Nghệ thuật và chân lý khách quan (14/08/2012)

"Nghệ thuật và chân lí khách quan" là tác phẩm mĩ học có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của Lukács, vì cũng như công trình "Tiểu thuyết lịch sử", tác phẩm này là một trong những thành quả đầu tiên của ông trên con đường đến với chủ nghĩa Marx.

Văn học so sánh ở Pháp (14/08/2012)

Pháp là nơi văn học so sánh ra đời từ rất sớm, và cũng đặc biệt phát triển. Tại Pháp, văn học so sánh trước hết phản ánh cách nhìn của các nhà nhân văn chủ nghĩa. Trọng tâm của văn học so sánh được đặt vào văn học với tư cách một hoạt động của con người, chủ thể sản sinh hiểu biết, kiến thức và giá trị, khiến cho văn học so sánh khác biệt rất lớn với lý thuyết văn học.

Tri thức và ngôn ngữ trong tinh thần hậu hiện đại (14/08/2012)

ến hậu hiện đại, văn hóa như là hình thức tổ chức những hoạt động tự cảm nhận (thụ hưởng), nó không nhấn mạnh đến giáo dục đạo đức. Tri thức ngày càng xuất hiện công khai hơn với tư cách là bộ phận của cái văn hóa tự tận hưởng này. Và động lực của tri thức lúc này là để thỏa mãn sự tận hưởng.

Huyền thoại - Tên gọi - Văn hóa (14/08/2012)

Huyền thoại và tên gọi, từ trong bản chất có quan hệ trực tiếp với nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng chế định lẫn nhau, cái này dẫn tới cái kia: huyền thoại bao giờ cũng có tính nhân hoá (gọi tên), tên gọi bao giờ cũng có tính huyền thoại.

Platon luận tội thi nhân (08/06/2012)

Cho dù Platon có sai đến mức nào, ông cũng đã nắm chắc được vấn đề căn bản của văn nghệ, đó là vấn đề quan hệ giữa văn nghệ và nhân sinh suy cho cùng là như thế nào...
Các tin đã đưa ngày: