Đang online: 1

Lượt truy cập:

VIỆN VĂN HỌC 65 NĂM VINH DỰ, TỰ HÀO (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, Viện Văn học đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận, luôn luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tầm nhìn 2030

VIỆN VĂN HỌC VÀ SỨ MỆNH CỦA MỘT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HỌC LỚN (25/11/2018)

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Viện Văn học vẫn tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản theo quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng, đồng thời nhanh chóng tiếp thu những tinh hoa văn hóa và học thuật thế giới, qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín lớn lao của mình.

Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học. (07/11/2018)

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Viện Văn học trân trọng thông báo và kính mời Quý vị là Nghiên cứu sinh các khóa đã từng học tập và nghiên cứu tại Viện Văn học và Khoa Văn học - Học viện KHXH về dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Văn học.

Từ Ban Văn Sử Địa đến Viện Văn học (06/11/2018)

Viện Văn học chính thức thành lập vào đầu năm 1960 theo Quyết định số 038-TTg ngày 6/2/1960 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, lịch sử hình thành của Viện phải được tính từ ngày 02-12-1953, khi Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ra Quyết định về việc thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học.
Các tin đã đưa ngày: