THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

09/10/2018

Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), diễn đàn của các nhà khoa học trong và ngoài nước, nơi công bố các công trình nghiên cứu lí luận, lịch sử, phê bình văn học,… Bài đăng Tạp chí là kết quả nghiên cứu mới, chưa công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

 

THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ

 

 

1. Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), diễn đàn của các nhà khoa học trong và ngoài nước, nơi công bố các công trình nghiên cứu lí luận, lịch sử, phê bình văn học,… Bài đăng Tạp chí là kết quả nghiên cứu mới, chưa công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

 

2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt, định dạng khổ A4, font Times New Roman; độ dài từ 4.000 chữ đến 12.000 chữ; tóm tắt (tiếng Việt, tiếng Anh) không quá 250 chữ; từ khoá (tiếng Việt, tiếng Anh). Khái niệm/ thuật ngữ tiếng nước ngoài chưa được sử dụng rộng rãi để nguyên văn. Tiêu đề bài viết in chữ thường, đậm, không quá 25 chữ.

Bài đã đăng trên Tạp chí thuộc bản quyền của Tạp chí.

 

3.Việc trích dẫn trong bài phải ghi rõ nguồn. Đối với trích dẫn nguyên văn để trong ngoặc kép “…”. Đối với trích dẫn không liên tục, cần đặt thêm dấu ngoặc vuông […] vào vị trí bị lược bỏ. Trường hợp, không trực tiếp dùng tài liệu gốc, cần ghi rõ dẫn theo nguồn nào (Dẫn theo Tác giả: công trình…). Đặt dấu hai chấm trước khi trích dẫn và dấu chấm hết trích dẫn ở bên ngoài dấu ngoặc kép.

 

4.Chú thích đặt ở cuối bài (không thêm danh mục tài liệu tham khảo), đánh số theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 1 (không dùng số La mã và kí hiệu khác).

 

Quy cách chú thích như sau:

 

* Với bài đăng trên báo, tạp chí in: Tên tác giả, “Tên bài” (tên dịch giả), Tên báo/ tạp chí [in nghiêng], số, tập, ngày/ tháng/ năm in, số trang (viết tắt: tr.).

 

Ví dụ: Lã Nguyên, “Tố Hữu - lá cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa”, Nghiên cứu văn học, số 4, 2015, tr.16.

 

Ví dụ: Ralph Cohen, “Hướng mở cho nghiên cứu thể loại” (Trần Hải Yến dịch), Nghiên cứu văn học, số 8, 2007, tr. 88.

 

*Với bài in trong sách hay chương sách: Tên tác giả, “Tên bài/ chương” (tên dịch giả), trong Tên tác giả chủ biên, Tên sách [in nghiêng], nhà xuất bản (viết tắt: Nxb.), nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang (viết tắt: tr.).

 

Ví dụ: M. Khrapchenco, “Dostoevski và di sản văn học của ông” (Hà Minh dịch), trong Lê Sơn chủ biên, Sáng tác của Dostoevski - những tiếp cận từ nhiều phía, Thông tin Khoa học xã hội - chuyên đề, H., 2000, tr.12.

 

*Với bài công bố trên internet: Tên tác giả, “Tên bài” (tên dịch giả), ngày/ tháng/ năm công bố, nguồn: link bài (ngày/ tháng/ năm truy cập).

 

Ví dụ: Trọng Trường, “Những bài thơ về nỗi lòng đàn bà của Xuân Quỳnh”, ngày đăng 25/ 8/ 2018. Nguồn: https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/nhung-bai-tho-ve-noi-long-dan-ba-cua-xuan-quynh-3795097.html (ngày truy cập: 12/10/2018).

 

*Với sách in: Tên tác giả chủ biên, Tên sách [in nghiêng] (tên dịch giả), quyển, tập, nhà xuất bản (viết tắt: Nxb.), nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang (viết tắt: tr.).

 

Ví dụ: Trần Đình Sử, Thi pháp Truyện Kiều, Nxb. Giáo dục, H., 2003, tr. 279.

 

Ví dụ: Patrick Brunel, Văn học Pháp thế kỷ XX (Nguyễn Văn Quảng dịch), Nxb. Thế giới, H., 2005, tr. 310.

 

* Với luận án: Tên tác giả, Tên luận án [in nghiêng], Luận án Tiến sĩ…, Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ, nơi bảo vệ, số trang (viết tắt: tr.).

 

Ngô Thị Thanh Nga, Hoa tiên ký trong mạch truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII - đầu thế kỉ XIX, Luận án Tiến sĩ ngữ văn, Học viện Khoa học xã hội, H., 2011, tr.78.

 

5.Cuối bài ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.

 

6.Thư từ, bài viết gửi về địa chỉ email: tapchincvh@gmail.com

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3825. 2895 (115).

Các tin đã đưa ngày: