Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng” (30/05/2015)

Hội thảo khoa học quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng nhằm tiếp tục đi sâu đánh giá, luận giải tổng kết một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam 30 năm đổi mới.

Viện Văn học chúc mừng: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn “Thơ dân tộc Tày từ 1945 đến nay” (03/07/2013)

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Lê Văn Lân và PGS.TS Hà Công Tài, nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn với đề tài: “Thơ dân tộc Tày từ 1945 đến nay”; chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 62.22.34.01 tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2013

Thể loại văn học Việt Nam trung đại: cội nguồn, diễn trình và đặc thù (02/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, có mã số CT.09-12-08, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội nghiệm thu xếp loại khá.

Các thể tài văn học Nôm (23/11/2011)

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Lâm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện.

Loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam (23/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.
Các tin đã đưa ngày: