Đang online: 1

Lượt truy cập:

Hội nghị cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu văn học năm 2018

12/01/2018

Ngày 10/01/2018, tạp chí Nghiên cứu Văn học tổ chức Hội nghị cộng tác viên. Tới dự có PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Tổng biên tập tạp chí Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng nhiều nhà nghiên cứu là cộng tác viên thân thiết của tạp chí ở các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khu vực phía Bắc.

HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC NĂM 2018

 

 

Ngày 10/01/2018, tạp chí Nghiên cứu Văn học tổ chức Hội nghị cộng tác viên. Tới dự có PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - VOV, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Tổng biên tập tạp chí Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng nhiều nhà nghiên cứu là cộng tác viên thân thiết của tạp chí ở các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khu vực phía Bắc.

 

Mở đầu Hội nghị, Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn trình bày bản tổng kết 5 năm hoạt động của tạp chí Nghiên cứu Văn học, cùng phương hướng hoạt động của tạp chí trong thời gian tới. Thành công của tạp chí không chỉ dừng ở việc duy trì và nâng cao chất lượng, tạp chí còn mở thêm các chuyên mục mới, tổ chức các chuyên đề văn học, trong đó đáng kể đến là: các cụm bài nghiên cứu về danh nhân văn hóa thế giới và dân tộc, thành tựu khoa học của các nhà nghiên cứu tiền bối; các cụm bài về các vấn đề của lý luận và lịch sử văn học, mối quan hệ của văn học với văn hóa, kinh tế - xã hội; các chuyên san liên kết với các trung tâm khoa học trong cả nước, các đại sứ quán nước ngoài để thúc đẩy quá trình liên kết và quốc tế hóa văn học nghệ thuật;… Về phương hướng hoạt động, nhìn nhận về những hạn chế của tạp chí trong những năm qua, Tổng biên tập tạp chí đề xuất được lắng nghe những ý kiến để nâng cao chất lượng tạp chí, hướng tới đáp ứng các chuẩn quốc tế của một tạp chí khoa học xã hội trong tình hình mới.

 

GS. Phong Lê, Nguyên Tổng biên tập tạp chí cho rằng, đối mặt với tình trạng phức tạp của việc công bố khoa học xã hội hiện nay, tạp chí cần có cách làm phù hợp để phát triển trong tình hình mới, nâng cao chất lượng đồng thời giữ được tiếng nói riêng khác của mình. GS. Hà Minh Đức, Nguyên Tổng biên tập tạp chí nhấn mạnh truyền thống lâu bền của tạp chí, có số lượng bạn đọc ổn định, giữ vững được định hướng khoa học và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. GS đề xuất, trong thời gian tới, ngoài tính chất hàn lâm, tạp chí cần có thêm các bài viết gần gũi hơn với đời sống văn học hiện nay. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân (Hội Nhà văn Việt Nam) mong muốn tạp chí cần in được những bài nghiên cứu phê bình tốt nhất được công bố bằng tiếng Việt, như thành công của tạp chí trong những năm 1970 của thế kỷ trước, trong bối cảnh xuất hiện nhiều tạp chí khoa học xã hội mới; đồng thời cần tăng cường các bài viết phê bình văn học, thông tin về các công trình khoa học xã hội mới. PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (Viện Văn học) đề nghị cần tăng cường tính chuyên sâu của tạp chí, mở rộng thêm các khu vực nghiên cứu, nhất là gắn với cổ học và cội nguồn văn hóa Việt Nam. GS.TS. Lã Nhâm Thìn (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng tạp chí cần tăng tính thời sự, gắn với thời sự văn học, giới thiệu lý thuyết mới; khẳng định tính chuyên sâu của một tạp chí khoa học nghiên cứu về văn học, bằng việc công bố ít nhất khoảng 1/3 số bài nghiên cứu chuyên sâu trong mỗi số; gắn nghiên cứu văn học với giáo dục đào tạo, cần duy trì và phát triển mục văn học trong nhà trường; có thể hướng tới xuất bản tổng tập tạp chí trong từng năm. GS.TS. Nguyễn Đức Ninh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) đề nghị tạp chí giữ vững tính chất chuyên sâu, bằng cách từng bước in các bài viết có chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong xu hướng quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay; hạn chế các bài của NCS, các bài viết có dung lượng hạn chế, nội dung nghiên cứu còn tản mát. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), từ góc độ công tác tạp chí, chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn mà các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay gặp phải (như lượng phát hành ít; yêu cầu đạt chuẩn của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, chuẩn quốc tế; hình thức in ấn và công bố;…). GS.TS. Trần Ngọc Vương (Đại học KHXH – ĐHQG Hà Nội) chia sẻ mối quan tâm của việc làm tạp chí khoa học xã hội trong bối cảnh hiện nay. GS cho rằng tạp chí nghiên cứu khoa học cơ bản không thể gắn với cơ chế thị trường, vì vậy cần có cơ chế và ý thức tách bạch với việc thương mại hóa tạp chí để chú trọng tới việc nâng cao chất lượng tạp chí; hạn chế các chuyên san kỷ niệm các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường đại học, trong khi đó cần đăng tải và thông tin về các hội thảo khoa học quan trọng; có thể hướng đến việc thu phí để bổ trợ cho hoạt động phản biện độc lập nhằm nâng cao chất lượng tạp chí. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên (Viện Văn học) ghi nhận nỗ lực của tạp chí, nhất là việc in các chuyên đề, các bài dịch, các bài của các nhà nghiên cứu trẻ; cần số hóa tạp chí như một hướng nâng cao tầm ảnh hưởng của tạp chí. PGS.TS. Hà Côn Tài (Viện Văn học) đề nghị tăng cường những vấn đề giảng dạy và phê bình văn học, tạo được tính cập nhật bên cạnh tính hàn lâm vốn có. PGS.TS. Nguyễn Thị Huế (Viện Văn học) cho rằng tạp chí cần đầu tư mảng nội dung về văn học dân gian và văn học dân tộc thiểu số, để có tiếng nói trọng lượng vào việc nghiên cứu và thông hiểu Việt Nam đa tộc người đang được đặt ra hiện nay. TS. Đỗ Hải Ninh (Viện Văn học) đề nghị tạp chí công bố mục lục và một số bài viết trên website của Viện Văn học. PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (Viện Văn học) đề xuất cần tăng cường tính hiện đại, đề xuất các quan điểm tiếp cận mới trên tạp chí.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao vị trí, bề dày thành tích của tạp chí. Ông đề nghị cần tăng cường các bài nghiên cứu gắn với giáo dục đào tạo, Viện Văn học có thể kết hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo để tăng cường các hoạt động này, nâng cao diện phổ cập của tạp chí, bên cạnh giá trị lưu giữ các kết quả khoa học đã có. Hướng tới quảng bá tạp chí thông qua các kênh phát hành, kênh thông tin báo chí, truyền thanh, truyền hình, từ đó mở rộng mạng lưới bạn đọc.

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội đồng khoa học của tạp chí nhấn mạnh: Thứ nhất, trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng khu vực nghiên cứu, gắn liền với các vấn đề thời sự, gắn với thực tiễn đất nước là một nội dung mà tạp chí cần chú ý. Đây là nhiệm vụ mới bên cạnh nhiệm vụ tăng cường tính chất hàn lâm vốn có của tạp chí. Thứ hai, tạp chí có thể tổ chức hội nghị với các cơ quan thông tấn báo chí để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và quảng bá văn học nghệ thuật; tạp chí cũng có thể hướng tới xuất bản các ấn bản khoa học chuyên đề chọn lọc từ việc tổ chức bài tạp chí, kết hợp kênh xuất bản sách và kênh tạp chí đễ hỗ trợ quảng bá cho tạp chí; có thể kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm với các vấn đề của chương trình giáo dục;... như là các phương thức để thúc đẩy đổi mới tạp chí. Thứ ba, có lộ trình hướng tới việc nâng cao chất lượng và đáp ứng các chuẩn quốc tế.

 

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn cảm ơn sự hiện diện và những góp ý thẳng thắn, chân thành, tâm huyết của các nhà nghiên cứu; đồng thời nhấn mạnh, những góp ý này, nhất là ý kiến chỉ ra mặt còn hạn chế của tạp chí, ý kiến đề nghị nâng cấp, mở rộng, đổi mới phương thức hoạt động, sẽ được lãnh đạo tạp chí lĩnh hội, nghiên cứu, tham chiếu trong quá trình đổi mới tạp chí trong thời gian tới.

P.V

Các tin đã đưa ngày: