Đang online: 1

Lượt truy cập:

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học (27/11/2018)

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (1953-2018).

Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học (1953 – 2018) (27/11/2018)

Tới dự Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và các cán bộ, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học…

VIỆN VĂN HỌC 65 NĂM VINH DỰ, TỰ HÀO (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, Viện Văn học đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận, luôn luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tầm nhìn 2030

VIỆN VĂN HỌC VÀ SỨ MỆNH CỦA MỘT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HỌC LỚN (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Viện Văn học vẫn tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản theo quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng, đồng thời nhanh chóng tiếp thu những tinh hoa văn hóa và học thuật thế giới, qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín lớn lao của mình.
Các tin đã đưa ngày: