DANH MỤC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN DU TRÊN TẠP CHÍ VĂN HỌC

16/04/2015

Hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới. Thư viện Viện Văn học giới thiệu đến bạn đọc gần xa: Danh mục các bài nghiên cứu về Nguyễn Du trên Tạp chí Nghiên cứu văn học. Danh mục sách về Nguyễn Du (gồm cả tác phẩm của ông và các sách nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều). Bạn đọc quan tâm liên hệ tại Thư viện Viện Văn học!

DANH MỤC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN DU TRÊN TẠP CHÍ VĂN HỌC

 

 

D00172 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Nho Thìn

Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong 'Truyện Kiều' / Trần Nho Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2004 . - Số 5 (387). - Tr. 25-40

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-334

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du (1766-1820)

Tóm tắt : Nhận diện các cách tiếp cận những vấn đề xã hội trong 'Truyện Kiều' và đề xuất hướng nghiên cứu từ góc độ văn hóa học

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/94

 

 

D00180 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Nho Thìn

Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong 'Truyện Kiều' / Trần Nho Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2004 . - Số 6 (388). - Tr. 17-40

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-334

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Văn hóa học ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tiếp theo số 5/2004. Phần 3: Xác định phương hướng tiếp cận văn hóa học. Vận dụng phân tích các hệ biểu tượng truyền thống của văn hóa bác học và văn hóa dân gian đề diễn tả cảm nhận của Nguyễn Du về 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/94

 

 

D00802 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Lê Giang

Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du những hồn thơ đồng điệu / Đoàn Lê Giang // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2003 . - Số 6 (376). - Tr. 33-42

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)6-318

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học so sánh ; Việt Nam ; Basho ; Nguyễn Trãi ; Nguyễn Du

Tóm tắt : So sánh 3 tác giả: Basho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du trên các phương diện chủ đề, hình tượng, cảm hứng nhân văn. Nhấn mạnh đặc điểm sự hòa đồng với thiên nhiên như là tâm thức con người á Đông

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/92

 

 

D01034 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng Na

'Đoạn trường tân thanh' - một mã khóa vào thế giới nghệ thuật Nguyễn Du / Nguyễn Đăng Na // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1999 . - Số 5 (327). - Tr. 53-60

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-33/-35

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tác giả bài viết nêu lên vấn đề: 'Đoạn trường tân thanh' là tên gọi tác phẩm của Nguyễn Du hay là tên gọi một thể loại. Bài viết cho rằng: Với 'Đoạn trường tân thanh', Nguyễn Du ít nhất khẳng định hai điều: Một là: Ông không làm công việc dịch lại tác phẩm Trung Hoa. Hai là: ông đã tạo dựng ra một thế giới nghệ thuật mới mang chất lượng khác với sáng tác của Trung Hoa trên cả hai bình diện: chủ đề tư tưởng cũng như loại hình thể loại

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/84

 

 

D01861 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Đồng chí Trường Chinh với 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1988 . - Số 5-6 (233-234). - Tr. 14-19

Từ khoá : Văn học trung đại ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Trường Chinh

Tóm tắt : Đồng chí Trường Chinh đã phát biểu ý kiến về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong buổi họp ngày 20,21/10/1965 tại Viện Văn học, đề cập đến 5 vấn đề: Nguyễn Du và thời đại của ông. Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du. Phương pháp sáng tác 'Truyện Kiều'. Giá trị nghệ thuật của 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/62

 

 

D01979 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thanh Lê

Từ một kiệt tác văn học - suy nghĩ về mối quan hệ ảnh hưởng giữa văn học dân gian và văn học viết / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 1 (193). - Tr. 47-55

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học dân gian ; Tiếp nhận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Khẳng định giá trị của 'Truyện Kiều' đồng thời chỉ ra sự tiếp thu từ truyền thống văn học dân gian vào việc sáng tác của Nguyễn Du. Phân tích sự kế thừa phong cách tự sự và phong cách trữ tình của truyện kể dân gian và thơ ca dân gian. Sự ảnh hưởng này được phản ánh qua đề tài, cốt truyện, tư tưởng và những hình thức nghệ thuật ngôn từ... Chỉ ra sự tiếp thu này còn thể hiện ở một số tác phẩm truyện nôm của Nguyễn Du và các tác phẩm trung đại khác

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

 

D01984 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Phạm Hùng

Tiếng cười trong sáng tác của Nguyễn Du / Nguyễn Phạm Hùng // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 1 (193). - Tr. 65-73, 91

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Thơ chữ Hán ; 'Truyện Kiều' ; 'Thác lời anh trai phường nón' ; 'Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết viết về một mảng sáng tác khác của Nguyễn Du (cùng với Truyện Kiều)đó là mảng thơ chữ Hán và trong đó khai thác yếu tố tiếng cười. Tiếng cười này thể hiện thái độ và ngòi bút hài hước trào lộng sắc sảo của Nguyễn Du trước những điều xấu xa đen bạc của xã hội phong kiến, chủ yếu thể hiện ở 3 tác phẩm: 'Thác lời anh trai phường nón', 'Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu' và 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

 

D02012 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thế Việt

Từ 'Truyện Kiều', tìm hiểu qui luật tiếp nhận văn học dân gian của văn học viết / Nguyễn Thế Việt // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 2 (194). - Tr. 76-81, 105

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học dân gian ; Tiếp nhận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết thông qua tác phẩm cụ thể là 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Tác giả đã chỉ ra qui luật tiếp nhận quá trình xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện với kết thúc có hậu. Đó là tất cả những gì tác phẩm 'Truyện Kiều' đã tiếp thu ở văn học dân gian

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

 

B02143 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thế Việt

Từ phương pháp tiếp cận đến việc lý giải sự xuất hiện một lưu phái văn học / Nguyễn Thế việt // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 6 (198). - Tr. 33-41

Từ khoá : Lý luận văn học ; Phương pháp luận ; Trường phái văn học ; Văn học trung đại ; 'Hoàng Lê nhất thống chí' ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Ngô gia văn phái ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Dưới ánh sáng của những quan điểm văn học thì nhà nghiên cứu văn học sẽ nhìn nhận trường phái, những tác phẩm văn học của quá khứ trên cơ sở tiếp cận, lý giải những vấn đề thực tại dựa trên cơ sở lịch sử để khẳng định giá trị của những tác phẩm đó, đánh giá nó và thấy được sự đóng góp của những tác phẩm quá khứ cho nền văn hóa văn học Việt Nam hiện đại. Bài viết lấy minh chứng là các tác phẩm văn học Việt Nam thời kỳ trung đại như: Hoàng Lê nhất thống chí, Truyện Kiều,...

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/51

 

 

D02383 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Hữu Nghệ

Thực tiễn Trung Hoa và tư tưởng Nguyễn Du / Phan Hữu Nghệ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1980 . - Số 6 (186). - Tr. 50-56

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nguyễn Du đã sáng tác dưới tư tưởng Khổng Mạnh và tư tưởng truyền thống dân tộc. Trong dịp ông được sống trên đất nước Trung Quốc, ông thu lượm được một số thực tế về đời sống nhân dân Trung Quốc và sáng tác ra những tác phẩm như: 'Thái bình mại ca giả', 'Sở kiến hành'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/47

 

 

I02419 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Hữu Sơn

Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' / Nguyễn Hữu Sơn // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 1992 . - Số 1 (253). - Tr. 82-83

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn bản học ; 'Truyện Kiều' ; Đọc sách ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu công trình biên soạn chữ nghĩa 'Truyện Kiều' của Nguyễn Quảng Tuân

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/70

 

 

D02424 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đình Sử

'Truyện Kiều' - từ sự thật lịch sử đến sự thật nghệ thuật / Trần Đình Sử // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 1992 . - Số 2 (254). - Tr. 2-8

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Lịch sử văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích quá trình chuyển hóa từ cốt truyện và nhân vật lịch sử đến tiểu thuyết 'Đoạn trường tân thanh' của Trung Quốc và sự tái tạo thành kiệt tác 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/70

 

 

D02674 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Trung Hiếu

'Truyện Kiều' trong yêu cầu đổi mới của khoa nghiên cứu văn học hiện nay / Nguyễn Trung Hiếu // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1986 . - Số 6 (222). - Tr. 128-134

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Lịch sử văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; Truyện thơ ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích bút pháp Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' và ý nghĩa hàm chứa lượng thông tin cao. Nhấn mạnh sức sống của 'Truyện Kiều' và yêu cầu vận dụng, mở rộng các phương hướng tiếp cận 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/59

 

 

B02954 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thanh Lê

Loại hình ngôn ngữ thơ ca 'Truyện Kiều' / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1985 . - Số 5-6 (215-216). - Tr. 113-118

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Truyện thơ ; Ngôn ngữ học ; Lịch sử văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Từ phương pháp nghiên cứu đi tìm những đặc điểm có tính chất loại hình của ngôn ngữ thi ca 'Truyện Kiều' và nhấn mạnh quan điểm nghiên cứu nền văn học dân tộc trong mối liên hệ khu vực phương Đông và vùng Đông Nam á

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/57

 

 

B03464 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đình Sử

Thời gian nghệ thuật trong 'Truyện Kiều' và cảm quan hiện thực của Nguyễn Du / Trần Đình Sử // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1981 . - Số 5 (191). - Tr. 52-61

Từ khoá : Văn học trung đại ; 'Truyện Kiều' ; Lý luận văn học ; Thi pháp học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tác giả thực hiện việc nghiên cứu Truyện Kiều theo phương pháp mới, đó là thi pháp học. Bằng phương pháp này đã chỉ ra được khía cạnh thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều: Thời gian gấp gáp, nhịp điệu căng thẳng... phản ánh nội dung tư tưởng và cách tổ chức nghệ thuật của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/49

 

 

D03634 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Đức Dục

Tuyên ngôn sáng tác của Nguyễn Du / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1984 . - Số 2 (206). - Tr. 88-106

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Xác định quan niệm của Nguyễn Du về sáng tác văn học qua hệ thống ba tập thơ chữ Hán và kiệt tác Truyện Kiều

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/54

 

 

D03691 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Đình Liên

Nguyễn Du, một tâm hồn lạc loài trong xã hội phong kiến : Tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ chữ Hán / Vũ Đình Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 2 (128). - Tr. 69-82

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích nội dung, nghệ thuật và chiều sâu tâm thức sáng tạo thơ chữ Hán Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/23

 

 

I03726 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Huy Đỉnh

'Truyện Kiều' và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du / Cao Huy Đỉnh // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 3 (129). - Tr. 137-139

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu tác phẩm 'Truyện Kiều'. Đây là một chuyên luận nghiên cứu thông qua tác phẩm Truyện Kiều để đưa ra những nhận định về chủ nghĩa hiện thực trong văn học trung đại Việt Nam

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/23

 

 

D03745 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thanh Lê

'Tái hồi Kim Trọng' - Uớc mơ và bi kịch / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 5 (131). - Tr. 77-86, 100

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết tập trung phân tích cách kết thúc tác phẩm của Nguyễn Du trong Truyện Kiều với chủ đề tái hồi Kim Trọng, cách kết thúc này có sự tiếp nối truyền thống từ truyện cổ dân gian đến những tác phẩm trung đại. Đồng thời Nguyễn Du đã tạo nên một cách kết thúc mới mang tính lạc quan, có hậu nhằm hoàn thiện thêm cho công thức kết cấu truyện truyền thống gồm: hội ngộ - tai biến - đoàn tụ

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/30

 

 

D04584 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Đức Dục

Về cái chết của Từ Hải / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 60-66

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích bi kịch của Từ Hải bằng cách cắt nghĩa từ đời sống xã hội thời đại Nguyễn Du đó là các cuộc khởi nghĩa của nông dân đều thất bại, các lãnh tụ nông dân đều phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Đây là hình tượng thể hiện ước mơ của nhân dân về công lý, bài học cảnh giác không thỏa hiệp với kẻ thù

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

 

M04594 / VVANHOC / vie (VN)

P.V.

Kỷ niệm Nguyễn Du trong vùng giải phóng miền Nam / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 105-106

Từ khoá : Văn học trung đại ; Đời sống văn học ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Đưa tin về lễ kỷ niệm 200 năm sinh của Nguyễn Du trong vùng giải phóng miền Nam, một số ý kiến phát biểu xung quanh Nguyễn Du và Truyện Kiều

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

 

M04595 / VVANHOC / vie (VN)

P.V.

Kỷ niệm Nguyễn Du rộng rãi trên miền Bắc / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 106-107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Đời sống văn học ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Đưa tin một số hoạt động nhân kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du ở khắp các tỉnh thành miền Bắc

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

 

D04653 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Nhân dân thế giới kỷ niệm 200 năm năm sinh nhà thơ Nguyễn Du của chúng ta / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 5 (77). - Tr. 79-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu việc kỷ niệm 200 năm sinh của Nguyễn Du ở Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Ba lan, Rumani,... Đề cập đến một số bài viết tiêu biểu về Nguyễn Du ở các nước này

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

 

L04713 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Minh

Nhân chuyện 'Gươm đàn' / Nguyễn Minh // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1975 . - Số 2 (152). - Tr. 127-139

Từ khoá : Trao đổi ý kiến ; Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; 'Truyện Kiều' ; 'Gươm đàn' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : ý kiến trao đổi trong cuộc thảo luận về hai chữ 'gươm đàn' trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/36

 

 

L04789 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Tài Cẩn

Bàn thêm về 'Song viết? song biết, song kiết?' / Nguyễn Tài Cẩn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1975 . - Số 6 (156). - Tr. 124-134

Từ khoá : Văn học trung đại ; 'Truyện Kiều' ; Trao đổi ý kiến ; Văn bản học ; 'Song viết, song biết, song kiết?' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nêu lên một số ý kiến về nghi vấn giữa các chữ 'song viết' 'song kiết' 'song biết'. Vấn đề vẫn còn phải được bàn cãi để tìm ra được lời giải chính xác

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/37

 

 

L04850 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Văn Hỷ

Bàn thêm về 'Gươm đàn' / Đỗ Văn Hỷ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1976 . - Số 3 (159). - Tr. 129-137

Từ khoá : Văn học trung đại ; Trao đổi ý kiến ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Để thảo luận về 'Gươm đàn', TCVH đã đăng 2 bài của 3 ông Nguyễn Trọng Minh, Ba Khê và Hồng Kiều, để đi tới một kết luận thống nhất: đàn là cây đàn âm nhạc. Bài của Đỗ Văn Hỷ kỳ này là một trong những ý kiến đưa ra để thảo luận về vấn đề đó

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/38

 

 

D04878 / VVANHOC / vie (VN)

Bùi Văn Cường ...

Lại vấn đề chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nhân đọc 'Truyện Kiều', Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích / Bùi Văn Cường, Đặng Minh Châu // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1976 . - Số 4 (160). - Tr. 149-151

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích, bàn bạc về việc khảo đính, chú thích về chữ nghĩa trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du (do Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích). Các tác giả đã đề cập đến một chữ được dùng trong 'Truyện Kiều' là 'ngậm trăng' hay 'ngậm gương' như Nguyễn Thạch Giang đã chứng minh

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/39

 

 

D04970 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Đình Kỵ

Tính khách quan của sự thể hiện nhân vật 'Truyện Kiều' / Lê Đình Kỵ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 4 (88). - Tr. 66-76

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích các khía cạnh biểu hiện tính khách quan của sự thể hiện nhân vật trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Nguyễn Du không cho nhân vật hành động, ăn nói để đối chiếu xem có phù hợp hay không phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức có sẵn mà luôn đặt lên hàng đầu viêc soi sáng hoạt động nội tâm và khắc họa tính cách của nhân vật

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/15

 

 

D04974 / VVANHOC / vie (VN)

Mai Quốc Liên

'Thi hào dân tộc Nguyễn Du' / Mai Quốc Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 4 (88). - Tr. 106-108, 111

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nguyễn Du ; Đọc sách ; 'Thi hào dân tộc Nguyễn Du' ; Việt Nam ; Xuân Diệu

Tóm tắt : Bài đọc sách của Mai Quốc Liên cuốn 'Thi hào dân tộc Nguyễn Du' của Xuân Diệu, Nxb. Văn học, 1966

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/15

 

 

D05021 / VVANHOC / vie (VN)

Mai Quốc Liên

Nhìn qua vấn đề 'Truyện Kiều' và Nguyễn Du trong dịp kỷ niệm : Nhân đọc 'Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du' / Mai Quốc Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 8 (92). - Tr. 77-89

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Việc khai thác hai khía cạnh: tính hiện thực và tinh thần nhân đạo trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du qua một số bài viết tiêu biểu trong cuốn 'Kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du' (Nxb. KHXH, 1967)

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/16

 

 

D05131 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Giới thiệu một số tư liệu về Nguyễn Du mới sưu tầm được ở Trung Quốc / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1964 . - Số 4 (52). - Tr. 44-57

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Đoạn trường tân thanh' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu tư liệu về Nguyễn Du trong chuyến đi sứ Thanh và các tác phẩm có quan hệ về cốt truyện với Đoạn trường tân thanh

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/9

 

 

M05209 / VVANHOC / vie (VN)

P.V.

Tiếp tục sưu tầm tài liệu về Nguyễn Du và Phan Bội Châu / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1964 . - Số 9 (57). - Tr. 106-107

Từ khoá : Tin tức ; Sưu tầm ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Phan Bội Châu

Tóm tắt : Viện Văn học đã cử 2 cán bộ sang Trung Quốc để tiếp tục sưu tầm tài liệu về Nguyễn Du và Phan Bội Châu. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình và chu đáo của các đồng nghiệp Trung Quốc, nhiệm vụ của 2 đồng chí trên đã hoàn thành tốt đẹp

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/10

 

 

D05264 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng Na

Lời bình của thi hào Nguyễn Du trong 'Hoa nguyên thi thảo' / Nguyễn Đăng Na // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 3 (397). - Tr. 14-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Hoa nguyên thi thảo' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Lê Quang Định

Tóm tắt : Mô tả lại tập thơ mới được phát hiện của nhà thơ Lê Quang Định, trong đó có 33 lời bình của Nguyễn Du đối với các bài thơ. Cách bình thơ của Nguyễn Du: cô đọng, chữ ít ý nhiều, nhận xét chủ yếu về phong cách, khí tiết. Nguyễn Du thích lối viết tự nhiên, ý tứ sâu lắng

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/96

 

 

D05340 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Đức Dục

Từ 'Truyện Kiều' đến thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1987 . - Số 6 (228). - Tr. 82-93

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Thơ chữ Hán ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài trao đổi với học giả Trương Chính về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'. Tác giả căn cứ vào thơ chữ Hán xác định diễn biến thế giới quan của Nguyễn Du để nhận định về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/61

 

 

D05368 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Thu Yến

Thế giới tâm linh trong sáng tác Nguyễn Du - Một biểu hiện của văn hóa Việt / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 29-39

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn hóa ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Khảo sát và phân tích những khía cạnh thế giới tâm linh trong sáng tác Nguyễn Du, từ thơ chữ Hán đến 'Truyện Kiều'. Nhấn mạnh cơ sở văn hóa của sự biểu hiện thế giới tâm linh như một đặc điểm của văn hóa Việt

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

L05376 / VVANHOC / vie (VN)

Đào Thái Tôn

Vài lời thưa lại ông Nguyễn Quảng Tuân / Đào Thái Tôn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 132-141

Từ khoá : Trao đổi ý kiến ; Văn học trung đại ; Văn bản ; Tranh luận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phản biện và phân tích những sai lầm của Nguyễn Quảng Tuân khi cho in bản 'Truyện Kiều' 1870. Nhấn mạnh việc làm lại bìa, sửa chữa chữ của bản trước, phiên âm sai và hệ thống hóa ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và việt kiều cùng phê phán Nguyễn Quảng Tuân

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

K05377 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thị Bích Hồng

Nỗi oan của 'chiếc vành' trong đoạn 'Trao duyên' / Nguyễn Thị Bích Hồng // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 142-146

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học và nhà trường ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Góp ý và bình giảng cách hiểu về chữ 'chiếc thoa'. Xem xét những cách hiểu khác nhau và đi tới khẳng định tính hợp lý của chữ 'chiếc vành'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

D05447 / VVANHOC / vie (VN)

Phong Lê

Đời đọc Nguyễn Du và Nguyễn Du cho đời đọc : Qua 'Truyện Kiều' / Phong Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 11 (405). - Tr. 3-15

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nhìn nhận lại Nguyễn Du qua một số khía cạnh: Dấu ấn đặc trưng của một tác gia lớn (thông qua 'Truyện Kiều'); Có ai hơn hoặc thay được Nguyễn Du? (So sánh Nguyễn Du với một loạt hiện tượng thơ lớn của dân tộc); 'Truyện Kiều' và những điều trông thấy (Xem xét giá trị phản ánh hiện thực của tác phẩm); kho chữ 'Truyện Kiều' và những bến bờ thời sự (bài học đạo đức của 'Truyện Kiều')

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

D05448 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Tài Cẩn

Lịch sử 'Truyện Kiều' - Về khoảng 900 câu khởi thảo đầu tiên / Nguyễn Tài Cẩn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 11 (405). - Tr. 16-26

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết công phu, đưa ra những khảo sát cụ thể về 900 câu Kiều đầu tiên thông qua những bản Kiều Duy Minh Thị, Liễu Văn Đường, Quán Văn Đường, Thịnh Mỹ Đường, Nọa Phu, Kiều Oánh Mậu

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

D05463 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Nho Thìn

Trường hợp Nguyễn Du: Văn học trung đại từ chủ nghĩa dân bản đến chủ nghĩa nhân bản : Kỷ niệm 240 năm sinh Nguyễn Du / Trần Nho Thìn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 12 (406). - Tr. 36-44

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Nghiên cứu tác gia ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trên cơ sở những sáng tác của Nguyễn Du từ thơ chữ Hán đến thơ Nôm đến 'Truyện Kiều', bài viết chỉ ra những quan niệm sáng tác của Nguyễn Du như truyền thống thân dân, dân bản chủ nghĩa của nhà Nho, từ đó chỉ ra sự phát triển trong quan niệm dân bản đến nhân bản của ông. Việc tìm hiểu này đưa đến nhận thức mới về nghiên cứu, giảng dạy 'Truyện Kiều' cũng như về khái niệm lý luận văn học 'chủ nghĩa nhân văn'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

 

L05640 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thế Quang

Về thời gian sáng tác 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thế Quang // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 2 (408). - Tr. 128-135

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Trao đổi ý kiến ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trên cơ sở ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trước, trao đổi về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'. Đặc biệt trao đổi với ý kiến của GS. Nguyễn Tài Cẩn và đưa ra một số lập luận bác bỏ ý kiến trên. Đưa ra kết luận là Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều' vào khoảng năm 1814 là đáng tin cậy hơn cả

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/98

 

 

K05669 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Xuân Tiếu

Nội dung thẩm mỹ đoạn trích 'Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều' / Trương Xuân Tiếu // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 4 (410). - Tr. 133-137

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Văn học và nhà trường ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phân tích nội dung đoạn trích 'Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều' trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Nhấn mạnh vẻ đẹp trong 8 câu thơ lục bát theo cấu trúc nghệ thuật bình đối và nhiều biện pháp nghệ thuật khác

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/98

 

 

D05761 / VIENVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Cần có một bản Kiều quốc ngữ tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 6 . - Tr. 42-52

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Văn bản ; Truyện thơ ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nêu hiện tượng nguyên tác truyện Kiều bị sai lạc. Nhận xét tình hình các bản Kiều chữ quốc ngữ. Đề xuất phương pháp xây dựng một bản truyện Kiều quốc ngữ mới trên cơ sở khảo chứng 7 bản Kiều chữ Nôm và 37 bản Kiều quốc ngữ

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/1

 

 

H05771 / VIENVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đức Bính st., bs.

Một mối tình hận của Nguyễn Du / Nguyễn Đức Bính st., bs. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 6 . - Tr. 92-93

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyền thuyết ; Tư liệu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu truyền thuyết mối tình hận của Nguyễn Du và mấy vần thơ liên quan theo tương truyền

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/1

 

 

D05819 / VIENVANHOC / vie (VN)

Niculin, N.I.

Nguyễn Du, nhà thơ nhân đạo lỗi lạc / N.I. Niculin // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 10 . - Tr. 67-75

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Truyện Nôm ; 'Truyện Kiều' ; Văn học so sánh ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Xác định vị trí văn học sử của 'Truyện Kiều' và tác gia Nguyễn Du. Phân tích nội dung và nghệ thuật Truyện Kiều trong tương quan với Kim Vân Kiều truyện về cốt truyện và nhân vật

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

 

I05821 / VIENVANHOC / vie (VN)

Đào Duy Anh ...

'Khảo luận về truyện Thúy Kiều' của Đào Duy Anh / Đào Duy Anh; Hoàng Tuấn Phổ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 10 . - Tr. 80-86

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Đọc sách ; Văn bản học ; 'Khảo luận về truyện Thúy Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nhận xét về công trình nghiên cứu 'Khảo luận về truyện Thuý Kiều'. Nhấn mạnh 2 vấn đề chính: cách nghiên cứu của Đào Duy Anh có hợp thời và cần viết lại toàn bộ hay chỉ cần bổ sung

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

 

D05828 / VIENVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Bước đầu kiểm điểm kết quả thảo luận về 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 11 . - Tr. 34-54

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học hiện đại ; Lý luận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Truyện Nôm ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tổng quan tình hình nghiên cứu và thảo luận về Truyện Kiều của người hiện đại. Phân tích các phương diện giá trị hiện thực, nhân đạo và ý nghĩa quá trình tiếp nhận qua các thời đại

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

 

D05840 / VIENVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đình Chú

Thực chất cuộc đấu tranh giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh chung quanh vấn đề 'Truyện Kiều' / Nguyễn Đình Chú // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 12 . - Tr. 28-44

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Lịch sử văn học ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Ngô Đức Kế ; Phạm Quỳnh

Tóm tắt : Xác định bối cảnh lịch sử và nguồn gốc tư tưởng của cuộc đấu tranh giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh về vấn đề Truyện Kiều. Phân tích và nhấn mạnh nội dung tư tưởng, tính chất duy lợi trong các luận điểm của Huỳnh Thúc Kháng

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

 

D05856 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Chính

Nguyễn Du viết 'Truyện Kiều' vào lúc nào? / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1963 . - Số 12 (48). - Tr. 76-83

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn bản học ; Trao đổi ý kiến ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Khảo sát các tư liệu, hoạt động đi sứ và tư liệu thơ ca và hướng tới xác định khoảng thời gian Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều từ 1796 đến 1801, trước khi ra làm quan với nhà Nguyễn

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/8

 

 

C05921 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Thể lục bát, từ ca dao đến 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 1 (145). - Tr. 43-58

Từ khoá : Văn học dân gian ; Tiếp nhận văn học ; Ca dao ; Thơ lục bát ; 'Truyện Kiều' ; Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Xác định đặc trưng thể thơ lục bát và những ảnh hưởng về hình thức nghệ thuật từ ca dao đến Truyện Kiều. Nhấn mạnh ảnh hưởng và sự chuyển hóa trên các phương diện âm hưởng, nhịp điệu, hình ảnh

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

 

D05942 / VVANHOC / vie (VN)

Kiều Thu Hoạch

Góp bàn về một bản 'Kiều' mới / Kiều Thu Hoạch // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 2 (146). - Tr. 59-76

Từ khoá : Văn học trung đại ; 'Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Văn bản học ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bàn về phương hướng xây dựng một bản Kiều mới trên cơ sở những bản mới được phiên âm. Góp ý về các thao tác và nội dung học thuật trong các phần khảo dị, hiệu đính, chú thích...

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

 

L05968 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Khuê

Gươm đàn hay gươm cung? / Trần Khuê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 3 (147). - Tr. 124-129

Từ khoá : Trao đổi ý kiến ; Văn học trung đại ; 'Truyện Kiều' ; Văn bản học ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tranh luận về cách hiểu chữ 'Gươm đàn' hay 'gươm cung'. Xác định nghĩa chữ 'đàn' trong 'gươm đàn' chỉ có nghĩa là cây đàn trong âm nhạc và nên hiểu đây là lối miêu tả ước lệ

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

 

L06014 / VVANHOC / vie (VN)

Quang Đạm

Nhạc cụ hay là vũ khí / Quang Đạm // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 5 (149). - Tr. 126-129

Từ khoá : Trao đổi ý kiến ; Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trao đổi ý kiến về câu thơ 'Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo' và đi đến xác định chữ 'đàn' trong 'gươm đàn' là vũ khí

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

 

L06015 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Văn Hỷ

Cung kiếm với gươm đàn / Đỗ Văn Hỷ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 5 (149). - Tr. 130-138

Từ khoá : Trao đổi ý kiến ; Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Truy tìm ngữ nghĩa chữ 'cung kiếm' với 'gươm đàn' trong câu thơ 'Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo'. Xác định khả năng chữ 'đàn' chỉ là một cây cung không phải một cây đàn âm nhạc

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

 

L06089 / / vie (VN)

Nguyễn Tài Cẩn

Bàn lại với anh Nguyễn Quảng Tuân về niên đại 'Truyện Kiều' / Nguyễn Tài Cẩn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 5 (411). - Tr. 119-123

Từ khoá : Văn học trung đại ; Trao đổi ý kiến ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trao đổi về bài viết 'Những chữ kỵ húy trong văn bản Liễu Văn Đường đã giúp tìm ra thời điểm Nguyễn Du viết 'Truyện Kiều' vào năm 1814' của Nguyễn Quảng Tuân in trong 'Hồn Việt', tập 4.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/98

 

 

D06098 / / vie (VN)

Nguyễn Đăng Na

'Độc Tiểu Thanh ký' - Tư liệu và hướng nghiên cứu / Nguyễn Đăng Na // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 6 (412). - Tr. 86-102

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn bản ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Độc Tiểu Thanh ký' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nêu những bất cập của các nghiên cứu 'Độc Tiểu Thanh ký' trước đây liên quan đến tời điểm ra đời và việc truy tìm tư liệu liên quan đến nhân vật Tiểu Thanh. Phân tích những câu thơ trong 'Độc Tiểu Thanh ký' trên cơ sở những tư liệu mới về Tiểu Thanh nhằm đưa ra những hướng kiến giải về tác phẩm này của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/98

 

 

D06117 / / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Để có một bản 'Kiều' tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 2 (14). - Tr. 23-36

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết đặt ra hai vấn đề: 1. Nên chọn bản 'Truyện Kiều' nào làm chuẩn để hiệu đính nguyên tác của nó; 2. Cách giải quyết một số trường hợp rắc rối nhất trong 'Truyện Kiều'. Giới thiệu 4 bản được coi là 'chuẩn' trong số 12 bản 'Truyện Kiều' Nôm hiện có. Nêu cách giải quyết một số trường hợp dị đồng rắc rối nhất trong các bản 'Truyện Kiều' khác nhau

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

 

D06129 / / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Để có một bản 'Kiều' tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 3 (15). - Tr. 38-49

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tiếp theo số 2/1961, bài viết tiếp tục nêu cách giải quyết một số trường hợp dị đồng rắc rối nhất trong các bản 'Truyện Kiều' khác nhau

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

 

D06164 / / vie (VN)

Trương Chính

Bàn thêm về cuộc tranh luận xung quanh 'Truyện Kiều' khoảng năm 1924 / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 6 (18). - Tr. 68-79

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Tranh luận văn học ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Phạm Quỳnh ; Ngô Đức Kế ; Huỳnh Thúc Kháng

Tóm tắt : Đề cập quan điểm của hai phái, phái Phạm Quỳnh sùng bái 'Truyện Kiều' và phái Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng đả kích 'Truyện Kiều'. Nói rõ quan điểm của nhóm Lê Quý Đôn về cuộc tranh luận giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh chung quanh 'Truyện Kiều'. Đó là: phản đối phong trào sùng bái 'Truyện Kiều' vì âm mưu chính trị của phái thân Pháp nhưng vẫn có cái nhìn khách quan với giá trị nội dung và nghệ thuật của 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

 

D06179 / / vie (VN)

Góp ý kiến hiệu đính nguyên tác 'Truyện Kiều' / Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Đức Vân, Hoàng Giật Cầu,... // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 8 (20). - Tr. 39-48

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Trao đổi ý kiến ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trích đăng ý kiến của các nhà nghiên cứu Hoàng Giật Cầu (Trung Quốc), Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Đức Vân, Doãn Kế Thiện, Trần Quang Trân, Xuân Tửu, Thanh Minh về một số trường hợp dị đồng cụ thể, rắc rối mà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hoàn đã nêu trên tạp chí Nghiên cứu văn học số 2 và 3 năm 1961. Các ý kiến trên có nhiều điểm nhất trí nhưng có những điểm chưa thống nhất

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/4

 

 

M06186 / / vie (VN)

P.V.

Hội nghị bàn việc hiệu đính 'Truyện Kiều' / P.V. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 8 (20). - Tr. 100

Từ khoá : Văn học trung đại ; Hội nghị ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Thông tin về hội nghị chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du (1765-1965)do Viện Văn học tổ chức

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/4

 

 

D06257 / / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Thử tìm một cách hiểu bài 'Độc Tiểu Thanh ký' của Nguyễn Du / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 9 (415). - Tr. 83-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Độc Tiểu Thanh ký' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Trung Quốc ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phác thảo lại hành trình 'Độc Tiểu Thanh ký' đến với công chúng; phân loại những câu chuyện về nàng Tiểu Thanh do ông Trương Tú Dân, chuyên viên thư tịch cổ của thư viện Bắc Kinh cung cấp; minh định việc Nguyễn Du sáng tác 'Độc Tiểu Thanh ký' trước khi sang Trung Quốc qua việc cung cấp tài liệu về sứ trình của ông. Gợi ý một cách hiểu về bài thơ, cụ thể là hai câu đầu, xếp bài thơ vào cùng một loại với các bài cảm thương thân phận phụ nữ

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/99

 

 

D06258 / / vie (VN)

Nguyễn Thị Bích Hồng

Điểm nhìn nghệ thuật và sự tái tạo nhân vật trong 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thị Bích Hồng // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 9 (415). - Tr. 93-104

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trong tương quan so sánh với 'Kim Vân Kiều truyện' của Thanh Tâm tài nhân, tác giả tìm hiểu cuộc tái tạo nghệ thuật' của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' bằng việc phân tích những thay đổi về 'điểm nhìn' của Nguyễn Du về nhân vật Thúy Kiều và một số nhân vật khác để khẳng định những sáng tạo mới mẻ của tác giả 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/99

 

 

D06351 / / vie (VN)

Nguyễn Thị Nương

Sự vận động trong tư tưởng nghệ thuật Nguyễn Du qua những bài thơ tự thuật / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 5 (423). - Tr. 39-44

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Thơ chữ Hán ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du (1765-1820)

Tóm tắt : Tìm hiểu sáng tác thơ chữ Hán của Nguyễn Du được gửi gắm qua những bài thơ có tính chất tự thuật. Đi sâu vào một số tác phẩm và vấn đề cụ thể như: 'Thanh Hiên thi tập' và những bi kịch cá nhân; 'Nam trung tạp ngâm' với nỗi thất vọng về chốn quan trường; 'Bắc hành tạp lục' với nỗi trăn trở về số phận con người

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/100

 

 

D06362 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Bàn thêm về việc hiệu đính 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 1 (25). - Tr. 44-56

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phương pháp nghiên cứu ; Nghiên cứu tác phẩm ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết đề cập đến những ý kiến xung quanh vấn đề quan niệm và yêu cầu hiệu đính 'Truyện Kiều'. Trong công tác nghiên cứu cổ văn việc đầu tiên là tra cứu cho được văn bản chính xác nhất của từng tác phẩm, tiêu chuẩn là phải đúng với nguyên tác, phải xác định và khôi phục được nguyên tác 'Truyện Kiều' để có căn cứ đúng đánh giá tác phẩm, nếu vậy cần phải có những bản Kiều có giá trị chuẩn xác làm căn cứ, sưu tầm, phát hiện các bản Kiều cổ. Bài viết còn đặt ra những yêu cầu, tiêu chuẩn hiệu đính cho gần với nguyên tác, cố gắng bảo đảm ý vị của một tác phẩm cổ và phong cách văn chương của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

 

M06392 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 3 (27). - Tr. 100

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Hội nghị ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Thông tin về Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du của Viện Văn học ngày 2 - 2 - 1962. Nội dung Hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc kỷ niệm Nguyễn Du vào năm 1965 và kế hoạch cụ thể cần được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm từ nay cho đến lúc kỷ niệm chính thức

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

 

D06424 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Sơ kết cuộc trao đổi ý kiến về vấn đề tranh luận 'Truyện Kiều' năm 1924 / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 6 (30). - Tr. 49-60

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Đấu tranh văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Trao đổi ý kiến ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Đánh giá sơ bộ những ý kiến của giới văn nghệ sĩ, đặc biệt những quan điểm của nhóm Lê Quý Đôn năm 1957, tranh luận về câu chuyện Ngô Đức Kế - Huỳnh Thúc Kháng đấu tranh chống Phạm Quỳnh, xung quanh những quan điểm về tác phẩm 'Truyện Kiều' những năm 1924

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

 

D06442 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Chính

Một vài ý kiến về tập 'Thơ chữ Hán' của Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 8 (32). - Tr. 22-30

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Đọc sách ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Thơ chữ Hán' ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Bùi Kỷ ; Phan Võ ; Nguyễn Khắc Hanh

Tóm tắt : Nhận xét những nhược điểm trong cuốn 'Thơ chữ Hán' của Nguyễn Du (Bùi Kỷ - Phan Võ - Nguyễn Khắc Hanh phiên dịch và giới thiệu, NXB. Văn hóa. 1959), bài viết chỉ ra một số thiếu sót trong dịch thuật, sự sắp xếp thứ tự vị trí khá nhiều bài thơ còn lẫn lộn, thiếu khoa học và chưa tôn trọng lịch sử

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

 

D06444 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Vấn đề 'Truyện Kiều' trên sách báo miền Nam hiện nay / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 8 (32). - Tr. 37-47, 75

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Trao đổi ý kiến ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Ghi lại một vài nét chính về tình hình nghiên cứu 'Truyện Kiều' ở Nam Bộ đương thời và sơ bộ trao đổi một vài ý kiến với các nhà nghiên cứu miền Nam trong việc nhận định đánh giá 'Truyện Kiều': vấn đề giá trị luân lý, ảnh hưởng học thuyết triết học Lão Tử, quan niệm về tự do, vấn đề định mệnh

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

 

D06481 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Văn Giàu

Thảo luận với ông Nguyễn Văn Trung về vấn đề 'Truyện Kiều' hay là phê bình bài 'Phê bình phê bình văn học' / Trần Văn Giàu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 11 (35). - Tr. 35-59

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Phê bình văn học ; Trao đổi ý kiến ; 'Phê bình phê bình văn học' ; 'Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do' ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Trung ; Trần Bích San

Tóm tắt : Phát biểu một vài ý kiến trên quan điểm của một người mác xít về bài 'Đặt lại vấn đề Truyện Kiều hay là phê bình phê bình văn học' của Nguyễn Văn Trung và bài 'Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do' của Trần Bích San: vấn đề 'văn dĩ tải đạo' là sai hay đúng; 'Truyện Kiều' và đạo đức luân lý; 'muốn lãnh hội một sự kiện nghệ thuật, không thể đứng trên quan điểm khoa học' được sao?; Về ý nghĩa và giá trị của 'Truyện Kiều', phải chăng là sự 'diễn tả cuộc đời như là một phiêu lưu của con người tự do'

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

 

M06541 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1965' / P.V. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 8 (68). - Tr. 106-107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết thông tin về những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965. Tại quê hương nhà thơ Bộ Văn hoá và nhân dân địa phương đã xây dựng xong khu kỷ niệm nhà thơ, Ty văn hoá Hà tĩnh mở một cuộc sưu tầm sách vở, hiện vật và thơ văn truyền miệng có liên quan đến nhà thơ. Tại Hà nội chuẩn bị một cuộc triển lãm về Nguyễn Du, các nhà xuất bản hoàn thành việc in bản Kiều dịch sang tiếng Pháp, in lại thơ chữ Hán, Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh. Tại các trường Đại học tổ chức Hội nghị khoa học về Nguyễn Du...Một ban trù bị việc tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du được thành lập

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06552 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Đình Kỵ

Nguyễn Du và đạo đức phong kiến : Qua nhân vật Thuý Kiều / Lê Đình Kỵ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 9 (69). - Tr. 83-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bằng việc phân tích cách xử lý các vấn đề đạo đức phong kiến của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' như: vấn đề trinh tiết, mối quan hệ của Thúy Kiều với các nhân vật khác, vấn đề chữ tình và chữ hiếu, cách kết thúc truyện... Bài viết khẳng định 'Truyện Kiều' không đơn thuần minh họa giản đơn cho đạo đức phong kiến mà Nguyễn Du đã nhào nặn nhân vật của mình bằng chất liệu của chính cuộc đời làm cho tác phẩm gần với chủ nghĩa hiện thực hơn

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

M06554 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 9 (69). - Tr. 107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Hội nghị ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết thông tin Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 1965 tại Viện Văn học. Nội dung cuộc thảo luận tập trung vào ba vấn đề lớn sau: Về thế giới quan của Nguyễn Du hội nghị đã đề cập đến hệ tư tưởng triết lý của Nguyễn Du, thái độ chính trị của Nguyễn Du đối với các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn và quân ngoại xâm Mãn Thanh, thái độ Nguyễn Du đối với những người oan khổ ở thời đại ông...;Về các tác phẩm của Nguyễn Du, hội nghị đã thảo luận về giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo sâu sắc của thơ chữ Hán, Văn chiêu hồn, và đặc biệt là Truyện Kiều...;Về tác dụng của tác phẩm Nguyễn Du trong xã hội hiện nay...

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06563 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Chính

Một vài suy nghĩ về thân thế Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 10 (70). - Tr. 67-76

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trình bày một số nhận định về thân thế Nguyễn Du từ những cái được và mất của ông khi sinh ra trong một gia đình khoa hoạn; về đời riêng của nhà thơ đến thái độ chính trị của ông (lý giải vì sao không theo nhà Lê hay Tây Sơn, theo nhà Nguyễn có phải là theo một vương triều phản quốc hay không?...)và đưa ra gợi ý tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ văn ông để lại (Truyện Kiều và Thơ chữ Hán)

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

C06571 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Khánh Toàn

Vai trò của văn học dân gian trong văn học Việt Nam nói chung, trong 'Truyện Kiều' nói riêng / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 1-19

Từ khoá : Văn học dân gian ; Văn học trung đại ; Lý luận văn học ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết chỉ ra và cắt nghĩa vì sao có sự phân vân trong việc đánh giá 'Truyện Kiều'. Từ đó tiến hành phân tích sự khác biệt của văn học Việt Nam so với văn học phương Tây, đặt 'Truyện Kiều' vào trong môi trường văn hóa dân gian và văn học thành văn giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX để tìm hiểu những tác động của văn học dân gian tới văn học viết nói chung và 'Truyện Kiều' nói riêng

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06575 / VVANHOC / vie (VN)

Hoài Thanh

Nguyễn Du: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn / Hoài Thanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 20-34, 47

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích con người Nguyễn Du qua thơ văn từ Nguyễn Du - một trái tim lớn: tình thương với con người nghèo khổ, tấm lòng xót thương và trân trọng những người tài sắc bạc mệnh, suy ngẫm về vận mệnh con người, lên án và đấu tranh chống lại sự đàn áp và bóc lột con người... đến Nguyễn Du - một nghệ sĩ lớn: nghệ thuật tài hoa trong 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06576 / VVANHOC / vie (VN)

Xuân Diệu

Đọc 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du / Xuân Diệu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 35-47

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Văn chiêu hồn' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phê bình 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du. Tác giả đi từ việc phân tích cách tạo dựng tình huống, không khí bao trùm tác phẩm đến việc phân tích cụ thể văn tế mười loại người trong tác phẩm; mở rộng trường liên tưởng để thấy Nguyễn Du viết về cái chết mà thực chất là viết về cuộc đời thực; cuối cùng, so sánh và làm nổi bật niềm hạnh phúc được sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06577 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huệ Chi

Tìm hiểu thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 48-61

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Thơ chữ Hán ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích ba khía cạnh nội dung cơ bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du: thái độ chính trị của tác giả trước cảnh thế thời thay đổi; giá trị hiện thực khi hướng ngòi bút vào những con người có số phận bất hạnh; và tấm lòng ưu ái đối với các bậc tài tình trong cuộc sống

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06578 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Lộc

Về ngôn ngữ nhân vật trong 'Truyện Kiều' / Nguyễn Lộc // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 62-75

Từ khoá : Văn học trung đại ; Ngôn ngữ ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết đi tìm những dấu ấn truyền thống và những sáng tạo cá nhân của Nguyễn Du trong ngôn ngữ 'Truyện Kiều'. Tác giả giới thuyết và chỉ ra 2 dạng ngôn ngữ cơ bản trong 'Truyện Kiều' là ngôn ngữ có tính chất ước lệ và ngôn ngữ có tính chất hiện thực, sau đó đi sâu phân tích hai dạng ngôn ngữ này trong việc tạo lập tính cách nhân vật và phong cách nhà văn để khẳng định tài năng ngôn ngữ bậc thầy của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06579 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thanh Lê

Nguyễn Du với nhân vật Từ Hải / Đặng Thanh Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 76-87

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nhân vật ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết bước đầu tiến hành tìm hiểu nhân vật Từ Hải trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du trong tương quan so sánh với nhân vật Từ Hải trong 'Kim Vân Kiều truyện', qua đó thử lý giải nguyên nhân của những thay đổi trong 'Truyện Kiều' và đánh giá tài năng, tư tưởng, tình cảm của Nguyễn Du qua việc xây dựng hình tượng Từ Hải

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06580 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Thước

Vài mẩu hồi ức về việc nghiên cứu Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Lê Thước // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 88-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Hồi ức ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết là hồi ức về việc sưu tầm và nghiên cứu 'Truyện Kiều' của cụ Lê Thước như quá trình sưu tầm, các lần đi thực địa, về các quyển sách 'Truyện cụ Nguyễn Du', 'Kim Vân Kiều' và niềm vui khi được tham gia lập Hồ sơ di tích Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

I06581 / VVANHOC / vie (VN)

Nam Trân

Đọc bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện / Nam Trân // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 99-101

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Dịch thuật ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Pháp ; Nguyễn Du ; Nguyễn Khắc Viện

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện. Qua bản dịch này cho ta thấy rõ quan điểm đúng đắn của ông trong việc dịch thơ nhằm phục vụ một đối tượng độc giả nhất định. Nắm vững ngôn ngữ thơ ca của hai dân tộc Việt - Pháp, ông đã truyền lại đầy đủ tinh hoa trong thơ Nguyễn Du với một tấm lòng yêu văn học và yêu Nguyễn Du rất nồng nàn đã để cho nhân dân thế giới hiểu thêm về thơ ca của nhà thơ vĩ đại Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06583 / VVANHOC / vie (VN)

Lưu Trọng Lư

Tấn bi kịch của Thúy Kiều / Lưu Trọng Lư // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 96-98

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Cảm nghĩ của Lưu Trọng Lư về tấn bi kịch của Thúy Kiều và vị trí của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay; từ việc cảm thương cho cái lụy tài tình của Thúy Kiều khi xưa tác giả vui mừng trước sự vươn dậy mạnh mẽ của phụ nữ hôm nay

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

I06584 / VVANHOC / vie (VN)

Phú Cương

Tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' (études Vietnamiennes)số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Phú Cương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 101-102

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Báo chí ; Đọc sách ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' xuất bản ở Hà Nội bằng tiếng Pháp và tiếng Anh đã giới thiệu những bài viết về thân thế của Nguyễn Du, giá trị của 'Truyện Kiều' và những tác phẩm khác. Những cuộc tranh luận và đánh giá về 'Truyện Kiều' qua các giai đoạn cũng được trình bày, có thư mục về truyện Kiều...Với sự ra đời của số tạp chí này người nước ngoài có thể hiểu rõ Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' từ đó có sự đánh giá đúng hơn nền văn hoá cổ truyền của dân tộc ta

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

M06586 / VVANHOC / vie (VN)

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc kỷ niệm Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 103-104

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Thông qua bản chỉ thị chúng ta thấy chủ trương kỷ niệm trọng thể lần thứ 200 năm sinh của nhà thơ dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1965)ở trong nước và giới thiệu rộng rãi Nguyễn Du ra nước ngoài. Mục đích và ý nghĩa của việc kỷ niệm nhằm biểu dương thành tựu rực rỡ của nhân dân trên các mặt chính trị, quân sự, văn hoá phát huy truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá dân tộc, giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

M06587 / VVANHOC / vie (VN)

Đồng chí Trường Chinh nói chuyện về Nguyễn Du và tác phẩm của Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 105-107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Trao đổi ý kiến ; Báo chí ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu buổi nói chuyện của đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ở Viện Văn học về nhà thơ Nguyễn Du và tác phẩm của ông. Nội dung buổi nói chuyện đề cập đến những vấn đề sau: Nguyễn Du và thời đại của ông; Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du; Phương pháp sáng tác của Nguyễn Du; Nghệ thuật của Nguyễn Du; Kỷ niệm Nguyễn Du như thế nào cho xứng đáng?

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

A06588 / VVANHOC / vie (VN)

Hoàng Minh Giám

Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du / Hoàng Minh Giám // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 3-5

Từ khoá : Văn học trung đại ; Diễn văn ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du do ông Hoàng Minh Giám Bộ trưởng Bộ văn hoá đọc. Bài diễn văn tưởng nhớ nhà thơ vĩ đại của dân tộc, nhắc nhở thế hệ tương lai trân trọng, giữ gìn di sản văn học của Nguyễn Du, học tập và phát huy những cái hay, cái đẹp trong văn thơ ông. Nhà thơ Nguyễn Du đã được vào danh sách các nhà văn hoá toàn thế giới, tác phẩm của ông được dịch và giới thiệu trên thế giới

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06589 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 6-22, 36

Từ khoá : Văn học trung đại ; Diễn văn ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu nội dung diễn văn đọc trong lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, tổ chức tại Nhà hát thành phố Hà Nội ngày 25 - 11 - 1965 do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đọc. Bài diễn văn đã ca ngợi thơ văn Nguyễn Du trong đó có 'Truyện Kiều' là một kiệt tác có giá trị nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật đạt đến đỉnh cao, tác phẩm mang tính nhân văn và tư tưởng nhân đạo của nhà thơ. Nguyễn Du đã đưa nghệ thuật văn học đặc biệt là thơ ca Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Kỷ niệm năm sinh Nguyễn Du đã cổ vũ và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của toàn dân để xây dựng đời sống xã hội mới ở miền Bắc, xoá bỏ tàn dư của tư tưởng phong kiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06590 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' : Bài phát biểu ý kiến trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du / Nguyễn Đình Thi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 23-26, 52

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị nội dung mang tính hiện thực, tính nhân văn cao cả và giá trị nghệ thuật của tác phẩm 'Truyện Kiều'. Thông qua tác phẩm ta thấy được quan điểm, tư tưởng, những hạn chế và sự bế tắc của Nguyễn Du chủ yếu là do điều kiện lịch sử, do hệ ý thức và nhân sinh quan của ông. Tuy nhiên 'Truyện Kiều' là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, bất hủ, một bức tranh hiện thực tuyệt đẹp, là kết tinh của cả một quá trình mấy trăm năm hình thành và phát triển nền văn học cổ điển, tác phẩm đặt nền móng cho nền nghệ thuật văn học dân tộc

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06591 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Huy Đỉnh

Triết lý đạo Phật trong 'Truyện Kiều' / Cao Huy Đỉnh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 27-36

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phật giáo ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích tính không thuần nhất của triết lý Phật giáo trong 'Truyện Kiều'; những mâu thuẫn phức tạp trong tính cách nhân vật Thúy Kiều và cũng là sự phức tạp trong thế giới quan Nguyễn Du như: quan niệm về chữ dục, chữ nghiệp, nguyên nhân của nghiệp báo, Thúy Kiều kết án hay đề cao tài tình... để đi đến kết luận chủ nghĩa nhân đạo tích cực của nhân dân đã làm nên giá trị vĩnh cửu của tác phẩm

 

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06592 / VVANHOC / vie (VN)

Đinh Gia Trinh

Hồi tưởng lại một số nhận định về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tôi trước cách mạng / Đinh Gia Trinh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 37-40

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Hồi ức của Đinh Gia Trinh về một số nhận định của mình về 'Truyện Kiều' trước cách mạng như: tình yêu 'Truyện Kiều' trong những ngày thơ ấu và khi đi học; những đánh giá đầu tiên về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' đăng trên báo Thanh Nghị; những bài báo phê bình Nguyễn Bách Khoa về hai cuốn 'Nguyễn Du và Truyện Kiều' và 'Văn chương Truyện Kiều' của tác giả này

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06593 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Ngọc Phan

ảnh hưởng qua lại giữa 'Truyện Kiều' và thơ ca dân gian Việt Nam / Vũ Ngọc Phan // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 40-43

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học dân gian ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị hiện thực của 'Truyện Kiều' đã phản ánh được thực trạng thối nát của xã hội phong kiến, biểu hiện được phần nào nỗi cực khổ, day dứt của nhân dân ta dưới chế độ phong kiến Việt Nam thời Lê, Nguyễn. Tác giả đã sử dụng tài tình ngôn ngữ và nghệ thuật miêu tả của nhân dân. 'Truyện Kiều' và văn học dân gian đã có ảnh hưởng qua lại sâu sắc qua cách sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ và nhân vật trong 'Truyện Kiều' đã được quần chúng sử dụng để xây dựng lời ca và biểu hiện cảm nghĩ của mình

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06594 / VVANHOC / vie (VN)

Tế Hanh

'Bốn lần Kiều đánh đàn' / Tế Hanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 43-45

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết nói về cảm nghĩ của tác giả khi đọc đoạn trích tả cảnh 'Bốn lần Kiều đánh đàn' trong tác phẩm 'Kiều' của Nguyễn Du. Tác giả ca ngợi thiên tài nghệ thuật của Nguyễn Du trong việc dùng thơ tả nhạc. Bằng bút pháp và nghệ thuật miêu tả tài tình Nguyễn Du đã lột tả được tâm trạng của Thuý Kiều được thể hiện trong tiếng đàn ở những cung bậc tình cảm khác nhau

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

M06601 / VVANHOC / vie (VN)

Cánh Hồng Lược thuật

Những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du trong tháng 11 - 1965 / Cánh Hồng lược thuật // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 94-95

Từ khoá : Văn học trung đại ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, đồng thời ngành văn hoá văn nghệ ở Trung ương và Hà Nội đã cho xuất bản những tác phẩm của Nguyễn Du và 'Truyện Kiều'. Bộ Văn hoá chuẩn bị các điều kiện để thành lập khu lưu niệm Nguyễn Du ở quê hương nhà thơ

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

 

D06722 / / vie (VN)

Phạm ánh Sao

Bài thơ 'Cẩm sắt' của Lý Thương ẩn và tiếng đàn ở cuối 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du / Phạm ánh Sao // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 7 (425). - Tr. 99-110

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học nước ngoài ; Văn học so sánh ; Tiếp nhận văn học ; Thơ ; Truyện thơ ; 'Cẩm sắt' ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Trung Quốc ; Việt Nam ; Lý Thương ẩn ; Nguyễn Du (813-858 1766-1820)

Tóm tắt : Phân tích bài thơ 'Cẩm sắt' của Lý Thương ẩn đời Đường và sự chuyển hóa thành điển tích trong văn chương cổ và sự tiếp nhận, phát triển trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

 

L06743 / / vie (VN)

Nguyễn Thế Quang

Về các căn cứ để xác định thời gian Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thế Quang // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 9 (427). - Tr. 126-131

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Trao đổi ý kiến ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du (1766-1820)

Tóm tắt : Trao đổi ý kiến về việc xác định thời gian Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều'. Tác giả tập trung phân tích dựa trên ý kiến của một số nhà nghiên cứu như: Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Tài Cẩn

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

 

D06754 / / vie (VN)

Hà Thị Tuệ Thành

Xung quanh bài thơ đề từ 'Truyện Kiều' của Phạm Quý Thích / Hà Thị Tuệ Thành // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 10 (428). - Tr. 125-129

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Truyện thơ ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Phạm Quý Thích (1766-1820 1760-1825)

Tóm tắt : Tìm hiểu bài thơ đề từ 'Truyện Kiều' của Phạm Quý Thích. Tác giả cho rằng, qua hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của bài thơ, có thể xác định được thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

 

G06794 / / vie (VN)

Hà Kim Lan

Từ các khái niệm 'tính khả độc', 'tính khả tả', 'tính khả truyền' thử tìm hiểu hai tác phẩm 'Kim Vân Kiều truyện' và 'Đoạn trường tân thanh' / Hà Kim Lan ; Phạm Thị Hảo d. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2008 . - Số 2 (432). - Tr. 35-53

Từ khoá : Văn học nước ngoài ; Văn học trung đại ; Văn học so sánh ; Tiếp nhận văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; 'Đoạn trường tân thanh' ; Trung Quốc ; Việt Nam ; Nguyễn Du (1766-1820)

Tóm tắt : Xác định mối quan hệ giữa 'Truyện Kiều' và 'Kim Vân Kiều truyện'. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận để phân tích các nhân tố tính khả độc, tính khả tả, tính khả truyền và giá trị nghệ thuật của 'Truyện Kiều' trong tâm lý tiếp nhận của người Việt

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/102

 

 

D06804 / / vie (VN)

Phạm Quốc Tuấn

Nhận diện nhân vật Hoạn Thư trong 'Đoạn trương tân thanh' của Nguyễn Du / Phạm Quốc Tuấn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2008 . - Số 3 (433). - Tr. 15-22

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nhân vật ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du (1766-1820)

Tóm tắt : Phân tích nhân vật Hoạn Thư trong mối tương quan với các nhân vật khác trong 'Truyện Kiều' và sự so sánh với chính hình tượng nhân vật này trong 'Kim Vân Kiều truyện'. Xác định Hoạn Thư trong 'Truyện Kiều' là nhân vật đa diện và bi kịch khác hẳn với Hoạn Thư trong nguyên tác, đơn nhất và phản diện. Qua đó, tác giả khẳng định sáng tạo tài hoa của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/102

 

 

M06888 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1962 : . - Số 3 (27). - Tr. 100

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Hội nghị ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Thông tin về Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du của Viện Văn học ngày 2 - 2 - 1962. Nội dung Hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc kỷ niệm Nguyễn Du vào năm 1965 và kế hoạch cụ thể cần được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm từ nay cho đến lúc kỷ niệm chính thức

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/5

 

 

M07037 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965 / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 8 (68). - Tr. 106-107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Kỷ niệm năm sinh ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết thông tin về những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965. Tại quê hương nhà thơ Bộ Văn hoá và nhân dân địa phương đã xây dựng xong khu kỷ niệm nhà thơ, Ty văn hoá Hà tĩnh mở một cuộc sưu tầm sách vở, hiện vật và thơ văn truyền miệng có liên quan đến nhà thơ. Tại Hà nội chuẩn bị một cuộc triển lãm về Nguyễn Du, các nhà xuất bản hoàn thành việc in bản Kiều dịch sang tiếng Pháp, in lại thơ chữ Hán, Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh. Tại các trường Đại học tổ chức Hội nghị khoa học về Nguyễn Du...Một ban trù bị việc tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du được thành lập

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07048 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Đình Kỵ

Nguyễn Du và đạo đức phong kiến : Qua nhân vật Thuý Kiều / Lê Đình Kỵ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 9 (69). - Tr. 83-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bằng việc phân tích cách xử lý các vấn đề đạo đức phong kiến của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' như: vấn đề trinh tiết, mối quan hệ của Thúy Kiều với các nhân vật khác, vấn đề chữ tình và chữ hiếu, cách kết thúc truyện... Bài viết khẳng định 'Truyện Kiều' không đơn thuần minh họa giản đơn cho đạo đức phong kiến mà Nguyễn Du đã nhào nặn nhân vật của mình bằng chất liệu của chính cuộc đời làm cho tác phẩm gần với chủ nghĩa hiện thực hơn

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

M07050 / VVANHOC / vie (VN)

P.V

Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 9 (69). - Tr. 107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Hội nghị ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết thông tin Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 1965 tại Viện Văn học. Nội dung cuộc thảo luận tập trung vào ba vấn đề lớn sau: Về thế giới quan của Nguyễn Du hội nghị đã đề cập đến hệ tư tưởng triết lý của Nguyễn Du, thái độ chính trị của Nguyễn Du đối với các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn và quân ngoại xâm Mãn Thanh, thái độ Nguyễn Du đối với những người oan khổ ở thời đại ông...;Về các tác phẩm của Nguyễn Du, hội nghị đã thảo luận về giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo sâu sắc của thơ chữ Hán, Văn chiêu hồn, và đặc biệt là Truyện Kiều...;Về tác dụng của tác phẩm Nguyễn Du trong xã hội hiện nay...

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07059 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Chính

Một vài suy nghĩ về thân thế Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 10 (70). - Tr. 67-76

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Trình bày một số nhận định về thân thế Nguyễn Du từ những cái được và mất của ông khi sinh ra trong một gia đình khoa hoạn; về đời riêng của nhà thơ đến thái độ chính trị của ông (lý giải vì sao không theo nhà Lê hay Tây Sơn, theo nhà Nguyễn có phải là theo một vương triều phản quốc hay không?...)và đưa ra gợi ý tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ văn ông để lại (Truyện Kiều và Thơ chữ Hán)

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07071 / VVANHOC / vie (VN)

Hoài Thanh

Nguyễn Du: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn / Hoài Thanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 20-34, 47

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích con người Nguyễn Du qua thơ văn từ Nguyễn Du - một trái tim lớn: tình thương với con người nghèo khổ, tấm lòng xót thương và trân trọng những người tài sắc bạc mệnh, suy ngẫm về vận mệnh con người, lên án và đấu tranh chống lại sự đàn áp và bóc lột con người... đến Nguyễn Du - một nghệ sĩ lớn: nghệ thuật tài hoa trong 'Truyện Kiều'

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07072 / VVANHOC / vie (VN)

Xuân Diệu

Đọc 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du / Xuân Diệu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 35-47

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phê bình 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du. Tác giả đi từ việc phân tích cách tạo dựng tình huống, không khí bao trùm tác phẩm đến việc phân tích cụ thể văn tế mười loại người trong tác phẩm; mở rộng trường liên tưởng để thấy Nguyễn Du viết về cái chết mà thực chất là viết về cuộc đời thực; cuối cùng, so sánh và làm nổi bật niềm hạnh phúc được sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07073 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huệ Chi

Tìm hiểu thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 48-61

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Thơ chữ Hán ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích ba khía cạnh nội dung cơ bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du: thái độ chính trị của tác giả trước cảnh thế thời thay đổi; giá trị hiện thực khi hướng ngòi bút vào những con người có số phận bất hạnh; và tấm lòng ưu ái đối với các bậc tài tình trong cuộc sống

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07075 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thanh Lê

Nguyễn Du với nhân vật Từ Hải / Đặng Thanh Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 76-87

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu nhân vật ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết bước đầu tiến hành tìm hiểu nhân vật Từ Hải trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du trong tương quan so sánh với nhân vật Từ Hải trong 'Kim Vân Kiều truyện', qua đó thử lý giải nguyên nhân của những thay đổi trong 'Truyện Kiều' và đánh giá tài năng, tư tưởng, tình cảm của Nguyễn Du qua việc xây dựng hình tượng Từ Hải

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07076 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Thước

Vài mẩu hồi ức về việc nghiên cứu Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Lê Thước // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 88-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Hồi ức ; Sưu tầm ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết là hồi ức về việc sưu tầm và nghiên cứu 'Truyện Kiều' của cụ Lê Thước như quá trình sưu tầm, các lần đi thực địa, về các quyển sách 'Truyện cụ Nguyễn Du', 'Kim Vân Kiều' và niềm vui khi được tham gia lập Hồ sơ di tích Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

I07077 / VVANHOC / vie (VN)

Nam Trân

Đọc bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện / Nam Trân // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 99-101

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Dịch thuật ; Đọc sách ; Việt ; Pháp ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện. Qua bản dịch này cho ta thấy rõ quan điểm đúng đắn của ông trong việc dịch thơ nhằm phục vụ một đối tượng độc giả nhất định. Nắm vững ngôn ngữ thơ ca của hai dân tộc Việt - Pháp, ông đã truyền lại đầy đủ tinh hoa trong thơ Nguyễn Du với một tấm lòng yêu văn học và yêu Nguyễn Du rất nồng nàn đã để cho nhân dân thế giới hiểu thêm về thơ ca của nhà thơ vĩ đại Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

I07080 / VVANHOC / vie (VN)

Phú Cương

Tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' (études Vietnamiennes)số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 101-102

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Báo chí ; Đọc sách ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' xuất bản ở Hà Nội bằng tiếng Pháp và tiếng Anh đã giới thiệu những bài viết về thân thế của Nguyễn Du, giá trị của 'Truyện Kiều' và những tác phẩm khác. Những cuộc tranh luận và đánh giá về 'Truyện Kiều' qua các giai đoạn cũng được trình bày, có thư mục về truyện Kiều...Với sự ra đời của số tạp chí này người nước ngoài có thể hiểu rõ Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' từ đó có sự đánh giá đúng hơn nền văn hoá cổ truyền của dân tộc ta

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

M07082 / VVANHOC / vie (VN)

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc kỷ niệm Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 103-104

Từ khoá : Văn học trung đại ; Chỉ thị ; Kỷ niệm năm sinh ; Nghiên cứu tác gia ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Thông qua bản chỉ thị chúng ta thấy chủ trương kỷ niệm trọng thể lần thứ 200 năm sinh của nhà thơ dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1965)ở trong nước và giới thiệu rộng rãi Nguyễn Du ra nước ngoài. Mục đích và ý nghĩa của việc kỷ niệm nhằm biểu dương thành tựu rực rỡ của nhân dân trên các mặt chính trị, quân sự, văn hoá phát huy truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá dân tộc, giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

M07083 / VVANHOC / vie (VN)

Đồng chí Trường Chinh nói chuyện về Nguyễn Du và tác phẩm của Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 105-107

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Trao đổi ý kiến ; Báo chí ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu buổi nói chuyện của đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ở Viện Văn học về nhà thơ Nguyễn Du và tác phẩm của ông. Nội dung buổi nói chuyện đề cập đến những vấn đề sau: Nguyễn Du và thời đại của ông; Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du; Phương pháp sáng tác của Nguyễn Du; Nghệ thuật của Nguyễn Du; Kỷ niệm Nguyễn Du như thế nào cho xứng đáng?

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

A07084 / VVANHOC / vie (VN)

Hoàng Minh Giám

Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du / Hoàng Minh Giám // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 3-5

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Diễn văn ; Kỷ niệm năm sinh ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du do ông Hoàng Minh Giám Bộ trưởng Bộ văn hoá đọc. Bài diễn văn tưởng nhớ nhà thơ vĩ đại của dân tộc, nhắc nhở thế hệ tương lai trân trọng, giữ gìn di sản văn học của Nguyễn Du, học tập và phát huy những cái hay, cái đẹp trong văn thơ ông. Nhà thơ Nguyễn Du đã được vào danh sách các nhà văn hoá toàn thế giới, tác phẩm của ông được dịch và giới thiệu trên thế giới

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

A07085 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72)

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Phê bình văn học ; Diễn văn ; Kỷ niệm năm sinh ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu nội dung diễn văn đọc trong lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, tổ chức tại Nhà hát thành phố Hà Nội ngày 25 - 11 - 1965 do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đọc. Bài diễn văn đã ca ngợi thơ văn Nguyễn Du trong đó có 'Truyện Kiều' là một kiệt tác có giá trị nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật đạt đến đỉnh cao, tác phẩm mang tính nhân văn và tư tưởng nhân đạo của nhà thơ. Nguyễn Du đã đưa nghệ thuật văn học đặc biệt là thơ ca Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Kỷ niệm năm sinh Nguyễn Du đã cổ vũ và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của toàn dân để xây dựng đời sống xã hội mới ở miền Bắc, xoá bỏ tàn dư của tư tưởng phong kiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07086 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' : Bài phát biểu ý kiến trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du / Nguyễn Đình Thi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 23-26, 52

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị nội dung mang tính hiện thực, tính nhân văn cao cả và giá trị nghệ thuật của tác phẩm 'Truyện Kiều'. Thông qua tác phẩm ta thấy được quan điểm, tư tưởng, những hạn chế và sự bế tắc của Nguyễn Du chủ yếu là do điều kiện lịch sử, do hệ ý thức và nhân sinh quan của ông. Tuy nhiên 'Truyện Kiều' là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, bất hủ, một bức tranh hiện thực tuyệt đẹp, là kết tinh của cả một quá trình mấy trăm năm hình thành và phát triển nền văn học cổ điển, tác phẩm đặt nền móng cho nền nghệ thuật văn học dân tộc

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07087 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Huy Đỉnh

Triết lý đạo Phật trong 'Truyện Kiều' / Cao Huy Đỉnh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 27-36

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Thế giới quan ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết phân tích tính không thuần nhất của triết lý Phật giáo trong 'Truyện Kiều'; những mâu thuẫn phức tạp trong tính cách nhân vật Thúy Kiều và cũng là sự phức tạp trong thế giới quan Nguyễn Du như: quan niệm về chữ dục, chữ nghiệp, nguyên nhân của nghiệp báo, Thúy Kiều kết án hay đề cao tài tình... để đi đến kết luận chủ nghĩa nhân đạo tích cực của nhân dân đã làm nên giá trị vĩnh cửu của tác phẩm

 

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07088 / VVANHOC / vie (VN)

Đinh Gia Trinh

Hồi tưởng lại một số nhận định về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tôi trước cách mạng / Đinh Gia Trinh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 37-40

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Hồi ức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Hồi ức của Đinh Gia Trinh về một số nhận định của mình về 'Truyện Kiều' trước cách mạng như: tình yêu 'Truyện Kiều' trong những ngày thơ ấu và khi đi học; những đánh giá đầu tiên về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' đăng trên báo Thanh Nghị; những bài báo phê bình Nguyễn Bách Khoa về hai cuốn 'Nguyễn Du và Truyện Kiều' và 'Văn chương Truyện Kiều' của tác giả này

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

M07097 / VVANHOC / vie (VN)

Cánh Hồng Lược thuật

Những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du trong tháng 11 - 1965 / Cánh Hồng lược thuật // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 94-95

Từ khoá : Văn học trung đại ; Kỷ niệm năm sinh ; Nghiên cứu tác gia ; Tin tức ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, đồng thời ngành văn hoá văn nghệ ở Trung ương và Hà Nội đã cho xuất bản những tác phẩm của Nguyễn Du và 'Truyện Kiều'. Bộ Văn hoá chuẩn bị các điều kiện để thành lập khu lưu niệm Nguyễn Du ở quê hương nhà thơ

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

D07446 / / vie (VN)

Lê Thu Yến

Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2010 . - Số 5 (459). - Tr. 10-17

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu thiên nhiên trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/106

 

 

D07509 / / vie (VN)

Nguyễn Huệ Chi

Biểu tượng đa nghĩa của Thăng Long trong thơ Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2010 . - Số 10 (464). - Tr. 71-92

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Lịch sử văn học ; Thơ ; Việt Nam ; Thăng Long ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu thái độ trí thức của Nguyễn Du trước thời cuộc qua biểu hiện đa dạng sắc thái ý nghĩa và biểu cảm của biểu tượng Thăng Long trong thơ ông

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/107

 

 

D07581 /

Lã Nhâm Thìn

Thiên tài văn học Nguyễn Du nhìn từ điểm giao thoa giữa hai vùng văn hóa Thăng long - Nghệ Tĩnh / Lã Nhâm Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 6 (472). - Tr. 33-42

Từ khoá : Văn học trung đại ; Lịch sử văn học ; Văn hóa học ; Nghiên cứu tác gia ; Sự nghiệp văn học ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu Nguyễn Du từ điểm nhìn giao thoa giữa hai vùng văn hóa Thăng Long và Nghệ Tĩnh: những đặc thù và tương đồng, sự xuyên thấm của hai vùng văn hóa đã góp phần làm nên thiên tài Nguyễn Du về cả con người và sáng tác

 

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/108

 

 

D07582 /

Đinh Thị Khang

Cảm thức về Thăng Long trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đinh Thị Khang // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 6 (472). - Tr. 43-55

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Thân thế và sự nghiệp ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/108

 

 

D07602 /

Biện Minh Điền

Sự trải nghiệm, tích hợp các yếu tố văn hóa vùng, miền và cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du / Biện Minh Điền // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 8 (474). - Tr. 77-91

Từ khoá : Văn học trung đại ; Phê bình văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Cảm quan nghệ thuật ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du từ quan điểm sự trải nghiệm và tích hợp các yếu tố văn hóa vùng miền

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

 

D07618 /

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Du với tư tưởng đạo gia : Qua thơ chữ Hán / Nguyễn Thanh Tùng // Nghiên cứu Văn học . - 2011 : . - Số 9 (475): Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2011). - Tr. 130-142

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Tư tưởng đạo gia ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu Nguyễn Du và với tư tưởng Đạo gia qua thơ chữ Hán: cái nhìn hư ảo về cuộc đời và thái độ phủ nhận danh lợi; triết lý "vô vi" và quan điểm coi trọng sự thuần phác, tự nhiên; khát vọng "tiêu dao" và chủ trương trở về với thiên nhiên

 

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

 

D07619 /

Nguyễn Thị Nương

Con người thương thân - một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học . - 2011 : . - Số 9 (475): Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2011). - Tr. 143-150

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Hình tượng con người thương thân ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tìm hiểu hình tượng con người thương thân như là một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du: cảm thương về thân phận cô đơn, lưu lạc; cảm thương cho kiếp sống mòn mỏi, vô nghĩa; cảm thương cho chiếc thân hữu hạn, mong manh

Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

 

G07807 / / vie (VN)

Nguyễn Thị Nhàn

Biểu hiện ý thức về giới phận trong trích Thuý Kiều "Báo ân báo oán" / Nguyễn Thị Nhàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2012 . - Số 12 (490). - Tr. 122-130

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học và nhà trường ; Nghiên cứu tác phẩm ; Xã hội học văn học ; "Truyện Kiều ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : ý thức về giới phận của phụ nữ trong đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán. Đó là người phụ nữ được trân trọng, đề cao, có hành xử in đậm tính nữ trong câu chuyện báo ân, báo oán

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/111

 

 

D07813 / / vie (VN)

Lê Thu Yến

Nguyễn Du và những nhân vật lịch sử Trung Quốc / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 1 (491). - Tr. 45-58

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Thơ đi sứ ; Nhân vật lịch sử ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Tình cảm, suy nghĩ, quan điểm của Nguyễn Du trước những nhân vật lịch sử Trung Quốc trong lần đi sứ của nhà thơ

 

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/112

 

 

07847 / / vie (VN)

Hoàng Trọng Quyền

Đặc sắc trong hình tượng Thúy Kiều của Nguyễn Du / Hoàng Trọng Quyền // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 4 (494). - Tr. 108-118

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; "Truyện Kiều" ; Thúy Kiều ; Việt Nam ; Nguyễn Du ; Thúy Kiều

Tóm tắt : Tiếp cận và lý giải hình tượng Thúy Kiều từ một góc nhìn khác, đó là từ mối quan hệ giữa hình tượng với hiệu quả tiếp nhận, từ sự tương tác của các đặc điểm của bản thân hình tượng trong những quan hệ thẩm mỹ của tác phẩm, từ những quan hệ của hình tượng với những đối tượng góp phần làm nên bản chất của nó, và từ mối quan hệ giữa đặc điểm hình tượng với dụng ý nghệ thuật của tác giả.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/112

 

 

07896 / / vie (VN)

Võ Minh Hải

Phong cách văn hóa của Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật trong "Truyện Kiều" / Võ Minh Hải // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 9 (499). - Tr. 76-83

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện Kiều ; Khổng Tước văn ; Hi Hạc văn ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Phong cách Khổng Tước văn và Hi Hạc văn ứng với ngôn ngữ của hai loại nhân vật Truyện Kiều; Phong cách Khổng Tước văn trong ngôn ngữ nhân vật phản diện; Phong cách Hi Hạc văn trong ngôn ngữ nhân vật chính diện.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

 

07927 / / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Vấn đề văn bản và tâm thế đi sứ của Nguyễn Du trong "Bắc hành tạp lục" / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 23-27

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học bang giao ; Thơ đi sứ ; Văn bản ; "Bắc hành tạp lục" ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Xác định vấn đề văn bản và các khía cạnh: cảm hứng sáng tác và nội dung Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du. Nhấn mạnh tâm thế đi sứ, cảm hứng lịch sử, hiện thực và ý thức về dân tộc.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

 

07928 / / vie (VN)

Lê Thu Yến

Sứ thần Nguyễn Du và nỗi niềm cố quốc tha hương / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 28-35

Từ khoá : Văn học bang giao ; Thơ đi sứ ; "Bắc hành tạp lục" ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Khảo sát Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du trong tư cách nhà thơ - sứ thần. Xác định cảm hứng "quy cố hương", ý thức yêu nước và tự hào dân tộc.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

 

07929 / / vie (VN)

Trần Thị Hoa Lê

Cảm hứng đối thoại - phản biện trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du / Trần Thị Hoa Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 36-47

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học bang giao ; Thơ đi sứ ; Cảm hứng đối thoại-phản biện ; "Bắc hành tạp lục" ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Khảo sát hình thức tư duy và cảm hứng đối thoại - phản biện trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du. Phác thảo các cấp độ đối thoại với Trung Hoa trong lịch sử và thực tại. Nhấn mạnh điểm quan sát của nhà thơ mang tư tưởng nhân văn tiến bộ.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

 

07930 / / vie (VN)

Nguyễn Thị Nương

Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 48-56

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học bang giao ; Thơ đi sứ ; "Bắc hành tạp lục" ; Việt Nam ; Nguyễn Du

Tóm tắt : Nhận diện đặc điểm Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du trên các phương diện thơ xướng họa, ngôn chí, vịnh cảnh, vịnh sử. Chú trọng vận dụng phương pháp thống kê, so sánh.

Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

 

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: