Đang online: 1

Lượt truy cập:

Hội thảo "Văn học Việt Nam – Bản sắc và Hội nhập"

24/02/2016

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu văn học trong bối cảnh đổi mới, đồng thời khẳng định chủ trương phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, kết nối và hội nhập.

HỘI THẢO KHOA HỌC "VĂN HỌC VIỆT NAM – BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP"

 

 

Ngày 21/1/2016, tại Viện Văn học, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học Ngữ văn với chủ đề Văn học Việt Nam – Bản sắc và Hội nhập. Hội thảo đã nhận được 53 tham luận của các nhà khoa học đến từ Viện Văn học, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học KHXH&NV, Hội Nhà văn Việt Nam, Đại học Văn hóa, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lao động và Xã hội, Đại học Hùng Vương, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Phú Xuân, Đại học Đồng Tháp, Đại học Quảng Nam, Đại học Đà Lạt, Viện Triết học, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cao đẳng Hải Dương, Hội khuyến học Duy Tiên – Hà Nam, Trường THPT Cồn Tiên (Quảng Trị), Thành phố Huế,…

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu văn học trong bối cảnh đổi mới, đồng thời khẳng định chủ trương phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, kết nối và hội nhập.

Buổi sáng, 05 tham luận được báo cáo: Xác lập căn cước dân tộc – Trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX đối diện với sự kiện Hát đối đáp (phân tích trường hợp Nguyễn Văn Huyên) của TS. Nguyễn Mạnh Tiến (Viện Văn học); Thơ Hoàng Cầm – nhìn từ mã nhan đề của TS. Thái Phan Vàng Anh (ĐHSP Huế); Giải kiến tạo chủ thể trong tự truyện hư cấu (Autofiction) – Một vài liên hệ với tiểu thuyết Việt Nam đương đại của TS. Đỗ Hải Ninh (Viện Văn học); Không gian thôn dã trong văn học đương đại, từ truyền thống đến phản truyền thống của ThS. Đặng Thị Thái Hà (Viện Văn học) và Bản sắc truyện ngắn Trang Thế Hy nhìn từ phê bình sinh thái của Ths. Nguyễn Hồng Anh (ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh).

Buổi chiều, 06 tham luận tập trung vào một số vấn đề như: Thần thoại học và tâm lý nhân loại – Ba đại diện tiêu biểu của trường phái phân tâm học (TS. Bùi Thị Thiên Thai – Viện Văn học); Nghiên cứu văn hóa và bước chuyển của nghiên cứu văn học (TS. Trần Ngọc Hiếu – ĐHSP Hà Nội); Cấu trúc thẩm mỹ của chủ thể sáng tạo – nhìn từ thơ Việt Nam đương đại (TS. Nguyễn Thanh Tâm – Viện Văn học); Nhân vật nghịch dị trong tiểu thuyết đương đại Việt Nam (NCS. Huỳnh Thu Hậu – Đại học Quảng Nam); Vấn đề biến đổi giá trị văn hóa tinh thần người Tày trong tản văn Y Phương (TS. Nguyễn Huy Bỉnh – Viện Văn học); Trịnh Sâm và Tâm thanh tồn dụy tập (TS. Nguyễn Mạnh Hoàng – Viện Thông tin KHXH).

Tổng kết hội thảo, PGS.TS. Vũ Thanh (Phó Viện trưởng) đánh giá: các tham luận đều có chất lượng tốt, có những kiến giải mới về vấn đề bản sắc trong văn học Việt Nam với nhiều hướng tiếp cận cũng như đặt ra nhiều vấn đề thảo luận thú vị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Những tham luận có chất lượng sẽ được ban tổ chức chọn lựa, biên tập để xuất bản thành kỷ yếu trong thời gian sắp tớiq

Nguyễn Thanh Tâm

Các tin đã đưa ngày: