Đang online: 1

Lượt truy cập:

Viện Văn học - 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới (27/11/2018)

Trong thời gian tới, Viện Văn học tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện. Hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học

Viện Văn học - Trung tâm nghiên cứu văn học lớn nhất của cả nước kỷ niệm 65 năm thành lập (27/11/2018)

Đến nay, Viện Văn học vừa kiên trì hướng nghiên cứu cơ bản, vừa có ý thức gắn nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn văn hóa và văn học, đồng thời tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với các trường Đại học, các Viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học (27/11/2018)

Cùng với việc mở rộng quy mô và định hướng nghiên cứu, cơ cấu tổ chức của Viện cũng có sự điều chỉnh thích hợp. Hiện nay, Viện có 10 phòng ban, trong đó có 6 phòng chuyên môn, 4 phòng chức năng là Tổ chức Hành chính, Quản lý khoa học, Phòng Thông tin- Tư liệu- Thư viện và Tạp chí Nghiên cứu văn học
Các tin đã đưa ngày: