Hơn 100 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước gửi tới hội thảo cùng các ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ khái niệm, nội hàm và hiện trạng phê bình sinh thái; kinh nghiệm nghiên cứu văn học sinh thái; cơ hội và khả năng của phê bình sinh thái Việt Nam.

Cho đến hiện tại, sự xuất hiện của phê bình sinh thái được hiểu như là một sự chuyển hướng đầy thích ứng của nghiên cứu văn học trước bối cảnh văn hóa đương đại, nhưng xét về mặt bản chất, đây có thể được coi là khuynh hướng mới. Chính vì thế, phương pháp nghiên cứu này cho phép các nhà khoa học có thể dễ dàng tìm hiểu được mối quan hệ giữa văn học và môi trường trong các thời đại văn học khác nhau, từ tiền hiện đại tới hậu hiện đại.

Phát biểu tại buổi hội thảo, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Trên thế giới và Việt Nam trong những năm qua đang phải đối mặt với những thảm họa lớn về môi trường, nó đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Điều này đặt ra những câu hỏi lớn rằng, các nhà văn cũng như các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn sẽ làm gì để đóng góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp? Chúng ta sẽ có những hành động gì để góp phần làm thay đổi nhận thức về môi trường sinh thái; để phát triển văn hóa-xã hội không chỉ bền vững trong hiện tại mà còn an toàn trong tương lai? Trên cơ sở phân tích, đánh giá các vấn đề từ quan điểm sinh thái, tôi hy vọng rằng, bằng tâm huyết và trí tuệ các mình, các nhà khoa học sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên trên tinh thần nhân văn hiện đại. Đây cũng chính là thái độ sống tích cực của chúng ta vì sự phồn vinh trong hiện tại và vì sự bền vững của tương lai”.

Kế thúc hội thảo, các đại biểu đều cho rằng: Phê bình sinh thái là hướng tiếp cận liên ngành, giàu tiềm năng, đặc biệt trước những vấn nạn môi trường hiện nay. Đây là hướng nghiên cứu biểu hiện sự tương tác giữa nghiên cứu hàn lâm với vấn đề thực tiễn xã hội, giữa nghiên cứu văn học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Tin, ảnh: Hoàng Hoàng

Nguồn: http://www.qdnd.vn