Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thông báo về việc Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017

09/02/2017

Thực hiện Luật “Thuế thu nhập cá nhân”, Viện Văn học yêu cầu cán bộ, nhân viên thực hiện Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017.

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017)

 

          Thực hiện Luật “Thuế thu nhập cá nhân”, Viện Văn học yêu cầu cán bộ, nhân viên  thực hiện Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017.
          - Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia được hoàn thành và chuyển về bộ phận kế toán trước ngày 15/02/2017.

          - Đối với các trường hợp năm 2016 đã kê khai và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, nếu năm 2017 không có gì thay đổi thì chỉ cần khai và nộp 01 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh  theo mẫu 20.

          - Đối với các trường hợp có sự thay đổi so với năm trước – tăng người phụ thuộc (như trường hợp mới sinh thêm con), nộp 02 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.         

                                                    

              BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Tải Thông báo về việc Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017

Tải file Mẫu Đăng ký giảm trừ gia cảnh 

Các tin đã đưa ngày: