THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

09/10/2018

Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), diễn đàn của các nhà khoa học trong và ngoài nước, nơi công bố các công trình nghiên cứu lí luận, lịch sử, phê bình văn học,… Bài đăng Tạp chí là kết quả nghiên cứu mới, chưa công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ

 

1. Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nơi công bố các công trình nghiên cứu, lí luận và phê bình văn học… của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Bài đăng Tạp chí là kết quả nghiên cứu mới, chưa công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt, định dạng khổ A4, font Times New Roman; độ dài từ 4.000 - 12.000 chữ; tóm tắt không quá 250 chữ và từ khoá (tiếng Việt, tiếng Anh). Khái niệm/ thuật ngữ tiếng nước ngoài chưa được sử dụng rộng rãi để nguyên văn.

3. Việc trích dẫn trong bài phải ghi rõ nguồn. Đối với trích dẫn nguyên văn để trong ngoặc kép “…”. Đối với trích dẫn ở vị trí bị lược bỏ cần đặt thêm dấu ngoặc vuông […]. Trường hợp không trực tiếp dùng tài liệu gốc, cần ghi rõ nguồn (Tác giả, công trình…). Đặt dấu hai chấm trước khi trích dẫn và dấu chấm hết trích dẫn ở bên ngoài dấu ngoặc kép. Số kí hiệu của từng tài liệu tham khảo trong bài trình bày theo quy cách sau: [số thứ tự của tài liệu trích dẫn, số trang - viết tắt tr.], ví dụ [2, tr.68].

4. Các dẫn giải đặt ở chân trang, đánh số độc lập ở từng trang.

5. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết; xếp theo thứ tự ABC. Tài liệu tiếng Việt xếp theo tên tác giả hoặc theo chữ cái đầu của tên tài liệu (không có tên tác giả). Tài liệu tiếng nước ngoài xếp theo thứ tự họ của tác giả. Số thứ tự tài liệu để trong ngoặc vuông, ví dụ [1], [2]…

Quy cách ghi Tài liệu tham khảo:

* Với bài đăng trên báo, tạp chí in: Tên tác giả (năm), “Tên bài” (tên dịch giả), Tên báo/ tạp chí [in nghiêng], số, tập, ngày/ tháng.

* Với bài in trong sách, chương sách và luận án: Tên tác giả (năm), “Tên bài/ chương” (tên dịch giả), trong Tên tác giả chủ biên, Tên sách [in nghiêng], nhà xuất bản (viết tắt: Nxb.), nơi xuất bản (Hà Nội)...

* Với bài công bố trên internet: Tên tác giả (năm công bố), “Tên tài liệu” (tên dịch giả), nguồn: link bài (ngày/ tháng/ năm truy cập).

6. Cuối bài ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.

* Email liên hệ: tapchincvh@gmail.com

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3825. 2895 (115).

 

Các tin đã đưa ngày: