Văn học phải chấp nhận và thích ứng với quy luật thị trường (30/05/2015)

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho rằng, văn học đổi mới như là một sự thức tỉnh, bước đầu đầy tính chất nửa vời của một lớp nhà văn trong “đội ngũ thống nhất” của các hội đoàn văn nghệ, hoặc chỉ liên quan đến những nhà văn có tham dự đời sống văn nghệ ở Việt Nam những năm 1985-1990. “Sự đổi mới nửa vời” của lớp nhà văn này biểu lộ rõ rệt nhất là về tổ chức.

''Văn học thị trường TP HCM'' làm nóng hội thảo" (30/05/2015)

Từ TP HCM, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Nhơn và Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy tới dự Hội thảo bằng tham luận: "Văn học thị trường ở TP HCM". Nghiên cứu này xuất phát từ thực tế trong vài năm gần đây, từ "văn học thị trường" - chỉ các tác phẩm nặng tính giải trí -xuất hiện thường xuyên. Các tác phẩm theo dòng này trở thành xu hướng và luôn nằm trong danh sách bán chạy.

Văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới (30/05/2015)

Mục đích của hội thảo nhằm tiếp tục đánh giá, luận giải tổng kết một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới.

Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng (30/05/2015)

Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các nhà văn, dịch giả, nhà lý luận, phê bình văn học. Trong đó các tham luận tập trung phân tích, đánh giá về đội ngũ sáng tác, các hiện tượng, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của văn học thời kỳ đổi mới; nhận diện, lý giải những đổi mới trên phương diện thể loại và những thử nghiệm mới trong sáng tạo nghệ thuật; đúc rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sáng tạo và tiếp nhận văn học thời kỳ đổi mới; dự báo khả năng phát triển của văn học, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác của văn học trong thời kỳ mới…
Các tin đã đưa ngày: