Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Kỉ niệm 100 năm năm sinh của nhà thơ Nguyễn Bính (1918-1966)

31/01/2018

Nhân kỉ niệm 100 năm năm sinh Nguyễn Bính (1918-2018), Viện Văn học phối hợp với Trường Đại học Văn Lang đồng tổ chức Hội thảo khoa học: Cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Bính

 

 

VIỆN VĂN HỌC

 

ĐẠI HỌC VĂN LANG

 

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÍ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

KỈ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH (1918-1966)

(Thông báo lần thứ nhất)

 

 

               Kính gửi: Các quý vị học giả, các nhà nghiên cứu      

 

Cùng với Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử..., Nguyễn Bính được coi là một trong những thi sĩ hàng đầu của thời đại Thơ mới. Không chỉ nổi danh trên thi đàn trước 1945, Nguyễn Bính còn có nhiều đóng góp quan trọng đối với văn học thời kì kháng chiến chống Pháp. Nhân kỉ niệm 100 năm năm sinh Nguyễn Bính (1918-2018), Viện Văn học phối hợp với Trường Đại học Văn Lang đồng tổ chức Hội thảo khoa học: Cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Bính. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu trong nước tiếp tục thảo luận, tổng kết về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Bính cũng như công bố những nghiên cứu, kiến giải mới về thơ ca của ông.

 

1. Chủ đề Hội thảo: Cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Bính

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

1/ Sáng tác văn học của Nguyễn Bính trong thời đại Thơ mới 1932-1945

2/ Sáng tác của Nguyễn Bính trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954

3/ Hoạt động văn học của Nguyễn Bính giai đoạn 1954-1966

4/ Vấn đề truyền thống - hiện đại và bản sắc dân tộc trong thơ Nguyễn Bính

5/ Những tư liệu mới về Nguyễn Bính

 

2. Cơ quan đồng tổ chức:

- Viện Văn học

- Trường Đại học Văn Lang (thành phố Hồ Chí Minh)

 

3. Địa điểm tổ chức:

Trường Đại học Văn Lang (45 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, TP. Hồ Chí Minh).

 

4. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận: Chậm nhất là ngày 5/4/2018

(Đăng kí - Tóm tắt trong 01 trang, cần thể hiện các thông tin sau: Họ và tên, học hàm - học vị, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận thư theo đường bưu điện, tên Tham luận và tóm tắt nội dung)

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 30/4/2018

- Hội thảo trong 01 ngày (Dự kiến cuối tháng 6/2018)

 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

 

6. Quy cách văn bản:

Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

Tham luận được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút và chọn in kỉ yếu Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Quản lí khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: hoithaovvh@gmail.com).

Hoặc liên lạc qua số điện thoại: TS. Trần Thiện Khanh : 0932223309 (Viện Văn học), TS. Hồ Quốc Hùng: 0913701705 (Trường ĐH Văn Lang).

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên các website :

- Trường Đại học Văn Lang: http://www.vanlanguni.edu.vn

- Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

                                                                               T.M. BAN TỔ CHỨC

                                                                            Trưởng ban

                                                                             (đã ký)

 

                                                                              PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP

 

Tải file Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo Khoa học Kỉ niệm 100 năm sinh của nhà thơ Nguyễn Bính

Các tin đã đưa ngày: