Đang online: 1

Lượt truy cập:

SÁCH CỦA CÁC TÁC GIẢ VIỆN VĂN HỌC 2015

11/01/2016

Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du: 250 năm nhìn lại. NXB Khoa học xã hội, H., 2015. Đây là công trình tập hợp, tuyển chọn những tham luận tiêu biểu trong Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du với chủ đề “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại” nhằm đánh giá lại những thành tựu nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều. ...

SÁCH CỦA CÁC TÁC GIẢ VIỆN VĂN HỌC 2015

 

 

* Nguyễn Huy Bỉnh: Truyện kể dân gian trong không gian văn hóa xứ Bắc (chuyên luận). NXB Khoa học xã hội, H., 2015, 368 trang.

Công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa truyện kể dân gian và văn hóa xứ Bắc, làm rõ sự hình thành truyện cổ từ cơ tầng văn hóa và sự tác động trở lại của truyện cổ trong sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa xứ Bắc. Sách gồm 4 chương: Chương 1. Không gian văn hóa xứ Bắc và sự lưu truyền truyện kể dân gian. Chương 2. Truyền thuyết dân gian xứ bắc trong mối tương quan với lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo. Chương 3. Truyện cổ tích xứ Bắc và dấu tích địa phương hóa. Chương 4. Truyện làng cười xứ Bắc và dấu ấn văn hóa các làng cười.

 

* Phạm Phương Chi: Cảm thức nghệ thuật trong sử thi Ramayana, NXB Đại học Quốc gia, H., 2015, 344 trang.

Chuyên luận giới thiệu và phân tích những đặc trưng của lí luận văn học Ấn Độ thông qua việc tìm hiểu cảm thức nghệ thuật trong sử thi Ramayana, bao gồm các phần: 1. Phân tích lịch sử nghiên cứu sử thi như là một quan niệm nghệ thuật của Ấn Độ ở Việt Nam và thế giới, 2. Phân tích truyền thống cảm thức nghệ thuật trong tư duy Ấn Độ, 3. Nguyên lí cảm nghiệm thẩm mĩ (Rasa) trong cảm thức nghệ thuật của sử thi Ramayana (Cảm nghiệm thẩm mĩ Bi thương (Karuna); Cảm nghiệm thẩm mĩ Tình yêu (Srngara); Cảm nghiệm thẩm mĩ An bình (Santa), 4. Nguyên lí khơi gợi (Dhavni) trong cảm thức nghệ thuật của sử thi Ramayana. Phần Phụ lục dịch các thuật ngữ thi học, mĩ học, lí luận văn học Ấn Độ cơ bản. Trong công trình này, những phân tích sử thi Ramayana dựa vào các nguyên lí lí luận văn học Ấn Độ góp phần khẳng định một chỗ dựa lí thuyết cho việc phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học Ấn Độ nói riêng và văn học nói chung tại Việt Nam.

 

* Hà Minh Đức: Ký ức những sắc màu của thời gian. NXB Chính trị quốc gia, H., 2015, 255 trang.

Gồm 50 mẩu ký ức về cuộc đời, nghệ thuật, thời gian và một số suy nghĩ riêng qua chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống.

 

* Hà Minh Đức: Nghìn dặm xa nơi xứ người. NXB Giáo dục, H., 2015, 346 trang.

Bút ký ghi lại những chuyến đi nước ngoài gồm 3 tập viết về Mỹ, Nga, Pháp và 12 bài báo viết về các nước khác như Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Bỉ,…

 

* Cao Kim Lan: Tác giả hàm ẩn trong tu từ học tiểu thuyết. NXB Văn học, H., 2015, 462 trang.

 Chuyên luận gồm 3 phần: Những vấn đề của tu từ học tiểu thuyết, Tác giả hàm ẩn, và Những gương mặt tác giả hàm ẩn trong văn xuôi hiện đại Việt Nam, giới thiệu lịch sử hình thành và các vấn đề cơ bản của tu từ học tiểu thuyết, tập trung làm sáng tỏ khái niệm then chốt – tác giả hàm ẩn trên bình diện lý thuyết và thực tiễn văn học Việt Nam.

 

* Nhiều tác giả: Giáo sư NGND Hà Minh Đức. NXB Đại học Quốc gia, H., 2015, 407 trang.

Tập hợp các bài nghiên cứu và đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Giáo sư - NGND Hà Minh Đức nhân dịp kỷ niệm 80 năm sinh. Các bài viết của thế hệ đồng nghiệp, học trò từ các trường Đại học, các cơ quan như Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Văn học, Hội đồng Lý luận phê bình văn nghệ Trung ương,… đều thể hiện thái độ, tình cảm trân trọng đối với GS. Hà Minh Đức - một nhà nghiên cứu văn học cần mẫn, tận tụy với nghề, một người thầy nhân hậu của các thế hệ học trò và một tâm hồn nghệ sĩ vừa nghiên cứu vừa sáng tác thơ, bút ký.

 

* Tôn Gia Huyên, Chương Thâu, Tôn Thảo Miên (sưu tầm và biên soạn): Tôn Quang Phiệt 1900 – 1973. NXB Văn học, H., 2015, 2 tập, 3 quyển, 2830 trang.

Công trình tập hợp tương đối đầy đủ trước tác của nhà nghiên cứu Tôn Quang Phiệt. Quyển 1- Lịch sử, là những công trình nghiên cứu các giai đoạn lịch sử và các nhân vật tiêu biểu của lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 2- Văn học, 2 quyển, tập hợp những công trình nghiên cứu văn học và sáng tác văn chương của Tôn Quang Phiệt. Bộ sách này còn công bố Hồi ký và phần Phụ lục là những tình cảm của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè thân hữu dành cho Tôn Quang Phiệt.

 

* Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tổng tập. NXB Văn học, H., 2014, 1647 trang.

Nhóm biên soạn Phòng Văn học Việt Nam cổ trung đại Viện Văn học gồm Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh phối hợp với Hội Lịch sử Hải Phòng thực hiện.

Công trình giới thiệu, phiên dịch các tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm bao gồm thơ văn chữ Hán, thơ Nôm và sấm ký. Tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm được khảo sát một cách tổng thể, trên cơ sở đó lựa chọn giới thiệu những tác phẩm có độ xác tín cao nhất. Được nhóm biên soạn thực hiện công phu trong nhiều năm, cho đến nay, đây là cuốn sách đầy đủ, bề thế nhất về tác phẩm Nguyễn Bỉnh Khiêm, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về sự nghiệp trước thuật của tác gia đặc biệt này. Đây cũng là công trình hướng tới kỷ niệm 430 năm ngày mất Nguyễn Bỉnh Khiêm (1585 - 2015).

 

* Trần Thị Băng Thanh (chủ biên): Chí Đình Nguyễn Văn Lí (1796-1868) - Tổng tập thơ văn, tập I. NXB Khoa học xã hội, H., 2015, 1051 trang.

 Sách nghiên cứu, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, trước tác  văn chương của Nguyễn Văn Lí, một nhà khoa bảng, nhà chính trị, tác gia văn học lớn thời Nguyễn, bạn tri giao của Cao Bá Quát, Miên Thẩm, Nguyễn Văn Siêu. Ông là tác gia lớn song đến nay hầu như ít được nghiên cứu giới thiệu. Tác phẩm hiện còn gần 1000 bài thơ và nhiều tác phẩm viết theo các thể loại khác. Tập I giới thiệu trên 500 bài thơ. Dự kiến tập II sẽ xuất bản đầu năm 2016. 

 

* Nguyễn Thanh Tâm, Ngô Hương Giang: Mai Văn Phấn và hành trình thơ vào cõi khác. Chuyên luận. NXB Hội Nhà văn, H., 2015, 460 trang.

Cuốn sách chú giải 11 tập thơ của  Mai Văn Phấn để có những căn cứ cho việc đánh giá tác giả thơ này trong dòng chảy thơ Việt Nam đương đại. Từ việc chú giải thơ qua một trường hợp tiêu biểu, công trình hướng tới tìm hiểu những vấn đề như: Mai Văn Phấn và sự dịch chuyển văn hoá qua thơ; Khủng hoảng thơ Việt Nam đương đại; Mai Văn Phấn – Kinh nghiệm vượt khủng hoảng và những bất ổn của kinh nghiệm đó trong đời sống thơ ca đương đại.

 

* Nguyễn Thanh Tâm: Loại hình Thơ mới Việt Nam 1932 – 1945. Chuyên luận. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, 380 trang.

Chuyên luận giới thuyết về lý thuyết loại hình trong nghiên cứu văn học và thơ ca hướng đến việc mô tả, lý giải và khẳng định: Thơ mới là một loại hình thơ trong tiến trình thơ trữ tình Việt Nam từ khởi thủy đến hiện đại; mô tả lịch sử nghiên cứu vấn đề Loại hình Thơ mới, đặc tính của kiểu tư duy Thơ mới, cấu trúc của kiểu tư duy Thơ mới, đồng thời mở ra hướng nghiên cứu loại hình Thơ mới như một hiện tượng có tính quy luật trên phạm vi Đông Á đầu thế kỷ XX.

 

* Trần Khánh Thành, Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Lan Anh: Khuynh hướng tượng trưng và siêu thực trong thơ Việt Nam hiện đại. Chuyên luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, 320 trang.

 

Chuyên luận giải quyết một số vấn đề: Chủ nghĩa tượng trưng và Siêu thực trong nghệ thuật; Thơ mới và sự tiếp biến với thơ phương Tây; khuynh hướng tượng trưng, siêu thực trong Thơ mới; khuynh hướng tượng trưng, siêu thực trong thơ Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975 ở miền Bắc, miền Nam (qua các gương mặt tiêu biểu); khuynh hướng tượng trưng, siêu thực trong thơ Việt Nam sau 1975.

 

* Bích Thu: Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận. NXB Văn học, H., 2015, 627 trang.

Cuốn sách tập hợp 45 bài tiểu luận, phê bình trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, thể hiện cách tiếp cận riêng và những quan sát, đánh giá của tác giả về văn học Việt Nam hiện đại qua những trường hợp cụ thể. Sách gồm 2 phần: Phần 1. Thể loại, đặc trưng và phát triển tiếp cận văn học Việt Nam từ góc độ nghiên cứu thể loại với những khái quát về đặc trưng và quá trình phát triển của thể loại văn học Việt Nam hiện đại đặc biệt là tiểu thuyết và ký; Phần 2. Nhà văn – chân dung và lối viết là những nghiên cứu về tác giả làm nổi bật những gương mặt văn chương đương đại qua dấu ấn phong cách, tư tưởng nghệ thuật, lối viết.

 

* Viện Văn học: Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du: 250 năm nhìn lại. NXB Khoa học xã hội, H., 2015, 815 trang.

Đây là công trình tập hợp, tuyển chọn những tham luận tiêu biểu trong Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du với chủ đề “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại” nhằm đánh giá lại những thành tựu nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, tập sách hướng đến những tìm tòi mới, từ đề xuất diễn dịch văn bản (bao gồm cả phiên âm, dịch thuật) đến đọc mới các tác phẩm của Nguyễn Du và đọc mới những cách diễn dịch trước đây; trong đó tiêu điểm là tìm kiếm tư liệu, tiếp cận các tập thơ chữ Hán, kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du từ những góc nhìn mới. Ngoài phát biểu của lãnh đạo các cấp xếp ở đầu sách, sách được chia thành hai phần, tương ứng với hai chủ đề chính của hội thảo: Phần 1: Cuộc đời, di sản của Nguyễn Du – nhìn từ trong và ngoài quốc gia; Phần 2: Truyện Kiều – những phương thức diễn dịch, chuyển hóaq

                                                                                                      HẢI NINH (tổng hợp)

Các tin đã đưa ngày: