Đang online: 1

Lượt truy cập:

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN VĂN HỌC NHIỆM KỲ 2016-2021

10/11/2016

Với sự nhất trí cao của các công đoàn viên tại Đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết thúc phiên bầu cử, có 4 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: 1) Nguyễn Huy Bỉnh; 2) Nguyễn Mai Phương; 3) Phạm Quang Khánh; 4) Lê Hương Thủy.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN VĂN HỌC NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Ngày 17/10/2016, tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm - đại diện Ban Dân vận, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Khổng Thị Kim Anh - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đăng Điệp - Bí thư chi bộ Viện Văn học, Viện trưởng Viện Văn học; đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Bí thư chi bộ, Q. Tổng biên tập Nghiên cứu Văn học, Phó Viện trưởng Viện Văn học; đồng chí Vũ Thanh - Phó Viện trưởng Viện Văn học; cùng toàn thể công đoàn viên của Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cùng Đoàn Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã thông báo Quy chế làm việc với sự tham gia của 56 công đoàn viên. Đại hội Công đoàn Viện Văn học được khai mạc và diễn ra trong không khí trang trọng. Với tư cách Chủ tịch Công đoàn Viện Văn học, đồng chí Phạm Thị Thu Hương đã đọc Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2016 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Công đoàn Viện Văn học luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo, sự phối hợp của các đoàn thể trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống thường nhật của công đoàn viên chính là điều kiện để Công đoàn Viện Văn học hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Công đoàn Viện Văn học đã đạt được kết quả trên một số lĩnh vực: Công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; công tác tham gia kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nữ công đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; công tác tài chính; công tác văn thể; công tác kiểm tra.

Đại hội Công đoàn Viện Văn học thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng với những nội dung chính trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác phát động và tổng kết thi đua; thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện, động viên các công đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia tích cực các hoạt động xã hội do các cấp phát động.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm đã chia sẻ với các kết quả hoạt động công đoàn Viện Văn học; theo đồng chí, tổ chức công đoàn thực hiện 2 nhiệm vụ căn bản: đảm bảo đoàn kết và duy trì những ững xử nhân văn trong cơ quan. Công đoàn Viện Văn học cần quan tâm nhất đến không khí làm việc của cơ quan để duy trì sự hài hòa. Công đoàn cần cũng phát huy vai trò trong việc quản lý cán bộ, phát huy tính dân chủ song cũng cần nhắc nhở đoàn viên công đoàn tôn trọng kỷ luật cơ quan, giữ được căn bản những quy định của cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Khổng Thị Kim Anh đánh giá Ban chấp hành khóa cũ đã hoàn thành tốt chức năng bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt vai trò phát huy tinh thần đoàn kết  trong cơ quan. Ban chấp hành khóa mới cần tiếp nối, phát huy những thành tích của Ban chấp khóa cũ đồng thời khắc phục những hạn chế để đưa hoạt động của công đoàn Viện ngày một đi lên.

Với tư cách là Bí thư chi bộ Viện Văn học, Viện trưởng Viện Văn học PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp tán thành báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn, ghi nhận những đóng góp của Ban chấp hành Công đoàn trong 5 năm qua và mong muốn Công đoàn phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho các quyết sách của Viện. Công đoàn cần tạo ra không khí vui vẻ, đoàn kết trong cơ quan. Công đoàn trong những ngày lễ tết cần thực hiện việc phân chia phúc lợi một cách hài hòa đồng thời nhắc nhở các Đoàn viên công đoàn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, công việc chung của tập thể.

Cuối cùng, với sự nhất trí cao của các công đoàn viên tại Đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết thúc phiên bầu cử, có 4 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: 1) Nguyễn Huy Bỉnh; 2) Nguyễn Mai Phương; 3) Phạm Quang Khánh; 4) Lê Hương Thủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Huy Bỉnh đã dành những lời cảm ơn chân thành đến Chi ủy, Ban Lãnh đạo đã luôn quan tâm, giúp đỡ hoạt động công đoàn; cảm ơn đến toàn thể công đoàn viên Viện Văn học đã tin tưởng, tín nhiệm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí hứa sẽ cùng Ban Chấp hành Công đoàn cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn Viện Văn học.

 

Các tin đã đưa ngày: