THƯ MỤC TÀI LIỆU NGUYỄN DU

16/04/2015

Hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới. Thư viện Viện Văn học giới thiệu đến bạn đọc gần xa: Danh mục các bài nghiên cứu về Nguyễn Du trên Tạp chí Nghiên cứu văn học. Danh mục sách về Nguyễn Du (gồm cả tác phẩm của ông và các sách nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều). Bạn đọc quan tâm liên hệ tại Thư viện Viện Văn học!

THƯ MỤC TÀI LIỆU NGUYỄN DU

 

00026 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ quốc âm Nguyễn Du : Thơ quốc âm / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú giải . - H. : Giáo dục, 1996 . - 580 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 27968

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ Nôm ; Việt Nam

 

00361 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải . - H. : Khoa học xã hội, 1995 . - 443 tr. : nhiều tranh ảnh ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 27363

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)32-3; V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

00440 / VVANHOC / vie (VN)

Nhật ký đọc Kiều : Tập tiểu luận về Nguyễn Du (Di cảo từ 1933 đến 1990)/ Lưu Trọng Lư . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1995 . - 150 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 27267

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-4 Nguyễn Du 1; V5(1)33-33/-35

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập tiểu luận về Nguyễn Du (Di cảo từ 1933 đến 1990)gồm 19 bài: Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều. Đi giữa những trang Kiều. Phác hoạ một kịch bản. Nhân xem một bộ phim sân khấu,...

 

00568 / VVANHOC / vie (VN)

Tìm nguyên tác Truyện Kiều : Nghiên cứu / Vũ Văn Kính hiệu khảo . - Tp. Hồ Chí Minh : Trung tâm nghiên cứu quốc học, 1998 . - 357 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Vũ Văn Kính,

Ký hiệu kho : Vv 28119

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Văn bản ; Truyện thơ ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam

 

00868 / VVANHOC / vie (VN)

Toàn tập : 2 tập : T.1 : Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Mai Quốc Liên,... phiên âm, d., chú thích . - H. : Văn học, 1996 . - 608 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Mai Quốc Liên, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 27564-T.1

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-0,2

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn xuôi ; Thơ ; Việt Nam

 

00869 / VVANHOC / vie (VN)

192 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du / Nguyễn Du ; Bùi Hạnh Cẩn biên dịch, chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 1995 . - 432 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Bùi Hạnh Cẩn, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 27569

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam

 

01138 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ về Hà Nội : Thơ / Nguyễn Du, Bàn Tài Đoàn, Hằng Phương ; Ngô Văn Phú, Vân Long st., tuyển chọn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1994 . - 248 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Bàn Tài Đoàn, ; Hằng Phương, ; Ngô Văn Phú, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 27093

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-53

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Thơ ; Việt Nam ; Hà Nội

 

01373 / VVANHOC / vie (VN)

Tổng tập văn học Việt Nam : Gồm 51 tập : Văn học viết từ TK X đến 1945 : T.10B : Nửa cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX / Phạm Quý Thích, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,... ; Đinh Gia Khánh chủ tịch hội đồng biên tập ; Đặng Đức Siêu chb. . - H. : Khoa học xã hội, 1997 . - 449 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Du, 1766-1820 ; Hồ Xuân Hương,

Ký hiệu kho : VL 1079-T.10B

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)z43

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn xuôi ; Thơ ; Nửa cuối TK 18-Nửa đầu TK 19 ; Việt Nam

 

01589 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Vân Kiều : Nam âm thi tập - Hán văn dịch bản / Nguyễn Du ; Trương Cam Vũ d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1994 . - 283 tr. : 1 chd. ; 19 cm

Đồng tác giả: Trương Cam Vũ, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 26998

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

01736 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh khảo chứng, chú giải ; Thế Lữ,... hđ. ; Nguyễn Bỉnh Khôi xác lập văn bản . - H. : Văn học, 1990 . - 123 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 25203

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

02225 / VVANHOC / vie (VN)

Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 214 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 26365

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-35

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn bản ; Ngôn ngữ ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tác giả đã sưu tập những bản Nôm cổ và các bản Kiều phiên âm ra Quốc ngữ, có chú thích. Và làn lượt tìm hiểu từ bản in sớm nhất (1875)của Trương Vĩnh Ký đến bản gần đây nhất của Đào Duy Anh do NXB Văn học in năm 1984 để giải thích một số ý, chữ còn phải tranh cãi

 

02528 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang bt., hđ. . - In lần thứ IX . - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991 . - 242 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 25828

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-251

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

02549 / VVANHOC / vie (VN)

Toàn tập : T.2 : Thơ văn chữ nôm / Mai Quốc Liên,... phiên âm, d., chú thích . - H. : Văn học, 1996 . - 452 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Mai Quốc Liên, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 27565-T.2

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-0,2

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn xuôi ; Thơ ; Việt Nam

 

04151 / VVANHOC / vie (VN)

Hiểu đúng đắn Truyện Kiều : Nghiên cứu tác phẩm / Lê Đình Kỵ . - Đồng Tháp : Ban vận động thành lập Hội văn nghệ Đồng Tháp, 1986 . - 75 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 22853

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-4Nguyễn Du1; V5(1)33-33/35

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách của giáo sư Lê Đình Kỵ, người đã quan tâm, nghiên cứu viết về truyện Kiều từ nhiều năm nay giúp chúng ta hiểu đúng đắn hơn về truyện Kiều

 

04233 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du : Truyện ký / Nguyễn Lộc . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1985 . - 239 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 22293, Vv 22294

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-443

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện danh nhân ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách dựng lại chân dung nhà thơ qua những sáng tác của ông, một người ít nói, luôn cảm thấy cô đơn, luôn day dứt về lẽ sống của con người và cuộc đời. ở đây, tác giả cũng nhấn mạnh nhiều về quá trình sáng tác của ông, trong đó có Truyện Kiều

 

04552 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đào Duy Anh sắp xếp, dịch nghĩa, chú thích ; Nguyễn Kim Hưng bs., hiệu đính, d. ; Ngô Ngọc Can, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Tú Châu,... dịch thơ . - H. : Văn học, 1988 . - 451 tr. ; 19cm

Đồng tác giả: Đào Duy Anh, ,d. ; Ngô Ngọc Can, ,d. ; Nguyễn Huệ Chi, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 23390

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn học cổ điển ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Thơ chữ Hán Nguyễn Du thể hiện cái tôi trữ tình giàu bản sắc của ông. 3 tập thơ trong cuốn sách này dựa trên phần dịch nghĩa của Đào Duy Anh, dịch thơ của nhiều dịch giả. Trình tự mỗi bài: Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ. Tập 'Thanh Hiên thi tập' làm trong thời gian Nguyễn Du nương náu tại quê nhà và làm quan triều Nguyễn ở Bắc Hà. 'Nam Trung tạp ngâm' viết trong giai đoạn làm quan ở Huế và cai bạ xứ Quảng Bình. Tập 'Bắc hành tạp lục' sáng tác thời gian ông đi sứ Trung Quốc (1813-1814). Cuốn sách được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, có lời giới thiệu, đề dẫn, phàm lệ (về việc sắp xếp, dịch thuật)và chú thích

 

04577 / VVANHOC / vie (VN)

Ba trăm năm lẻ : Tiểu thuyết / Vũ Ngọc Khánh . - H. : Văn hóa, 1988 . - 182 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 23384, Vv 23395

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-442

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Nguyễn Du ; Việt Nam

 

06270 / VVANHOC / vie (VN)

Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tiểu luận (1950-1980): T.1 : Nguyễn Trãi - Nguyễn Du / Xuân Diệu . - H. : Văn học, 1981 . - 325 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 14014-T.1, Vv 14176-T.1, Vv 14177-T.1, Vv 14178-T.1

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)4-335; V5(1)4-4Nguyễn Trãi4; V5(1)4-4Nguyễn Du4

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Quốc âm thi tập' ; 'Văn chiêu hồn' ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Nguyễn Trãi ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Gồm các bài viết về Nguyễn Trãi và Nguyễn Du cùng các tác phẩm nổi tiếng của hai ông như 'Quốc âm thi tập' của Nguyễn Trãi; 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du; ý nghĩa tố cáo và ngôn ngữ của 'Truyện Kiều'

 

06683 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Lê Thước, Trương Chính st., chú thích, d., sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can, Vũ Tam Tập,... dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hđ. ; Trương Chính gt. . - In lần thứ 2 . - H. : Văn học, 1978 . - 468 tr. : 1 bản đồ ; 19 cm

Đồng tác giả: Phạm Khắc Khoan, ,d. ; Ngô Ngọc Can, ,d. ; Vũ Tam Tập, ,d. ; Lê Thước, ,bs. ; Trương Chính, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 12723, Vv 12724

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách giới thiệu 249 bài thơ trong 3 tập thơ chữ Hán Nguyễn Du: Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục. Mỗi bài thơ được phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ. Một số bài: 1. Quỳnh hải nguyên tiêu, 2. Xuân nhật ngẫu hứng, 3. Tự thán, 4. Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành, 5. Mộng đắc thái liên, 6. Thu chí, 7. Long thành cầm giả ca, 8. Thăng Long, 9. Ngộ gia đệ cựu ca cơ, 10. Long thành đạo trung,... Cuối sách có bản đồ chỉ đường đi của sứ bộ Nguyễn Du (1813-1814)

 

06728 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải . - In lần thứ 4 . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 241 tr. : 6 tranh minh họa ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 20269, Vv 20270, Vv 20271

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-251

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Văn học cổ điển ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều - tác phẩm văn học cổ điển kiệt xuất từng được xuất bản nhiều lần. Cuốn Truyện Kiều này do Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải, nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp in lần thứ 4 có một số đặc điểm: Chỉ in phần văn bản và chú giải, bố cục được cải tiến cách sắp xếp: đưa chú giải lên liên tiếp liền văn bản ở cùng một trang, in thêm tranh minh họa

 

06951 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận hiệu đính,... . - H. : Văn học, 1979 . - 827 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 12829, Vv 12830, Vv 12831, VvĐ 1736

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: - Lời nói đầu; Phần I: Giới thiệu: TRuyện Kiều khảo chứng, hiệu đính và chú giải; Chung quanh từ ngữ Truyện Kiều, Nghìn thu vọng mãi; Phần II: Văn bản Truyện Kiều; Phần III: Chú giải

 

07198 / VVANHOC / vie (VN)

Kính gửi cụ Nguyễn Du : Thơ / Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên,...., Xuân Hoài st., gt. . - Hà Tĩnh : Nxb. Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, 1975 . - 115 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Xuân Hoài, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 11896

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-53

Từ khoá : Văn học cận đại ; Văn học hiện đại ; Thơ ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập thơ gồm 2 phần. Phần 1 là những sáng tác của các tác giả hiện đại, cảm hứng xoay quanh đại thi hào Nguyễn Du và các nhân vật của ông. Phần 2, phụ lục, vịnh Kiều với sự góp mặt của các cây bút thời trung, cận đại. Các tác giả: Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Phan Xuân Hạt, Thanh Minh, Xuân Tửu, Hoàng Trung Thông, Tế Hanh, Quang Huy, Trần Nhuận Minh, Phan Duy Đồng, Võ Văn Trực, Xuân Hoài,..., Phạm Qúi Thích, Nguyễn Công Trứ, Hà Tôn quyền, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà, Phạm Xuân Khôi, Nguyễn Đôn Phục, Dương Mạnh Huy, Trúc Khê

 

08332 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều. Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Nhóm nghiên cứu văn bản truyện Kiều : Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân . - H. : Văn học, 1966 . - 370 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6590, Vv 6591

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)4-3; V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 3 phần: Phần 1: Nghiên cứu về văn bản truyện Kiều; Phần 2: Truyện Kiều (hiệu đính và chú thích); Phần 3: Khảo dị

 

08723 / VVANHOC / vie (VN)

Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2000 . - 502 tr. : nhiều ảnh, tranh minh họa ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29394

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những bài nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều của Nguyễn Quảng Tuân. Ngoài những văn bản và tư liệu cũ, tác giả đã đưa ra những phát hiện và tìm tòi mới mẻ, thú vị về Nguyễn Du và Truyện Kiều như bản Kiều Nôm tác giả đọc được ở Thư viện Paris và Luân Đôn. Các bài nghiên cứu đó là: Nguyễn Du: Cuộc đời qua thơ văn, Tờ chiếu của vua Gia Long phong cho nguyễn Du tước Du Đức hầu, Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều vào thời kỳ nào? Cần phải xác định lại giá trị bài 'Tựa Kim Vân Kiều án', Rừng phong với Nguyễn Du,...

 

08744 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều của Nguyễn Du : Chú thích, chú giải và những tư liệu gốc / Hà Huy Giáp gt. ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 2000 . - 712 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29375

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-4 Nguyễn Du 4; V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Truyện thơ ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm văn học ưu tú được nhân dân ta rất ưa thích. Nội dung tập sách gồm 4 phần: Phần 1: Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều: Phần này đề cập đến một số vấn đề cơ bản của Truyện Kiều hiện nay, về tác giả và tác phẩm,... Phần 2: Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều: Nội dung nêu rõ thực trạng văn bản và nhu cầu hiện nay của quần chúng đối với Truyện Kiều,... Phần 3: Truyện Kiều - Văn bản khảo đính và chú thích: Văn bản được trình bày riêng cùng phần khảo dị,... Phần 4: Phụ lục: gồm Mười điều Lệ ngôn và bài tựa bản Đoạn trường tân thanh, Ngữ vựng và phụ bản

 

08746 / VVANHOC / vie (VN)

Lời quê chắp nhặt : Nghiên cứu / Nguyễn Thạch Giang . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 144 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 29377

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)3/4-33/-35; V5(1)3-4 Nguyễn Trãi 3; V5(1)4-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Nguyễn Trãi ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của tác giả, đó là kết quả của cả một đời miệt mài cầm bút. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung: 1. Văn học cổ, một trong những nền tảng ban đầu có tác dụng to lớn đào luyện con người. 2. Mùa thu - Tình yêu và văn chương,... Phần 2: Nguyễn Trãi: 1. ý tưởng chợt loé ra khi nghĩ về Nguyễn Trãi. 2. Nguyễn Trãi - Thơ và tâm sự của ông,... Phần 3: Nguyễn Du: 1. Đặt lại vấn đề hiệu đính Truyện Kiều. 2. Về hai dị đồng quen biết và quan trọng: Cổ lục - Có lục, Chiếc thoa - Chiếc vanh,...

 

08776 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều, đối chiếu chữ Nôm - Quốc ngữ : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Vũ Văn Kính khảo lục . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2001 . - 438 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29452, Vv 29264

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều, một áng văn chương tuyệt tác, không những trong nước mà cả nước ngoài. Nó cũng được sao đi, chép lại nhiều lần, in ấn cả bản Nôm và bản phiên âm sang Quốc ngữ rất nhiều, đã làm cho các nhà văn, nhà khảo cứu không ngớt tranh cãi về từ ngữ văn chương của truyện. 'Truyện Kiều, đối chiếu chữ Nôm- Quốc ngữ' này với phần khảo dị giữa ba bản chữ Nôm xuất bản vào các năm 1879, 1902, 1925 đã cống hiến cho độc giả ba quyển Truyện Kiều Nôm quý giá. Đây là tập tư liệu có so sánh giữa chữ Nôm và Quốc ngữ để độc giả tiện so sánh, giúp cho sinh viên và những nhà khảo cứu dùng làm tài liệu tham khảo

 

08780 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du - Tác phẩm và lịch sử văn bản : Phần 1 : Thơ Quốc âm. Phần 2 : Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo và chú giải . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000 . - 1042 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 29387

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25; V5(1)33-335

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Thơ ; Nghiên cứu thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : 'Nguyễn Du - Tác phẩm và lịch sử văn bản' được tiến hành biên soạn cách đây nhiều năm, là một kết quả tập thể, ghi lại những lý giải xác thực của cả tập thể đó, mà chỉ qua tên tuổi của họ cũng đủ cho ta một niềm tin yêu và kính trọng, cuốn sách thừa hưởng những thành tựu nghiên cứu của các nhà Kiều hoạ từ trước tới nay. Cuốn sách gồm 2 phần: Thơ Quốc âm và thơ chữ Hán. Phần thơ Quốc âm biên soạn trên căn bản những bản in của Nxb. Đại học và THCN, 1972, có bổ sung và chỉnh lý theo những tư liệu mới sưu tầm cho được hoàn hảo. Phần thơ chữ Hán có cả nguyên văn chữ Hán được thực hiện trên cơ sở bản văn học, 1965, có bổ sung, sửa chữa và sắp xếp sau khi tham khảo thêm bản dịch tay của các cụ Nguyễn Văn Bách, Phan Trọng Bình, Thạch Can, Trần Hữu Chương, Nguyễn Mỹ Tài,...

 

09307 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du - niên phổ và tác phẩm : Biên khảo / Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo, chú giải . - H. : Văn hóa Thông tin, 2001 . - 974 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 29691

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25; V5(1)33-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Biên khảo ; Chú giải ; Thơ Nôm ; Thơ chữ Hán ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Du để lại cho đời những vần thơ thấm đượm nhân tình, nhắn nhủ đồng loại thương yêu nhau, cùng hướng tới niềm vui làm việc thiện. Hình ảnh Nguyễn Du, một tâm hồn đã trải qua biết bao cuộc bể dâu mà vẫn giữ một lòng tin vĩ đại vào sức mạnh, vào ý chí của con người hướng tới cái chân - thiện - mỹ. 'Thiện căn ở tại lòng ta' sẽ là trường tồn trong lớp lớp con cháu nhà thơ

 

09366 / VVANHOC / vie (VN)

Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Phan Ngọc . - H. : Thanh niên, 2001 . - 404 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29709

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-4 Nguyễn Du 4

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Phong cách học ; Phong cách nghệ thuật ; Văn học so sánh ; Nguyễn Du (1766-1820 ) ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Về phong cách của Nguyễn Du trong truyện Kiều, tuy có nhiều bài viết đáng chú ý, nhưng nhìn chung chưa có công trình ngôn ngữ học về toàn bộ phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Chuyên luận này đưa ra phương cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu phong cách Nguyễn Du qua Truyện Kiều. Sách gồm 10 chương, viết về các vấn đề: Phương pháp tự sự, ngữ pháp Nguyễn Du; Tư tưởng, câu thơ, ngôn ngữ, bố cục Truyện Kiều; Truyện Kiều- tiểu thuyết tâm lý; Nhận thức luận quanh Truyện Kiều; Phong cách học và phân tích văn học

 

09515 / VVANHOC / vie (VN)

Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965): Kỷ yếu / Hoài Thanh, Hà Huy Giáp, Đặng Thai Mai . - In lần 2 . - H. : Khoa học xã hội, 1971 . - 524 tr. : ảnh ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 9402, Vv 9403, Vv 29565, VvĐ 154

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nhân kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965)Nxb. Khoa học xã hội đã cho ra mắt cuốn sách này nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều. Cuốn sách do tổ Văn học Cổ Cận đại Viện Văn học biên soạn, do 2 đồng chí Nguyễn Văn Hoàn và Mai Quốc Liên phụ trách. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, phần thứ nhất là những văn kiện, tài liệu tranh ảnh liên quan đến kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du. Phần 2 là những báo cáo và tiểu luận nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở trong nước và nước ngoài. Sách có sự tham gia của các tác giả: Tố Hữu, Tế Hanh, Phương Thúy, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Hà Huy Giáp, Đặng Thai Mai, Nguyễn Khắc Viện, Xuân Diệu, Nguyễn Huệ Chi, Từ Sơn, Trần Văn Giàu, Hoàng Ngọc Hiến, Cao Huy Đỉnh, Lê Đình Kỵ, Lưu Trọng Lư, Đặng Thanh Lê, Đào Thản, Nguyễn Lộc, Nguyễn Tiến Chung, Niculin, Lý Tú Chương, Lưu Thế Đức,...

 

09598 / VVANHOC / vie (VN)

Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : T.1 : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - H. : Thăng Long, 1953 . - 66 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29457-T.1, Vv 1666-T.1

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)4-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách dùng cho học sinh trung học. Các phần: Giới thiệu tác gia, các đề bài, cách làm

 

09599 / VVANHOC / vie (VN)

Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : T.2 : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - In lần thứ 2 . - H. : Thăng Long, 1953 . - 51 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 29458-T.2

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)4-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách dùng cho học sinh trung học. Các phần: Giới thiệu tác gia, các đề bài, cách làm

 

10152 / VVANHOC / vie (VN)

Thi hào dân tộc Nguyễn Du : Bút ký - tiểu luận / Xuân Diệu . - H. : Văn học, 1966 . - 187 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6709, Vv 6710

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 4

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Bút ký ; Tiểu luận ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách gồm 6 bài bút ký-tiểu luận về nhà thi hào dân tộc Nguyễn Du viết từ 1958 đến 1966: 1- Hai trăm năm Nguyễn Du đã ra đời, 2- Nhà thơ thiên tài dân tộc Nguyễn Du, 3- Con người Nguyễn Du trong thơ chữ Hán, 4- Đọc 'Văn chiêu hồn', 5- Bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều, 6- Đọc lại Nguyễn Du

 

10191 / VVANHOC / vie (VN)

Viện Văn học

Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965): Kỷ yếu / Viện Văn học. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam . - H. : Khoa học, 1967 . - 500 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6791, Vv 6792

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Năm 1965 Việt Nam và Hội đồng hoà bình thế giới đã tiến hành kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du. Nguyễn Du và Truyện Kiều là vấn đề được nghiên cứu, bàn cãi nhiều nhất, sôi nổi nhất. Cuốn sách này tập hợp lại một số tài liệu liên quan đến cuộc kỷ niệm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều: -Phần I: Là những văn kiện, tài liệu, tranh ảnh liên quan đến lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, diễn văn kỷ niệm Nguyễn Du ở trong nước, bài tường thuật các hoạt động kỷ niệm Nguyễn Du ở trong nước và nước ngoài. -Phần II: Những bài báo và tiểu luận nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở trong nước và nước ngoài

 

10810 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 222 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6383, Vv 6384, Vv 6373, Vv 6374

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Nghiên cứu văn bản ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều, kiệt tác của thi hào dân tộc Nguyễn Du. Bản Kiều in ra lần này dựa trên cơ sở tra cứu, đối chiếu giữa nhiều bản Nôm và quốc ngữ tiêu biểu hiện đã sưu tầm được. Truyện Kiều tố cáo và lên án chế độ phong kiến tàn bạo, chà đạp lên vận mệnh của con người, và biểu hiện lòng xót thương vô hạn đối với những người oan khổ trong xã hội cũ. Mặt khác, Truyện Kiều còn đánh dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ của ngôn ngữ văn học và thơ ca cổ điển nưóc ta. Sách gồm 3 phần: P1: Nghiên cứu về văn bản TK. P2: Truyện Kiều (Hiệu đính và Chí Hưng)P3: Khảo dị

 

10811 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều = Đoạn trường Tân Thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 299 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6380, Vv 6382

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh năm 1765 trong một gia đình phong kiến quý tộc có truyền thống về văn học, tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh. Khi chế độ phong kiến họ Trịnh sụp đổ bởi quân Tây Sơn, ông theo Lê Chiêu Thống, rồi lại mưu chống Tây Sơn nhưng không thành, ông về quê ở ẩn suốt 10 năm. Khi nhà Lê sụp đổ, Nguyễn Du bèn ra làm quan với Gia Long. Ông mất năm 1820. Nguyễn Du còn lưu lại 3 tập thơ chữ Hán: -Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, hai tập thơ bằng tiếng Việt: Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh)và Văn chiêu hồn (Văn tế thập loại chúng sinh). Truyện Kiều, Kiệt tác chính của Nguyễn Du, đã tố cáo và lên án chế độ phong kiến tàn bạo, chà đạp lên vận mệnh của con người và biểu hiện lòng xót thương vô hạn đối với những người oan khổ trong xã hội

 

10830 / VVANHOC / vie (VN)

Văn chiêu hồn : Văn tế thập loại chúng sinh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 47 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 6371, Vv 6372

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Văn tế ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Văn chiêu hồn còn gọi là văn tế thập loại chúng sinh nguyễn Du viết bằng chữ Nôm. Xuất phát từ quan niệm khi con người ta chết đi vẫn cần đến ăn uống cho nên họ cần được phải thờ cúng vào rằm tháng 7 hàng năm, Nguyễn Du đã viết Văn chiêu hồn để đọc trong dịp ấy. Qua bài văn các loại cô hồn lần lượt hiện lên từ những hồn ở địa vị cao, nhà giàu, người học trò, người đi buôn, người lính, gái giang hồ, người ăn mày, người bị tù oan, những em bé,.... Văn chiêu hồn đưa ta đi sâu vào đời sống cực khổ của nhân dân thời bấy giờ cùng một tiếng than tuyệt vọng của tác giả. Do đó nó có một giá trị tố cáo chế độ phong kiến sâu sắc

 

11082 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du, Hà Huy Giáp gt. ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú thích . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1972 . - 591 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 9937, VvĐ 303

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-51

Từ khoá : Văn học hiện đại ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nội dung sách gồm 4 phần: 1. Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều: Một số vấn đề cơ bản của Truyện Kiều đương thời, tâm sự của Nguyễn Du, phương pháp sáng tác. 2. Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều: Thực trạng văn bản, nguyên tắc phương pháp xử lý văn bản. 3. Văn bản khảo đính và chú thích: Văn bản được trình bày riêng cùng phần khảo dị. Các chú thích được tách ra , để sau phần văn bản. 4. Phụ lục: 10 điều Lệ ngôn, bài tựa bản Đoạn trường tân thanh (bản trục), ngữ vựng, phụ bản

 

11895 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Hoàng Trung Chính, Trần Ngọc hiệu khảo . - Kđ. : Knxb., Kn. . - 160 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 94

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Ngoài phần chính là Truyện Thúy Kiều, sách còn giới thiệu thân thế và sự nghiệp Nguyễn Du

 

11897 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du và truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - In lần 2, có sửa chữa . - H. : Thế giới, 1951 . - 244 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 89

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)3-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 10 chương : 1.Huyết thống Nguyễn Du. 2.Thời đại Nguyễn Du. 3.Thân thế Nguyễn Du. 4.Cá tính Nguyễn Du. 5.Xã hội truyện Kiều. 6.Tâm tính các vai trò 6a.Kim Trọng 7.b. Từ Hải 8.c. Thuý Kiều 9. Triết lý trong truyện Kiều. 10. Tâm lý truyện Kiều

 

12330 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận,... hđ. ; Đào Duy Anh, Xuân Diệu, Hoài Thanh gt. . - H. : Văn học, 2002 . - 280 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 30009

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần : Phần thứ nhất : Giới thiệu : Đào Duy Anh : Truyện Kiều khảo chứng, hiệu đính, chú giải. Xuân Diệu : Chung quanh từ ngữ Truyện Kiều. Hoài Thanh : Nghìn thu vọng mãi. Phần thứ hai : Văn bản : Truyện Kiều. Phần thứ ba : Chú giải

 

12378 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Bản Nôm cổ nhất Liễu Văn Đường 1871 / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo đính . - H. : Văn học; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2002 . - 312 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 30006, Vv 30007

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là bản Nôm được xem là cổ nhất _ bản Liễu Văn Đường 1871, đời Tự Đức thứ 24 do ông Nguyễn Quảng Tuân tìm được ở Thư viện Liên trường Đại học ngôn ngữ Đông phương, Paris, mặc dù có một số chữ bị chép sai, khắc sai nhưng nó có một giá trị nhất định trong việc tìm lại nguyên tác của Nguyễn Du

 

12536 / VVANHOC / vie (VN)

Chữ nghĩa truyện Kiều : Nghiên cứu / Lê Văn Hòe . - H. : Nxb. Quốc học thư xã, 1952 . - 176 tr. ; 16 cm

Ký hiệu kho : Vn 98, Vn 99

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-335

Từ khoá : Văn học trung đại ; Ngôn ngữ ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tác giả giải thích một số vừa chữ Nôm vừa chữ Hán vốn bị hiểu lờ mờ đại khái trong Truyện Kiều, đó là các chữ: Ai, Bạc, Bài, Bồ, Cầm, Chữ, Đào, Điều, Hồ, Hồng, Mai, Mưa, Tây, Tình, Tờ, Thuyền, Vàng, Vời, Xuân

 

12537 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1966 . - 236 tr. ; 15 cm

Ký hiệu kho : Vn 296, Vn 297

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cổ điển ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Bản Kiều này dựa trên cơ sở tra cứu, đối chiếu 3 bản sau: 1. Kim Vân Kiều tân truyện (bản Nôm)của Liễu văn đường tàng bản (1871); 2. Kim Vân Kiều truyện (bản quốc ngữ), do Trương Vĩnh Ký phiên ra quốc ngữ, 1875; 3. Đoạn trường tân thanh (bản Nôm), Giá Sơn Kiều thị Oánh Mậu chú thích, 1902. Sách ra đời nhân kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, do Viện Văn học chủ trì, nhóm nghiên cứu gồm: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân

 

12692 / VVANHOC / vie (VN)

Chân dung Nguyễn Du : Khảo luận / Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Văn Trung, Trần Bích Lan, Đinh Hùng,... . - Sài Gòn : Nam Sơn, 1960 . - 183 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 17182, Vv 17183

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 1

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp Nguyễn Du (1765-1820), thời đại và những tác phẩm của ông, đặc biệt có bài nghiên cứu riêng về nhân vật Kiều,... Sách có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Bích Lan, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Khắc Khoan, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền, Việt Tử, Nguyễn Thị Sâm, Phạm Thiềng, Đinh Hùng

 

13823 / VVANHOC / vie (VN)

Tố Như thi trích dịch : Thơ / Nguyễn Du ; Quách Tấn d. . - Sài Gòn : Nxb. An Tiêm, 1973 . - 243 tr. ; 20 cm

Đồng tác giả: Quách Tấn, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 17601

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách gồm 72 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du do Quách Tấn dịch chia làm 3 phần trích trong 3 tập thơ: I. Thanh hiên (thi tập). II. Nam trung (tạp ngâm). III. Bắc hành (tạp lục)

 

14140 / VVANHOC / vie (VN)

Tố Như thi / Nguyễn Du ; Quách Tấn trích dịch . - Sài Gòn : Nxb. An Tiêm, 1973 . - 243 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Quách Tấn, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 18269

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách tuyển dịch 72 bài thơ chữ Hán Nguyễn Du rút trong 3 tập: Thanh hiên, Nam trung, Bắc hành. Mỗi bài có: Nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ

 

14397 / VVANHOC / vie (VN)

Chiêu hồn : Nghiên cứu / Nguyễn Du ; Trọng Miên phê bình . - Sài Gòn : Đông Phương, 1942 . - 36 tr. : minh họa ; 25 cm

Ký hiệu kho : VL 299

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25; V5(1)3-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Với một trí tưởng tượng mãnh liệt, một nghệ thuật linh động Nguyễn Du đã tạo thành một khúc nhạc tấu ghê gớm của những cô hồn, một điệu khiêu vũ rùng rợn của những bộ xương, một bức tranh bi thảm, một bài thơ sâu sắc lạ lùng. Trong cảnh đêm dài vô tận của trời đất tối tăm, thi sĩ bắt ta nghĩ đến những hồn mồ côi lưu lạc, mười loài chúng sinh không nơi nương tựa, và lòng thương của người thơ kêu gọi đến lòng bác ái của đức Phật từ bi

 

14410 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Lê Văn Hòe chú giải, hiệu đính, bình luận . - H. : Nxb. Quốc học thư xã, 1953 . - 722 tr. ; 24 cm

Ký hiệu kho : VL 318

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-53; V5(1)4-335

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Nghiên cứu thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Du (1765 - 1820)nhân sang sứ Tàu gặp cuốn tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân chép truyện Thuý Kiều, ông liền chép lại bằng thơ nôm và đặt tên là Đoạn Trường Tân Thanh, tức là truyện Kiều ngày nay. Truyện tả cuộc đời lênh đênh chìm nổi của một kỹ nữ đa tài, đa tình. Truyện Kiều là cả một kho tài liệu vô tận về điển cố văn chương cũng như về văn phạm học, từ ngữ học. Các tác giả của sách này tập trung chú giải truyện vào các điểm chính sau: -Chú giải những tiếng nôm khó hiểu, các điển cố văn chương, chữ sách Tàu, ở ca dao, tục ngữ, phê bình lướt qua nhân vật trong truyện về mặt luân lý

 

14568 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Thúy Kiều = Đoạn trường Tân thanh / Nguyễn Du ; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần 6 . - H. : Tân Việt, 1950 . - 207 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : VL 339

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tác giả huý là Du, Tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt hiệu là Hồng Sơn Liệp hộ, quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy ông Hoàng Giáp Xuân, quận công Nguyễn Nghiễm. Ông sinh năm 1765 mất năm 1820. Truyện Thuý Kiều được sáng tác từ cốt truyện của tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân

 

14575 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Bùi Thiện Căn chú thích . - Kđ. : Knxb., Kn. . - 500 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : VL 342

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

14649 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Vân Kiều : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vĩnh d. sang tiếng Pháp . - H. : Nxb. Alexandre De Rhodes, 1942 . - 322 tr. : minh họa ; 22 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Văn Vĩnh, ,d.

Ký hiệu kho : VL 507

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

14650 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Vân Kiều : T.2 / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vĩnh d. sang tiếng Pháp . - H. : Nxb. Alexandre De Rhodes, 1943 . - 453 tr. ; 24 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Văn Vĩnh, ,d.

Ký hiệu kho : VL 508-T.2

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-24

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

 

15060 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Nghiên cứu / Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can, Vũ Tam Tập,... d. ; Nguyễn Sĩ Lâm hđ. ; Trương Chính gt. . - H. : Văn học, 1965 . - 572 tr. ; 22 cm

Đồng tác giả: Phạm Khắc Khoan, ,d. ; Ngô Ngọc Can, ,d. ; Vũ Tam Tập, ,d. ; Lê Thước, ,bs. ; Trương Chính, ,bs.

Ký hiệu kho : VL 532, VL 527, VL 533

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 4; V6(1)-24

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Văn học cổ ; Thơ cổ ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách thu thập được cả thảy 249 bài, trong đó Thanh hiên tiền hậu tập 78 bài, Nam trung tạp ngâm 40 bài và Bắc hành tạp lục 131 bài. Khi có nhiều bản khác nhau thì đối chiếu các bản mà chọn lấy chữ thích đáng nhất. Trường hợp có chữ chép khác nhau, ghi vào phần khảo dị. Về cách sắp xếp các bài thơ: Nam trung tạp ngâm gồm những bài thơ làm từ năm 1805 đến cuối năm 1812. Bắc hành tạp lục gồm những bài thơ làm khi đi sứ Trung Quốc. Thanh hiên thi tập trích lục rất lộn xộn, không theo một thứ tự nào. Đọc 3 tập thơ chữ Hán này, chúng ta còn có thể giải quyết được một vấn đề trước nay ý kiến rất phân tán: thái độ của Nguyễn Du đối với các triều đại

 

15554 / VVANHOC / vie (VN)

Khảo luận Kim Vân Kiều và phụ trương chú thích : Nghiên cứu / Hà Thanh Mai . - In lần 1 . - Sài Gòn : Như ý, 1957 . - 290 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 17342

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-335

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Khảo luận văn học ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 chương: Nguồn gốc sách Đoạn trường tân thanh - lược trích và phân đoạn; Xã hội truyện Kiều; Tâm lý cá nhân và xã hội nàng Kiều - Chữ trinh của nàng Kiều, Cái chết của Từ Hải; Văn chương truyện Kiều; Tư tưởng của Nguyễn Du; Tựa Đoạn trường tân thanh - Bài tựa truyện Kiều vịnh truyện Kiều

 

15562 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Vân Kiều : Đoạn Trường tân thanh / Nguyễn Du ; Bùi Khánh Diễn chú thích . - In lần 2 . - Sài Gòn : Sống mới, 1960 . - 264 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 17351

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-241

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Du tựa là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh năm 1765. Bản chú thích này là bản chú thích đầu tiên về tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Bản chú thích này do cụ Bùi Khánh Diễn chú thích (1851 - 1912), cụ sinh trưởng trong một gia đình lấy đạo nho làm gốc. Ưu điểm của cuốn sách này là ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tích cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh Tâm Tài Nhân mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du

 

15593 / VVANHOC / vie (VN)

Luận đề văn chương : Luyện thi trung học đệ nhất cấp và tú tài / Minh Văn, Xuân Tước . - In lần 2 . - Sài Gòn : Sống mới, 1971 . - 146 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Xuân Tước,

Ký hiệu kho : Vv 17390

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)6-4...4; V5(1)3-31

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Nguyễn Gia Thiều ; Nguyễn Công Trứ ; Cao Bá Quát ; Nguyễn Du ; Nguyễn Khuyến ; Phan Châu Trinh (1872-1926 ) ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 22 luận đề, bàn về văn chương của các tác giả: Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Phan Chu Trinh,...

 

15709 / VVANHOC / vie (VN)

Cổ tích Việt Nam : Truyện cổ tích / Nguyễn Bính . - In lần 1 . - H. : Nguyễn Du, 1952 . - 78 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : VL 95

Ký hiệu PL (BBK): V3(1)-615

Từ khoá : Văn học dân gian ; Truyện cổ tích ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách có 64 truyện cổ tích, chia làm 7 mục: Sự tích những vị thần, tiên; Sự tích những người kỳ lạ; Sự tích mấy tục lạ; Sự tích những ngày tết; Sự tích các nghề; Những truyện kỳ lạ; Những truyện vui cười

 

15750 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Nghiên cứu / Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hạnh phiên dịch, gt. . - H. : Văn hóa, 1959 . - 150 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Bùi Kỷ, ,d. ; Phan Võ, ,d. ; Nguyễn Khắc Hạnh, ,d.

Ký hiệu kho : VL 167, VL 182

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-4 Nguyễn Du 4; V6(1)-24

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Văn học cổ ; Thơ cổ ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách này chia làm 3 phần theo 3 thời kỳ khác nhau: Những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt; Những tác phẩm làm trong thời kỳ làm quan triều Nguyễn: Những tác phẩm làm trong thời kỳ đi sứ Trung Quốc

 

16942 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh : Bản Kinh đời Tự Đức 1870 / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị . - H. : Văn học; Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2003 . - 536 tr. ; 20 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Quảng Tuân, ,d.

Ký hiệu kho : Vv 30095, Vv 30096

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25; V5(1)3-335

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Nghiên cứu thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đi tìm nguyên tác Truyện Kiều luôn là sự quan tâm của các học giả. Cuốn sách này giới thiệu một bản Kiều Nôm cổ nữa, bản Kinh do Lâm Nọa Phu sao chép dưới triều Tự Đức năm 1870. Bản này được Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, luận giải và khảo dị với các bản nôm khác, qua đó độc giả thấy rõ sự khác biệt giữa bản Kinh và bản Phường. Sách gồm các phần : Lời giới thiệu, Nhận xét, Bài tựa của Lâm Nọa Phu, Bài thơ Đề từ của Phạm Quý Thích, Truyện Kiều : Nguyên văn chữ Nôm, phiên âm, chữ viết tắt, Phụ lục

 

17067 / Viện Văn học / vie (VN)

Nguyễn Du và Truyện Kiều / Nguyễn Bách Khoa . - H. : Văn Mới, 1942 . - 340 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 8277

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)3-4 Nguyễn Du 3

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 2 phần: Phần 1: Nguyễn Du: I. Huyết thống Nguyễn Du. II. Thời đại Nguyễn Du. III. Thân thế Nguyễn Du. IV. Cá tính Nguyễn Du. Phần thứ 2: Truyện Kiều. I. Xã hội truyện Kiều. II. Tâm tính các vai trò: Kim Trọng. III. Từ Hải. IV. Thúy Kiều. V. Tâm lý truyện Kiều. VI. Triết lý truyện Kiều

 

18777 / VVANHOC / vie (VN)

Kim Vân Kiều: Đoạn Trường Tân Thanh / Nguyễn Du; Bùi Khánh Diễn chú thích . - Lần thứ 3 . - Sài Gòn : Nxb. Sống mới, 1960 . - 264 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Bùi Khánh Diễn, ,chú thích

Ký hiệu kho : VL 4407

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Nguyễn Du tựa là Tố Như hiệu là Thanh Hiên sinh 1765. Bản chú thích này là bản chú thích đầu tiên về tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh do cụ Bùi Khánh Diễn chú thích. Ưu điểm của cuốn sách này là ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tính cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh Tâm Tài Nhân mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du

 

19216 / VVHOC / vie (VN)

Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều = An Approach on Nguyen Du's Style in the "Novel of Thuy Kieu" / Phan Ngọc . - Tái bản có bổ sung . - H. : Thanh niên, 2003 . - 408 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 30493

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)3-4 Nguyễn Du 4

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Văn học so sánh ; Phong cách nghệ thuật ; Nguyễn Du (1766-1820 ) ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Về phong cách của Nguyễn Du trong truyện Kiều, tuy có nhiều bài viết đáng chú ý, nhưng nhìn chung chưa có công trình ngôn ngữ học về toàn bộ phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Chuyên luận này đưa ra phương cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu phong cách Nguyễn Du qua Truyện Kiều. Sách gồm 10 chương: Một vài khái niệm mở đầu; Chung quanh vấn đề tư tưởng của Truyện Kiều; Phương pháp tự sự của Nguyễn Du; Truyện Kiều, tiểu thuyết phân tích tâm lý; Một vài vấn đề nhận thức luận chung quanh Truyện Kiều; Cách bố cục Truyện Kiều theo yêu cầu của kịch; Ngữ pháp Nguyễn Du; Phong cách học và phân tích văn học

 

19302 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Phạm Đan Quế lược chú . - H. : Thanh niên, 2003 . - 244 tr. ; 14 cm

Ký hiệu kho : Vn 865

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 3 phần. Phần 1: Gặp gỡ và đính ước; Phần 2: Gia biến và lưu lạc; Phần 3: Tái hồi Kim Trọng

 

19380 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều của Nguyễn Du : Chú thích, chú giải và những tư liệu gốc / Hà Huy Giáp gt ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 2000 . - 712 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Hà Huy Giáp, ,gt. ; Nguyễn Thạch Giang, ,Khảo đính và chú thích

Ký hiệu kho : Vv 30216

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)33-335; V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cổ ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; Thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều là tác phẩm văn học ưu tú được nhân dân ta rất ưa thích. Từ trước tới nay có nhiều bản Nôm, bản quốc ngữ được in ra để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu truyện Kiều của nhân dân. Sách gồm 4 phần: 1. Giới thiệu Nguyễn Du và Truyện Kiều, 2. Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều, 3. Truyện Kiều - Văn bản khảo đính và chú thích, 4. Phụ lục

 

20100 / VVANHOC / vie (VN)

Cái hay và cái đẹp của tiếng Việt trong 'Truyện Kiều' / Hoàng Hữu Yên . - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2003 . - 167 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 30601

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-334

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Ngôn ngữ ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tập sách này viết về 'cái hay cái đẹp của tiếng Việt trong Truyện Kiều', đề cập tới một số vấn đề sau: Truyện Kiều trong lòng nhân dân ta và quá trình đánh giá ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều, nghệ thuật sử dụng từ thuần Việt của lời ăn tiếng nói hàng ngày, Nghệ thuật sử dụng từ Hán Việt làm giàu tiếng Việt,...

 

20189 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Bản Nôm cổ nhất 1866, mới phát hiện / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, khảo dị, chú giải . - H. : Văn học; Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2004 . - 550 tr. : ảnh ; 20 cm

Đồng tác giả: Nguyễn Quảng Tuân, ,phiên âm, khảo dị, chú giải

Ký hiệu kho : Vv 30705

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là bản Nôm được xem là cổ nhất - Bản Liễu Văn Đường 1866 mới phát hiện ở Nghệ An. Bản này được khắc in năm 1866, niên hiệu Tự Đức thứ 19 cổ hơn bản của Thư viện trường Sinh ngữ Đông Phương tới 6 năm, sách gồm 3 phần: Nhận định về bản Kim Vân Kiều tân truyện khắc in năm 1866, - Văn bản Truyện Kiều, - Chú giải

 

20238 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Ahn Kyong Hwan d. . - Seoul : Culture journal, 2004 . - 290 tr. : 1 chd. ; 21 cm

Đồng tác giả: Ahn Kyong Hwan, ,d.

Ký hiệu kho : VL 1371

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều là một tác phẩm cổ điển kiệt xuất của văn học Việt Nam được liệt vào những tác phẩm thế giới. Cuốn sách này lần đầu tiên được tiến sĩ Ahn Kyong Hwan dịch ra tiếng Hàn Quốc. Ông là chủ nhiệm khoa tiếng Việt trường Đại học Yongsan, là người Hàn Quốc đầu tiên nhận học vị thạc sĩ và tiến sĩ ngôn ngữ tại trường Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

 

20347 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận,... hđ. ; Đào Duy Anh, Xuân Diệu, Hoài Thanh gt. . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2002 . - 288 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Đào Duy Anh, ,chú giải ; Đào Duy Anh, ,gt. ; Xuân Diệu, ,gt. ; Hoài Thanh, ,gt.

Ký hiệu kho : Vv 30840

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-25

Từ khoá : Văn học cận đại ; Truyện thơ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 2 phần: Giới thiệu về Truyện Kiều; Văn bản Truyện Kiều

 

20353 / VVANHOC / vie (VN)

Chữ nghĩa Truyện Kiều / Nguyễn Quảng Tuân . - In lần 3 . - H. : Văn học, 2004 . - 272 tr. ; 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 30846

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-35

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; Văn bản ; 'Truyện Kiều' ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Sách gồm 3 phần: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua bản quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký; Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua quyển 'Tự điển Génibrel'; Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua các bản Nôm và quốc ngữ từ đầu thế kỷ 20 đến nay

 

20430 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều : Tìm về Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Đinh Trần Cương khảo biện, chú thích . - Hà Tĩnh : Nxb. Hội Văn nghệ, 2005 . - 288 tr. ; 19 cm

Đồng tác giả: Đinh Trần Cương, ,khảo biện, chú thích

Ký hiệu kho : Vv 30951

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)4-3; V6(1)-253

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đinh Trần Cương sinh 1920 tại Hà Tĩnh. Sách gồm 2 phần: Khảo biện và chú thích; Truyện Kiều (văn bản)

 

20495 / VVANHOC / vie (VN)

Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - H. : Giáo dục, 2005 . - 1995 tr. : minh họa ; 27 cm

Ký hiệu kho : VL 1434

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)-335

Từ khoá : Văn học Trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác gia ; Nghiên cứu tác phẩm ; 'Truyện Kiều' ; Văn bản ; Tiếp nhận văn học ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

 

20649 / VVANHOC / vie (VN)

Ba trăm năm lẻ : Danh nhân truyện ký / Vũ Ngọc Khánh . - H. : Lao động, 2005 . - 239 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 31082

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-443

Từ khoá : Văn học hiện đại ; Truyện danh nhân ; Truyện ký ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Giải đáp một số thắc mắc về thân thế, tư tưởng và tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

 

21046 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du - đời và tình / Đinh Công Vĩ . - H. : Phụ nữ, 2006 . - 157 tr. : ảnh + bảng ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 31322

Ký hiệu PL (BBK): V5(1)5-4 Nguyễn Du 1

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Nghiên cứu tác phẩm ; Nghiên cứu tác gia ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tìm hiểu về phả ký Nguyễn Du từ cội nguồn tổ tông và các vùng đất lịch sử, văn hóa ảnh hưởng tới cuộc đời Nguyễn Du. Phân tích các tác phẩm thơ của Nguyễn Du

 

21390 / VVANHOC / vie (VN)

Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Thanh hiên thi tập ; Nam trung tạp ngâm ; Bắc hành tạp lục / Trần Văn Nhĩ d., Đinh Ninh hđ. . - H. : Văn nghệ, 2007 . - 583 tr. : ảnh + bản đồ ; 20 cm

Đồng tác giả: Trần Văn Nhĩ, ,d. ; Đinh Ninh, ,hđ.

Ký hiệu kho : Vv 31687

Ký hiệu PL (BBK): V6(1)-251; V5(1)4/5-4Nguyễn Du1

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ chữ Hán ; Thơ ; Nguyễn Du ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tác giả giới thiệu 250 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du ở các tập: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm. Phương pháo dịch thuật của dịch giả là: dịch sát nguyên bản, giữ không khí đường thi, giữ nguyên thể với các bài tứ tuyệt và các bát cú; các bài trường thiên thì dùng thể song thất lục bát

 

22415 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Thế Quang . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 416 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho : Vv 32705

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu tác gia ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam

 

22701 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều - Nôm, Quốc ngữ đối chiếu / Nguyễn Du ; Phan Tử Phùng bs. . - H. : Khoa học Xã hội, 2008 . - 454 tr. : ảnh ; 21 cm

Đồng tác giả: Phan Tử Phùng, ,bs.

Ký hiệu kho : Vv 32898

Từ khoá : Văn học trung đại ; Thơ ; Chữ Nôm ; Chữ Quốc ngữ ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Tác giả đã chọn lựa một bản Kiều Nôm được các nhà Hán Nôm và các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đánh giá là cổ nhất, là gần nhất với nguyên tác của Nguyễn Du là bản Liễu Văn Đường 1871 khắc in trên ván gỗ đang được lưu trữ ở Paris để dùng máy vi tính cho chuyển dịch chữ Nôm Nguyên dạng từ dọc sang ngang, chữ Quốc ngữ được diễn âm tương ứng dưới từng chữ, dưới từng câu thơ

 

22759 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Du : Phê bình và bình luận văn học / Mai Quốc Liên, Cao Huy Đỉnh, Phan Ngọc,... . - H. : Văn học, 2011 . - 254 tr. ; 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 32885

Từ khoá : Nghiên cứu văn học ; Phê bình ; Bình luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần, phần đầu là những bài viết có tính chất tổng quan, khái quát về chân dung, phong cách cũng như những đóng góp nhất định trên nhiều phương diện của tác giả Nguyễn Du. Phần sau là một số bài viết bình luận, phân tích, đánh giá về những tác phẩm tiêu biểu của ông

 

22859 / VVANHOC / vie (VN)

Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Vân Hạc Lê Văn Hòe chú giải, hiệu đính, bình luận . - H. : Lao động; Trung tâm VHNN Đông Tây, 2011 . - 464 tr. ; 21 cm

Đồng tác giả: Lê Văn Hòe, ,chú giải, hđ., bình luận

Ký hiệu kho : Vv 33338

Từ khoá : Văn học trung đại ; Nghiên cứu văn học ; Truyện Kiều ; Chú giải ; Bình luận ; Việt Nam

Giới thiệu ND : Truyện Kiều chú giải gồm có những phần hiệu đính, chú giải, bình luận giúp người đọc hiểu thấu hơn, thưởng thức cái hay của truyện, cũng như đôi khi phân biệt cái dở của truyện

 

                                                                             THƯ VIỆN VVH

 

Các tin đã đưa ngày: