Lý thuyết và phê bình nữ quyền: từ phê bình xã hội đến phân tích diễn ngôn (04/09/2013)

Cho đến đầu thế kỷ XXI, ở Mỹ, nền học thuật, phê bình và lý thuyết văn học nữ quyền đã làm thành một bộ phận của hệ thống tri thức được sản sinh trong lĩnh vực nghiên cứu nữ quyền.

Cuộc trò chuyện giữa "Tôi" với Dorval (04/09/2013)

Chỉ còn ít thời gian nữa là tròn ba trăm năm ngày sinh nhà văn, triết gia Pháp danh tiếng Denis Diderot (5.X.1713 - 31.VII.1784)...Diderot nổi danh là kiến trúc sư chính lãnh đạo biên soạn bộ Bách khoa toàn thư (Encyclopédie), một công trình đồ sộ gồm 28 tập khổ lớn với sự tham gia của trên một trăm bốn mươi triết gia, nhà khoa học, nhà văn… của thời đại, hoàn thành trong gần một phần tư thế kỷ từ khi bắt đầu khởi công cuối năm 1747 cho đến năm 1771 xuất bản tập cuối cùng, một công trình có ý nghĩa to lớn mang hơi thở cách mạng của thời đại bấy giờ.

Phương thức huyền thoại trong sáng tạo văn học (04/09/2013)

Mối quan hệ giữa huyền thoại và văn học diễn ra trên nhiều bình diện khác nhau. Có những huyền thoại xưa giầu tính chất văn chương, đóng góp vào kho tàng văn học dân gian vô cùng phong phú của nhân loại. Bài viết này không đi vào nghiên cứu giá trị văn chương của các huyền thoại xưa, lâu nay vẫn quen gọi là thần thoại.

Thi pháp học hiện đại trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam thế kỷ XX (14/08/2013)

Thi pháp học không phải là hướng nghiên cứu văn học duy nhất trong thời gian qua, nhưng phải thừa nhận nó là hiện tượng nổi bật nhất. Các hướng nghiên cứu phân tâm học, văn học so sánh, xã hội học, văn hoá học, tuy có một số thành tựu rất đáng kể, vẫn chưa được đẩy tới thành những trường phái nghiên cứu hấp dẫn rộng rãi những người nghiên cứu.

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của ký hiệu học (01/08/2013)

Nếu chúng ta nói về di sản của Bakhtin thì sẽ nảy sinh câu hỏi về quan hệ của nó đối với di sản của phái hình thức luận Nga mà vào thời đó đang là một thực tế ngữ văn sống động chứ chưa trở thành lịch sử. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để lưu ý đến những ý kiến mang tính luận chiến của M.M. Bakhtin. Tôi muốn đề cập ở đây hai vấn đề, nhưng đây thậm chí không phải là nói về sự luận chiến của ông với phái hình thức Nga, mà là về sự bàn luận và làm rõ ra quan niệm của Ferdinand de Saussure, người đã có lý thuyết ngôn ngữ tạo ra một cuộc cách mạng thực sự không chỉ trong lịch sử ngôn ngữ học, mà trong toàn bộ các khoa học nhân văn thời kỳ này.
Các tin đã đưa ngày: