Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thông báo truy cập miễn phí CSDL trực tuyến

28/05/2017

Hiện nay Viện thông tin KHXH đã mua quyền truy cập tính theo năm một số cơ sở dữ liệu online sau

Thông báo truy cập miễn phí CSDL trực tuyến

 

Hiện nay Viện thông tin KHXH đã mua quyền truy cập tính theo năm một số cơ sở dữ liệu online sau:

1.     Proquest Central: bộ CSDL bao gồm 25 CSDL đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Khoa học xã hội, Công nghệ,…. Ngoài ra CSDL còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, y tế, giáo dục,… và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế.

2.     Credo Reference: là CSDL tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà XB khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học công nghệ, y dược học, kinh tế, ngoại giao, tâm lý học, văn học nghệ thuật,… CSDL cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 NXB uy tín trên thế giới với tính chính xác và mức độ tin cậy cao.

3.     CSDL công bố khoa học và công nghệ Việt Nam: là CSDL toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987.

4.     CSDL báo cáo kết quả nghiên cứu là: CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia. CSDL gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, trong đó có các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Ngoài ra Viện Thông tin KHXH còn được quyền truy cập miễn phí trong thời hạn từ 17/5 đến hết 30/6/2017 bộ sưu tập sách điện tử ISEAS với hơn 500 đầu sách điện tử các nước ASEAN về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo. Lịch sử, văn hóa, ngoại giao,… được xuất bản từ năm 1980 đến 2016.

Các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN có thể truy cập miễn phí, không giới hạn số lượng người tra cứu đồng thời tất cả các CSDL online trên tại Viện Thông tin KHXH thông qua mạng LAN hoặc máy tính xách tay.

     Trân trọng thông báo!

                                                                                  Thư viện Viện Văn học

Các tin đã đưa ngày: