Đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học

26/09/2012

Đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học Thân gửi quý bạn đọc! Tạp chí Nghiên cứu văn học trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm chọn đọc và đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học thời gian qua. Để quý bạn đọc kịp thời cập nhật, theo dõi các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình,lịch sử văn học Việt Nam và nước ngoài, Ban Trị sự Tạp chí tổ chức hệ thống nhận đặt và giao Tạp chí theo địa chỉ yêu cầu của quý bạn đọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

(Tạp chí nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử văn học)

 

Địa chỉ: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại Tòa soạn: (024) 38252895, máy lẻ 115     Fax: (024) 38250385

Điện thoại di động: (84) 01683404828

Email: nghiencuuvanhoc@yahoo.com

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đặt mua:.............................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................

Đại diện bởi ông (bà):.................................................................. Chức vụ: .................................

Điện thoại: ............................. Fax: .............................. Email:.....................................................

1.  Đăng ký đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học

(từ tháng ........ năm ............... đến tháng ........ năm ...............)

Số tháng đặt mua (1)

Số cuốn/tháng
(2)

Đơn giá

(3)

Thành tiền

(1) × (2) × (3)

12 tháng

________cuốn

_________.000đ

_______________.000đ

__________tháng

________cuốn

_________.000đ

_______________.000đ

 

2. Phương thức thanh toán

a. Chuyển khoản theo địa chỉ:

Tên chủ tài khoản:   Nguyễn Thị Kim Nhạn  Tài khoản số: 014704060041947

                                    Ngân hàng Quốc tế (VIB), Phòng giao dịch Lê Thánh Tông, Hà Nội.

b. Hoặc thanh toán trực tiếp; hoặc gửi thư chuyển tiền qua đường bưu điện.

c. Đơn giá:

-         Mua trực tiếp Tạp chí tại Tòa soạn, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 31.000đ/cuốn;

-         Đăng kí Tòa soạn gửi Tạp chí qua đường Bưu điện: 35.000đ/cuốn.

3. Một số lưu ý

-         Phiếu đặt mua này có giá trị như Hợp đồng kinh tế;

-         Thanh toán ngay sau khi đặt mua hoặc khi nhận được thông báo của Tòa soạn;

-         Tạp chí Nghiên cứu văn học phát hành 1 số/tháng vào ngày 25 hàng tháng và được gửi (miễn phí bưu điện) theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng kí đặt mua Tạp chí của khách hàng.

                                                                ........................., ngày ........ tháng ........ năm ...............

                                                                                           NGƯỜI ĐẶT MUA

                                                                                        Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

Tải mẫu Phiếu đặt mua tạp chí tại đây:

/PublishingImages/phieu dat mua tap chi nghien cuu van hoc.pdf

/PublishingImages/phieu dat mua tap chi nghien cuu van hoc.docx

Các tin đã đưa ngày: