Đang online: 1

Lượt truy cập:

Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2011- 2016 (05/04/2012)

Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 2017/ QĐ- KHXH về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Văn học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Phó Viện trưởng Viện Văn học, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thư mời viết tham luận Tọa đàm khoa học (05/04/2012)

Nhân dịp "Châu thổ", thơ tuyển lần thứ nhất của tác giả Nguyễn Quang Thiều được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, Viện Văn học tổ chức Tọa đàm khoa học "Nguyễn Quang Thiều trong sự đổi mới thơ Việt Nam đương đại". Qua trường hợp thơ Nguyễn Quang Thiều, tọa đàm hướng đến việc tìm hiểu và định giá thơ ca của Nguyễn Quang Thiều như một tiếng nói đại diện của thế hệ nhà thơ sau 1975 trong bối cảnh của quá trình đổi mới thơ Việt Nam đương đại

Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kì 2011- 2016 (05/04/2012)

Ngày 20 tháng 01 năm 2012, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 2018/ QĐ- KHXH về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2011- 2016.

Nghiên cứu sinh Đỗ Hải Ninh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ văn học “Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện trong văn học Việt Nam đương đại” (05/04/2012)

Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện đang ngày càng chiếm được sự quan tâm của giới nghiên cứu lý luận phê bình bởi những mối liên hệ đa chiều của nó với các ngành khoa học khác như tâm lý học, xã hội học với các hướng nghiên cứu như phân tâm học, hậu hiện đại, lý thuyết chấn thương,
Các tin đã đưa ngày: