Đang online: 1

Lượt truy cập:

Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2014

31/01/2015

Vào ngày 10/12/2014, Viện Văn học đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2014 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tham dự ngày tổng kết có ban lãnh đạo và cán bộ công chức trong Viện, đại diện các phòng ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2014

 

Vào ngày 10/12/2014, Viện Văn học đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2014 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tham dự ngày tổng kết có ban lãnh đạo và cán bộ công chức trong Viện, đại diện các phòng ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thay mặt ban lãnh đạo, PGS.TS. Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp đã đọc  Báo cáo tổng kết công tác Viện Văn học năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, trong đó khẳng định: “Viện Văn học đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học. Toàn thể cán bộ, viên chức Viện Văn học đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự chủ, năng động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác”. Báo cáo nhấn mạnh hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phương châm “Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng các đề tài được giao, dứt điểm hoàn toàn tình trạng nợ đọng. Trong năm 2014, Viện đã tổ chức hai hội thảo khoa học quốc gia (Văn học và văn hóa tâm linh, Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế) được dư luận đánh giá cao. Hoạt động xuất bản khởi sắc với khoảng 20 đầu sách chuyên khảo cá nhân, viết chung, biên dịch, biên soạn. Tạp chí Nghiên cứu văn học xây dựng được nhiều số chuyên đề, đã in khoảng 140 mục bài đảm bảo chất lượng học thuật, ngày càng định hình rõ nét các chuyên mục, theo sát tôn chỉ, mục đích của một tạp chí khoa học hàn lâm. Đồng thời, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và đào tạo được kiện toàn; công tác tài chính – kế toán, thông tin - thư viện, quản lý cơ sở vật chất ngày càng được chuẩn hóa; hoạt động hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được duy trì, phát triển.

Phát biểu ý kiến xây dựng, các cán bộ trong Viện nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, lấy hiệu quả học thuật làm thước đo cho việc hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị; chú ý khắc phục tình trạng hành chính hóa, cục bộ và lợi ích nhóm phái; nêu cao tinh thần dân chủ và trách nhiệm cá nhân; chú trọng mở rộng các mối liên kết khoa học ở trong và ngoài nước; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu và quan tâm đến lớp cán bộ trẻ, xu thế trẻ hóa và vấn đề tiếp nối các thế hệ… Tham dự tổng kết, đại diện các phòng ban chức năng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã giải đáp các câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm và phân tích thực trạng tình hình Viện Văn học trong tương quan với các Viện khác, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ học thuật của Viện Văn học trong thời gian tới.

P.V

 

Các tin đã đưa ngày: