơ của các tác giả như: Vương Bột, Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương, Thượng Quan Nghị, Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chí Văn, Đỗ Thẩm Ngôn,...

          Ký hiệu kho : VL 2311/T.1

 

 

 

          Thơ Đường : 2 tập : T.1 / Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,... ; Nam Trân tuyển thơ ; Hoa Bằng, Tảo Trang, Hoàng Tạo dịch nghĩa và chú thích . - H. : Văn hóa, 1962 . - 104 tr. ; 23 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Thơ cổ, Thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Nội dung tập 1 khái quát về thơ Đường với tác giả, tác phẩm, trường phái tiêu biểu. Giới thiệu tác giả nổi danh: Vương Tích, Vương Bột, Lạc Tân Vương, Dương Quýnh, Trần Tử Ngang, Trương Cửu Linh, Hạ Tri Chương, Trương Húc,...

          Ký hiệu kho : VL 2326-T.1

 

 

 

          Thơ Đường : T.2 / Vương Bột, Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân,... ; Trần Trọng San ; Nghiêm Toản viết lời tựa . - Tái bản có sửa chữa bổ sung . - Sài Gòn : Bắc đẩu, 1970 . - 235 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Cuốn sách giới thiệu 3 tác gia nổi tiếng trong thơ Đường: Lý Bạch, Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị

          Ký hiệu kho : VL 2312/T.2

 

 

Yeniay, Muesser

          Nghi lễ hái hoa hồng trong vườn : Thơ / Muesser Yeniay; Nguyễn Thị Tuyết Ngân d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 167 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại, Văn học nước ngoài, Thơ, Thổ Nhĩ Kỳ

          GT nội dung: Nhà thơ Muesser Yeniay sinh 1984 tại Izmir, tốt nghiệp trường đại học Ege với bằng Anh ngữ và văn học. các tác phẩm của chị đã giành được nhiều giải thưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tập thơ "nghi lễ hái hoa hồng" đã được dịch giả Nguyễn Thị Tuyết Ngân dịch sang tiếng Việt gồm 56 bài mở rộng không gian văn hóa và không gian thơ nối thông nhau

          Ký hiệu kho : Vv 34470

 

 

 

          Đường thi trích dịch : Xuân thu: Thi / Đỗ Bằng Đoàn dịch giải ; Bùi Khánh Đản dịch vần . - Sài Gòn : Nxb. Tủ sách hoa xưa, 1960 . - 718 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ Đường, Luật thơ Đường, Trung Quốc

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: I - Tiểu truyện tác giả; II - Thất ngôn luật; III - Thất ngôn tuyệt cú; IV - Ngũ ngôn luật; V - Ngũ ngôn tuyệt cú; VI - Ngũ ngôn bài luật; VII - Phụ lục: Thất ngôn cổ thể

          Ký hiệu kho : VL 2346

 

 

cc

Tônxtôi, Lep

          Kịch Lep Tônxtôi / Nguyễn Hải Hà d. . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 383 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Kịch, Nga

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 4 vở kịch: Quyền lực bóng tối; Thành quả giáo dục; Thế rồi ánh sáng lóe lên trong tối tăm; Xác thây sống

          Ký hiệu kho : VL 2282

 

 

E1

Bùi Quang Thanh

          Truyền thuyết Hai Bà Trưng một số giá trị văn hóa - nhân sinh : Chuyên luận / Bùi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2015 . - 231 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Truyền thuyết dân gian, Giá trị văn hóa, Chuyên luận, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Chuyên luận đi sâu tìm hiểu các giá trị văn hóa nhân sinh của truyền thuyết Hai Bà Trưng: giá trị về dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học - lịch sử, văn học

          Ký hiệu kho : Vv 34361

 

 

Nguyễn Huy Bỉnh

          Truyện kể dân gian trong không gian văn hóa xứ Bắc / Nguyễn Huy Bỉnh . - H. : KHXH, 2015 . - 367 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Nghiên cứu truyện kể, Văn hóa dân gian, Văn hóa xứ Bắc, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Truyện kể dân gian chứa đựng trong nó nhiều tri thức khác nhau về cuộc sống của cộng đồng, nghiên cứu truyện kể dân gian thấy được tâm thức văn hóa của người dân. Chuyên luận được hình thành dựa trên sự khảo sát về sự tồn tại và lưu truyền truyện kể dân gian theo suốt lịch sử của vùng đất phía Bắc kinh đô Thăng Long - Hà Nội, vốn được biết đến với tên gọi Kinh Bắc hay xứ Bắc

          Ký hiệu kho : Vv 34323

 

 

Nguyễn Huy Bỉnh

          Truyện kể dân gian trong không gian văn hóa xứ Bắc / Nguyễn Huy Bỉnh . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 367 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện kể dân gian, Truyền thuyết dân gian, Truyện cổ tích xứ Bắc, Truyện làng cười xứ Bắc, Văn hóa, Lịch sử, Danh nhân, Việt Nam

          GT nội dung: Chuyên luận này đặt mục tiêu tìm hiểu truyện kể dân gian xứ Bắc trong một chỉnh thể thống nhất nhằm giải quyết mối quan hệ đặc thù giữa truyền thuyết với lịch sử, tín ngưỡng dân gian, tôn giáo; truyện cổ tích và dấu tích địa phương hóa; truyền làng cười và dấu ấn văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của các làng cười

          Ký hiệu kho : Vv 34117

 

 

Nguyễn Quý Thành

          Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa Việt (theo hướng tiếp cận văn hóa - ngôn ngữ học). Q.2 / Nguyễn Quý Thành . - H. : KHXH, 2015 . - 342 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học học dân gian, Nghiên cứu văn hóa, Tiếp cận văn hóa, Ngô ngữ học, Cấu trúc cú pháp, Tục ngữ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình "Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt theo hướng tiếp cận văn hóa - ngôn ngữ học" gồm 2 quyển. Quyển 2 gồm: Tục ngữ Việt theo mệnh đề lôgich - ngữ nghĩa và tục ngữ việt và tục ngữ Hán, Anh, Pháp, Đức, Nga theo mệnh đề lôgich ngữ nghĩa

          Ký hiệu kho : Vv 34465-Q.2

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

          Thiên nhiên với sắc thái văn hóa vùng trong ca dao trữ tình trung bộ : Chuyên khảo / Nguyễn Thị Kim Ngân . - H. : KHXH, 2015 . - 351 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Ca dao trữ tình, Chủ đề thiên nhiên, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Với việc thể hiện "Thiên nhiên với sắc thái văn hóa vùng trong ca dao trữ tình Trung Bộ" góp thêm vào việc nghiên cứu thiên nhiên trong ca dao người Việt ở cả 3 vùng miền đồng thời góp phần làm rõ hơn những nét riêng của vùng văn hóa miền Trung, dù chỉ dưới góc độ sáng tác dân gian trữ tình

          Ký hiệu kho : Vv 34421

 

 

Trần Thị An

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca lao động / Trần Thị An chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Nghiên cứu, Dân ca, Đề tài lao động sản xuất, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 2 phần: Phần 1: nghiên cứu nhận diện và phân loại dân ca các dân tộc thiểu số. Phần 2: Một số bài dân ca đề tài lao động sản xuất (song ngữ tiếng dân tộc và tiếng Việt)

          Ký hiệu kho : Vv 34302

 

 

Trần Việt Ngữ

          Về nghệ thuật Chèo. 2 quyển : Q.1 / Trần Việt Ngữ . - H. : KHXH, 2015 . - 406 tr.

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghệ thuật sân khấu, Chèo, Nghiên cứu, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Chuyên luận nghiên cứu nghệ thuật Chèo gồm 2 quyển: quyển 1: Nghiên cứu nguồn gốc và quá trình thành hình, chuyển hóa và phát triển của Chèo: nguồn gốc và thời điểm thành hình Chèo, nguồn gốc dân gian của Chèo, quá trình chuyển hóa, phát triển của Chèo sân đình

          Ký hiệu kho : Vv 34317-Q.1

 

 

Trần Việt Ngữ

          Về nghệ thuật Chèo. 2 quyển : Q.1 / Trần Việt Ngữ . - H. : KHXH, 2015 . - 582 tr.

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghệ thuật sân khấu, Chèo, Nghiên cứu, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Chuyên luận nghiên cứu nghệ thuật Chèo gồm 2 quyển: quyển 2: Phần 2: từ chiếu diễn ba mặt ngoài trời bước vào sân khấu hộp: Chèo văn minh và chèo cải lương, 40 năm vừa học vừa làm chèo mới. Phần 3: Nắm vững nghệ thuật cổ để xây dựng tốt chèo mới: Tìm học vốn cũ và rút kinh nghiệm làm mới, những đặc điểm nghệ thuật cơ bản của Chèo cổ

          Ký hiệu kho : Vv 34318-Q.2

 

 

Trần Việt Ngữ

          Trương Viên chèo cổ / Trần Việt Ngữ st., khảo cứu . - H. : KHXH, 2015 . - 503 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn nghệ dân gian, Chèo cổ, Nghiên cứu Chèo, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách đi sâu nghiên cứu vở chèo cổ truyền thống Trương Viên về: quá trình sưu tầm, nội dung và nguồn gốc văn bản, nghệ thuật thể hiện, vai trò giá trị,...

          Ký hiệu kho : Vv 34352

 

 

Trần Xuân Toàn

          Tìm hiểu ca dao Việt Nam 1945-1975 / Trần Xuân Toàn . - H. : KHXH, 2015 . - 263 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học, Ca dao, Giai đoạn 1945-1975, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình "Tìm hiểu ca dao Việt Nam 1945-1975"gồm 3 chương: Chương 1: Những khái niệm về ca dao cơ sở của việc tìm hiểu ca dao Việt Nam hiện đại, chương 2: Một số đặc điểm thi pháp trong ca dao hiện đại sau 1945, chương 3: Đề tài trong ca dao Việt Nam sau 1945

          Ký hiệu kho : Vv 34425

 

 

Vũ Tố Hảo

          Vè sinh hoạt. Q.1 / Vũ Tố Hảo bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 555 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Nghiên cứu, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nêu rõ đặc trưng bản chất của thể loại vè trên cơ sở so sánh vè với một số thể loại văn học dân gian gần gũi như ca dao, dân ca, sử ca, truyện Nôm, truyện cổ tích,... ở 3 tính chất cơ bản: tính tự sự, tính trào phúng, và ngôn ngữ biểu hiện

          Ký hiệu kho : Vv 34299-Q.1

 

 

E2

Bàn Thị Ba

          Truyện cổ dân tộc Dao / Bàn Thị Ba . - H. : KHXH, 2015 . - 302 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện cổ, Dân tộc giao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn "Truyện cổ dân tộc Dao" gồm 12 truyện có cả phần tiếng Việt và phần tiếng Dao

          Ký hiệu kho : Vv 34429

 

 

Bố Xuân Hổ

          Truyện cổ dân gian Chăm Bình Thuận / Bố Xuân Hổ . - H. : KHXH, 2015 . - 143 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện cổ tích, Dân tộc Chăm, Bình Thuận, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm một số truyện về thần thoại, về cổ tích thần kì, thế sự đã được tiền nhân sáng tạo từ thời tiền sử thờ tín ngưỡng vật linh, đa thần

          Ký hiệu kho : Vv 34329

 

 

Dân Huyền

          Một ngàn một trăm mười một câu đố dễ nhớ / Dân Huyền st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 239 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn hóa dân gian, Câu đố, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Một ngàn một trăm mười một câu đố dễ nhớ" được tác giả sưu tầm cả cổ lẫn kim theo vần thơ lục bát dễ nhớ, dễ đi vào lòng người

          Ký hiệu kho : Vv 34367

 

 

 

          Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàng sử thi Mơ Nông, Ê Đê / Đỗ Hồng Kỳ . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 499 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Sử thi, Tác phẩm tiêu biểu, Dân tộc Mơ Nông, Dân tộc Ê Đê, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần thứ Nhất: Sử thi Mơ Nông: Mấy vấn đề chung về sử thi Mơ Nông; Sử thi Ting, Rung chết - "Bách khoa thư" về đời sống của người Mơ Nông; Vè sử thi Sung, Trang con Mung thăm Tiăng,... ; Phần thứ Hai: Sử thi Ê Đê: Mấy vấn đề chung về sử thi Ê Đe; Sử thi Đăm Săn và một số vấn đề của sử thi Ê Đê,... ; Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34335

 

 

Hoàng Quyết

          Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam / Hoàng Quyết st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 670 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm 55 truyện cổ dân gian Việt Nam đặc sắc

          Ký hiệu kho : Vv 34376

 

 

Hà Mạnh Phong

          Thơ và dân ca tình yêu dân tộc Thái Mường So / Hà Mạnh Phong, Đỗ Thị Tấc st., biên dịch . - H. : KHXH, 2015 . - 565 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Thơ, Dân ca, Đề tài tình yêu, Dân tộc Thái, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm những bài thơ và dân ca chủ đề về tình yêu lứa đôi của dân tộc Thái gồm cả phần phiên âm tiếng Thái và phần dịch nghĩa

          Ký hiệu kho : Vv 34303

 

 

Kê Sửu

          A Chât : Sử thi của dân tộc Tà Ôi. Song ngữ Tà Ôi - Việt. Q.1 / Kê Sửu . - H. : KHXH, 2015 . - 550 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Tà Ôi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "A Chât" - sử thi của dân tộc Tà Ôi được biên soạn song ngữ Tà ôi - Việt, dài 7212 câu được chia thành 3 phần và 14 chương, góp một phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tà Ôi trong tiến trình, tiếp biến văn hóa các dân tộc Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34307-Q.1

 

 

Kê Sửu

          A Chât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi. Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.1 / Kê Sửu . - H. : KHXH, 2015 . - 462 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Tà Ôi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". "A Chât" - sử thi của dân tộc Tà Ôi được biên soạn song ngữ Tà ôi - Việt, dài 7212 câu được chia thành 3 phần và 14 chương, góp một phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ta Ôi trong tiến trình, tiếp biến văn hóa các dân tộc Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34308-Q.2

 

 

Lê Văn Lạo

          Phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao vùng đông bắc Việt Nam / Lê Văn Lạo st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 550 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Phương ngôn, Thành ngữ, Tục ngữ, Ca dao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình sưu tầm biên soạn phương ngôn thành ngữ, tục ngữ ca dao vùng đông bắc Việt Nam gồm 2 tập chú trọng từ khẩu ngữ đã quen dùng hoặc đã ít nhiều cô đúc chuẩn hóa, nghĩa đã ổn định, rồi đến phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao

          Ký hiệu kho : Vv 34460-Q.1

 

 

Lê Văn Lạo

          Phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao vùng đông bắc Việt Nam / Lê Văn Lạo st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 531 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phương ngôn, Thành ngữ, Tục ngữ, Ca dao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình sưu tầm biên soạn phương ngôn thành ngữ, tục ngữ ca dao vùng đông bắc Việt Nam gồm 2 tập chú trọng từ khẩu ngữ đã quen dùng hoặc đã ít nhiều cô đúc chuẩn hóa, nghĩa đã ổn định, rồi đến phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao

          Ký hiệu kho : Vv 34461-Q.2

 

 

Minh Huệ

          Truyện thơ út Lót - Hồ Liêu / Minh Hiệu st., phiên âm, biên dịch . - H. : KHXH, 2015 . - 175 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện thơ, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Truyện thơ út Lót - Hồ Liêu là một trong những truyện thơ được nhắc đến nhiều nhất của dân tộc Mường được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Nội dung truyện phản ánh sự xung đột giữa tài năng và hạnh phúc chân chính của cá nhân với luật lệ tập tục phong kiến. Sách in bản tiếng Việt và bản phiên âm tiếng Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34316

 

 

Mộng Tuyết Thất tiểu muội

          Nàng ái Cơ trong chậu úp : Hà Tiên ngoại sử ký sự tiểu thuyết / Mộng Tuyết Thất Tiểu muội . - Sài Gòn : Bốn phương, 1961 . - 196 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Ký, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả đã căn cứ trên di tích của chùa chiền lăng mộ, đã khảo cứu trong tài liệu sử thư, đã dựa theo truyền thuyết của dân gian, hòa đồng lại mà cấu tạo nên thiên lịch sử ký sự tiểu thuyết này

          Ký hiệu kho : Vv 34250

 

 

Nguyễn Mỹ Hồng

          Truyện đời xưa vùng sông Hậu / Nguyễn Mỹ Hồng st. . - H. : KHXH, 2015 . - 239 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Truyện đời xưa vùng Sông Hậu" tập hợp những truyện truyền khẩu dân gian đó là những câu chuyện được ông bà, cha mẹ kể cho con cháu nghe cốt để giáo dục nâng cao đạo lý đúng sai vào sự nhận thức của trẻ con. Truyện thường không có tên tác giả. Nó đi vào đời sống người dân vùng sông Hậu từ đời này qua đời khác

          Ký hiệu kho : Vv 34356

 

 

Nguyễn Nghĩa Dân

          Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt : sưu tầm, nghiên cứu, tuyển chọn, chú thích, bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : KHXH, 2015 . - 686 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghiên cứu, Ca dao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung sách gồm 2 phần chính: Phần 1: Dẫn luận bắt đầu từ khái niệm về văn hóa, văn hóa dân tộc, văn hóa dân gian, bàn thêm về định nghĩa ca dao, ca dao trữ tình để đi vào vấn đề văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt. Phần 2; Sưu tầm, tuyển chọn, chú thích bình luận hơn 1.800 câu ca dao

          Ký hiệu kho : Vv 34311

 

 

Nguyễn Xuân Cần

          Truyền thuyết Vương triều Lý / Nguyễn Xuân Cần, Anh Vũ . - H. : KHXH, 2015 . - 439 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyền thuyết, Triều Lý, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm những truyền thuyết dân gian của một triều đại nhất định giúp bạn đọc hình dung được diện mạo folklore của một giai đoạn lịch sử - Vương triều Lý

          Ký hiệu kho : Vv 34406

 

 

Nguyễn Xuân Kính

          Ca dao người Việt: ca dao tình yêu lứa đôi / Nguyễn Xuân Kính chb., bs.; Phan Lan Hương bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 587 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Ca dao, Chủ đề tình yêu lứa đôi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa- văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung tập sách sưu tầm những bài ca dao về chủ đề tình yêu đôi lứa

          Ký hiệu kho : Vv 34468-Q.3

 

 

Nguyễn Xuân Kính

          Ca dao người Việt / Nguyễn Xuân Kính chb., bs.; Phan Lan Hương bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 478 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Ca dao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Ca dao người Việt" quyển 2 gồm nhiều bài ca dao chia làm 2 chủ đề: Quan hệ gia đình, xã hội, lao động nghề nghiệp

          Ký hiệu kho : Vv 34402-Q.2

 

 

Ngô Văn Ban

          Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam. T.3 / Ngô Văn Ban st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 523 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn học dân gian, Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ, Câu đố, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam" là tác phẩm chứa đựng những ngôn từ, những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố trong nền văn học dân gian Việt Nam để thấy được cái nhìn của người Việt về những bộ phận trên cơ thể con người. Tập 3 trình bày cái nhìn của người Việt về cái trán, cái lông mày và cái bụng của con người

          Ký hiệu kho : Vv 34400-T.3

 

 

Thế Lữ

          Truyện truyền kỳ Việt Nam. Q.3 (Tập V - Tập VI)/ Thế Lữ, Tchya, Nguyễn Tuân,... ; Nguyễn Huệ Chi ch.b. ; Tuyển soạn: Nguyễn Huệ Chi, Đặng Thị Hảo, Trần Hải Yến,... . - H. : Giáo dục, 1999 . - 651 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện truyền kỳ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các tác giả: Thế Lữ, Tchya, Nguyễn Tuân, Chung Khanh, Bùi Hiển, Thanh Tịnh, Đỗ Huy Nhiệm, Kim Ba, Bình Nguyên Lộc

          Ký hiệu kho : VL 2304

 

 

Triều Nguyên

          Truyện cười truyền thống của người Việt / Triều Nguyên st., tch., gt. . - H. : KHXH, 2015 . - 830 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cười, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm tuyển chọn 633 mẩu chuyện được phân loại theo hệ thống

          Ký hiệu kho : Vv 34327

 

 

Triều Ân

          Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số / Triều Ân st. kể lại bằng song ngữ Việt - Tày . - H. : KHXH, 2015 . - 215 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện kể dân gian, Dân tộc Tày, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm 19 truyện kể dân gian gồm cả phần tiếng Việt và phần tiếng Tày

          Ký hiệu kho : Vv 34319

 

 

Triệu Thị Mai

          Truyện thơ Tày cổ / Triệu Thị Mai . - H. : KHXH, 2015 . - 543 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện thơ, Dân tộc Tày, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu hai truyện thơ nôm Tày: Truyện vua Trang vương và San Pec Eng Tài

          Ký hiệu kho : Vv 34401-T.2

 

 

 

          Truyện truyền kỳ Việt Nam. Q.2 (Tập III - Tập IV)/ Vũ Phương Đề, Vũ Trinh, Phạm Quý Thích,... ; Biên soạn: Nguyễn Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh, Đặng Thị Hảo,... . - H. : Giáo dục, 1999 . - 667 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện truyền kỳ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề: Lan Trì kiến văn lục của Vũ Trinh; Tân truyền kỳ lục của Phạm Quý Thích; Sơn cư tạp thuật (tác giả khuyết danh); Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn án; Bích Châu du tiên mạn ký của Nguyễn Huy Hổ,... Các bảng tra cứu ở cuối sách

          Ký hiệu kho : VL 2303-Q.2

 

 

Trần Nguyễn Khánh Phong

          Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Q.2 / Trần Nguyễn Khánh Phong . - H. : KHXH, 2015 . - 655 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện cổ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Quyển 2 gồm truyện cổ của dân tộc Pa cô, truyện cổ Pa - Hi, Truyện cổ dân tộc Cơ tu

          Ký hiệu kho : Vv 34399-Q.2

 

 

Trần Nguyễn Khánh Phong

          Truyện cổ dân tộc Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 550 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa tộc người, Truyện cổ, Dân tộc Tà Ôi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 2 phần: Phần một: Bức tranh văn hóa tộc người Tà Ôi ở nước ta và tình hình sưu tầm truyện cổ Tà Ôi, phần 2 sưu tập 60 truyện cổ Tà Ôi

          Ký hiệu kho : Vv 34349

 

 

Trần Nguyễn Khánh Phong

          Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 431 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện cổ tích, Dân tộc Pa Cô, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm 44 truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế. Qua đó phần nào phản ánh được những nét sinh hoạt, phong tục tập quán của họ

          Ký hiệu kho : Vv 34370

 

 

Trần Sĩ Huệ

          Góp nhặt lời quê / Trần Sĩ Huệ . - H. : KHXH, 2015 . - 239 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm và chú thích một số bài vè nghe được qua truyền khẩu tại Phú Yên gồm: 1. Vè xin xâu tại Phú Yên năm Mậu Thân. 2. Vè bão lụt năm Giáp Tý. 3. Vè sản vật và các chợ ở Phú Yên. 4. Túy Kiều phú, là bản phóng tác truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 34301

 

 

Trần Sĩ Huệ

          Động vật trong ca dao / Trần Sĩ Huệ . - H. : KHXH, 2015 . - 359 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Ca dao, Chủ đề động vật, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách với mục đích đi tìm động vật trong ca dao vì vậy tác giả khảo sát cả hai mặt nội dung và hình thức, sau đó trình bày một số ca dao dưới dạng câu đố, dùng hình ảnh khác để có giải đáp là một loài động vật, hoặc dùng hình ảnh động vật để đố về việc khác

          Ký hiệu kho : Vv 34360

 

 

Trần Thế Pháp

          Lĩnh Nam chích quái / Trần Thế Pháp ; Lê Hữu Mục d. . - In lần thứ Nhất . - Sài Gòn : Khai Trí, 1960 . - 133 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Lĩnh Nam chích quái này được dịch theo một bản chép tay do Phạm Quỳnh đã thuê chép lại. Nội dung gồm có: Quyển nhất (10 truyện); Quyển nhì (11 truyện); Quyển ba (19 truyện)

          Ký hiệu kho : Vv 34222

 

 

Trần Thị An

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt / Trần Thị An chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 487 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Dân ca, Dân ca trữ tình sinh hoạt, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam tập hợp dân ca của 18 dân tộc (gồm cả song ngữ tiếng dân tộc)và chia theo chủ đề: Quê hương đất nước, gia đình xã hội, tình yêu lứa đôi

          Ký hiệu kho : Vv 34394-Q.2

 

 

Trần Thị An

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt / Trần Thị An chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 431 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Dân ca, Dân ca trữ tình sinh hoạt, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam tập hợp dân ca của 18 dân tộc (gồm cả song ngữ tiếng dân tộc)và chia theo chủ đề: Quê hương đất nước, gia đình xã hội, tình yêu lứa đôi

          Ký hiệu kho : Vv 34395-Q.3

 

 

Trần Thị An

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt / Trần Thị An chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 623 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Dân ca, Dân ca trữ tình sinh hoạt, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bộ sách Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam tập hợp dân ca của 18 dân tộc (gồm cả song ngữ tiếng dân tộc)và chia theo chủ đề: Quê hương đất nước, gia đình xã hội, tình yêu lứa đôi

          Ký hiệu kho : Vv 34396-Q.4

 

 

Tẩn Kim Phu

          Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ Lai Châu. T.2 / Tẩn Kim Phu . - H. : KHXH, 2015 . - 203 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Dân tộc Dao Khâu, Truyện Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập 2 Truyện thơ người Dao Khâu sưu tập 3 truyện: Piền Câuz Khoai Thin Chấy Tẩy Dung (Bàn cỗ khai thiên lập địa ca), Liều ỳ Woanz Dung, Sần pek ành toài dung

          Ký hiệu kho : Vv 34378

 

 

Vũ Tố Hảo

          Vè sinh hoạt. Q.2 / Vũ Tố Hảo bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 605 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Vè, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nêu rõ đặc trưng bản chất của thể loại vè trên cơ sở so sánh vè với một số thể loại văn học dân gian gần gũi như ca dao, dân ca, sử ca, truyện Nôm, truyện cổ tích,... ở 3 tính chất cơ bản: tính tự sự, tính trào phúng, và ngôn ngữ biểu thiện. Quyển 2 sưu tập các bài vè sinh hoạt: vè nghề nghiệp, vè nhật trình, vè châm biếm những thói hư tật xấu, vè giáo huấn bảo ban, vè tâm sự,...

          Ký hiệu kho : Vv 34300-Q.2

 

 

Yang Danh

          Hơ'Mon Dăm Joong / Yang Danh st.; Đinh Nôn diễn xuất . - H. : KHXH, 2015 . - 187 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc Bơh Nar Kriêm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu sử thi Hơ'mon Dăm Joong của người Bơh Nar Kriêm gồm cả tiếng Bơhnar và tiếng Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34309

 

 

Đinh Văn Phùng

          Đang - Dân ca Mường / Đinh Văn Phùng st.; Đinh Văn Ân biên dịch . - H. : KHXH, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Dân ca, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách giới thiệu "Đang" - một làn điệu dân ca Mường và cũng là hát dân ca Mường. Đang có Đang Nếp, Đang ảng, Đang Mợi, Đang Vần Va, Đang kể truyện được người Mường sử dụng nhiều nhất trong lễ cưới và lễ mừng nhà mới của người Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34427

 

 

Đàm Văn Hiền

          Truyền thuyết về những người nổi tiếng ở Cao Bằng / Đàm Văn Hiền . - H. : KHXH, 2015 . - 166 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyền thuyết, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn "Truyền thuyết về những người nổi tiếng ở Cao bằng" kể về những người nổi tiếng ở tỉnh Cao Bằng, có người từ nơi khác đến, đã có đóng góp quan trọng với địa phương, được nhân dân ghi nhớ lập miếu thờ, lấy tên đặt gọi bản, đồi, suối, núi hoặc trở thành lễ hội, tục lệ cho cả vùng

          Ký hiệu kho : Vv 34433

 

 

Đỗ Danh Gia

          Phương ngôn - tục ngữ ca dao Ninh Bình / Đỗ Danh Gia, Nguyễn Văn Trò . - H. : KHXH, 2015 . - 155 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Phương ngôn, Tục ngữ, Ca dao, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 2 phần: Phần phương ngôn, tục ngữ: sau mỗi phần đều có chú giải địa điểm. Phần ca dao, dân ca cũng có chú giải xuất xứ. ca dao ca ngợi đất nước con người, tình yêu nam nữ, tình cảm vợ chồng, gia đình, xã hội, tinh thần thái độ lao động, kinh nghiệm sản xuất, tinh thần yêu nước, cách mạng và kháng chiến

          Ký hiệu kho : Vv 34442

 

 

g1

 

          Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX : Kỷ yếu hội thảo khoa học, tại Thanh Hóa, ngày 18 - 19/10/2008 / Phan Huy Lê, Đỗ Bang, Phan Thanh Hải... . - H. : Thế giới, 2008 . - 754 tr., 30 cm

          Từ khoá : Kỷ yếu, Hội thảo, Khoa học, Chúa Nguyễn, Vương triều Nguyễn, Lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm trên 80 tham luận của các tác giả: Phan Huy Lê, Đỗ Bang, Hà Minh Hồng, Andrew Hardy, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Hữu Tiến, Phan Văn Hoàng, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Anh Huy, Lê Công Lý,...

          Ký hiệu kho : VL 2347

 

 

 

          Giáo sĩ Đắc Lộ và tác phẩm quốc ngữ đầu tiên : Tái bản trọn cuốn Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes do André Marillier sao lục, chú thích và lập bảng tham chiếu, với 18 ảnh phụ bản / Nguyễn Khắc Xuyên, Phạm Đình Khiêm . - Sài Gòn : Tinh việt Văn đoàn, 1961 . - 237 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Thiên chúa, Văn hóa, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Giáo sĩ Đắc Lộ và tác phẩm quốc ngữ đầu tiên; Phần II: Nguyên văn cuốn Phép giảng tám ngày; cuối sách là các Bảng dẫn

          Ký hiệu kho : VL 2325

 

 

Hall, D.G.E.

          Lịch sử Đông Nam á : Sách tham khảo / D.G.E. Hall ; Dịch: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương,... ; Hiệu đính: Lưu Đoàn Huynh, Nguyễn Ngọc Diên . - H. : Chính trị Quốc gia, 1997 . - 1293 tr., 23 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Văn hóa, Thể chế chính trị, Đông Nam á, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách được chia làm 4 phần: Phần 1: đề cập lịch sử Đông Nam á từ thuở ban đầu cho tới khi người châu Âu xuất hiện ở khu vực này; Phần 2: đề cập lịch sử các nước Đông Nam á từ thế kỷ XVI cho đến thế kỷ XVIII; Phần 3: đề cập sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân phương Tây và sự thiết lập chế độ cai trị thuộc địa, tính đến đầu thế kỷ XX; Phần 4: đề cập sự quật khởi của các dân tộc ở Đông Nam á trong cuộc đấu tranh giành độc lập nửa đầu thế kỷ XX

          Ký hiệu kho : VL 2343

 

 

Jacques, Roland

          Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh vực Việt ngữ học (cho đến 1650) : Sách tham khảo / Roland Jacques ; Dịch và hiệu đính: Viện Ngôn ngữ học . - H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 246 tr., 24 cm

          Từ khoá : Luận án, Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Bồ Đào Nha

          GT nội dung: Cuốn sách vốn là luận án tiến sĩ của Roland Jacques chuyên ngành Viễn Đông và châu á Thái Bình Dương. Trọng tâm nghiên cứu của luận án là Đông Nam á, cụ thể là tập trung vào Ngôn ngữ, Văn minh và Văn hóa Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2320

 

 

 

          Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ (20-6-1867 - 20-6-1967) / Trương Bá Cần, Phạm Cao Dươn, Lê Văn Hảo,... . - Sài Gòn : Trình bày, 1967 . - 240 tr., 20 cm

          Từ khoá : Lịch sử cận đại, Chiến tranh xâm lược, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Chứng từ: Điếu sĩ dân lục tỉnh Nam kỳ của Nguyễn Đình Chiểu; Những lý do khiến Pháp can thiệp vào Việt Nam (Nguyễn Khắc Ngữ); Mấy nét về hội sống Việt Nam giữa thế kỷ XIX (Lê Văn Hảo); Một vài khía cạnh đáng chú ý trong đường lối cai trị của người Pháp ở Nam kỳ từ 1861 đến 1867 (Phạm Cao Dương),...

          Ký hiệu kho : Vv 34285

 

 

Laurent, Alain

          Lịch sử cá nhân luận / Alain Laurent ; Phan Ngọc d. . - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa . - H. : Thế giới, 2001 . - 186 tr., 19 cm

          Từ khoá : Triết học, Lịch sử, Cá nhân luận, Pháp

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương I: Một giai đoạn thai nghén kéo dài: từ Socrate đến Montaigne; Chương II: Sự đột nhập: Cuộc "Cách mạng kiểu Copernic" của cá nhân (thế kỷ XVII và XVIII); Chương III: Sự giải phóng cụ thể: Các cá nhân luận (thế kỷ XIX); Chương IV: Sự tranh cãi: Hai truyền thống phản cá nhân luận; Chương V: Cá nhân luận triệt để của những người tự do vô chính phủ Mỹ; Chương VI: Sự công nhận: Việc quy trở về cá nhân và cá nhân luận dân chủ (thế kỷ XX)

          Ký hiệu kho : Vv 34270

 

 

Lê Hương

          Sử liệu Phù Nam / Lê Hương . - Sài Gòn : k.n.x.b, 1974 . - 178 tr., 19 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Phù Nam, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34189

 

 

Lê Văn Quán

          Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn / Lê Văn Quán . - H. : Chính trị Quốc Gia; Sự thật, 2013 . - 427 tr., 21 cm

          Từ khoá : Chính trị, Xã hội, Tư tưởng, Lịch sử, Nhà Lê, Nhà Nguyễn, Việt Nam

          GT nội dung: Qua sự tổng hợp, phân tích sâu sắc dựa trên những cứ liệu lịch sử phong phú, cuốn sách Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn đem đến cho độc giả cái nhìn bao quát về những tư tưởng chính trị - xã hội nổi bật trong giai đoạn này; đồng thời thể hiện được những chính kiến, những điểm mới trong đánh giá, nhận xét của tác giả

          Ký hiệu kho : Vv 34198

 

 

Lão Tử

          Lão Tử đạo đức kinh : Quốc văn giải thích. Q.2 / Nghiêm Toản d. . - In lần thứ nhất . - Sài Gòn : Khai Trí, 1972 . - 442 tr., 24 cm

          Từ khoá : Triết học cổ đại, Lão Tử, Đạo đức kinh, Trung Quốc

          Ký hiệu kho : VL 2314

 

 

Lão Tử

          Lão Tử Đạo đức kinh : Quốc văn giải thích. Q.1 / Hạo Nhiên Nghiêm Toản Thiệu Văn Thị dịch thuật . - In lần thứ 2 . - Sài Gòn : Nxb. Nhà sách Khai Trí, 1970 . - 266 tr., 24 cm

          Từ khoá : Triết học cổ đại, Đạo Lão, Lão Tử, Đạo đức kinh, Đạo đức, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2336/Q.1

 

 

 

          Lịch sử Nhật Bản / Phan Ngọc Liên ch.b. ; Đinh Ngọc Bảo, Trần Thị Vinh, Đỗ Thanh Bình . - H. : , Văn hóa Thông tin . - 304 tr., 19 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Châu á, Địa lý, Văn hóa, Con người, Nhật Bản

          GT nội dung:  Sách gồm các chương: Chương I: Đất nước - con người - nền văn hóa truyền thống; Chương II: Những trang sử đầu tiên; Chương III: Thời kỳ Mạc phủ; Chương IV: Nhật Bản từ 1868 đến 1918; Chương V: Nhật Bản trong những năm 1918 - 1945; Chương VI: Từ sau chiến tranh thế giới Thứ Hai đến nay (1945 - 1994); Kết luận, Phụ lục: Việt Nam - Nhật Bản trong lịch sử, Tài liệu tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 34205

 

 

 

          Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1 / Phan Đại Doãn,... ; Nguyễn Tài Thư ch.b. . - H. : Khoa học xã hội, 1993 . - 496 tr., 19 cm

          Từ khoá : Triết học, Lịch sử, Hệ tư tưởng, ý thức hệ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần Mở đầu; Phần I: Tư tưởng thời kỳ tiền sử và sơ sử; Phần II: Tư tưởng thời kỳ đấu tranh lâu dài giành độc lập dân tộc (Bắc thuộc. Từ cuối thế kỷ II trước công nguyên đến đầu thế kỷ X sau Công nguyên); Phần III: Tư tưởng thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X đến thế kỷ XIV);... Phần VI: Tư tưởng thời kỳ các cuộc chiến tranh nông dân và sụp đổ của các chính quyền Đàng trong, Đàng ngoài

          Ký hiệu kho : Vv 34249/T.1

 

 

Maitre, Henri

          Rừng người Thượng : Vùng rừng núi cao nguyên miền Trung Việt Nam. Sách tham khảo. Phần III / Henri Maitre ; Lưu Đình Tuân d. ; Nguyễn Ngọc hđ. ; Biên tập: Nguyên Ngọc và Andrew Hardy ; Lời giới thiệu: Andrew Hardy và Nguyễn Văn Huy . - H. : Tri thức; Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 2008 . - 369 tr., 24 cm

          Từ khoá : Dân tộc học, Lịch sử, Địa lý, Việt Nam

          GT nội dung: Trong chương một của tập sách là một nghiên cứu địa lý hoàn chỉnh về vùng Tây Nguyên và nam Trường Sơn. Chương hai là một nỗ lực nhằm phân loại người Thượng thành những nhóm ngôn ngữ - dân tộc một cách khoa học. Và chương ba là một công trình độc đáo về hợp thể lịch sử, dẫn tới công trình lịch sử - dân tộc đầu tiên được viết về vùng cao nguyên Việt Nam, Cambodge và Lào

          Ký hiệu kho : VL 2330-P.3

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Kinh thi Việt Nam / Nguyễn Bách Khoa . - Tái bản . - H. : , Văn hóa Thông tin . - 196 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn hóa bình dân, Kinh thi, Tục ngữ, Ca dao, Trung Quốc, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Trước khi vào đề; Phần thứ nhất: Kinh thi Trung Hoa: Chương I: Vì lẽ gì Khổng Tử san Kinh Thi?; Chương II: Kinh thi - Một tài liệu xã hội học; Chương III: Kinh Thi - một tài liệu xã hội học (tiếp); Phần thứ hai: Kinh thi Việt Nam: Chương I: Dân chúng Việt Nam và Nho giáo; Chương II: Xã hội Việt Nam xây trên nền kinh tế nông nghiệp; Chương III: Gia tộc phụ hệ; Chương IV: Chống nam quyền,... ; Phần thứ ba: Lai lịch các phong dao

          Ký hiệu kho : Vv 34256

 

 

Nguyễn Hữu Lương

          Kinh dịch với vũ trụ quan Đông phương : Hà đồ - Lạc thư - Vô cực - Thái cực,... / Nguyễn Hữu Lương . - Sài Gòn : Nxb. Đông Hưng học phái, 1972 . - 574 tr., 24 cm

          Từ khoá : Triết học cổ đại, Vũ trụ quan, Kinh dịch, Phương Đông, Trung Quốc

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Phần Nhập đề; Chương I: Long đồ, qui thư; Chương II: Hà đồ; Chương III: Lạc thư; Chương IV: Tương quan; Phần thư tịch, Phụ lục I, II và III

          Ký hiệu kho : VL 2328

 

 

Nguyễn Lang

          Việt Nam Phật giáo sử luận : T.1 / Nguyễn Lang . - Sài Gòn : Lá bối, 1974 . - 466 tr., 19 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Lịch sử Phật giáo, Phật giáo, Đạo Phật, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: Chương I: Trung tâm Phật giáo Luy Lâu; Chương II: Hai thế kỷ đầu; Chương III: Khởi nguyên của thiền học Việt Nam; Chương IV: Sách Thiền uyển tập anh và các tài liệu khác về đạo Phật Việt Nam đời Đường; Chương V: Thiền phái Tỳ ni đa lưu chi,... Chương XVI: Tổng quan về Phật giáo đời Trần

          Ký hiệu kho : Vv 34131

 

 

Nguyễn Lang

          Việt Nam Phật giáo sử luận : T.1 / Nguyễn Lang ; Nguyễn Huệ Chi gt. . - H. : Văn học, 1994 . - 567 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Lịch sử Phật giáo, Đạo Phật, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: Chương I: Trung tâm Phật giáo Luy Lâu; Chương II: Hai thế kỷ đầu; Chương III: Khởi nguyên của thiền học Việt Nam; Chương IV: Sách Thiền uyển tập anh và các tài liệu khác về đạo Phật Việt Nam đời Đường; Chương V: Thiền phái Tỳ ni đa lưu chi,... Chương XVI: Tổng quan về Phật giáo đời Trần. Cuối sách là Các Phụ bản, Tài liệu tham khảo, Bảng tên và Mục lục

          Ký hiệu kho : Vv 34126/T.1

 

 

Nguyễn Lang

          Việt Nam Phật giáo sử luận : T.2 / Nguyễn Lang ; Nguyễn Huệ Chi gt. . - H. : Văn học, 1994 . - 383 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Lịch sử Phật giáo, Đạo Phật, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: Chương XVII: Sinh hoạt của tăng đồ và cư sĩ; Chương XVIII: Đạo Phật trong thời nho học độc tôn; Chương XIX: Sức sáng tạo của giới phật tử đại chúng; Chương XX: Sự phục hưng của môn phái Trúc Lâm; Chương XXI: Thiền sư Hương Hải; Chương XXII: Thiền phái lâm tế và phật giáo ở Đàng Trong,... ; Cuối sách là Các phụ bản, Tài liệu tham khảo, Bảng tên và Mục lục

          Ký hiệu kho : Vv 34127/T.2

 

 

Nguyễn Lang

          Việt Nam Phật giáo sử luận : T.2 / Nguyễn Lang ; Nguyễn Huệ Chi gt. . - H. : Văn học, 1994 . - 585 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Lịch sử Phật giáo, Đạo Phật, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: Chương XXVI: Khái quát về công cuộc chấn hưng từ 1930 đến 1945; Chương XXVII: Thiền sư Khánh Hòa và công cuộc vận động ở Nam Kỳ; Chương XXVIII: Hội An Nam Phật học ở Trung Kỳ; Chương XXIX: Công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ; Chương XXX: Sau Cách mạng tháng Tám,... ; Cuối sách là Các Phụ bản, Tài liệu tham khảo, Bảng tra cứu và Mục lục

          Ký hiệu kho : Vv 34128/T.3

 

 

Nguyễn Phi Hoanh

          Lược sử mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Phi Hoanh . - H. : Khoa học xã hội, 1970 . - 315 tr., 19 cm

          Từ khoá : Mỹ thuật, Lịch sử mỹ thuật, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả hệ thống hóa mặt sinh hoạt mỹ thuật của dân tộc Việt từ xưa đến nay, không chỉ trình bày sự việc, mà còn đề ra hoặc gợi lên nhiều vấn đề thuộc đường lối, phương hướng, phương pháp, với tinh thần phân tích, phê phán, đánh giá về ảnh hưởng qua lại, hoàn cảnh và điều kiện địa ký, lịch sử, xã hội, v.v...

          Ký hiệu kho : Vv 34134

 

 

Nguyễn Thế Anh

          Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh . - In lần 2 có bổ sung, sửa chữa . - Sài Gòn : Lửa thiêng, 1971 . - 342 tr., 22 cm

          Từ khoá : Kinh tế, Xã hội, Vua nhà Nguyễn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm: Chương I: Dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; Chương II: Tổ chức xã hội: Giới sĩ phu; Chương III: Nông dân và các hoạt động nông nghiệp; Chương IV: Các hoạt động công nghệ; Chương V: Các hoạt động thương mại; Chương VI: Các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách; Phụ bản, Thư mục tổng quát

          Ký hiệu kho : Vv 34136

 

 

Nguyễn Tư Hồng

          82 năm nhà Nguyễn cầm quyền 82 năm đàn áp chống đối : Loại sách nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại / Đông Tùng Nguyễn Tư Hồng . - k.n.x.b : k.n, k.n. . - 96 tr., 19cm

          Từ khoá : Lịch sử cận đại, Nhà Nguyễn, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34236

 

 

Nguyễn Văn Hầu

          Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh : Người có kỳ công trong việc khai thác miền Nam / Nguyễn Văn Hầu . - Sài Gòn : Xuât bản, 1970 . - 71 tr., 19 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các chương: Chương dẫn nhập; Chương I: Thế phả họ Nguyễn Hữu; Chương II: Phò Chúa Nguyễn thôn tính nốt Chiêm Thành; Chương III: Kinh lược Đồng Nai, khởi đầu Nam tiến Chân Lạp; Chương IV: Chinh phạt Chân Lạp và cảm bệnh mất; Chương V: Các vua chúa truy tặng Nguyễn Hữu Cảnh; Chương VI: Cảm tình của nhân dân đối với bậc thượng tướng; Chương kết; Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34274

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Chữ, văn quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc / Nguyễn Văn Trung . - In lần 1 . - Sài Gòn : Nam sơn . - 192 tr., 20 cm

          Từ khoá : Ngôn ngữ, Chữ quốc ngữ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34184

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam : Thực chất và huyền thoại: Văn hóa và chính trị / Nguyễn Văn Trung . - Sài Gòn : Nam Sơn, 1963 . - 312 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn hóa, Chính trị, Chủ nghĩa thực dân, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung gồm có: Lời tựa; Chương I: Thực chất của chế độ thực dân; Chương II: Những huyền thoại của chủ nghĩa thực dân; Chương III: Chỗ yếu, mạnh của những phong trào cách mạng Việt Nam; Chương IV: Những mâu thuẫn giữa thực chất và huyền thoại; Lời kết

          Ký hiệu kho : Vv 34169

 

 

Nguyễn Đăng Thục

          Lịch sử triết học Đông phương : T.5 : Trung Hoa cận đại / Nguyễn Đăng Thục . - Sài Gòn : Nxb. Trung tâm Học liệu, 1972 . - 538 tr., 22 cm

          Từ khoá : Triết học, Lịch sử, Phương Đông, Trung Quốc

          Ký hiệu kho : VL 2318

 

 

Nguyễn Đăng Thục

          Lịch sử triết học Đông phương : T.4 : Từ năm 241 trước kỷ nguyên đến 907 sau kỷ nguyên / Nguyễn Đăng Thục . - H. : Bộ Giáo dục; Trung tâm Học liệu, 1968 . - 543 tr., 20 cm

          Từ khoá : Triết học, Nho giáo, Phương Đông, Thế giới, Phương Đông

          GT nội dung: Cuốn sách gồm: Thời đại trung cổ; Triết trung nho giáo; Thời đại huyền học Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều; Sống nghệ thuật với chủ nghĩa lãng mạn đời Đông Tấn; Thời đại Phật học Nam Bắc triều (221 - 589), Tùy (590 - 617)và Đường (618 - 905); Phật học đời Tùy - Đường từ thế kỷ VI đến X. Huyền Trang (596 - 664)với triết học duy thức. Không khí Phật học ở ấn Độ thời kỳ tây du; Phật học Tàu với khuynh hướng tổng hợp và thực tiễn; Kết luận thời đại trung cổ

          Ký hiệu kho : Vv 34144/T.4

 

 

Nguyễn Đăng Thục

          Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Đăng Thục . - Sài Gòn : Mặt đất, 1974 . - 307 tr., 19 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Phật, Tinh thần Phật giáo, ý thức dân tộc, Thiền học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 14 chương: I - Tinh thần Phật giáo Việt Nam; II - Phật Giáo với ý thức dân tộc; III - Thiền là một tôn giáo; IV - Thiền Tông với vấn đề đông nguyên Tam Giáo; V - Truyền thống Tam giáo ở Việt Nam; VI - Thiền học Thảo Đường, Triết lý Thảo Đường; VII - Dòng Phật Giáo Vĩnh Nghiêm, Gia bảo tinh thần Vĩnh Nghiêm,...

          Ký hiệu kho : Vv 34219

 

 

 

          Người công giáo trước thời đại / Nguyễn Văn ái, L.M. Nguyễn Bình An, Hồ Anh Chương,... . - Sài Gòn : Đời và đạo, 1961 . - 204 tr., 19 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Thiên Chúa, Người công giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các bài: Đời cửa ngõ vào Đạo; ý nghĩa của Vô thần; Vật chất trong quan niệm Công giáo; Lập trường Công giáo về vấn đề chính trị; Giáo hội với các chính thể; Giáo hội và Quốc gia; Đạo Thiên Chúa với Quốc dân Việt Nam; Người Công giáo và hoạt động hiện thế; Hiểu biết khoa học và hiểu biết đức tin; Tìm hiểu những đòi hỏi của con người hiện đại,...

          Ký hiệu kho : Vv 34211

 

 

 

          Người công giáo trước vấn đề đức tin / Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn ái, Lý Chánh Trung,... . - Sài Gòn : Nxb. Đạo và Đời, 1962 . - 178 tr., 21 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Thiên Chúa, Tín đồ công giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Huấn từ của Đức cha Nguyễn Văn Bình, Tổng giám mục Giáo khu Saigon; Lời giới thiệu về ý nghĩa Tuần lễ Hội học ngày 10/1/1962 của B.S. Nguyễn Văn ái; Thanh niên và vấn đề đức tin của Ô. Lý Chánh Trung; Tâm thức tôn giáo của người Việt Nam trước Đức tin của Ô. Phạm Văn Toàn; Lời giới thiệu của L.M. Phạm Văn Thiên ngày 11/1/1962; Đức tin và các phong trào Nhân bản vô thần của Ô. Trần Văn Toàn,...

          Ký hiệu kho : Vv 34258

 

 

 

          Nho giáo xưa và nay / Quang Đạm, Phan Ngọc, Bùi Đăng Duy ; Vũ Khiêu ch.b. . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 348 tr., 22 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Nghiên cứu tôn giáo, Nho giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần I - Lời mở đầu; Phần II - Phương hướng và phương pháp tiếp cận; Phần III - Nội dung và ảnh hưởng; Phần IV - Nho giáo và sự phát triển ở một số nước châu á; Phần V - Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34289

 

 

 

          Nhìn lại Hán nôm học Việt Nam thế kỷ XX / Đặng Đức Siêu, Nguyễn Đổng Chi, Trần Nghĩa,... ; Tổ chức bản thảo: Trịnh Khắc Mạnh, Trần Nghĩa ; Biên tập: Phan Văn Các, Hoàng Văn Lâu, Nguyễn Ngọc Nhuận,... . - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 750 tr., 24 cm

          Từ khoá : Ngôn ngữ, Hán nôm học, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 56 bài viết của các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực của ngành Hán Nôm, góp phần tổng kết và giới thiệu những thành quả của ngành Hán Nôm trải dài một thế kỷ qua

          Ký hiệu kho : VL 2278, VL 2306

 

 

Phan Khoang

          Việt Nam Pháp thuộc sử / Phan Khoang . - In lần 2 . - H. : Nxb. Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, 1971 . - 488 tr., 24 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Lịch sử cận đại, Thời Pháp thuộc, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Thiên Nhứt: Pháp - Việt gặp gỡ; Thiên Hai: Nguyên nhân xung đột; Thiên Ba: Chiến, thủ, hay hòa?; Thiên Tư: Hòa hảo; Thiên Năm: Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc

          Ký hiệu kho : VL 2339

 

 

Phạm Thế Ngũ

          Triết học lớp mười hai : Thi tú tài các ban. T.1 : Tâm lý học / Phạm Thế Ngũ . - Sài Gòn : Phạm Thế, 1973 . - 370 tr., 21 cm

          Từ khoá : Triết học, Tâm lý học, Đạo đức, Siêu hình học, Luận lý, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung T.1: Tâm lý học gồm các chương: I - Đại cương tâm lý học; II - Phương pháp tâm lý học; III - Tâm trí, cơ thể và xã hội; IV- ý thức và vô thức; V - Những khuynh hướng;... Chương XIX: Chú ý; Cước chú

          Ký hiệu kho : Vv 34288

 

 

 

          Phật giáo / Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long . - Sài Gòn : k.n.x.b., 1963 . - 478 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Phật, Phật pháp, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần thứ Nhất: Phật là gì?; Phần thứ Hai: Phật pháp là gì?; Phần thứ Ba: Lý thuyết của Phật pháp; Phần thứ Tư: Thực hành; Phần thứ Năm: Những tinh hoa cao tột của Phật pháp; Phần thứ Sáu: Tương lai Phật pháp; Phần thứ Bảy: Tổng kết luận

          Ký hiệu kho : VL 2331

 

 

Sheehan, Neil

          Sự lừa dối hào nhoáng : John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam. T.1 / Neil Sheehan ; Lê Minh Đức hđ. và g.t. . - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.p. Hồ Chí Minh, 1990 . - 488 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Những lời phê bình của báo chí về cuốn Sự lừa dối hào nhoáng; Lời người dịch; Đám tang có các phần: I - Lao vào chiến tranh; II - Lai lịch cuộc chiến tranh; III - Trận ấp Bắc; IV - Đánh cuộc với chế độ

          Ký hiệu kho : Vv 34155/T.1

 

 

Sơn Nam

          Miền Nam đầu thế kỷ XX Thiên địa hội và cuộc Minh Tân : Biên khảo / Sơn Nam . - Sài Gòn : Phù Sa, 1971 . - 297 tr., 19 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Chính trị, Văn hóa, Miền Nam, Thiên địa hội, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34179

 

 

Trần Bạch Đằng

          Đổi mới đi lên từ thực tế / Trần Bạch Đằng . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002 . - 1092 tr., 20 cm

          Từ khoá : Chính trị, Chính luận, Báo chí, Đổi mới, Việt Nam

          GT nội dung: Tuyển tập Đổi mới - Đi lên từ thực tiễn chọn lọc các bài chính luận tác giả viết trong vòng 25 năm - phần tư cuối cùng của thế kỷ XX, trừ vài bài mang nội dung giải trình nội bộ (mà có thể công bố được vào dịp này), tất cả đã đăng báo

          Ký hiệu kho : Vv 34040

 

 

Trần Huy Liệu

          Nguyễn Trãi / Trần Huy Liệu . - H. : Khoa học, 1966 . - 220 tr., 19 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Nguyễn Trãi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 11 chương: I- Xã hội Việt Nam hồi cuối thế kỷ XIV và đầu thế kỷ XV, II- Gia đình, thân thế và các hoạt động của Nguyễn Trãi, III- Nguyễn Trãi là người tài đức vẹn toàn, IV- Nguồn gốc và nội dung tư tưởng Nguyễn Trãi, V- Phương pháp tư tưởng của Nguyễn Trãi, VI- Chiến lược và chiến thuật đánh quân Minh, VII- Chiến lược và chiến thuật đánh quân Minh (tiếp theo), VIII- Sự chỉ đạo chiến lược, chiến thuật của các giai đoạn của cuộc kháng chiến, IX- Nguyễn Trãi muốn xây dựng trên đất nước ta một xã hội như thế nào, X- Sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi, XI- Nguyễn Trãi với việc đánh Mỹ cứu nước của chúng ta hiện nay. Phụ lục: Văn thơ chọn lọc của Nguyễn Trãi

          Ký hiệu kho : Vv 34269

 

 

Trần Trọng Kim

          Phật giáo : Trong ba bài diễn thuyết / Trần Trọng Kim . - T.P. Hồ Chí Minh : Tân Việt, k.n.x.b . - 133 tr., 20 cm

          Từ khoá : Đạo Phật, Phật giáo, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34280

 

 

Trần Văn Giáp

          Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 13 / Trần Văn Giáp ; Tuệ Sỹ d. . - Sài Gòn : Nxb. Tu thư Viện đại học Vạn Hạnh, 1968 . - 166 tr., 19 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Phật, Lịch sử Phật giáo, Phật giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương I: Khởi nguyên; Chương II: Những nhà sư du hành; Chương III: Bồ Đề Đạt Ma và những người thừa kế; Chương IV: Phái Tì Ni Đa Lưu Chi; Chương V: Phái Vô Ngôn Thông; Chương VI: Phái Thảo Đường; Kết luận, phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34202

 

 

Trần Đình Hượu

          Các bài giảng về tư tưởng phương Đông : Rút từ bài ghi của sinh viên và từ băng ghi âm / Trần Đình Hượu ; Lại Nguyên Ân b.s. . - In lần 2 . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2002 . - 312 tr., 20 cm

          Từ khoá : Triết học, Tư tưởng phương Đông, Đạo Nho, Đạo Lão, Nho gia, Lão Trang, Nho giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách trình bày hai bài giảng của tác giả: Tư tưởng Nho gia và Lão Trang là bài giảng chuyên đề cho sinh viên ngữ văn năm thứ tư, khóa IX (1964-1964)Đại học Tổng hợp Hà Nội; và Nho giáo và Nho giáo ở Việt Nam là bài giảng tại Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (thuộc bộ văn hóa)tháng 5 và tháng 6-1991

          Ký hiệu kho : Vv 34164

 

 

Tsuboi, Yoshiharu

          Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847 - 1885 / Yoshiharu Tsuboi ; Nguyễn Đình Đầu,... d. ; Trần Văn Giàu g.t. . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Ban Khoa học xã hội Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, 1990 . - 330 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử cận đại, Thời kì thuộc Pháp, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương I: Nước Việt Nam trước năm 1847: Mấy tính chất đặc thù; Chương II: Những người Pháp ở Việt Nam: từ giáo sĩ Alexandre de Rhodes đến Paul Philastre; Chương III: Trung Hoa và người Hoa vào thời kỳ độc lập dưới triều nhà Nguyễn; Chương IV: Tự Đức: Một quyền thừa kế chính thống bị tranh cãi; Chương V: Các nhân vật chủ yếu của chánh quyền Tự Đức,... Chương IX: Từ cuộc tranh chấp Pháp - Việt tới cuộc chiến Pháp - Hoa; Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34248

 

 

Tuệ Quang

          Phương pháp mới nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm / Tuệ Quang, Trí Độ d. và bình luận . - Sài Gòn : Nxb. Tủ sách Phật học, 1964 . - 608 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Đạo Phật, Kinh Lăng Nghiêm, Phương pháp nghiên cứu, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: A. Duyên khởi; B. Chính tôn; C. Lưu không

          Ký hiệu kho : VL 2332

 

 

 

          Tây Dương gia tô bí lục : Ghi chép những chuyện kín của đạo Gia Tô Tây Dương / Phạm Ngộ Hiên,... ; Ngô Đức Thọ d. và g.t. . - H. : Khoa học xã hội, 1981 . - 317 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện ký, Đề tài tôn giáo, Đạo Thiên Chúa, Việt Nam

          GT nội dung: Sách có bài Tựa, Mục thứ, Lược dẫn, Nguyên dẫn và phần chính, chia làm 9 quyển

          Ký hiệu kho :

 

 

Vương Hồng Sển

          Sài gòn năm xưa / Vương Hồng Sển . - Sài gòn : Tự do, 1960 . - 326 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Địa phương chí, Việt Nam, Sài Gòn

          GT nội dung: Sách gồm: Phần thứ 1: Noi dõi tổ tiên trong cuộc Nam tiến vĩ đại. Phần thứ 2: Thử tìm hiểu bởi đâu mà có danh từ 'Sài' 'Gòn'. Phần thứ 3: Sài Gòn dưới trào Nguyễn ánh (1774-1820). Sài Gòn dưới trào Minh Mạng (1820-1840). Phần thứ 4: Trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn. Phần thứ 5: Cổ tính chung quanh Sài Gòn, Chợ lớn. Phần thứ 6: Nhân vật hồi Tây mới qua. Phần phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 34209

 

 

Yu, Insun

          Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII / Insun Yu ; Phan Huy Lê g.t. ; Nguyễn Quang Ngọc h.đ. . - H. : Khoa học xã hội, 1994 . - 274 tr., 21 cm

          Từ khoá : Việt Nam học, Lịch sử trung đại, Luật học, Nghiên cứu xã hội, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần I: Pháp luật và chính trị của Việt Nam dưới triều Lê; Phần II: Cấu trúc gia đình và phong tục Việt Nam; Phần III: Gia đình, làng và nhà nước; Phụ lục; Những chữ viết tắt; Thư mục; Bảng tra cứu ở cuối sách

          Ký hiệu kho : Vv 34158

 

 

Đào Duy Anh

          Lịch sử Việt Nam : Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ 19. Quyển hạ / Đào Duy Anh . - H. : Nxb. Hà Nội, 1955 . - 464 tr., 24 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Chế độ phong kiến, Nhà Tây Sơn, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Bước đầu phân liệt của Nhà nước phong kiến tập quyền: chương XXIV: Họ Mạc cướp ngôi - Lê Mạc phân tranh. Sự suy đốn của nhà nước phong kiến ở thế kỷ thứ 17 và 18: Chương XXV: Sự chuyên chế của họ Trịnh; Chương XXVI: Sự cát cứ của họ Nguyễn ở miền Nam; Chương XXVII: Sự nghiệp mở mang bờ cõi của họ,...

          Ký hiệu kho : VL 2335/Q.Hạ

 

 

G3

Đoàn Thiện Thuật

          Ngữ âm tiếng Việt / Đoàn Thiện Thuật ; Lương Văn Đang bt. . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1977 . - 373 tr., 19 cm

          Từ khoá : Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Ngữ âm, Việt Nam

          GT nội dung: Tập giáo trình này dành cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ trường Đại học Tổng hợp sau khi đã học qua chương trình ngôn ngữ học dẫn luận. Đây là một giáo trình ngữ âm lý luận, đề cập một số vấn đề về cấu trúc âm vị học tiếng Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34082

 

 

G6

Kim Ki Heung

          Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly : Tìm về thời đại của thần thoại Chu Mông / Kim Ki Heung; Huỳnh Thị Thu Thảo d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử, Thần thoại Chu Mông, Hàn Quốc

          GT nội dung: Sách giới thiệu với bạn đọc lịch sử thành lập cường quốc Cao Câu Ly của Hàn Quốc. Qua đó chúng ta có thể hiểu biết được những sử quan hậu thế sau thời Cao Câu Ly đã hiểu và biên soạn lịch sử như thế nào cũng như biết được những con người thời kỳ đầu Cao Câu Ly đã sống ra sao trong thời kỳ biến động lớn khi hình thành quốc gia

          Ký hiệu kho : Vv 34477

 

 

g9

 

          Chín mươi năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam : Do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháp tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992 / Nguyễn Duy Quý, Claude Blanchemaison, Phạm Xuân Nam,... . - H. : Khoa học xã hội, 1995 . - 527 tr., 23 cm

          Từ khoá : Kỷ yếu, Hội thảo, Quốc tế, Văn hóa, Lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các tham luận của các tác giả: Phạm Xuân Nam, Léon Vandermeersch, Phan Thanh Thủy, Hà Văn Tấn, Lê Xuân Diệm, Đào Côn, Lương Ninh, Jao Tsung I, Piere-Yves Manguin, Nguyễn Phú Phong, Nguyễn Huệ Chi, Tạ Trọng Hiệp, Lê Thị Ngọc ánh, Lại Văn Toàn, Nguyễn Mạnh Lợi, Thái Công Nguyên, Trần Nghĩa, Hồ Hải Thụy,...

          Ký hiệu kho : VL 2322

 

 

A Tuấn

          Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / A Tuấn . - H. : KHXH, 2015 . - 158 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghi lễ nông nghiệp, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu "Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum" giúp tìm hiểu một cách toàn diện và hệ thống các nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. Xác định, phân tích những nguyên nhân tác động đến sự biến đổi các nghi lễ nông nghiệp của họ, với mục đích đóng góp một tư liệu cần thiết trong bối cảnh đời sống văn hóa của các tộc người Tây Nguyên đang có nhiều thay đổi

          Ký hiệu kho : Vv 34422

 

 

Borri, Cristophoro

          Xứ Đàng Trong năm 1621 / Cristophoro Borri ; Hồng Nhuệ, Nguyễn Khắc Xuyên, Nguyễn Nghị d., chú thích . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1998 . - 133 tr., 23 cm

          Từ khoá : Dân tộc học, Văn hóa, Địa lý, Lịch sử, Phong tục tập quán, Xứ Đàng Trong, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 13 chương. Chương 1: Về quốc hiệu, vị trí và diện tích của xứ này; Chương 2: Về khí hậu và đặc tính lãnh thổ Đàng Trong; Chương 3: Đất đai phì nhiêu; Chương 4: Voi và tê giác; Chương 5: Về tính tình, phong hóa, tục lệ người Đàng Trong, cách sống, cách ăn mặc và thuốc men của họ,...

          Ký hiệu kho : VL 2333

 

 

Bàn Thị Kim Cúc

          Xôống Pèng thêu hoa trên trang phục may mặc người Dao tiền Hòa Bình / Bàn Thị Kim Cúc . - H. : KHXH, 2015 . - 166 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công, Nghề thêu, Người Giao, Hòa Bình, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 3 phần: Phần 1: Khái lược về người Dao tiền tỉnh Hòa Bình. Phần 2: Nghề thêu hoa văn may mặc. Phần 3: Nghề in thêu hoa "Xôống Pèng" của dân tộc Dao tiền tỉnh Hòa Bình

          Ký hiệu kho : Vv 34435

 

 

Bùi Huy Vọng

          Nghề dệt cổ truyền của người Mường / Bùi Huy Vọng . - H. : KHXH, 2015 . - 238 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công, Nghề dệt cổ truyền, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách này giới thiệu bạn đọc nghề dệt cổ truyền của người Mường gồm 5 chương: chương 1: Nghề dệt trong xã hội Mường cổ truyền, chương 2: Nguyên liệu nghề dệt và công đoạn nhuộm, chương 3: Khung dệt, kỹ thuật dệt cổ truyền Mường, chương 4: Các loại sản phẩm của nghề dệt cổ truyền Mường, sơ bộ nhìn nhận từ giá trị sử dụng và góc nhìn biểu tượng văn hóa, chương 5: Một số nghi lễ, phong tục tín ngưỡng có liên quan đến nghề dệt. Đôi điều kiến nghị về công tác bảo tồn, phát huy nghề dệt cổ truyền Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34411

 

 

Bùi Huy Vọng

          Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian / Bùi Huy Vọng . - H. : KHXH, 2015 . - 263 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Nghi lễ, Đền Băng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách sưu tầm, miêu tả lại sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian của đền Băng Hòa Bình giúp bạn đọc hiểu thêm về con người và văn hóa của người Mường nơi đây

          Ký hiệu kho : Vv 34364

 

 

Bùi Huy Vọng

          Văn hóa dân gian Mường một góc nhìn / Bùi Huy Vọng . - H. : KHXH, 2015 . - 431 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu với bạn đọc toàn cảnh về văn hóa người Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34310

 

 

Bùi Quang Thanh

          Quan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay (Cao Lan- Sán Chí)với dân tộc Kinh (Việt) : Qua nghiên cứu thực địa tại bốn huyện miền núi tỉnh Bắc Giang)/ Bùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương . - H. : KHXH, 2015 . - 254 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghiên cứu văn hóa, Dân tộc thiểu số, Quan hệ văn hóa, Dân tộc Sán Chay, Dân tộc Kinh, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Quan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay(Cao Lan-Sán Chí)với dân tộc Kinh (Việt)qua nghiên cứu thực địa tại bốn huyện miền núi tỉnh phía Bắc Giang gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về dân tộc Sán Chay (Cao Lan-Sán Chí). Chương 2: Thực trạng sinh hoạt và giao lưu văn hóa của người Cao Lan - Sán Chí với người Việt ở 4 huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. Chương 3: Giao lưu văn hóa giữa dân tộc Kinh với dân tộc Sán Chay trên địa bàn 4 huyện miền núi tỉnh Bắc Giang

          Ký hiệu kho : Vv 34353

 

 

Bùi Quang Thanh

          Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam / Bùi Quang Thanh . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 359 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Dân tộc thiểu số, Luật tục, Quảng Nam, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương 1: Đặc điểm khái quát về các dân tộc thiểu số và địa bàn cư trú miền núi Quảng Nam; Chương II: Thực trạng vận hành luật tục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam; Chương III: Xu hướng biến đổi luật tục hiện nay; Kết luận; Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34336

 

 

Bùi Thị Thu

          Lễ quét làng của người Tu Dí / Bùi Thị Thu . - H. : KHXH, 2015 . - 175 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa tín ngưỡng, Nghi lễ, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng lễ quét làng của người Tu Dí xã Thanh Bình, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai gồm 3 chương: chương 1: Khái quát chung, chương 2: Lễ quét làng của người Tu Dí, chương 3: Kết luận

          Ký hiệu kho : Vv 34415

 

 

Bùi Tân

          Văn hóa ẩm thực Phú Yên / Bùi Tân . - H. : KHXH, 2015 . - 171 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Phú Yên, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu về văn hóa ẩm thực Phú Yên gồm: Chương 1: ẩm thực, chương 2: Những nét chung về tỉnh Phú yên, chương 3: ẩm thực cụ thể: giới thiệu các loại món ăn

          Ký hiệu kho : Vv 34405

 

 

Bùi Văn Nợi

          Mỡi Mường / Bùi Văn Nợi . - H. : KHXH, 2015 . - 127 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Mỡi, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập giới thiệu với bạn đọc Mỡi Mường- một hiện tượng văn hóa tâm linh khá đặc sắc và kỳ bí của dân tộc Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34449

 

 

Bùi Văn Tam

          Sự tích các vị thần linh thờ ở đền làng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định / Bùi Văn Tam khảo cứu, bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 559 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Biên soạn cuốn sách "Sự tích các vị thần linh thờ ở đền làng huyện vụ Bản, tỉnh Nam Định" giúp bạn đọc hiểu rõ sự tích các vị thần mà dân làng thờ phụng. Sách gồm 5 chương: I. Sự tích các vị thần thời Hùng Vương dựng nước đến đời Thục An Dương Vương. II. Sự tích các vị thần thời hai bà Trưng đến cuộc khởi nghĩa Lý Bí. III. Sự tích các vị thần thời Đinh - Lê. IV. Sự tích các vị thần thời Lý - Trần. V. Sự tích các vị thần thời Lê - Nguyễn

          Ký hiệu kho : Vv 34381

 

 

Cao Sơn Hải

          Lễ tục vòng đời người Mường : Điều tra khảo sát hồi cố ở vùng Mường Thanh Hóa / Cao Sơn Hải . - H. : KHXH, 2015 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa tín ngưỡng, Phong tục tập quán, Nghi lễ, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu lễ tục vùng đời của người Mường góp phần nghiên cứu về văn hóa, nhất là văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống của người Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34330

 

 

Chamaliaq Riya Tienq

          Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa / Chamaliaq Riya Tienq, Trần Kiêm Hoàng . - H. : KHXH, 2015 . - 175 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số, Nghi lễ, Người Raglai, Khánh Hòa, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình "Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa" gồm 4 phần: Phần 1: Người Raglai trong cộng đồng 54 các dân tộc Việt Nam. Phần 2: Tín ngưỡng và một số nghi lễ chính của người Raglai ở Khánh Hòa. Phần 3: Vijơu, một hình thức saman của người Raglai. Phần 4: Lời cầu cúng trong một số nghi lễ chính của người Raglai

          Ký hiệu kho : Vv 34454

 

 

Cho Dong-Il

          Lí luận nền văn minh Đông á / Cho Dong-Il; Hà Minh Thành d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 503 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa, Nghiên cứu tôn giáo, Triết học, Đông á, Hàn Quốc

          GT nội dung: Nội dung sách gồm 5 phần: Phần 1: Diễn ra các tranh luận. Phần 2: Đánh giá lại di sản của Hán văn. Phần 3: Thể chế sách phong và văn minh trung đại. Phần 4: Hình thái tư tưởng của tam giáo Nho-Phật-Đạo. Phần 5: Con đường của học vấn Đông á

          Ký hiệu kho : Vv 34478

 

 

Cho Dong-Il

          Lí luận nền văn minh Đông á / Cho Dong-Il; Hà Minh Thành d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015 . - 503 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa, Nghiên cứu tôn giáo, Triết học, Đông á, Hàn Quốc

          GT nội dung: Nội dung sách gồm 5 phần: Phần 1: Diễn ra các tranh luận. Phần 2: Đánh giá lại di sản của Hán văn. Phần 3: Thể chế sách phong và văn minh trung đại. Phần 4: Hình thái tư tưởng của tam giáo Nho-Phật-Đạo. Phần 5: Con đường của học vấn Đông á

          Ký hiệu kho : Vv 34478

 

 

Chu Quang Trứ

          Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ . - H. : KHXH, 2015 . - 135 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân tộc, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam gồm 4 chương: chuong 1: Những giá trị tinh thần của tôn giáo, chương 2: lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt, chương 3: Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc, chương 4: Trọng tâm của văn hóa tôn giáo là nghệ thuật tạo hình

          Ký hiệu kho : Vv 34414

 

 

Châu Đạt Quan

          Chân Lạp phong thổ ký / Châu Đạt Quan ; Lê Hương d., chú thích và s.t. hình ảnh . - Sài Gòn : Kỷ Nguyên mới, 1973 . - 174 tr., 1973

          Từ khoá : Lịch sử, Dân tộc, Văn hóa, Địa lý, Con người, Phong thổ, Phong tục tập quán, Ký, Campuchia, Cao Miên, Chân Lạp

          GT nội dung: Là cuốn sách mô tả vùng Angkor, đế đô nước Cao Miên ngày xưa thời cực thịnh

          Ký hiệu kho : Vv 34207

 

 

Chảo Chử Chấn

          Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai / Chảo Chử Chấn . - H. : KHXH, 2015 . - 237 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số, Nghi lễ, Người Phù Lá, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình "Lễ tang của người Phù Lá ở Huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai" gồm 5 chương: Chương 1: Khái quát chung về tình hình dân số, kinh tế xã hội của người Phù Lá. Chương 2: Quan niệm và các bước chuẩn bị cho lễ tang. Chương 3: Nghi thức tiến hành lễ tang. Chương 4: Các nghi lễ diễn ra sau mai táng. Chương 5: Trang phục, âm nhạc và ẩm thực trong lễ tang

          Ký hiệu kho : Vv 34453

 

 

Condominas, Georges

          Chúng tôi ăn Rừng Đá - Thần Gôo : Biên niên của Sar Luk, làng Mnông Gar, bộ lạc Tiền-Đông Dương trên cao nguyên miền Trung Việt Nam = Hii saa Brii Mau-Yaang Gôo / Georges Condominas ; Trần Thị Lan Anh,... d. ; Nguyên Ngọc hđ. . - H. : Thế Giới; Nxb. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 2003 . - 454 tr, 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Dân tộc học, Bộ lạc Tiền - Đông Dương, Tây nguyên, Miền Trung, Phong tục tập quán, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách trình bày những tư liệu thô về cuộc sống một làng Mnông Gar hiện tại. Một làng, bởi vì đơn vị chính trị cổ truyền của bộ lạc này không vượt quá phạm vi đó: chính thông qua đơn vị này ta có thể cảm nhận ra quá trình thích nghi của nó với đời sống hiện tại. Các tư liệu được thu thập trong diễn biến của một chu kỳ nông nghiệp trọn vẹn trong một năm; vì đó là biểu hiện cái tổng thể thời gian có thể nắm bắt được trọn vẹn nhất

          Ký hiệu kho : Vv 34175

 

 

 

          Di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du : 250 năm nhìn lại / Trần Đình Sử, Trần Ngọc Vương, Phong Lê,... ; biên soạn: Trần Hải Yến,... . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 816 tr., 27 cm

          Từ khoá : Hội thảo, Tham luận, Nghiên cứu văn học, Văn học cận đại, Danh nhân văn hóa, Nguyễn Du, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách tập hợp các tham luận của Hội thảo quốc tế với chủ đề "Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời gian"

          Ký hiệu kho : VL 2350, VL 2351

 

 

Durkheim, Emile

          Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Emile Durkheim ; Nguyễn Gia Lộc d. . - H. : Khoa học xã hội, 1993 . - 172 tr., 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Pháp

          GT nội dung: Nội dung gồm có: Chương I: Một sự kiện xã hội là gì?; Chương II: Các quy tắc có quan hệ với sự quan sát về các sự kiện xã hội; Chương III: Các quy tắc có quan hệ với cái bình thường và cái bệnh lý; Chương IV: Các quy tắc có quan hệ với các kiểu loại xã hội; Chương V: Các quy tắc có quan hệ với việc cắt nghĩa về các sự kiện xã hội; Chương IV: Các quy tắc có quan hệ với việc đưa ra bằng chứng; Kết Luận

          Ký hiệu kho : Vv 34230

 

 

 

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt. Q.1 / Trần Thị An ch.b., b.s. ; Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 391 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân ca, Quan hệ gia đình, Quan hệ xã hội, Quan hệ họ hàng, Tình yêu quê hương đất nước, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Dân ca trữ tình sinh hoạt: I. Tình yêu quê hương đất nước; II. Quan hệ gia đình - xã hội: 1. Quan hệ gia đình và họ hàng; Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34340/Q.1

 

 

Dương Huy Thiện

          Văn hóa dân gian dân tộc Mường Phú Thọ / Dương Huy Thiện chb.; Trần Quang Minh, Nguyễn Hữu Nhàn, Đoàn Hải Hưng,... . - H. : KHXH, 2015 . - 647 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiếu số, Dân tộc Mường, Phú Thọ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu với bạn đọc toàn cảnh về văn hóa người Mường Phú Thọ với những phong tục, tập quán tín ngưỡng, ẩm thực, đặc biệt là văn hóa dân gian với những trường ca, múa mỡi, hát rang. Mo Mường, nhịp điệu của đâm đuống và những truyền thuyết về con người và đời sống tâm linh, đời sống hiện thực của dân tộc Mường

          Ký hiệu kho : Vv 34312

 

 

Dương Huy Thiện

          Trò chơi dân gian Phú Thọ / Dương Huy Thiện . - H. : KHXH, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Trò chơi dân gian, Phú Thọ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu các trò chơi dân gian của vùng đất Tổ Phú Thọ

          Ký hiệu kho : Vv 34313

 

 

Dương Sách

          Tục để mả người Tày người Nùng Cao Bằng / Dương Sách . - H. : KHXH, 2015 . - 179 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Phong tục tập quán, Lễ nghi, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, , Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 3 phần: Phần 1: Người Tày, người Nùng và những quan niệm về thể xác, mồ mả của con người. Phần 2: Tục để mả người Tày, người Nùng Cao Bằng. Phần 3: Tục để mả người Tày, Nùng Cao Bằng nét đẹp văn hóa tín ngưỡng

          Ký hiệu kho : Vv 34441

 

 

Giàng Seo Gà

          Bài tang ca của người H'Mông Sa Pa - dẫn dịch thành hai thứ tiếng H'Mông - Việt / Giàng Seo Gà . - H. : KHXH, 2015 . - 407 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, dân tộc thiểu số, Văn hóa tâm linh, Dân tộc H'Mông, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Bài Tang Ca trong truyền thống người H'Mông là một bài ca quan trọng phục vụ cho dân tộc H'Mông, cụ thể hơn là bài dẫn đường cho người chết để biết đường đi trở về cõi âm. Sách in 2 thứ tiếng H'Mông và Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34434

 

 

Hoài Phương

          Văn hóa dân gian vùng Bảy Núi / Hoài Phương . - H. : KHXH, 2015 . - 247 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Tín ngưỡng dân gian, Dân tộc thiểu số, Vùng Bảy Núi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu về văn hóa dân gian vùng Bảy núi gồm nhiều lĩnh vực như tín ngưỡng, phong tục tập quán lịch sử lễ hội văn hóa tâm linh, làng nghề truyền thống, công trình kiến trúc và văn hóa ẩm thực

          Ký hiệu kho : Vv 34408

 

 

Hoàng Minh Tường

          Tục thờ cá ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường . - H. : KHXH, 2015 . - 286 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Lễ tục, Thờ cá ông, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng tục thờ cá Ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa gồm 3 chương: chương 1: Tổng quan về làng Diêm Phố Ngư Lộc, chương 2: Tục thờ cá Ông ở làng Diêm Phố, chương 3: Giao lưu tiếp biến văn hóa tín ngưỡng trong tục thờ cá ông ở làng Diêm Phố với một số điểm thờ khác

          Ký hiệu kho : Vv 34416

 

 

Hoàng Văn Hành

          Thành ngữ học tiếng Việt / Hoàng Văn Hành . - H. : KHXH, 2015 . - 354 tr., 21 cm

          Từ khoá : Ngôn ngữ học, Thành ngữ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu và sưu tập về thành ngữ tiếng Việt gồm 2 phần: Phần thứ nhất nghiên cứu về thành ngữ tiếng Việt. Phần thứ 2 giới thiệu vốn thành ngữ tiếng Việt đã sưu tập một cách có hệ thống

          Ký hiệu kho : Vv 34426

 

 

Huỳnh Văn Tới

          Văn hóa người Xtiêng / Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng, Phạm Hữu Hiến . - H. : KHXH, 2015 . - 167 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số, Nghi lễ, Người Xtiêng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình "Văn hóa Người Xtiêng" gồm 7 chương: Chương 1: Lịch sử tộc người, chương 2: Tổ chức, quản lý xã hội và gia đình, chương 3: Tri thức trong hoạt động kinh tế, chương 4: Văn hóa ẩm thực, chương 5: Tín ngưỡng và lễ hội, chương 6: Phong tục, tập quán, chương 7: Loại hình nhạc cụ, dân ca

          Ký hiệu kho : Vv 34455

 

 

Hà Văn Cầu

          Hề chèo / Hà Văn Cầu . - H. : KHXH, 2015 . - 327 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Hề chèo, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Hề chèo trong lịch sử đại biểu cho ý chí nguyện vọng của tất cả mọi người dân lao động, hướng tiếng cười mạnh mẽ vào chế độ đương thời để đả phá nó, đồng thời để cổ vũ mình, và khẳng định mình trong cuộc đấu tranh giai cấp. Hề chèo trở thành vốn quý của cha ông để lại. Tập sách chọn lọc một số mẫu hề tiêu biểu: hề gậy, hề mồi, hề tính cách, hề văn minh và hề cải lương

          Ký hiệu kho : Vv 34419

 

 

Hà Xuân Hương

          Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc / Hà Xuân Hương . - H. : KHXH, 2015 . - 190 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Truyền thuyết dân gian, Lễ hội, Dân tộc Tày, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách góp phần làm rõ mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc trên các phương diện qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa hai hệ vi văn hóa. Sách gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Chương 2: Truỳen thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở Đông Bắc. Chương 3: Vai trò qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc

          Ký hiệu kho : Vv 34368

 

 

Khuất Thu Hồng

          Gia đình truyền thống - một số tư liệu nghiên cứu xã hội học / Khuất Thu Hồng . - H. : Khoa học xã hội, 1996 . - 306 tr., 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Hôn nhân và gia đình, Văn hóa dân tộc, Việt Nam

          GT nội dung:  Tư liệu nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở bảng hỏi do tác giả Khuất Thu Hồng thiết kế. Thông tin hồi cố thu thập qua phỏng vấn trực tiếp các cụ ông, cụ bà theo bảng hỏi và kết quả được xử lý theo chương trình máy tính Ethnographer

          Ký hiệu kho : Vv 34286

 

 

Kiều Trung Sơn

          Đuống của người Mường ở Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ / Kiều Trung Sơn . - H. : KHXH, 2015 . - 135 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa nghệ thuật, Đuống, Dân tộc Mường, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Đuống của người Mường" giới thiệu với bạn đọc một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật độc đáo cổ sơ hiện còn sống động trong cộng đồng Mường ở xã Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Đó là chàm đuống

          Ký hiệu kho : Vv 34354

 

 

Lê Thế Vịnh

          Phong tục thờ cúng cá ông / Lê Thế Vịnh . - H. : KHXH, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Tín ngưỡng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 3 chương: chương 1: Diện mạo thôn Long Thủy, chương 2: Phong tục thờ cúng cá voi ở thôn Long Thủy, chương 3: Nét chung và riêng của tục thờ cúng cá ông Long Thủy so với tục thờ cúng này ở các địa phương khác

          Ký hiệu kho : Vv 34431

 

 

Lê Thế Vịnh

          Di sản văn hóa dân gian vùng cửa Sông Đà Diễn / Lê Thế Vịnh . - H. : KHXH, 2015 . - 479 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Tín ngưỡng dân gian, Lê hội, Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống, Văn hóa phi vật thể, Di sản văn hóa, Vùng cửa Sông Đà Diễn, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách nghiên cứu "Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn" trên các mặt: Phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, lễ hội, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống, văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34350

 

 

Lê Trung Hoa

          Từ điển địa danh Trung Bộ. Q.1 / Lê Trung Hoa . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 535 tr., 21 cm

          Từ khoá : Từ điển, Địa danh, Trung Bộ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Từ điển địa danh Trung Bộ từ vần A đến vần K; Quy tắc biên soạn từ điển địa danh Trung Bộ; Bảng viết tắt; Bảng chú thích tên tác giả, tác phẩm; Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34339/Q.1

 

 

Lê Tài Hòe

          Phong tục xứ Nghệ. Q.1 / Lê Tài Hòe s.t., biên khảo . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 486 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Xứ Nghệ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Phần I: Văn hóa phong tục; Phần II: Lễ tục, tín ngưỡng dân gian; Phần III: Phong tục, tập quán theo chu kỳ thời gian trong năm âm lịch; Phần IV: Những lễ tục theo vòng đời con người; Cuối sách là phần Tài liệu tham khảo; Tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34344/Q.1

 

 

Lê Tài Hòe

          Phong tục xứ Nghệ. Q.2 / Lê Tài Hòe s.t., biên khảo . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 479 tr., 20 cm

          Từ khoá : Phong tục tập quán, Xứ Nghệ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Những chương tiếp theo của phần IV quyển 1; đến Phần V: Mấy tập tục, tín ngưỡng khác; Cuối sách là phần Tài liệu tham khảo; Tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34345/Q.2

 

 

Lê Văn Kỳ

          Văn hóa Biển miền Trung Việt Nam / Lê Văn Kỳ . - H. : KHXH, 2015 . - 567 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Biển miền Trung, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 6 chương: I. Những vấn đề chung về biển. II. Văn học dân gian vùng biển miền Trung. III. Tục thờ phụng thần biển ở miền Trung. IV. Lễ hội, phong tục và dân ca vùng biển miền Trung. V. Các nghề biển truyền thống của ngư dân miền Trung. VI. Văn hóa du lịch biển miền Trung

          Ký hiệu kho : Vv 34382

 

 

Lê Văn Kỳ

          Văn hóa truyền thống vùng biển Thuận An / Lê Văn Kỳ chb.; Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên . - H. : KHXH, 2015 . - 199 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghề truyền thống, Biển Thuận An, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 3 chương: I. Các nghề biển truyền thống ở Thuận An. II. Văn học dân gian và lễ hội ở Thuận An. III. Phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An

          Ký hiệu kho : Vv 34379

 

 

Lê Y Linh

          Cung văn và điện thần / Lê Y Linh . - H. : KHXH, 2015 . - 655 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Hầu bóng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách đi sâu vào phân tích tổng thể nghi lễ hầu bóng và âm nhạc hát văn: từ ngôn ngữ âm nhạc do các nghệ nhân sử dụng chúng ta có thể thấy được bản chất của hệ thống nghi lễ, từ nhân tố làn diệu chúng ta có thể thấy được bản chất của hệ thống điện thần. Trên hai nhân tố này, chúng ta có thể khẳng định được nhiều giả thuyết về nguồn gốc và biến đổi của nghi lễ hầu bóng từ một thế kỷ nay. từ đó có những chìa khóa để lý giải bộ mặt của nghi lễ hầu bóng ngày nay

          Ký hiệu kho : Vv 34315

 

 

Lư Hội

          Dừa trong văn hóa ẩm thực Bến Tre / Lư Hội . - H. : KHXH, 2015 . - 175 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dừa, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách tìm hiểu về cây Dừa Bến Tre. Dừa trong đời sống tinh thần, vật chất, trong đời sống dân gian. Dừa trong chế biến thức ăn, làm bánh trái,...

          Ký hiệu kho : Vv 34366

 

 

Lương Thị Đại

          Kin Pang Một người Thái Trắng xã Mường Báng huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên / Lương Thị Đại . - H. : KHXH, 2015 . - 303 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Thái trắng, Văn hóa tâm linh, Nghi lễ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu Lễ Kin Pang Một của người Thái Trắng huyện Tủa Chùa tình Điện Biên. Đó là một lễ cấp chức trong hệ thống thầy mo của dân tộc Thái. Trong lễ còn những điệu múa, trò chơi dân gian, múa khăn, múa vòng,... giúp dân làng quên đi những mệt nhọc lo toan của năm cũ cầu mong sang năm mới có nhiều may mắn tốt đẹp

          Ký hiệu kho : Vv 34380

 

 

Lý Lạc Nghị

          Tìm về cội nguồn chữ Hán : Gồm nhiều từ đã gia nhập vào kho tiếng Việt / Lý Lạc Nghị ; Jim Waters b.s. ; Nguyễn Văn Đổng d. ; Trần Nghĩa, Vương Lộc hđ. . - H. : Thế giới, 1997 . - 1247 tr., 20 cm

          Từ khoá : Ngôn ngữ, Từ điển, Chữ Hán, Chữ Việt, Trung Quốc

          GT nội dung: Sách giúp độc giả hiểu cấu tạo chữ Hán trên cơ sở hơn 3500 âm đơn tiếng Việt có gốc từ tiếng Hán, tìm được cấu tạo và nghĩa gốc của hầu hết các âm đọc trong tiếng Việt có gốc từ tiếng Hán. Phần chính của sách chỉ chọn 936 chữ Hán thường dùng hiện nay, có ý nghĩa trong quá trình diễn biến của tiếng Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34260

 

 

Ma Ngọc Dung

          Tập quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam / Ma Ngọc Dung . - H. : KHXH, 2015 . - 263 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Phong tục tập quán, Dân tộc Tày, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách "tập quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam" giúp bạn đọc hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của người Tày

          Ký hiệu kho : Vv 34369

 

 

Mai Thìn

          Làng ven thành / Mai Thìn . - H. : KHXH, 2015 . - 519 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Phong tục tập quán, Văn học dân gian, Bài Chòi, Diễn xướng dân gian, Trò chơi dan gian, Nghề thủ công, Nhơn Thành, Bình Định, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu về Làng văn hóa ven thành huyện Nhơn Thành An Nhơn Bình Định: Đất nước con người Nhơn Thành, tìm hiểu địa danh qua ca dao hò vè và tư liệu cổ, nghệ thuật diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34324

 

 

 

          Minh tâm bảo giám / Tạ Thanh Bạch dịch chú . - Sài Gòn : Khai trí, 1960 . - 328 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tôn giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Đạo đức, Trung Quốc

          GT nội dung: Sách chí ra làm hai mươi thiên từ kế thiện, thiên lý, thuận mệnh, hiếu hạnh, chính kỷ, an phận, tồn tâm, giới tính, khuyến học, huấn tử đến tỉnh tâm, lập giáo, trị chính, trị giao, an nghĩa, tuân lễ, tồn tín, ngôn ngữ, giao hữu, phụ hạnh, nói chung là một soạn phẩm chuyên về luân lý

          Ký hiệu kho : Vv 34218

 

 

 

          Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam / Morimoto Asako, Vũ Văn Bát, Nguyễn Thị Bảy,... . - H. : KHXH, 2015 . - 727 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghề thủ công, Làng nghề truyền thống, Nghề Gốm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tập tuyển chọn những bài nghiên cứu về nghề Gốm và làng Gốm của Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34444

 

 

Nguyễn Anh Động

          Trò chơi dân gian vùng sông Hậu / Nguyễn Anh Động st. . - H. : KHXH, 2015 . - 151 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Trò chơi dân gian, Sông Hậu, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Trò chơi dân gian vùng sông Hậu" tái hiện lại nét đẹp văn hóa dân gian xưa của vùng Sông Hậu, được xếp thành 4 loại: Những trò chơi thời ấu thơ, những trò chơi thiên về tập tục, những trò chơi giúp trẻ lẹ chân, khéo tay, Những trò chơi rèn luyện trí lực, thể lực

          Ký hiệu kho : Vv 34432

 

 

Nguyễn Chí Bền

          Hội Gióng ở đề Phù Đổng và đền Sóc / Nguyễn Chí Bền chb., bs.; Lê Thị Hoài Phương, Bùi Quang Thanh bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 335 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội, Hội Gióng, Đền Sóc, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc tiếp cận hiện tượng văn hóa tín ngưỡng ở dạng tổng thể của một di sản văn hóa phi vật thể, nhằm miêu thuật hiện tượng văn hóa tín ngưỡng liên quan đến người anh hùng làng Phù Đổng, giải mã các giá trị của hội Gióng trên các phương diện lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, đặt ra vấn đề bảo tồn và phát huy hội Gióng trong xã hội đương đại

          Ký hiệu kho : Vv 34358

 

 

Nguyễn Hưng

          Sơ thảo thư mục Hán Nôm công giáo Việt Nam / Nguyễn Hưng . - k.n. : k.n.x.b., 2000 . - 191 tr., 20 cm

          Từ khoá : Tôn giáo, Thư mục, Sách Hán Nôm, Đạo Thiên Chúa, Công giáo, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Bài Tham luận của tác giả; Phần II: Sơ thảo thư mục... ; Phần III: Một số bài nghiên cứu

          Ký hiệu kho : Vv 34211

 

 

Nguyễn Hữu Hiệp

          Những lề thói và sự kiêng kỵ thường thấy trong sinh hoạt đời sống của người bình dân Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : KHXH, 2015 . - 335 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Nam Bộ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách viết lại những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày về những lề thói và sự kiêng kỵ của người dân Nam Bộ: Kiêng kỵ trong việc chữa bệnh, trong ăn uống, trong giao tiếp, ăn mặc, xây dựng nhà ở, tang ma, lễ hội, đình đám,...

          Ký hiệu kho : Vv 34373

 

 

Nguyễn Hữu Thiệp

          Nghề Bà Cậu văn hóa đánh bắt ở An Giang / Nguyễn Hữu Thiệp . - H. : KHXH, 2015 . - 271 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghề truyền thống, Nghề khai thác đánh bắt, Chế biến thủy hải sản, Nuôi trồng thủy sản, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu bạn đọc nghề truyền thống khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nghề Bà Cậu ở An Giang. Qua đó ta hình dung được phần nào cuộc sống những người phải thường xuyên đương đầu với sóng to gió lớn có khi hi sinh cả tính mạng của mình

          Ký hiệu kho : Vv 34333

 

 

Nguyễn Hữu Thiệp

          Dân ta ăn Tết / Nguyễn Hữu Thiệp . - H. : KHXH, 2015 . - 279 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Ngày tết, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách khảo soạn một số phong tục tập quán về ngày tết cổ truyền của Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34351

 

 

Nguyễn Khắc Ngữ

          Mẫu hệ Chàm / Nguyễn Khắc Ngữ . - Sài Gòn : Trình bầy, 1967 . - 186 tr., 20 cm

          Từ khoá : Dân tộc, Văn hóa, Dân tộc Chàm, Chế độ mẫu hệ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm: Chương mở đầu: 1. Mẫu hệ là gì?; 2. Người Chàm và nước Chiêm Thành; 3. Vài nét về lịch sử Chiêm Thành; Chương Thứ Nhất: Nguồn gốc chế độ mẫu hệ Chiêm Thành; Chương thứ Hai: Nội dung chế độ mẫu hệ Chiêm Thành; Chương thứ Ba: Vài nhận xét về chế độ mẫu hệ Chiêm Thành; Phần Phụ lục, Tài liệu tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 34212

 

 

Nguyễn Khắc Tụng

          Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.1 / Nguyễn Khắc Tụng . - H. : KHXH, 2016 . - 522 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Kiến trúc nhà ở, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu về kiến trúc nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam gồm 2 cuốn: Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam và Kiến trúc tôn giáo và các loại hình kiến trúc của các dân tộc Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34458-T.1

 

 

Nguyễn Khắc Tụng

          Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.2 / Nguyễn Khắc Tụng . - H. : KHXH, 2016 . - 471 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Kiến trúc nhà ở, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu về kiến trúc nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam gồm 2 cuốn: Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam và Kiến trúc tôn giáo và các loại hình kiến trúc của các dân tộc Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34459-T.2

 

 

Nguyễn Nghĩa Nguyên

          Giáo phường nhà tơ đại hàng Kẻ Lứ Yên Lý / Nguyễn Nghĩa NGuyên st.gt.; Tăng Gia Tăng, Nguyễn Thị Lâm d. . - H. : KHXH, 2015 . - 107 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dòng tộc, Gia phả, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách Giáo phường Nhà Tơ đại hàng Kẻ Lứ - Yên Lý nay thuộc Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An viết về bản phả của tộc giáo phường, tổ chức của giáo phường, hoạt động của giáo phường, bản phả phần chữ Nôm và chữ Hán

          Ký hiệu kho : Vv 34440

 

 

Nguyễn Quang Lê

          Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Quang Lê chb.; Lê Văn Kỳ, Phạm Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Hương Liên . - H. : KHXH, 2015 . - 566 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội truyền thống, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách khảo sát thực trạng lễ hội từ góc độ văn hóa và lịch sử, không chỉ xem xét lễ hội về mặt nội dung hình thức biểu hiện, tức là nghiên cứu tất cả các thành tố cấu thành diện mạo của văn hóa như lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo phong tục tập quán, thần tích, truyền thuyết,...

          Ký hiệu kho : Vv 34443

 

 

Nguyễn Thanh Lợi

          Theo dòng văn hóa dân gian / Nguyễn Thanh Lợi . - H. : KHXH, 2015 . - 302 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Tri thức dân gian, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách "Theo dòng văn hóa dân gian" là tập hợp các bài viết về văn hóa dân gian của các tác giả trong nhiều năm. Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều lĩnh vực của văn hóa dân gian như: tín ngưỡng, văn học, địa danh, địa chí, ẩm thực, phương tiện giao thông

          Ký hiệu kho : Vv 34334

 

 

Nguyễn Thanh Lợi

          Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi . - H. : KHXH, 2015 . - 198 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Thờ Thủy thần, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam".Tập sách nghiên cứu tín ngưỡng thờ thủy thần ở Tây Nam Bộ: Tục thờ cá ông ở ven biển Tây Nam Bộ, Tín ngưỡng thờ cá Đại Càn ở Nam Bộ, Tín ngưỡng thờ Bà Cậu - một hiện tượng hỗn dung văn hóa ở Nam Bộ, Câu chuyện Bà Phi ở Côn Đảo, Tín ngưỡng thờ Bà Thủy Long ở Tây Nam Bộ, Hà Bá ông là ai?

          Ký hiệu kho : Vv 34314

 

 

Nguyễn Thiên Tứ

          Giá trị những bài hát Then cổ hay nhất / Nguyễn Thiên Tứ . - H. : KHXH, 2015 . - 182 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Hát Then, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách đi sâu phân tích tổng thể đánh giá về giá trị nghệ thuật, tính nhân văn của hát Then dân tộc Tày Cao Bằng

          Ký hiệu kho : Vv 34437

 

 

Nguyễn Thế

          Diễn Xướng dân gian làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế / Nguyễn Thế . - H. : KHXH, 2015 . - 169 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Diễn xướng dân gian, Lễ hội, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Diễn xướng dân gian làng Phò Trạch được xem là lễ hội phong phú nhất vùng Thuận Hóa xưa. Diễn Xướng trong nghi lễ nhằm mục đích tăng thêm hình thức trang trọng của lễ hội. Với thành tâm của mình, dân làng luôn cầu mong được sự phù hộ, độ trì của thần linh cho dân an vật thịnh, mùa màng bội thu. Đó chính là ước mơ lớn lao của người xưa khi tổ chức các nghi lễ cầu cúng. Diẽn Xướng trong nghi lễ làng xã thường tạo nên một không gian linh thiêng huyền ảo. Sách giới thiệu một số thể loại diễn xướng: hát sắc bùa, hát Trò, múa Phương tướng, tập chèo, diễn xướng trong nghi lễ, trò chơi mục đồng,...

          Ký hiệu kho : Vv 34365

 

 

Nguyễn Văn Lộc

          Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam / Nguyễn Văn Lộc chb. . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2013 . - 478 tr., 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Giáo dục, Văn hóa, Khu vực miền núi phía Bắc, Việt Nam

          GT nội dung: Đánh giá làm rõ thực trạng giáo dục và thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi phía Bắc, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ này trong thời gian tới, góp phần phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội ở khu vực miền núi phía Bắc

          Ký hiệu kho : Vv 34298

 

 

Nguyễn Văn Trung

          Góp phần phê phán giáo dục và đại học / Nguyễn Văn Trung . - Sài Gòn : Trình bầy, 1967 . - 260 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, Đại học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: I - Xây dựng nền đại học; II - Đại học và phát triển Quốc gia; III - Trí thức Đại học và vấn đề lãnh đạo; IV - Trường Tây, trường ta, trường Đạo; V - Chính trị hóa nền giáo dục; VI - Việc giảng dậy Triết học trong viễn tượng một Triết học dấn thân; Phụ lục và Tài liệu

          Ký hiệu kho : Vv 34171

 

 

Nguyễn Xuân Nhân

          Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định / Nguyễn Xuân Nhân chb.; Đinh Văn Thành cộng tác . - H. : KHXH, 2015 . - 391 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Hrê, Bình Định, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu "Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định" gồm 6 chương: I. Tổng quan về tình hình nghiên cứu văn hóa người Hrê Bình Định. II. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện An Lão và quá trình sinh sống, phát triển của người Hrê. III. Làng và cơ cấu làng của người Hrê trong tiến trình lịch sử. IV. Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão. V. Tiến trình lịch sử hình thành tồn tại và phát triển của văn hóa cổ truyền Hrê, VI. Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa cổ truyền Hrê trong đời sống văn hóa Bình Định hiện nay

          Ký hiệu kho : Vv 34385

 

 

Nguyễn Đình Chúc

          Văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - Đèo cả - Đá Bia / Nguyễn Đình Chúc . - H. : KHXH, 2015 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hóa dân gian, Nghiên cứu văn hóa, Văn hóa phi vật thể, Văn hóa vật thể, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung sách nói về văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - Đèo Cả - Đá Bia đi sâu tìm hiểu văn hóa vật thể và phi vật thể

          Ký hiệu kho : Vv 34451

 

 

Nguyễn Đình Chúc

          Văn hóa dân gian làng biển Đông Tác Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc . - H. : KHXH, 2015 . - 470 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Diễn xướng dân gian, Kinh nghiệm dân gian, Y học dân gian, Làng biển Đông Tác, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu về văn hóa dân gian làng biển Đông Tác tỉnh Phú Yên : Chương 1: Văn hóa vật thể: 1. Đời sống vật chất phát triển theo thời gian. 2 Nghề nghiệp. Chương 2: 1. Phong tục tập quán cư dân làng biển. 2. Văn học dân gian. 3. Trí tuệ dân gian. 4. Diễn xướng dân gian. 5. Kinh nghiệm dân gian. 6. Y học dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34304

 

 

Ngô Văn Doanh

          Tháp Bà Thiên Ya Na - hành trình của một nữ thần / Ngô Văn Doanh . - H. : KHXH, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Kiến trúc dân gian, Đền tháp, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 5 phần: Thăng trầm của một ngôi đền, Dấu ấn thời gian qua những tòa tháp cổ, Hành trình của một nữ thần, Thiên - Ya - Na, Những dòng bia ký

          Ký hiệu kho : Vv 34439

 

 

 

          Nhập môn xã hội học / Tony Bilton, Kenvin Bonnett, Philip Jones,... Phạm Thủy Ba d. . - H. : Khoa học xã hội, 1993 . - 549 tr., 25 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Nhập môn, Anh

          GT nội dung: Nội dung sách gồm các chương: 1. Xã hội học: những chủ đề và vấn đề; 2. Các kiểu bất bình đẳng; 3. Động lực giai cấp; 4. Những hình thức phụ thuộc: Giới trẻ, Giới nghèo, Chủng tộc và Thế giới thứ ba; 5. Những phân chia theo giống trong xã hội; 6. Quyền lực và chính trị; 7. Gia đình; 8. Giáo dục; 9. Lao động; 10. Những hệ thống tín ngưỡng,...

          Ký hiệu kho : VL 2313

 

 

 

          Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam : Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của tổ chức SARCC / Rita Liljestrom, Trần Đình Hượu, Mai Huy Bích,... ; Rita Liljestrom, Tương Lai ch.b. . - H. : Khoa học xã hội, 1991 . - 181 tr., 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung gồm có: Rita Liljestrom: Gia đình, vấn đề giới và quan hệ thân tộc ở Việt Nam; Trần Đình Hượu: Về gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáo; Mai Huy Bích: một đặc trưng về cơ cấu và chức năng gia đình Việt Nam ở đồng bằng sông Hồng,...

          Ký hiệu kho : Vv 34243

 

 

Ninh Viết Giao

          Hương ước Nghệ An / Ninh Viết Giao . - H. : KHXH, 2015 . - 503 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Nghi lễ, Hương ước, Nghệ An, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách Hương ước Nghệ An tập hợp 39 văn bản trong đó 37 Hương ước các làng và 2 bản Khoán phe và Khoán hội qua đó giúp độc giả hiểu về xã hội văn hóa phong tục tập quán của các làng thuộc tỉnh Nghệ An

          Ký hiệu kho : Vv 34436

 

 

 

          Niên giám văn nghệ sĩ và Hiệp hội Văn hóa Việt Nam 1969 - 1970 / Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa . - Sài Gòn : Nxb. Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, 1970 . - 814 tr., 24 cm

          Từ khoá : Niên giám, Văn nghệ sĩ, Nhà văn, Nhà thơ, Nhạc sĩ, Ca sĩ, Diễn viên, Việt Nam

          GT nội dung: Lập danh sách tên tuổi của các văn nghệ sĩ các ngành ở miền Nam Việt Nam đến trước năm 1970

          Ký hiệu kho : VL 2323

 

 

Phan Bá Hàm

          Hồn quê làng Phú Ninh / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn . - H. : KHXH, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Làng Phú Ninh, Nghệ An, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu với bạn đọc về Làng Phú Ninh huyện yên Thành Nghệ An về vị trí địa lý lịch sử, đặc điểm kinh tế và văn hóa dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34322

 

 

Phan Thị Phượng

          Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai / Phan Thị Phượng . - H. : KHXH, 2015 . - 287 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Trang phục truyền thống, Người Dao đỏ, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giúp bạn đọc tìm hiểu về trang phục của đồng bào Dao Đỏ qua đó hiểu sâu hơn về văn hóa lịch sử tộc người Dao

          Ký hiệu kho : Vv 34332

 

 

Phan Xuân Viện

          Truyện cổ Xtiêng / Phan Xuân Viện chb.; Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phạm Anh Văn st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 611tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Truyện cổ, Truyện thần thoại, Truyện cổ tích, Truyện truyền thuyết, Truyện cười, Truyện ngụ ngôn, Dân tộc Xtiêng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm 235 truyện gồm các thể loại truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn của dân tộc Xtiêng

          Ký hiệu kho : Vv 34331

 

 

Phạm Công Hoan

          ứng xử trong văn hóa ẩm thực của người Dao họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng Lào Cai / Phạm Công Hoan . - H. : KHXH, 2015 . - 198 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Dao, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Dao để tìm ra những đặc điểm tương đồng, dị biệt, qua đó cũng thể hiện một phần văn hóa ứng xử của người Dao ở Lào Cai. Sách gồm 2 chương: Chương 1: ẩm thực truyền thống của người Dao họ, chương 2: Tập quán trong ăn uống của người Dao họ

          Ký hiệu kho : Vv 34417

 

 

Phạm Công Hoan

          Văn hóa ẩm thực người Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai / Phạm Công Hoan . - H. : KHXH, 2015 . - 199 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc Tày, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách Văn hóa ẩm thực người Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai gồm 5 phần: phần 1: Nguồn gốc các món ăn của người Tày, phần thứ 2: Các món ăn và nghệ thuật chế biến, phần thứ 3: Nghệ thuật bày món ăn và quy tắc món ăn, phần thứ 4: Những kiêng kỵ trong ăn uống, phần thứ 5: Văn hóa ẩm thực trong các hình thức lễ nghi, tôn giáo

          Ký hiệu kho : Vv 34410

 

 

Phạm Công Hoan

          ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước / Phạm Công Hoan . - H. : KHXH, 2015 . - 294 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa ứng xử, Sinh hoạt văn hóa, Kiến trúc nhà ở, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Dao đỏ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu văn hóa của người Dao Đỏ ở Sa Pa về Lịch sử tộc người, đặc điểm kinh tế xã hội, các loại hình nhà cửa truyền thống, các nghi lễ nhập trạch, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của họ và ý thức trách nhiệm của người Dao với việc khai thác và bảo vệ rừng

          Ký hiệu kho : Vv 34448

 

 

Phạm Công Hoan

          Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương Lào Cai / Phạm Công Hoan . - H. : KHXH, 2015 . - 307 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Tín ngưỡng dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Thu Lao, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu về văn hóa ngừơi Thu Lao ở Mường Khương Lào Cai: phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn học dân gian, văn hóa ẩm thực

          Ký hiệu kho : Vv 34446

 

 

Phạm Quỳnh

          Thượng Chi văn tập : T.4 / Phạm Quỳnh . - H. : Editions Alexandre de Rhodes, k.n. . - 342 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn hóa, Văn học, Triết học, Lịch sử, Khảo cứu văn học, Phê bình văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung tập 4 gồm các mục: Phật giáo lược khảo, Khổng giáo luận, Văn minh luận, Độc thư cứu quốc, Một sự thí nghiệm đã nên công, Bàn về sách 'Nước Nam đời xưa', Tục ngữ ca dao, Thơ cho bạn, Thơ là gì?

          Ký hiệu kho : Vn 901

 

 

Phạm Quỳnh

          Thượng Chi văn tập : T.3 / Phạm Quỳnh . - H. : Editions Alexandre de Rhodes, k.n. . - 344 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn hóa, Mỹ thuật, Văn học, Triết học, Lịch sử, Khảo cứu văn học, Phê bình văn học, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung tập 3 gồm các mục: Mĩ thuật Việt Nam; Vấn đề tiến hóa các dân tộc (hai tỉ lệ của văn minh "Lượng" và "Phẩm"; Lăng tẩm Huế cùng văn hóa cũ nước Nam; Truyện Kiều; Lỡ độ đường (bình luận tiểu thuyết); Đông á Tây Âu hai văn minh có thể dung hòa được không?; Đông á với Tây Âu,...

          Ký hiệu kho : Vn 902

 

 

Quán Vi Miên

          Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. T.1 / Quán Vi Miên . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 527 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa vật chất, Văn hóa vật thể, Văn hóa tinh thần, Văn hóa phi vật thể, Ngôn từ, Ngữ văn, Lễ hội, Phong tục, Dân ca, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Chương 1: Văn hóa vật chất/vật thể; Chương 2: Văn hóa tinh thần/phi vật thể: Phần thứ Nhất: Ngôn từ, ngữ văn; Phần thứ Hai: Lễ hội, phong tục, dân ca. Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34341/T.1

 

 

Sử Văn Ngọc

          Lễ nghi cuộc đời của người Chăm Ahiér. T.2 : Những lễ tục và bài kinh lễ trong đám tang của người chăm Ahiér / Sử Văn Ngọc . - H. : KHXH, 2015 . - 447 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục, Lễ nghi, Dân tộc Chăm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Văn hóa Chăm là một nền văn hóa đa dạng, phong phú cùng tồn tại với các nền văn hóa khác ở Việt Nam, để bảo tồn và phát huy văn hóa chăm ở Việt Nam công trình biên soạn một số văn bản Chăm liên quan đến lễ nghi cuộc đời của người Chăm gồm 3 tập: Tập 1: Lễ tục cưới hỏi và sự kiêng cữ trong quá trình thai nghén. Tập 2: Những lễ tục và bài kinh lễ trong đám tang của người Chăm Ahiér. Tập 3: Lễ tục tang ma và lễ nhập Kút của người Chăm Ahiér

          Ký hiệu kho : Vv 34456-T.2

 

 

Sử Văn Ngọc

          Lễ nghi cuộc đời của người Chăm Ahiér. T.3 : Tang ma hỏa táng và tục thờ Kut người Chăm Ahiér / Sử Văn Ngọc . - H. : KHXH, 2015 . - 743 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục, Lễ nghi, Dân tộc Chăm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Văn hóa Chăm là một nền văn hóa đa dạng, phong phú cùng tồn tại với các nền văn hóa khác ở Việt Nam, để bảo tồn và phát huy văn hóa chăm ở Việt Nam công trình biên soạn một số văn bản Chăm liên quan đến lễ nghi cuộc đời của người Chăm gồm 3 tập: Tập 1: Lễ tục cưới hỏi và sự kiêng cữ trong quá trình thai nghén. Tập 2: Những lễ tục và bài kinh lễ trong đám tang của người Chăm Ahiér. Tập 3: Lễ tục tang ma và lễ nhập Kút của người Chăm Ahiér

          Ký hiệu kho : Vv 34457-T.3

 

 

Tiền Văn Triệu

          Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam bộ / Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh . - H. : KHXH, 2015 . - 398 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Lễ hội truyền thống, Dân tộc Khmer, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách phác họa, trình bày các lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ và nguồn gốc ý nghĩa của các lễ hội giúp bạn đọc hiểu thêm nét văn hóa truyền thống nơi đây

          Ký hiệu kho : Vv 34386

 

 

 

          Tri thức dân gian về nước của người Lào ở tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Ngọc Lan,... . - H. : KHXH, 2015 . - 278 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Phong tục tập quán, Tri thức dân gian, Người Lào, Điện Biên, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách gồm: Khái quát về người Lào ở tỉnh Điện Biên và tri thức dân gian về nước của tộc người này, Nước trong sinh hoạt hằng ngày trong trồng trọt, chăn nuôi và khai thác thủy sản của người Lào ở tỉnh Điện Biên, Nước trong các phong tục tập quán của người Lào ở tỉnh Điện Biên, Nước trong các lễ cúng, lễ hội của người Lào ở Điện Biên, Tín ngưỡng về nước của người Lào ở Điện Biên

          Ký hiệu kho : Vv 34321

 

 

Triệu Thị Mai

          Tục kẻ Mang, kẻ Búa, kẻ Nản của người Tày Cao Bằng / Triệu Thị Mai . - H. : KHXH, 2015 . - 471 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Văn hóa tín ngưỡng, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Tày, Phong tục, Lễ nghi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm và mô tả một số lễ thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc tày, Nùng Cao Bằng như giải Bùa, cắt duyên âm, tách duyên tiền định, cầu tự, giải hạn, nối số,...

          Ký hiệu kho : Vv 34355

 

 

Trương Minh Hằng

          Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác kim loại / Trương Minh Hằng chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 758 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn hóa dân gian, Nghề thủ công, Làng nghề, Nghề chế tác kim loại, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Sách giới thiệu tới bạn đọc nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam cụ thể là nghề chế tác kim loại: Nghề đúc đồng, Nghề kim hoàn, Nghề rèn sắt

          Ký hiệu kho : Vv 34452

 

 

Trương Minh Hằng

          Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Q.1 / Trương Minh Hằng chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 914 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Thủ công truyền thống, Làng nghề, Nghề chế tác đá, Nghề Sơn, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách Nghề và làng nghề truyền thống quyển 1 gồm nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác

          Ký hiệu kho : Vv 34466-Q.1

 

 

Trần Bình

          Văn tế trong nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình / Trần Bình . - H. : KHXH, 2015 . - 158 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Tín ngưỡng, Văn tế, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Thái, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm những bài văn tế trong các nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu gồm 3 chương: I. Người Thái ở Mai Châu: giới thiệu môi trường tự nhiên, lịch sử cư trú, dân số, tình hình kinh tế của nhóm người Thái ở Mai Châu Hòa Bình. II. Văn tế trong các nghi lễ gia đình người Thái Mai Châu. ý nghĩa và giá trị của các bài văn tế

          Ký hiệu kho : Vv 34375

 

 

Trần Gia Linh

          Chợ quê Việt Nam / Trần Gia Linh . - H. : KHXH, 2015 . - 159 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Chợ quê, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "Chợ quê Việt Nam" sưu tầm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của chợ quê Việt Nam xưa

          Ký hiệu kho : Vv 34357

 

 

Trần Hữu Sơn

          Văn hóa dân gian người La Chí / Trần Hữu Sơn chb.; Nguyễn Văn Thắng, Bùi Duy Chiến, Chảo Chử Chấn,... . - H. : KHXH, 2015 . - 495 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Tri thức dân gian, Nghề thủ công, Văn hóa ẩm thực, Trang phục, Tín ngưỡng, Người La Chí, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu về Người La Chí gồm 2 tập: Tập 1: gồm 6 chương: Chương 1: Khái quát chung về người La Chí, chương 2: Tri thức dân gian, chương 3: Nghề thủ công truyền thống, chương 4: văn hóa ẩm thực, chương 5: Trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí trên trang phục, chương 6: Tín ngưỡng dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34462-Q.1

 

 

Trần Hữu Sơn

          Văn hóa dân gian người La Chí / Trần Hữu Sơn chb.; Nguyễn Văn Thắng, Bùi Duy Chiến, Chảo Chử Chấn,... . - H. : KHXH, 2015 . - 423 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn học dân gian, Các ngày lễ tết, Phong tục tập quán, Người La Chí, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình nghiên cứu về Người La Chí gồm 2 tập: Tập 2: gồm 3 chương: Chương 7: các ngày lễ tết, chương 8: Phong tục tập quán, chương 9: văn học dân gian người La Chí

          Ký hiệu kho : Vv 34463-Q.2

 

 

Trần Hữu Đức

          Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Phú Đa / Trần Hữu Đức . - H. : KHXH, 2015 . - 127 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa làng xã, Phong tục tập quán, Lễ hội, Kiến trúc, Dân tộc thiểu số, Làng Phú Đa, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu về văn hóa dân gian làng Phú Đa huyện Quỳnh Lưu Nghệ An gồm : 1. Vài nét khái quát làng Phú Đa. 2. Quá trình thành lập làng. 3. Các ngành nghề làm ăn sinh sống. 4. Sinh hoạt làng xã. 5. Kiến trúc các đình đền nhà ở. 6. Một số phong tục tập quán. 7. tết và lễ hội mùa xuân. 8. Cái nôi của thơ ca dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34407

 

 

Trần Hữu Đức

          Văn hóa dân gian làng Tường Lai / Trần Hữu Đức . - H. : KHXH, 2015 . - 158 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Kiến trúc dân gian, Phong tục tập quán, Tín ngưỡng dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc thiểu số, Làng Tường Lai, Nghệ An, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu về văn hóa làng Tường Lai ở Yên Thành Nghệ An: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, quá trình thành lập làng, nền kinh tế các các nghề nghiệp làm ăn cổ truyền, Kiến trúc dân gian xây dựng đền, đình, nhà thờ họ, nhà ở, một số phong tục tập quán, cái nôi của thơ ca dân gian, văn hóa ẩm thực

          Ký hiệu kho : Vv 34445

 

 

Trần Minh Thương

          Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm Sóc Trăng / Trần Minh Thương . - H. : KHXH, 2015 . - 349 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn hóa phi vật thể, Tín ngưỡng dân gian, Phong tục dân gian, Trò chơi dân gian, Truyện cổ dân gian, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm những nét văn hóa phi vật thể độc đáo của 3 dân tộc Việt - Hoa - Khmer sống cộng cư trên một vùng văn hóa, góp phần bảo tồn lưu giữ và định hướng phát triển nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

          Ký hiệu kho : Vv 34388

 

 

Trần Nguyễn Khánh Phong

          Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong st., bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học các dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Lịch sử dòng họ, Dân tộc Tà Ôi, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình sưu tầm về lịch sử dòng họ Tà Ôi gồm 49 truyện kể về sự tích các dòng họ Tà Ôi

          Ký hiệu kho : Vv 34418

 

 

Trần Ngọc Tam

          Di sản văn hóa phi vật thể Miệt vườn huyện Chợ Lách / Trần Ngọc Tam chb.; Lư Văn Hội bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 207 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa phi vật thể, Di sản văn hóa, Miệt vườn, Huyện Chợ Lách, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". . Tập sách giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Miệt vườn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre: Các hình thức tín ngưỡng tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, nghệ thuật cổ truyền, ẩm thực dân gian, tri thức dân gian

          Ký hiệu kho : Vv 34450

 

 

Trần Phương

          Đồ Sơn vùng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc / Trần Phương . - H. : KHXH, 2015 . - 295 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn nghệ dân gian, Phong tục tập quán, Tín ngưỡng, Lễ hội, Chọi Trâu, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu về vùng văn hóa Đồ Sơn trên các lĩnh vực: Đặc điểm tự nhiên và dân cư, phong tục tập quán, Giai thoại và truyền thuyết dân gian. Đặc biệt là lễ hội trọi Châu - một nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Đồ Sơn

          Ký hiệu kho : Vv 34377

 

 

Trần Phỏng Diều

          Đình ở thành phố Cần Thơ / Trần Phỏng Diều . - H. : KHXH, 2015 . - 271 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tín ngưỡng, Nghi lễ, Đình chùa, Cần Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách đi sâu tìm hiểu các ngôi đình ở Cần Thơ: lịch sử hình thành, nghi thức cúng lễ và lễ hội, vai trò của ngôi đình trong đời sống của người dân

          Ký hiệu kho : Vv 34326

 

 

Trần Phỏng Diều

          Tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long / Trần Phỏng Diều . - H. : KHXH, 2015 . - 239 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách gồm 3 chương: chương 1: Cơ sở hình thành tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long, chương 2: Tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long, chương 3: Đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long

          Ký hiệu kho : Vv 34362

 

 

Trần Sĩ Huệ

          Nghề làm bánh tráng ở Phú Yên / Trần Sĩ Huệ . - H. : KHXH, 2015 . - 167 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghề thủ công, Nghề làm bánh tráng, Phú Yên, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Trong tập sách này giới thiệu bạn đọc nghề làm bánh tráng ở Phú Yên, trong đó: một phần nói đến vai trò bánh tráng trong đời sống người dân Phú Yên và các làng nghề chính, một phần giới thiệu về hai làng làm bánh tráng có thể nói là tiêu biểu đến nay vẫn tồn tại: làng Hòa Đa huyện Tuy An và Đông Bình huyện Phú Hòa

          Ký hiệu kho : Vv 34412

 

 

Trần Sĩ Tuệ

          Nghề đan đát ở vùng thôn quê huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên / Trần Sĩ Huệ . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 174 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Làng nghề truyền thống, Nghề đan đát, Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: 1. Lời mở đầu: Sơ lược về huyện Sơn Hòa; Nghề đan đát tại vùng thôn quê huyện Sơn Hòa; 2. Nguyên liệu dùng trong việc đan đát; 3. Các kiểu đan; 4. Việc đan đát một số vật dụng; 5. Việc sử dụng các đồ vật đan đát; 6. Tạm kết việc đan đát ở thôn quê hiện nay; 7. Một số hình ảnh minh họa; Cuối sách là phần Summary

          Ký hiệu kho : Vv 34337

 

 

Trần Thị An

          Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị An chb., bs.; Vũ Quang Dũng bs. . - H. : KHXH, 2015 . - 619 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân ca, Nghi lễ, Phong tục, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Phần Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam quyển 1: Dân ca nghi lễ và phong tục gồm Nghi lễ nông nghiệp, cầu tự, đám cưới

          Ký hiệu kho : Vv 34467-Q.1

 

 

Trần Tấn Vịnh

          Voi trong đời sống văn hóa người M'Nông / Trần Tấn Vịnh . - H. : KHXH, 2015 . - 187 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Voi, Dân tộc M'Nông, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách mang đến cho bạn đọc những khám phá, cảm nhận thú vị về con voi trong đời sống nhân văn của người M'Nông nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung

          Ký hiệu kho : Vv 34363

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.1 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 375 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 1 gồm 2 pgần: Phần thứ nhất: Một số kiến thức chung về lịch. Phần thứ hai: Lịch của người Thái Đen Sơn La

          Ký hiệu kho : Vv 34389-Q.1

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.2 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 615 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 2 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 1924 đến năm 1948

          Ký hiệu kho : Vv 34390-Q.2

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.3 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 615 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 3 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 1949 đến năm 1973

          Ký hiệu kho : Vv 34391-Q.3

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.5 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 615 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 5 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 1999 đến năm 2023

          Ký hiệu kho : Vv 34338-Q.5

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.6 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 615 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 6 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 2024 đến năm 2048

          Ký hiệu kho : Vv 34464-Q.6

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.4 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 615 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 4 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 1974 đến năm 1998

          Ký hiệu kho : Vv 34392-Q.4

 

 

Trần Vân Hạc

          Lịch Thái Sơn La. Q.7 / Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung . - H. : KHXH, 2015 . - 619 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Văn hóa dân gian, Dân tộc Thái, Lịch, Việt Nam

          GT nội dung:  Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Công trình Lịch của dân tộc Thái Sơn La phục vụ cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân, phục vụ các nhà nghiên cứu, đồng thời để lưu giữ lâu dài một di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Quyển 7 gồm là Bảng lịch 150 năm từ năm 2049 đến năm 2073

          Ký hiệu kho : Vv 34393-Q.7

 

 

Trần Vân Hạc

          Rừng thiêng ở Mường Khủn Tinh / Trần Vân Hạc, Sầm Văn Bình . - H. : KHXH, 2015 . - 223 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa tâm linh, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Thái, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu về Rừng thiêng ở Mường Khủn Tinh gồm 4 chương: chương 1: Khái quát về người Thái ở mường Khủn Tinh, chương 2: Khái quát về rừng thiêng, chương 3: Những quy ước và kiêng kị liên quan đến rừng thiêng, chương 4: Nghi lễ rừng thiêng

          Ký hiệu kho : Vv 34413

 

 

 

          Tuệ Trung thượng sĩ với thiền tông Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo / Trần Khuê, Ngô Đăng Lợi, Đoàn Thị Thu Vân,... . - H. : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm, 1993 . - 322 tr., 24 cm

          Từ khoá : Kỷ yếu, Hội thảo, Lịch sử, Tôn giáo, Thiền tông, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các tham luận của các tác giả: Trần Khuê, Ngô Đăng Lợi, Đoàn Thị Thu Vân, Minh Chi, Trần Trung Phượng, Thích Đức Nghiệp, Huỳnh Công Bá, Đặng Đức Thi, Thích nữ Như Lộc, Nguyễn Văn Hồng, Tống Hồ Cầm, Lê Văn Sáu, Hoàng Giáp, Nguyễn Minh Tường, Hoàng Thu Thủy,...

          Ký hiệu kho : VL 2329

 

 

Tương Lai

          Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam. Q.2 / Tương Lai, Hồ Ngọc Đại, Ma Văn Kháng,... ; Tương Lai chb. . - H. : Khoa học xã hội, 1996 . - 335 tr., 21 cm

          Từ khoá : Xã hội học, Hôn nhân và gia đình, Văn hóa dân tộc, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm có: Thay lời giới thiệu: Đi tìm định nghĩa về khái niệm gia đình (Tương Lai), Tam giác gia đình (Hồ Ngọc Đại), Một tổ hợp xinh xắn, câu đối và mạnh mẽ (Ma Văn Kháng), "Gia đình là tế bào xã hội?" (Hoàng Thiệu Khang), Gia đình và giáo dục gia đình (Trần Đình Hượu), Vai trò của gia tộc trong sự phát triển văn hóa dân tộc (Nguyễn Đình Chú),...

          Ký hiệu kho : Vv 34287/Q.2

 

 

Tạ Ngọc Liễn

          Chân dung văn hóa Việt Nam / Tạ Ngọc Liễn . - Tái bản lần 1 có sửa chữa và bổ sung . - H. : Thanh niên, 1999 . - 491 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa, Các nhà văn hóa Việt Nam, Lịch sử, Việt Nam

          GT nội dung: Chân dung văn hóa Việt Nam là bộ sách gồm nhiều tập, trong đó đều là những nhân vật được tác giả lựa chọn giới thiệu theo quan niệm và nhận thức lịch sử của mình. ở tập này, tác giả tập trung giới thiệu các nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng từ thế kỷ X tới thế kỷ XVIII. Các nhân vật được sắp xếp theo lịch đại một cách tương đối, nhằm giúp bạn đọc tiếp nhận thông tin, tư liệu một cách có hệ thống, để thấy được tiến trình phát triển của nền văn hóa dân tộc

          Ký hiệu kho : Vv 34050

 

 

 

          Tìm hiểu Nhật Bản : Từ vựng, phong tục và quan niệm. T.1 / Vũ Hữu Nghị d. ; Lưu Ngọc Thịnh h.đ. . - H. : Khoa học xã hội, 1991 . - 217 tr., ảnh

          Từ khoá : Văn hóa, Xã hội, Phong tục tập quán, Ngôn ngữ, Văn học, Nhật Bản

          GT nội dung: Giới thiệu những nét đặc trưng, truyền thống văn hóa của nước Nhật; cùng những tiếp thu văn hóa phương Tây trong đời sống người Nhật hiện nay

          Ký hiệu kho : Vv 34206

 

 

 

          Văn hóa dân gian - những công trình của hội viên. Q.1 / Tổ chức bản thảo: Nguyễn Thanh Lợi ; Biên tập: Nguyễn Thanh Lợi, Lê Công Lý . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 463 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, ẩm thực, Làng nghề truyền thống, Miền tây Nam Bộ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Vài món đặc sản ở Tiền Giang; Cà rỏ của dân tộc Ba Na; Bánh tét ngày tết ở Nam Bộ; Nghệ thuật trang trí trên vải của người Mạ; Những ngôi "nhà đá" còn sót lại; Trong Đồng Tháp Mười; Cầu tiêu cá ở đồng bằng sông Cửu Long; Làng nghề điêu khắc gỗ Phú Thọ (Bình Dương); Ghe bầu miền trung;... ; cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34342/Q.1

 

 

 

          Văn hóa dân gian - những công trình của hội viên. Q.2 / Tổ chức bản thảo: Nguyễn Thanh Lợi ; Biên tập: Nguyễn Thanh Lợi, Lê Công Lý . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 439 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc Cơ Tu, Dân tộc Mạ, Dân tộc Chơ Ro, Làng nghề truyền thống, Miền tây Nam Bộ, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm có: Sự biến đổi di sản văn hóa của người Mạ ở Đông Nam Bộ; Tìm hiểu văn hóa dân tộc Chơ Ro ở Đồng Nai; Văn hóa ứng xử của người Cơ Tu với tài nguyên thiên nhiên; Tri thức dân gian về khai thác thực vật của người Mạ; Vai trò của xóm làng trong đời sống các dân tộc ít người ở miền trung và Tây Nguyên;... ; Cuối sách là phần tóm tắt bằng tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Vv 34343/Q.2

 

 

Vàng Thung Chúng

          Văn hóa ẩm thực dân gian người Nùng Dín Lào Cai / Vàng Thung Chúng . - H. : KHXH, 2015 . - 197 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Nùng Dín, Lào Cai, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách khảo sát nghiên cứu sưu tầm tổng thể một cách hệ thống kho tàng văn hóa ẩm thực dân gian của người Nùng Dín góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sách gồm có 6 chương: I. Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín Lào Cai. II. Các loại cơm ăn, bánh trái và chè cháo. III. Các loại món ăn đặc trưng chế biến từ thực vật. IV. Các loại món đặc sản chế biến từ động thực vật. V. Các loại đồ uống, hút và hoa quả. VI. Đặc điểm các giá trị và những biến đổi trong đời sống văn hóa ẩm thực của người Nùng Dín

          Ký hiệu kho : Vv 34306

 

 

Vàng Thung Chúng

          Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai / Vàng Thung Chúng . - H. : KHXH, 2015 . - 219 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Lễ nghi, Tang ma, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu một cách hệ thống các nghi thức tang lễ cổ truyền tộc người Nùng Dín gồm 3 chương: I. Người Nùng Dín Lào Cai và những quan niệm tín ngưỡng dân gian về tang lễ. II. Các nghi lễ trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín. III. Các giá trị văn hóa tích cực cần bảo tồn, phát huy và lạc hậu cần cải tiến xóa bỏ trong tang lễ người Nùng Dín

          Ký hiệu kho : Vv 34372

 

 

Võ Văn Hòe

          Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Q.1 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn . - H. : KHXH, 2015 . - 639 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn hóa, Dân tộc Chăm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung cuốn sách tập chung nghiên cứu sự giao thoa, tiếp biến văn hóa dân gian Việt - Chăm giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian miền Trung

          Ký hiệu kho : Vv 34397-Q.1

 

 

Võ Văn Hòe

          Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Q.2 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn . - H. : KHXH, 2015 . - 471 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn hóa, Dân tộc Chăm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nội dung cuốn sách tập chung nghiên cứu sự giao thoa, tiếp biến văn hóa dân gian Việt - Chăm giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian miền Trung

          Ký hiệu kho : Vv 34398-Q.2

 

 

Vũ Kiêm Minh

          Hội làng / Vũ Kiêm Ninh . - H. : KHXH, 2015 . - 242 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội, Hội Làng, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu lễ hội các làng trong vùng Bưởi nay thuộc Hà Nội

          Ký hiệu kho : Vv 34328

 

 

Vũ Lân

          Nhạc cụ dân gian Êđê, M'nông ở Đắk Lắk / Vũ Lân, Trương Bi . - H. : KHXH, 2015 . - 303 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nhạc cụ dân gian, Dân tộc Êđê, Dân tộc M'nông, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu các nhạc cụ dân gian của người Êđê và M'nông nhằm góp phần vào việc phát hiện, bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của nền âm nhạc dân gian, đặc biệt là nhạc cụ dân gian Êđê, M'nông làm phong phú thêm đời sống cộng đồng các dân tộc trên vùng đất cao nguyên Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung

          Ký hiệu kho : Vv 34371

 

 

Vũ Tú Quỳnh

          Múa rối nước dân gian làng Ra / Vũ Tú Quỳnh . - H. : KHXH, 2015 . - 182 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Múa rối, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu về nghệ thuật múa rối nước làng Ra gồm 3 chương: I. Môi trường tự nhiên, xã hội và múa rối nước dân gian làng Ra. II. Sinh hoạt múa rối nước dân gian làng Ra. III. Nghệ thuật tạo tác quân rối nước làng Ra

          Ký hiệu kho : Vv 34383

 

 

Vũ Văn Lâu

          Văn hóa dân gian về 12 con giáp / Vũ Văn Lâu . - H. : KHXH, 2015 . - 350 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghiên cứu văn hóa, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách "văn hóa dân gian về 12 con giáp" giúp độc giả hiểu biết hơn về thế giới loài vật trong tự nhiên nhất là 12 con giáp mà mỗi người cầm tinh đeo đuổi. Cũng từ đó mà có cách ứng xử thân thiện hài hòa hơn với tự nhiên và môi trường sống

          Ký hiệu kho : Vv 34387

 

 

Yang Danh

          Cồng Chiêng trong văn hóa người Ba Na Kriêm / Yang Danh . - H. : KHXH, 2015 . - 119 tr., 21cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Cồng chiêng, Người Ba Na Kriêm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Nghiên cứu về Cồng Chiêng trong văn hóa người Ba Na Kriêm giúp bạn đọc hiểu thêm về văn hoa tinh thần của người Ba Na, tuy là ở dạng bài hát dân gian không lời nhưng âm thanh của cồng chiêng lúc rộn ràng sôi nổi, lúc êm ái rất thân thiết và gần gũi với cuộc sống người Ba Na

          Ký hiệu kho : Vv 34423

 

 

Yên Giang

          Tục tắt đèn đêm hội Giã La : Tìm hiểu truyền thống Văn hóa làng một số địa phương tiêu biểu ở Hà Tây / Yên Giang . - H. : KHXH, 2015 . - 359 tr. , 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội truyền thống, Tục tắt đèn, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách viết về lễ hội cổ truyền, nghề thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật diễn xướng, ca nhạc dân gian, ẩm thực của 18 làng của tỉnh Hà Tây. Cung cấp thêm tư liệu điền giã góp phần cùng bạn đọc hình dung phần nào cốt cách, diện mạo bản sắc văn hóa Hà Tây

          Ký hiệu kho : Vv 34305

 

 

Đinh Văn Ân

          Việc ăn uống của người Mường Tấc / Đinh Văn Ân . - H. : KHXH, 2015 . - 174 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hóa dân gian, Văn hóa ẩm thực, Dân tộc thiểu số, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách Việc ăn uống của người Mường Tấc gồm 2 chương: chương 1: Việc ăn uống của người Mường Tấc, chương 2: Các món ăn dân dã của người Mường Tấc

          Ký hiệu kho : Vv 34409

 

 

Điểu Klưt

          Lêng Chết Khit Lêng : Sử thi M'Nông / Điểu Klưt nghệ nhân hát kể; Trương Bi st.; Điểu Kâu biên dịch . - H. : KHXH, 2015 . - 291 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Sử thi, Dân tộc M'Nông, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách giới thiệu với bạn đọc về Sử thi M'Nông Lêng Chết (văn bản tiếng Việt)Khit Lêng (văn bản tiếng M'Nông)

          Ký hiệu kho : Vv 34320

 

 

Đoàn Đình Thi

          Lễ tục dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam / Đoàn Đình Thi . - H. : KHXH, 2015 . - 159 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Phong tục tập quán, Lễ nghi, Dân tộc Chăm, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách nghiên cứu lễ tục dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam theo các chủ đề: Nghi lễ tập tục liên quan đến chu kỳ đời người, gia đình, dòng họ, Nghi lễ tập tục liên quan đến văn hóa đảm bảo đời sống xã hội: xản xuất, nghi lễ nông nghiệp, Lễ nghi, phong tục tập quán liên quan đến đời sống tinh thần của cộng đồng

          Ký hiệu kho : Vv 34430

 

 

 

          Đô thị cổ Hội An : Hội thảo quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng ngày 22, 23 - 3 - 1990 / Phan Huy Lê, Yoshiaki Ishizawa, Nông Quốc Chấn,... . - H. : Khoa học xã hội, 1991 . - 389 tr., 22 cm

          Từ khoá : Hội thảo, Quốc tế, Đô thị cổ, Hội An, Việt Nam, Đà Nẵng

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 40 báo cáo khoa học của các tác giả: Phan Huy Lê, Yoshiaki Ishizawa, Nông Quốc Chấn, Chihara Daigoro, Trần Quốc Vượng, Trương Văn Bình, John Kleinen, Hasebe Gakuji, Vũ Văn Phái, Đặng Văn Bào, Peter Burns, Roxanna M.Brown, Hoàng Văn Khoán, Lâm Mỹ Dung,...

          Ký hiệu kho : VL 2337

 

 

Đông Hồ

          Hà Tiên thập cảnh và Đường vào Hà Tiên / Đông Hồ, Mộng Tuyết . - Sài Gón : Bốn Phương, 1960 . - 73 tr., 14 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Ký, Việt Nam, Hà Tiên

          GT nội dung: Tác giả muốn giới thiệu với bạn đọc về 10 cảnh đẹp của tỉnh Hà Tiên: 1. Kim dự lan đào; 2. Bình san điệp thúy; 3. Tiêu tự thần chung; 4. Giang thành dạ cổ; 5. Thạch động thôn vân,...

          Ký hiệu kho : Vn 896

 

 

Đặng Thị Oanh

          ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên / Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thủy . - H. : KHXH, 2015 . - 342 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tài nguyên thiên nhiên, Tri thức dân gian, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Thái, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm kinh nghiệm truyền thống ứng xử với rừng của người Thái ở Điện Biên (Kinh nghiệm khai thác lâm thổ sản, săn bắt, hái lượm,...)để chỉ ra vai trò đặc điểm của những kinh nghiệm ứng xử đồng thời cũng chỉ ra các giá trị lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán của dân tộc Thái

          Ký hiệu kho : Vv 34384

 

 

Đặng Đình Thuận

          Các nghề thủ công và văn hóa ẩm thực truyền thống vùng đất Tổ / Đặng Đình Thuận chb. . - H. : KHXH, 2015 . - 551 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghề thủ công, Văn hóa ẩm thực, Đất Tổ Hùng Vương, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách sưu tầm các nghề thủ công truyền thống và văn hóa dân gian vùng đất Tổ Hùng Vương

          Ký hiệu kho : Vv 34374

 

 

Đỗ Duy Văn

          Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình / Đỗ Duy Văn . - H. : KHXH, 2015 . - 198 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Kiến trúc nhà ở, Văn hóa tín ngưỡng, Nghi lễ, Đình chùa, Quảng Bình, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Tập sách đi sâu tìm hiểu kiến trúc nhà ở và đình chùa ở Quảng Bình

          Ký hiệu kho : Vv 34325

 

 

Đỗ Đình Thọ

          Trò ổi Lỗi Rối cạn và Rối nước Nam Định / Đỗ Đinh Thọ chb., st, gth.; Lê Xuân Quang st., gth. . - H. : KHXH, 2015 . - 155 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn hóa dân gian, Nghệ thuật truyền thống, Múa Rối, Nam Định, Việt Nam

          GT nội dung: Sách nằm trong Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam". Cuốn sách giới thiệu môn nghệ thuật Múa Rối truyền thống của quê hương Nam Định

          Ký hiệu kho : Vv 34428

 

 

Phụ chú thư mục: tr.241-258

Nguyễn Kiến Thọ

          Thơ ca dân tộc H'Mông từ truyền thống đến hiện đại / Nguyễn Kiến Thọ . - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014 . - 480 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân tộc thiểu số, Nghiên cứu văn học, Thơ, Dân tộc H'Mông, Chuyên khảo, Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách sưu tầm, nghiên cứu, tìm hiểu thơ ca H'Mông một cách hệ thống trong hành trình phát triển từ dân gian đến hiện đại. Gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về dân tộc H'Mông. Chương 2: Quá trình vận động của thơ ca H'Mông nhìn từ phương diện nội dung phản ánh. Chương 3: Quá trình vận động của thơ ca H'Mông từ phương diện cấu trúc nghệ thuật

          Ký hiệu kho : Vv 34295

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: