Đang online: 1

Lượt truy cập:

Tọa đàm khoa học về 80 năm Thơ mới (19/04/2012)

Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2012, Viện Văn học tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề 80 năm Thơ mới (1932-2012).

Nghiên cứu sinh Hoàng Tố Mai bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ văn học “Edgar Allen Poe, quan niệm nghệ thuật và tác phẩm” (19/04/2012)

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lộc Phương Thủy, nghiên cứu sinh Hoàng Tố Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn học với đề tài:“Edgar Allen Poe, quan niệm nghệ thuật và tác phẩm”,chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ; mã số 62.22.30.20, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 06 tháng 4 năm 2012.

Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học (19/04/2012)

Ngày 10 tháng 4, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học". Đây là một hoạt động nhằm phổ biến và triển khai sâu rộng Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới vào đời sống".

Hội đồng khoa học Viện Văn học nhiệm kỳ 2012- 2016 (12/04/2012)

Hội đồng khoa học đã bầu PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn làm Chủ tịch, TS. Đỗ Hải Ninh làm Thư ký khoa học. Các ủy viên gồm: PGS.TS. Trương Đăng Dung, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh, PGS.TS. Tôn Thảo Miên, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ, PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, TS. Trần Hải Yến.
Các tin đã đưa ngày: