Đang online: 1

Lượt truy cập:

Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2017

05/01/2018

Năm 2017, Viện Văn học đã triển khai toàn diện các hoạt động theo phương châm Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả; tích cực đến kết nối giao lưu, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy trong khu vực và trên thế giới.

Viện Văn học Tổng kết công tác năm 2017

 

Ngày 18/12/2017, Viện Văn học đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đại diện các ban, đoàn thể của Viện Hàn lâm và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Văn học

Thay mặt Ban lãnh đạo, PGS.TS. Viện trưởng Nguyễn Đăng Điệp đã đọc Báo cáo tổng kết công tác Viện Văn học năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo nhấn mạnh: “Thực hiện kế hoạch đã đề ra từ giữa năm 2016, trong năm 2017 Viện Văn học đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học. Toàn thể cán bộ, viên chức Viện Văn học đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự chủ, năng động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác”.

Trong năm 2017, Viện Văn học đã tổ chức thành công 03 Hội thảo và Tọa đàm khoa học cấp viện. Hiện nay, Viện đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo Khoa học Ngữ văn 2017, dự kiến diễn ra cuối tháng 01/2018. Ngoài những Hội thảo, tọa đàm cấp viện, ngày 14/12/2017, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Quốc tế Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu. Hội thảo đã nhận được 120 bài tham luận, trong đó có 10 bài của các tác giả quốc tế từ Mỹ, Philippin, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc. Hội thảo được giới học thuật đánh giá cao.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

Về công tác xuất bản, tính đến hết tháng 12/2017, các cán bộ Viện Văn học đã xuất bản, tham gia viết chung, biên soạn khoảng 14 cuốn sách, đang sửa bản thảo chờ in 02 cuốn sách. Theo thống kê sơ bộ, các cán bộ trong Viện đã công bố khoảng hơn 100 bài viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành và các báo, tạp chí khác. Trong số này, có 03 bài viết công bố trên tạp chí uy tín quốc tế. Tạp chí Nghiên cứu văn học đã xây dựng được nhiều số chuyên đề, mục bài đảm bảo chất lượng học thuật, theo sát tôn chỉ, mục đích của một tạp chí khoa học hàn lâm.

Đồng thời, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và đào tạo được kiện toàn. Trong năm 2017, Viện Văn học có 02 viên chức được xét thăng hạng từ NCV vào ngạch Nghiên cứu viên chính. Công tác tài chính – kế toán, thông tin - thư viện, quản lý cơ sở vật chất ngày càng được chuẩn hóa; hoạt động hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được duy trì, phát triển.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến của các nhà khoa học trong Viện bày tỏ sự đồng tình với bản báo cáo chi tiết, đầy đủ, khách quan của Viện trưởng.

GS. TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị

 

Tham dự tổng kết, GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu ghi nhận, chúc mừng những thành tích to lớn Viện Văn học đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ học thuật của Viện Văn học trong thời gian tới.

Năm qua, Viện Văn học đã  triển khai toàn diện các hoạt động theo phương châm Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả; tích cực đến kết nối giao lưu, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy trong khu vực và trên thế giới. Điều này giúp Viện khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của một trung tâm nghiên cứu văn học trong nước,

 

Các tin đã đưa ngày: