Đang online: 1

Lượt truy cập:

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “90 NĂM THƠ MỚI VÀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN”

04/07/2022

Từ sau Đổi mới (1986), Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ mới (1932-1945) ngày càng được giới nghiên cứu và giảng dạy văn học quan tâm vì đóng góp quan trọng của nó đối với tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc. Nối tiếp các dịp Kỷ niệm và Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế trước đây, nhân dịp 90 năm Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới, Viện Văn học dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đặt cái nhìn toàn diện hơn về những đóng góp quan trọng của Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“90 NĂM THƠ MỚI VÀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN”

 

  

Kính gửi: Quý vị học giả, các nhà nghiên cứu

 

Từ sau Đổi mới (1986), Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ mới (1932-1945) ngày càng được giới nghiên cứu và giảng dạy văn học quan tâm vì đóng góp quan trọng của nó  đối với tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc. Nối tiếp các dịp Kỷ niệm và Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế trước đây, nhân dịp 90 năm Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới, Viện Văn học dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đặt cái nhìn toàn diện hơn về những đóng góp quan trọng của Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới trên nhiều phương diện: văn học, văn hóa, tác động xã hội, quá trình hội nhập quốc tế và kinh nghiệm nghệ thuật đối với hội nhập quốc tế đương đại trên cơ sở kinh nghiệm tiếp thu và tiếp biến văn hóa diễn ra từ bối cảnh giao lưu văn hóa Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX. Đây cũng là diễn đàn học thuật để góp phần phát triển văn hóa và văn học Việt Nam đương đại đúng đắn, góp phần thiết thực hưởng ứng, triển khai tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần ba (tháng 11-2020),…

 

1. Chủ đề Hội thảo: 90 năm Thơ mới và Tự Lực văn đoàn

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề chính sau đây:

1) Giới thiệu các phát hiện mới về tư liệu liên quan đến Thơ mới, Tự Lực văn đoàn (Tác giả, tác phẩm, trào lưu, vai trò cơ sở căn rễ lịch sử - văn hóa, báo chí, xuất bản, vùng văn học…);

2) Nghiên cứu sâu sắc và toàn diện hơn về các khuynh hướng, các hiện tượng, các loại hình diễn ngôn văn học của Thơ mới/Tự Lực văn đoàn (Tác giả, tác phẩm, quan hệ Thơ mới và thơ ca truyền thống dân tộc, Thơ mới Việt - Pháp - phương Tây, Thơ mới trong quỹ đạo phương Đông, Thơ mới và thơ cách mạng vô sản, Thơ mới trong tiến trình thơ hiện đại Việt Nam và giao lưu/ hội nhập quốc tế);

3) Tình hình tiếp nhận và giảng dạy Thơ mới, Tự Lực văn đoàn (Tiếp nhận phong trào Thơ mới, Tự Lực văn đoàn buổi đương thời; tiếp nhận Thơ mới, Tự Lực văn đoàn ở hai miền Nam Bắc giai đoạn 1945-1975; tiếp nhận Thơ mới, Tự Lực văn đoàn thời kỳ Đổi mới từ 1986 đến nay …).

 

2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

 

3. Địa điểm tổ chức: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (Mẫu đăng ký tham luận gửi kèm): Trước ngày 01/8/2022

- Thời gian trả lời kết quả thẩm duyệt tóm tắt: 08/8/2022

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 20/9/2022

- Hội thảo trong 01 ngày: dự kiến cuối tháng 10/2022

 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

 

6. Quy cách trình bày tham luận:

- Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

- Ban Tổ chức không nhận các bài đã được công bố trong sách, tạp chí, hoặc đã in Kỷ yếu các Hội thảo khoa học khác. 

 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

- Tác giả có tham luận được lựa chọn sử dụng tại Hội thảo sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo hoặc giới thiệu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học.

- Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau: Phòng Quản lý khoa học, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com), số điện thoại liên hệ: ThS. Vũ Thị Thanh Loan: 0914968642; ThS Nguyễn Thị Lan Anh: 0988999009

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học: 

http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                            VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

                                                                               PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

90 năm Thơ mới và Tự Lực văn đoàn

 

Họ và tên:........................................................................Giới tính...................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (ghi rõ là địa chỉ cơ quan hay nhà riêng):...................................

………………………………………………………………………………….

Điện thoại:..................................Hòm thư điện tử:.............................................

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

………………………………………………………………………………….

Tóm tắt tham luận (từ 300-500 chữ, sử dụng font Times New Roman) cần được trình bày dạng file Word và gửi ở dạng file đính kèm trước ngày 01/8/2022 tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).                                          

 

Tải file pdf Thư mời viết bài Hội thảo tại đây

Các tin đã đưa ngày: