Đang online: 1

Lượt truy cập:

Chương trình Hội thảo quốc tế "Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu"

11/12/2017


 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

      VIỆN VĂN HỌC

VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

   INSTITUTE OF LITERATURE

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CONFERENCE PROGRAM

 

Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu

Ecocriticism: Local and Global Voices

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

PROGRAM

PHIÊN KHAI MẠC/ OPENING SESSION

Địa điểm: Hội trường tầng 3D (Place: 3D Hall)

 

Chủ tọa/Chairmen:

- PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung Ương.

(Associate Prof. Dr. Nguyễn Thế Kỷ - Member of the Central Committee of the Vietnamese Communist Party, Director-General of The Voice of Vietnam (VOV), Chairman of The National Council for Theory and Criticism of Literature and Arts.)

- GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

(Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuấn – President, Vietnam Academy of Social Sciences)

- PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học

(Associate Prof. Dr. Nguyễn Đăng Điệp – Director, Institute of Literature)

MC. Dr. Phạm Văn Ánh

 

8:00-8:30

Đón tiếp đại biểu, phát kỷ yếu

Welcoming Representatives, Distributing Conference Proceedings.

TS. Phạm Văn Ánh Giới thiệu ban điều hành

Dr.  Phạm Văn Ánh Introducing Chairmen

 

8:30-8:45

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN phát biểu

Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuấn, President, Vietnam Academy of Social Sciences giving speech

8:45-9:00

Đọc báo cáo đề dẫn

PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học

Introducing Speech  

Associate Dr. Nguyễn Đăng Điệp, Director, Institute of Literature

9:00-9:30

Coffee break

 

 

 

 

CÁC PHIÊN HỌP/ SESSIONS

 

PHIÊN 1A/SESSION 1A

Địa điểm: Phòng họp 3D, nhà A

(Place: 3D Hall, A Tower)

PHIÊN 1B/SESSION 1B

Địa điểm: Phòng họp 3E, nhà A

(Place: 3E Hall, A Tower)

09:30-11:30

Điều hành/ Chairs:

- Prof. Dr.  Trần Đình Sử

- Dr. Trần Hải Yến

Thư kí/Secretary:

Dr. Đặng Thị Thu Hà

Điều hành/ Chairs:

- Prof. Dr.  Nguyễn Đăng Điệp

- Poet Nguyễn Quang Thiều

- or Associate Prof. Dr. Ngô Văn Giá

Thư kí/Secretary:

Dr. Cao Kim Lan

9:30-9:50

- Prof.Dr. Trần Lê Bảo:

Bàn về văn hóa sinh thái văn chương

On the Ecological Culture of Literature)

- Writer Nguyễn Huy Thiệp

Some Thoughts about Ecocriticism in Vietnamese Literature

9:50-10:10

- Nguyễn Thị Tịnh Thy:

Sinh thái học tinh thần và những gợi dẫn cho nghiên cứu văn chương

Spriritual Ecology and Suggestions for Literature Review

 

- Dr. Trần Thị Nhung:

Sáng tác của Trần Nhân Tông dưới góc nhìn phê bình sinh thái

Trần Nhân Tông’s works from Perspectives of Ecocriticism

 

10:10-10:30

- Prof. Ursula K. Heise:

Thành phố sinh học: Phê bình sinh thái và thách thức của đô thị

Biocities: Ecocriticism and the Challenge of the Urban

 

- MA. Đặng Thị Thái Hà:

Mơ hồ sinh thái: Sự chất vấn những ảo tưởng du lịch sinh thái trong văn xuôi đương đại (Trường hợp Nguyễn Ngọc Tư) 

Ecoambiguity: The Question of Ecotourism in Contemporary Vietnamese Prose (Case of Nguyễn Ngọc Tư’s works) 

 

10:30-10:50

Lã Thụy Vinh (Lü Ruirong):  Xây dựng tâm thức trong văn hóa đọc xanh

Building the Mind in the Green Reading Culture

 

 

 

Serena Chou: “Một ngôi sao khiêu dâm ngẫu nhiên”: David Mas Masumoto, Khiêu thực và hoạt động chính trị của phong trào ẩm thực

An Accidental Porn Star”: David Mas Masumoto, Food Pornography, and the Politics of the Food Movement

10:50-11:30

Thảo luận

11:30-13:15

Ăn trưa

 

 

CÁC PHIÊN HỌP/ SESSIONS (Tiếp tục/cont.)

 

 

PHIÊN 2A/SESSION 2A

Địa điểm: Phòng họp 3D, nhà A

(Place: 3D Hall, A Tower)

PHIÊN 2B/SESSION 2B

Địa điểm: Phòng họp 3E, nhà A

(Place: 3E Hall, A Tower)

13:15-15:15

SESSION 2

Điều hành/Chairs:

- Prof.Dr. Lã Nhâm Thìn

- Dr. Bùi Thị Thiên Thai

Thư kí/Secretary: MA. Quách Thu Hiền

 

SESSION 2

Điều hành/Chairs:

- Prof.Dr. Trần Văn Toàn

- Prof.Dr. Vũ Thanh

Thư kí/Secretary: Dr. Lê Hương Thủy

13:15-13:35

- Prof.Dr. Hạ Lộ (Xia Lu):

Lược bàn về lịch sử và hiện trạng của nghiên cứu văn học sinh thái Trung Quốc

A Brief Dicussion of History and Reality of Chinese Ecocriticism

 

- Dr. Trần Thị Ánh Nguyệt:

Người nông dân trong văn xuôi Việt Nam đương đại từ góc nhìn phê bình sinh thái

Farmers in Contemporary Vietnamese Prose from Perspectives of Ecocriticism

13:35-13:55

- Prof.Peter I-min Huang:

Cơ cấu toàn cầu và truyện kể bản địa: Thực tiễn môi trường Đài Loan và truyện kể giả tưởng về khí hậu

Global frameworks and local narratives: Taiwanese climate realities and climate fictions

 

 

- PGS.TS. Trần Văn Toàn:

Giải nhị phân người/ tự nhiên và diễn ngôn mới về nhân tính (đọc những truyện ngắn về tự nhiên của Nguyễn Minh Châu  và Nguyễn Huy Thiệp)

Breaking down the binary Division between Nature and Humanity and New Discourses about Humanity (Reading Stories about Nature writen by Nguyen Minh Chau and Nguyen Huy Thiep)

 

13:55-14:15

- Prof. Rose Hsiu-li Juan:

Những tưởng tượng xuyên lịch sử, xuyên quốc gia và bản địa trong tiểu thuyết viễn tưởng sinh thái của Vương Gia Tường

Transhistorical, transnational, indigenous imagination in Wang Chia-Hsiang’s fiction of ecological fantasy

 

Dr. Đỗ Hải Ninh:

Khủng hoảng môi trường và số phận của cộng đồng thiểu số trong tiểu thuyết Paris 11 tháng 8 của Thuận

Environmental Crisis and Destiny of Minorities in the Novel Paris August 11 by Thuan.

 

14:15-14:45

Thảo luận/Discuss

14:45-15:15

Nghỉ giải lao/Break

 

 

CÁC PHIÊN/SESSIONS (Tiếp tục/cont.)

 

PHIÊN 3A/SESSION 3A

Địa điểm: Phòng họp 3D, nhà A

(Place: 3D Hall, A Tower)

PHIÊN 3B/SESSION 3A

Địa điểm: Phòng họp 3E, nhà A

(Place: 3E Hall, A Tower)

15:15-16:45

SESSION 3

Điều hành/Chairs:

- Prof.Dr. Nguyễn Hữu Sơn

- Prof.Dr. Trần Thị An

Secretary/Thư kí: MA. Quách Thu Hiền

SESSION 3

Điều hành/Chairs:

- Prof.Dr. Đỗ Hải Phong

- Dr. Phùng Ngọc Kiên

Secretary/Thư kí: Dr. Lê Hương Thủy

15:15-15:35

- Prof.Christina Schwenkel:

Xây dựng “Xanh" ở Việt Nam

Building “Green” in Vietnam

 

- Prof.Gurpreet Kaur:

Chính kiến về giới và nước trong The God of Small Things của Arundhati Roy

The politics of Gender and Water in Arundhati Roy’s The God of Small Things

 

15:35-15:55

- Prof.Achariya Choowonglert:

Tái xây dựng ý nghĩa của địa điểm liên quan tới tự nhiên và thần linh:  Lịch sử địa phương và sự phục hồi văn hóa của người Thái ở thành phố biên giới Việt Nam - Lào

Reconstructing sense of place in relation to the nature and spirits: local history and culture revitalization of Tai people in a Vietnam – Laos border city

 

- TS. Phạm Phương Chi:

Phê bình sinh thái như là một nội dung của phê bình hậu thuộc địa - Đọc tiểu thuyết Thủy triều đói (The Hungry Tide, 2005) của Amitav Ghosh

Ecocriticism as a Content of Postcolonial Criticism: Reading The Hungry Tide (2005) by Amitav Ghosh

 

15:55-16:15

- Prof.Catherine Diamond:

Những quả chanh thần kỳ và cuộc chuyện trò của những con cáo: việc biểu diễn kịch sinh thái ở Việt Nam và Lào

Magic Lemons, Talking Foxes: Performing Eco-Drama in Laos and Vietnam

 

- Prof.Lilia A. Cotejar:

Lối viết về tự nhiên và nhân vật nữ trong State of War của Ninothcka Rosca

Inscriptions of nature and of women characters in Ninothcka Rosca’s State of War

 

16:15-16:45

Thảo luận/Discuss

 

 

PHIÊN BẾ MẠC/ CLOSING SESSION

Địa điểm: Phòng họp 3D, nhà A

Place: 3D Hall. Tower A

16:45-17:00

 

- Prof.Dr. Vũ Thanh - Báo cáo tổng kết Hội thảo/ Conference Conclusions

- Cảm ơn và kết thúc Hội thảo/ Thank you notes and End the Conference

         

 

 

Các tin đã đưa ngày: