Đang online: 1

Lượt truy cập:

Hội thảo Khoa học “Cuộc đời và Sự nghiệp Văn học Lưu Quang Vũ” (22/09/2018)

Đây là dịp để các nhà nghiên cứu trong nước cùng thảo luận và tổng kết sự nghiệp sáng tác của Lưu Quang Vũ, nhằm đánh giá một cách đầy đủ hơn những cống hiến nghệ thuật to lớn của ông đối với văn học nghệ thuật nước nhà.

Hội thảo Kỷ niệm 100 năm năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính (21/09/2018)

Dịp này, Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Viện Văn học đã xuất bản cuốn kỷ yếu Trăm năm Nguyễn Bính – Truyền thống và hiện đại do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Kỷ yếu gồm 47 bài viết chọn lọc từ hơn 70 tham luận, tập trung tiếp cận và khám phá sáng tác của Nguyễn Bính từ nhiều phương diện như giới, thi pháp học, liên văn bản, sinh thái học, phân tâm học, văn hóa học, ngôn ngữ học...

THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp văn học Lưu Quang Vũ (02/08/2018)

Do điều kiện khách quan chưa cho phép, nên Ban Tổ chức Hội thảo quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp văn học Lưu Quang Vũ cụ thể như sau: - Thời gian: Thứ Tư, ngày 29/8/2018

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục (06/07/2018)

Nhằm ghi nhận, tri ân một lần nữa những cống hiến to lớn của ông, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục, dự kiến vào trung tuần tháng 9/2018.
Các tin đã đưa ngày: