Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thế giới quan tôn giáo trong dân ca nghi lễ của người Dao Tuyền (11/09/2017)

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có hệ ý thức, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Thế giới quan tôn giáo vừa là vấn đề thuộc tín ngưỡng, tâm linh, vừa phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ấy. Trong các hình thức, nghi lễ dân gian, dân ca nghi lễ là loại hình thể hiện chân thực và sống động nhất điều này. Bài viết nghiên cứu sâu về thế giới quan tôn giáo được thể hiện qua dân ca nghi lễ của người Dao Tuyển, một dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Nguyễn Vỹ (11/09/2017)

Trong tiến trình phát triển phong trào Thơ mới 1932-1945, Nguyễn Vỹ thuộc lớp nhà thơ tiên phong, giai đoạn khai phá, mở đường, đặt nền móng.

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC (15/08/2017)

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau:

Thông báo truy cập miễn phí CSDL trực tuyến (28/05/2017)

Hiện nay Viện thông tin KHXH đã mua quyền truy cập tính theo năm một số cơ sở dữ liệu online sau
Các tin đã đưa ngày: