Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng”

30/05/2015

Hội thảo khoa học quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng nhằm tiếp tục đi sâu đánh giá, luận giải tổng kết một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam 30 năm đổi mới.

Hội thảo khoa học quốc gia

“Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng”

PV 

VanVN.Net - Ngày 28/05/2015, Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng” đã được tổ chức tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (số 1, Liễu Giai, Hà Nội).

Đến dự có TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam; PGS.TS. Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học Tp. HCM; đại diện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu phê bình văn học trên cả nước.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức phát động công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986) đến nay, đã gần 30 năm qua, văn học Việt Nam đã có nhiều bước chuyển, đạt nhiều thành tựu đáng kể trên tất cả các thể loại, tuy còn nhiều hạn chế, nhiều vấn đề mới phức tạp nảy sinh, đòi hỏi phải có sự lý giải thấu đáo, khoa học. Tiếp nối thành công của Hội thảo Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (2014), Hội thảo khoa học quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng  nhằm tiếp tục đi sâu đánh giá, luận giải tổng kết một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam 30 năm đổi mới.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, trong báo cáo đề dẫn hội thảo đã nêu rõ: Đây là lĩnh vực năng động nhất, dấu ấn đổi mới hiện lên rõ nét nhất. Tại đó, bạn đọc nghe thấy hơi thở nóng hổi của cuộc sống, những tri nhận mới mẻ của nhà văn về thế giới, về lịch sử và con người, nơi thai nghén, phát lộ những tư tưởng mỹ học mới, nơi thể hiện rõ nhất sự nhạy cảm văn hóa của nhà văn.

Trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, chúng ta phải trả lời câu hỏi: Văn học Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Chúng ta đã góp gì thêm để làm giàu hơn di sản tinh thần nhân loại. Nhà văn, anh là ai? Sứ mệnh của nhà văn là gì?

TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội thảo đã đón nhận nhiều tham luận, ý kiến trao đổi của các nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu phê bình văn học. Giáo sư Hà Minh Đức (Viện Văn học), với tham luận “Một vài suy nghĩ về đổi mới trong văn nghệ”: Đổi mới là quy luật, là động lực của sự phát triển xã hội; Đổi mới trong Văn nghệ có những thuận lợi và khó khăn riêng; giá trị bền vững và vượt thời của cái mới trong văn nghệ.

Theo giáo sư Hà Minh Đức, giá trị bền vững và vượt thời của cái mới trong văn nghệ là thể hiện cái thiêng liêng, vĩ đại và sức mạnh của dân tộc; thể hiện sâu sắc quyền sống, thân phận và sức mạnh của con người vượt lên mọi áp bức, và, những đổi mới trong văn nghệ nhanh chóng bị lãng quên.

Giáo sư Phong Lê (Viện Văn học) trong tham luận “Văn học Việt từ đổi mới đến hội nhập, nhìn từ lực lượng viết” nêu chú ý: Đổi mới và Hội nhập là hai thời kỳ khác nhau, cần đặt văn học đổi mới trong tổng thể văn học Việt Nam hiện đại để thấy tính kế thừa và tính chuyển đổi (hoặc đứt đoạn) của nó.

Giáo sư Phong Lê (Viện Văn học)

GS.TS Trần Đình Sử (ĐHSP Hà Nội): Văn học Việt Nam từ 1986 đến nay có nhiều thành tựu, song sự đánh giá nhiều khi rất phân tán, trái chiều, phức tạp nhất là việc vận dụng tiêu chí “định hướng chính trị tư tưởng”. Không ít tác phẩm vấp phải vấn đề nhạy cảm chính trị bị lên án, cấm đoán, sau một thời gian, tính nhạy cảm của vấn đề suy giảm, tác phẩm lại được đón nhận. Từ thực tế đó, chúng tôi đề nghị đánh giá văn học nên vận dụng tiêu chí định hướng chính trị trên tinh thần văn hóa, tránh đẩy tác phẩm văn học, do khác biệt về nội dung so với chính trị và địa vị thù địch.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Người tạo ra bước ngoặt trong văn chương (khẳng định của nhà phê bình văn học La Khắc Hòa) – trong tham luận Tôi viết truyện “Tướng về hưu: 30 năm qua, truyện “Tướng về hưu” được một số người coi là mốc đánh dấu mở đầu cho thời kỳ đổi mới văn học ở Việt Nam. “Tướng về hưu” nói được hai việc quan trọng: Một là về hình thức: Đây là tác phẩm đặc sắc có tính chất bạo động về ngôn ngữ. Hai là về nội dung: Đây là tác phẩm đặc sắc đưa được “đạo” vào nội dung tác phẩm văn học. Đạo ở đây được hiểu là con đường tự nhiên, con đường thoát hiểm, con đường sống sót, con đường hy vọng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

PGS.TS Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Tp. HCM: Có thể nói mỗi thời đoạn tiếp theo, kết quả có thể cao hay thấp, nhiều ít khác nhau, nhưng đều đáng chú ý, bởi lẽ, sự đổi mới là một xu thế không thể đảo ngược.

PGS.TS. Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học Tp. HCM

Hội thảo khoa học quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới – thực trạng và triển vọng đã nhận được 72 tham luận của các nhà văn, dịch giả, nhà lý luận phê bình văn học từ các Viện, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các trường đại học và một số cơ quan báo chí trên cả nước. 

Nguồn: http://vanvn.net/news/1/5805-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-sang-tac-van-hoc-viet-nam-thoi-ky-doi-moi--thuc-trang-va-trien-vong.html

Các tin đã đưa ngày: