Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng

03/03/2015

Tiếp nối Hội thảo Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (5/2014), nhằm tiếp tục đi sâu đánh giá, tổng kết những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam 30 năm đổi mới, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                ------------------------

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

 THƯ MỜI

VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

 

Tiếp nối Hội thảo Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (5/2014), nhằm tiếp tục đi sâu đánh giá, tổng kết những thành tựu, hạn chế của thực tiễn sáng tác văn học Việt Nam 30 năm đổi mới, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Quốc gia Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng.

BTC trân trọng kính mời các nhà văn, các nghiên cứu quan tâm viết bài tham dự hội thảo.

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

1) Đội ngũ sáng tác, những hiện tượng tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học thời kỳ Đổi mới.

2) Các khuynh hướng, trào lưu sáng tác.

3) Những đổi mới trên phương diện thể loại và những thử nghiệm, sáng tạo nghệ thuật.

4) Bài học kinh nghiệm từ văn học thời kỳ Đổi mới.

5) Khả năng phát triển của văn học, giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thời gian tổ chức: Tháng 5 năm 2015.

Địa điểm tổ chức: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, HN.

Hạn nhận đăng ký tham luận: ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Hạn nhận toàn văn tham luận: ngày 30 tháng 4 năm 2015.

Tham luận xin gửi dưới dạng file-word theo địa chỉ email quanlykhoahocvvh@gmail.com

           Thông tin thêm, xin liên hệ Phòng QLKH&HTQT, Viện Văn học: TS. Phạm Văn Ánh: 0988.364078, ThS. Vũ Thanh Loan: 0914.968642.

            Các tham luận tham gia Hội thảo sẽ được Ban tổ chức đọc duyệt, lựa chọn mời trình bày tại hội thảo, sau đó, được biên tập để xuất bản.  

Cá nhân nhà nghiên cứu tự lo phương tiện đi lại và nơi lưu trú trong thời gian dự Hội thảo.

Trân trọng thông báo!

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO

Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng

1.      Họ và tên:

2.      Địa chỉ liên lạc:

3.      Số điện thoại:

4.      Email:

5.      Tên bài tham luận:

6.      Tóm tắt nội dung tham luận (khoảng 300 từ):

                      

Các tin đã đưa ngày: